spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na ochranu verejného záujmu na zvolenskej Borovej hore

Vážený pán Ing. Vladimír Maňka, 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanec Európskeho parlamentu,

je tomu rovných desať rokov, čo občania Zvolena, osobnosti vedy a kultúry Slovenska adresovali svoj apel a petíciu Vám, vtedajšiemu primátorovi Zvolena. Všetci podpísaní boli vtedy proti výstavbe na Borovej hore. 

Výstavba na temene travertínového kopca sa napokon nerealizovala. Občania upozornili na ohrozenie, ktoré mohlo viesť k zániku hodnôt lokality s charakterom prírodnej a kultúrnej pamiatky európskeho významu. 
V tomto roku predáva lokalitu s charakterom prírodnej a kultúrnej pamiatky európskeho významu Banskobystrický samosprávny kraj.   
Hlasy odborníkov a širokej verejnosti vo veci ochrany verejného záujmu, ochrany krajinného dedičstva čo patrí všetkým, sú  preto stále aktuálne. 

Predtým sa predával prameň Jazero ako záhradné jazierko vymurované z kameňa v roku 1950.  Znalec určil „vodohospodárskemu dielu“ životnosť 100 rokov. Dielo prírody Jazero na temene hory stále žije. Geológovia objasňujú, že bublá od pleistocénu. Usádzaním minerálov sa v geologických dobách utvoril z prameňa mocný kopec Borová hora, od praveku ľudstva sa obohacoval na vzácny kultúrny fenomén. Rastlinstvo, živočíšstvo a stopy človeka od počiatkov sú konzervované v kultúrnych vrstvách jednotlivých vývojových etáp. Tvoria prirodzené múzeum prírody, či múzeum spolužitia človeka s prírodou. Platí to, iba pokým nie sú prepojenia medzi vrstvami spretŕhané, pokým nie je plynulý vývoj prírody a kultúry prerušený. 

V súčasnosti je predkladaný na zasadnutie Zastupiteľstva BBSK návrh na verejnú obchodnú súťaž. Čím sa zaplatí za fenomén Borová hora, ktorý patrí k identite Zvolena a strednej Európy?

Nie je možné v krajine, ktorá signovala európske etické a legislatívne normy, napríklad aj Európsky dohovor o krajine, v kraji, ktorému predsedá poslanec Európskeho parlamentu, zachovať tieto hodnoty vo verejnom vlastníctve pre verejný záujem a zachrániť?

Obraciame sa na Vás, aby ste váhou svojej autority spolu s poslancami Zastupiteľstva BBSK a s odbornými útvarmi Úradu BBSK hľadali spôsob na uprednostnenie verejného záujmu vo veci ďalšieho osudu Borovej hory, so zachovaním ochranou a správnym užívaním tohto významného majetku vo verejnom vlastníctve a vzácneho miesta tejto Zemegule na našom území.


Vo Zvolene,  21. - 25. júna 2012

Podpísaní:
Mgr. Zora Myslivcová - osoba určená na zastupovanie  960 01 Zvolen, J. Kozačeka 22, e-mail: borova.hora@gmail.com  0908 183 629
PhDr. Klára Kubičková, PhD, Banská Bystrica
Ing. Július Burkovský, Banská Bystrica
Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc. Zvolen
Ing. arch. Mária Chocholová, Banská Bystrica
Ing. arch. Václav Chochol, Banská Bystrica
Ing. arch. Vladimíra Kotruszová, Nové Zámky
Ing. Milan Lichý, Banská Bystrica
Ing. Ján Mičovský, Humenné
prof. Mikuláš Huba, Bratislava
MUDr. Juraj Mesík, Banská Bystrica
Ing. Otto Štroffek, Banská Bystrica
Ing. Jana Pavlíková, Zvolenská Slatina


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva na ochranu verejného záujmu na zvolenskej Borovej hore
1.2.2014 07:40 | Mgr.Anna Bariaková - Nová Ves

Podpisujem sa pod výzvu.
Ad: Výzva na ochranu verejného záujmu na zvolenskej Borovej hore
30.1.2014 09:28 | Miroslav Smolka

Pani Myslivcová,
stálo by za pokus poslať tento list novému županovi?
Veľmi pekne ďakujem za PF nech sa Vám darí vo Vašej nedocenenej zmysluplnej aktivite.
Miro Smolka
Ad: Výzva na ochranu verejného záujmu na zvolenskej Borovej hore
1.9.2012 08:52 | Ing.Ondrej Boďa,Zvolen
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Zvolen


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS