spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list predstaviteľom štátu k stupňujúcemu sa napätiu a násilnému konaniu voči Rómom a reakciám verejnosti ako alarmujúcemu prejavu etnickej neznášanlivosti v kontexte posledných udalostí v Hurbanove

Rómsky inštitút,  Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Slovenský inštitút pre mediáciu v súvislosti s útokom na rómsku rodinu v Hurbanove žiadajú prezidenta SR, Vládu SR, Národnú radu SR a orgány verejnej správy, aby:

  1. okamžite odsúdili etnickú (národnostnú) neznášanlivosť, ktorá sa prejavila v súvislosti s touto tragédiou,
  2. zdržali sa prijímania represívnych protirómskych opatrení a 
  3. prijali proaktívne opatrenia na  elimináciu narastajúcej neznášanlivosti voči Rómom,
  4. dohliadli na dôkladné prešetrenie motív útoku na  rómsku rodinu v Hurbanove.

Výskumy dlhodobo upozorňujú na hlboko zakorenené predsudky a nenávisť voči príslušníkom rómskej menšiny. Podľa reprezentatívneho sociologického výskumu z roku 2010 takmer dve tretiny opýtaných podporovala otvorene diskriminačné až genocídne protirómske opatrenia. Incident v Hurbanove, ktorého obeťou bola rómska rodina, v drvivej časti reakcií verejnosti v masmédiách a na internete potvrdil tento alarmujúci stupeň etnickej neznášanlivosti.

S ohľadom na stupňujúcu neznášanlivosť voči Rómom neprekvapuje, že narastá popularita pravicových extrémistických hnutí, ako aj individuálnych činov namierených voči Rómom, ktorí začínajú nahrádzať štát a za tichého súhlasu veľkej časti verejnosti zneužívajú právo na presadzovanie radikálnych riešení. Pripomíname históriu 20. storočia, ktorá poukazuje na to, že dnešný strach v rómskych osadách, onedlho môže znamenať obmedzenie slobôd aj pre tých, ktorí si dnes myslia, že sú „viac ľuďmi“, ako ich rómski susedia v chudobných chatrčiach.

Moderná ústavná demokracia, ktorá sa hlási k rešpektu ľudskej dôstojnosti každého človeka nemôže tolerovať stav, kedy je časť jej obyvateľov každodenne ponižovaná a vystavovaná fyzickým a verbálnym prejavom neznášanlivosti. Žiadna z doterajších vlád pritom neprijala a neimplementovala politiku, ktorá by umožnila časti rómskej menšiny vymaniť sa z pasce závislosti a vylúčenia. Namiesto budovania spoločnosti založenej na princípoch ľudských práv, predstavitelia verejnej moci mlčky tolerujú segregáciu vo vzdelávaní a stavanie múrov oddeľujúce chudobné rómske komunity. Bez ohľadu na medzinárodné ľudskoprávne zmluvy a z nich vyplývajúce záväzky, starostovia búrajú rómske obydlia a vyháňajú na ulicu najohrozenejšie skupiny tejto spoločnosti – rómske deti a ženy.

Žiadame prezidenta, aby sledoval dôkladné prešetrenie motívov útoku na rómsku rodinu v Hurbanove príslušnými orgánmi a spoločne s ostatnými predstaviteľmi štátu v kontexte udalostí v Hurbanove odsúdil následné nenávistné prejavy väčšiny verejnosti.

Žiadame premiéra, Vládu SR, členov Národnej rady SR, aby razantne odsúdili etnickú neznášanlivosť, prestali používať voči Rómom populistickú rétoriku, a začali reálne riešiť komplexný prístup k chudobným rómskym komunitám v súlade s dodržiavaním komplexných ľudských a občianskych práv aj najslabšej a najzraniteľnejšej vrstvy obyvateľov Slovenskej republiky.


Klára Orgovánová, Rómsky inštitút
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
František Kutlík, Slovenský inštitút pre mediáciu POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rómovia
Menšiny
Kriminalita
Štátna správa
Politika
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS