spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Plynovod pod rómskou osadou v Plaveckom Štvrtku nie je Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra

Vážený pán minister!

Iste Vám nemusíme predstaviť našu obec – Plavecký Štvrtok. Obraz o nej si vďaka médiám vytvoril už asi každý: „Každodenná kriminalita, rinčanie skla, smeti, diskriminácia majoritného obyvateľstva, neprispôsobiví obyvatelia rómskej osady, ktorí postavili svoje chatrče na plynovode.“ Toto sú pojmy, ktoré sa v mysli vynoria, keď sa hovorí o Plaveckom Štvrtku.

Pritom náš hlas, tiež občanov obce, prakticky ešte nezaznel. Médiá naše výpovede prekrútia do neuveriteľných klamstiev a poskytujú čitateľom a poslucháčom pokrivený obraz.

Pred mnohými rokmi vtedajší starosta obce dovolil našim predkom usadiť sa na mieste, na ktorom sme aj teraz. Hlavne, že sme boli ďaleko od ciest a nikomu sme nevadili. Obec k nám postupne dorástla, s čím sa začalo aj neustále vydieranie a zastrašovanie zo strany majoritného obyvateľstva. Súčasný starosta  pôsobí na svojom poste druhé volebné obdobie a situácia už začína byť pre nás neúnosná. Je nás pomerne málo, tak nemáme skoro žiadnu šancu zvoliť si zástupcu do samosprávy a nemá kto obhajovať naše záujmy. A tak to aj vyzerá.

Starosta nás v médiách obviňuje z nezodpovednosti, že sme si postavili naše „chatrče“ na cudzom pozemku, ešte k tomu na plynovode a v prírodnej rezervácii.

V roku 1964 bolo Bezedné vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Teda po tom, čo sme tu už boli. Okrem toho hranice rezervácie začínajú pri okraji lesa, kde už naše domy nestoja.

Čo sa týka plynovodov, nebolo tu žiadne značenie. Nie sme nezodpovední a nechceme ohroziť naše životy, ani životy našich detí. Nedávno sme sa boli informovať v sídle Nafty a.s., ktoré sídli spolu s SPP distribúcia, a.s. v jednej budove na Votrubovej č. 1 v Bratislave. SPP je väčšinovým vlastníkom Nafty a.s. a majú spoločné technické oddelenie. Podľa oficiálneho zákresu (prikladáme v prílohe spolu s obrázkom lokalizácie našej osady) na tomto území nie je žiaden vysokotlakový plynovod a zamestnanci technického úseku nás opakovane ubezpečili, že je vylúčené, aby nemali o nejakom plynovode, ešte k tomu vysokotlakovom, hoci aj akejkoľvek inej plynárenskej spoločnosti, žiadne informácie. Ak pod našou osadou nejaký plynovod je, necítime sa vinní v tom, že sme postavili naše domy nad ním. Územie, na ktorom osada stojí, spravuje pozemkový fond, nie obec. Sú tu ešte tri malé parcely, ktoré sú v reštitučnom konaní. Podľa neoverených informácií dvoch z nich sa majitelia zriekli. Veríme tomu, že príchodom novej vlády sa nájde riešenie, ako tieto pozemky vysporiadať a naše bývanie zlegalizovať (ak už pre nás starosta nechce/nevie zabezpečiť náhradné ubytovanie) a nebude sa porušovať naše základné ľudské právo na bývanie, neurobia z nás bezdomovcov a naše deti neumiestnia do ústavnej starostlivosti.

Starosta nás opakovane obviňuje z vytvárania ďalšie a ďalšieho odpadu. Za odvoz odpadu riadne platíme. Pritom sa odváža len ten týždenný, pričom veľký odpad tu ostáva. Darmo robíme poriadok, keď nám ho neodnesú. Pritom starosta údajne vydáva desaťtisícové sumy za pristavenie veľkokapacitných kontajnerov. Tieto sme však videli len ojedinele, a rozhodne nie v takom množstve, o akom hovorí. Starosta odmieta aj akékoľvek naše iniciatívy na odstránenie odpadu. Chceli sme vytvoriť na mieste skládky, na okraji osady, ihrisko pre  naše deti, keďže na ihrisko v obci majú vstup povolený len deti z majority. Našej žiadosti nevyhovel. Takisto odmieta iniciatívy mimovládnych organizácií založiť v osade komunitné centrum, pritom sa našiel aj sponzor. V osade je jediný podružný vodovod, ktorý je napojený na vodovod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý je pod cestou patriacou ešte obci. V BVS nás informovali o možnosti si zapojiť vodovody do našich domácností, s čím by však musela súhlasiť obec. Naše žiadosti zamietli, hoci sme chceli za vodu riadne platiť. Radšej nechali len ten jeden vodovod, ktorý spúšťa zariadenie na čip, a ktorý musíme dobíjať nemalými sumami na obecnom úrade každý mesiac. Okrem toho, že túto vodu vysoko preplácame, vodovod kapacitne nestačí pre cca. 540 obyvateľov osady. Je len otázkou času, kedy medzi nami vypukne epidémia žltačky, alebo inej choroby spôsobenej slabou hygienou a nedostatkom pitnej vody. Tú si bohužiaľ nevieme sami zabezpečiť. Máme dojem, že starostovi vyhovuje udržať o nás negatívny obraz a nechať nás v takejto situácii.

Občanmi sme len pred voľbami. Ak sú organizované spoločenské akcie, na ktoré sa aj vstupné vyberá, nepúšťajú nás dnu. Kultúrny dom môžu takisto využívať len občania majority. Do obce takmer nechodíme. Potraviny si kupujeme v malom obchodíku pri osade alebo v Malackách. Dokonca aj omše mávame tu v osade, lebo z kostola nás prakticky vyhnali. Osada je sledovaná, ale pod kamerami nie je žiadne upozornenie, že je priestor monitorovaný. Ak aj niekto niečo spácha, týka sa to jednotlivcov a nie celej osady, ako to prezentuje náš starosta. A rozhodne sa takéto prípady nestávajú „neustále a každý deň“. Takýto prístup nám ubližuje a nesmierne nás uráža.

Riaditeľka základnej školy podľa našej mienky zneužíva zvýšené normatívy na deti nevzdelávateľné v bežnej triede. Už boli prípady aj v našej obci, keď sa dokázalo, že deti neboli mentálne postihnuté a napriek tomu boli preradené do špeciálnej triedy. Sme presvedčení, že oni nie sú jediné. Z nultého ročníka idú automaticky do špeciálnych tried, alebo tam mnohé preradia aj bez riadneho vyšetrenia. Spravodlivosti sa môžeme domáhať len spätne, keď už žiadne dieťa z rodiny do školy nechodí, lebo tak z obecnej polície nemôže dostať predvolanku na riešenie situácie, že naše dieťa má údajne „vymeškaných cez 100 vyučovacích hodín“, a vyhrážanie sa postihmi.  Voči takejto situácii sa nevieme brániť, lebo spätne je ozaj ťažké dokázať, že naše dieťa v škole bolo. Tiež sa nám nezdá úplne v poriadku, že sa deti v špeciálnych triedach prakticky nič neučia, miesto toho umývajú v škole podlahy, záchody a parapety.


Milý pán minister, s označením mentálneho postihnutia sa nedá ďalej riadne vzdelávať a práca sa hľadá ozaj ťažko. Po skončení špeciálnej školy môžu mladí akurát tak požiadať o invalidný dôchodok a budú celý zvyšok života počúvať, že nepracujú a parazitujú na sociálnom systéme. Kto ich odškodní za ich zničenú budúcnosť? Ak ostaneme v tomto bludnom kruhu, nikdy nebudeme mať ani najmenšiu šancu žiť normálny život,  a budeme nútení žiť tak, ako vieme, ako sme sa za dlhé roky, čo zažívame diskrimináciu a rasizmus z každej strany, naučili. Počas vojny zahynulo mnoho Rómov v koncentračných táboroch. Nechceme žiť v  neustálom strachu, že starosta splní svoje vyhrážky a poštve na nás Mariána Kotlebu aj s bandou extrémistov, ktorí s postupmi nacistov súhlasia. Nechceme sa báť, že prídeme o naše domovy a deti.

Žiadame preto dôslednejšiu kontrolu našej obce, samosprávy, ako aj školy zvonka. Taktiež riadne vyšetrenie našich údajne postihnutých detí nezávislým odborníkom a stíhanie médií, ktoré nedodržiavajú etický kódex a hanobia nás, ako aj celú rómsku menšinu. Veríme tomu, že riešenie našej situácie je možné aj spôsobom humánnym, neporušujúcim ľudské práva a dôstojnosť. Bez pomoci zvonka, teda rezortov, inštitúcií so sídlom mimo obce, ostane naša situácia naďalej bezútešná a bude sa len zhoršovať.

S úctou

zástupcovia rómskej osady v Plaveckom Štvrtku:

Dana Zemanová, Nina Danihelová, Alena Oláhová, Juraj Biháry, Mária Salayová , Jaroslav Zeman, Jaroslava Zemanová, Božena Zemanová, Mária Zemanová, Martin Zeman, Radka Zemanová, Jaroslav Zeman ml., Jozef Danihel, Edita Zemanová, Bohumila Zemanová, Marek Biháry, Robert Jankovič, Anna Jankovičová, Klára Jankovičová, Lívia Oláhová, Helena Jankovičová, Alfred Jankovič, František Polakovič, Bohuš Zeman, Danka Zemanová, Bohuslav Zeman ml., Richard Zeman, Dana Zemanová, Štefan Salay, Jaroslav Polakovič, Mária Oláhová, Alena Zemanová, Pavlína Oláhová, Rozália Salayová, Árpád Salay, Michaela Salayová, Matúš Salay, Michal Salay, Adriana Salayová, Peter Salay, Amália Salayová, Adriana Salayová, Mária Salayová, Lýdia Salayová, František Salay, Dušan Biháry, Elena Biharyová, Jitka Polakovičová, Braňo Biháry, Zuzana Biháryová, Lýdia Zemanová, Zlatica Zemanová, Karol Zeman, David Zeman, František Bihari, Mário Oláh, Ivan Oláh, Alexandra Zemanová, Ivana Oláhová, Milan Oláh, Andrej Oláh, Monika Oláhová, Alena Oláhová, Zdena Jankovičová, Dáša Zemanová, František Jankovič, Zuzana Polakovičová, Ján Polakovič, Tatiana Biharyová, František Bihary, Veronika Polakovičová, Tibor Polakovič, Mária Oláhová, Peter Oláh, Milan Galba, Mário Jankovič, Peter Oláh, Ján Oláh, Marián Zeman, Gabriela Zemanová, Alexandra Zemanová, Lukáš Zeman, Pavol Zeman, Marián Zeman ml., Gabriela Zemanová st., Igor Zeman, Aneta Bihariová, Jolana Zemanová, Anton Zeman, Peter Salay, Zdenka Polakovičová, Karol Zeman, Magdaléna Bihariová, Mária Biháriová, Viera Zemanová, Koloman Galba, Lívia Galbavá, Iveta Galbavá, Veronika Galbavá, Jozef Zeman, Alžbeta Zemanová, Pavla Bihariová, Monika Bihariová, Miriam Oláhová, Adriana BihariováV Plaveckom Štvrtku, dňa 9. mája 2012

Plynovod pod rómskou osadou v Plaveckom Štvrtku nie je


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
7.8.2014 08:54 | Mária Križanová

Pekny den,
nahodou som nadabila na tento clanok a po dnesnej noci neviem, ci sa mam na tom clanku smiat, alebo plakat. V skratke: na pozemok sa nam nedavno nanominovali 2 romovia, ze nam urobia nejake prace, dali sme im sancu si zarobit, presne sme sa dohodli na podmienkach, spisala sa cenova ponuka, my sme cast nasej zmluvy dodrzali, na pozemku sme odrazu nemali 2 romov ale do 20 romov a nevedeli sme sa ich zbavit, miesto dohodnutej sumy nas zacali vydierat a skoro sa vyhrazat - chceli 4-nasobok dohodnutej a na papieri vydokladovanej sumy, takze su to stale telefonaty, nespania, strach...uz to riesi policia. Viem, ze to s uvedenym clankom nema vela spolocneho, ale romovia, vstupte si do svedomia, robit viete, robotu mate peknu a potom to pokazite a nahrnie sa Vas na jednoho cloveka jedna osada /jeden s bejsbolovou palicou/ a zacne kolotoc. Dakujem...ale neviem, ci este niekedy prekrocim prah mojho pozemku a mojho domu. Je mi luto, ale uz nikdy nic s romami a je mi luto, ze takyto romovia kazia dobre meno tych spravnych romov.
Ad: Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
23.5.2012 15:06 | Anton Antaš

Žiadna reakcia...nuž čo, buď to nikto nečíta, alebo to všetci majú v paži...tak ešte raz - vážení rómski spoluobčania poobzerajte sa okolo seba a skúste porozmýšľať čo máme urobiť, aby ste začali žiť ako my. Áno dobre čítate - čo máme urobiť my, lebo čo máte urobiť vy môžte vidieť všade okolo seba, stačí len trochu chcieť. Pekný deň všetkým...
Ad: Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
20.5.2012 09:07 | Anton Antaš

Vážení rómski spoluobčania, žijete s nami už niekoľko storočí a zrejme nám prichodí žiť takto spolu aj naďalej. Skúste sa na seba pozrieť našimi očami. Vyberte sa z osady na prechádzku a pozrite sa ako žijeme. Domy máme upravené, na dvoroch upratané v záhradkách nasadenú zeleninu, ovocné a okrasné stromky. Naše deti chodia do školy upravené a čisté. Vyberte sa zo svojich zdevastovaných bytov pozrieť vedľajšie sídlisko a naše byty, ktoré sme dostali rovnako ako vy tie vaše. A potom sa spýtajte samých seba prečo je to tak. A nielen to - spýtajte sa samých seba či to naozaj chcete zmeniť. Neverím, že život, ktorý žijete sa vám páči - a nepáči sa ani nám ako žijete. Poďme to spolu zmeniť.
Ad: Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
18.5.2012 20:36 | Marek baláž

Toto čo tu píšete je nie iba v Plaveckom Štvrtku, ale je ro takmer v každej Rómskej osade a aj v mestských getách na celom území SR. Starostovia obcí zneužívajú EU fondy určené na riešenie problémov nás Rómov, obohacujú sa vytváraním rôznych faktúr na úhradu nákladov spojených s odvozom odpadu, úhradou studenej pitnej vady, deratizáciou v osadách a mnoho iných falošných faktúr, ktoré ako, že obec z obecnej kasy musí zaplatiť. Pri tom si starosta peniaze delí s poslancami. Robí sa to už desiatky rokov a vláda o tom veľmi dobre vie. Toto žiadne noviny a ani televízia vysielať nebude, lebo by to vrhalo zlé svetlo na majoritnú spoločnosť na Slovensku.
Ad: Výzva obyvateľov rómskej osady v Plaveckom Štvrtku ministrovi vnútra
18.5.2012 20:26 | Jan Cverčko

Vážený pane ministře, jste ministrem pro všechny občany, tedy i pro Romy. Měl by jste zvážit tuto petici a postavit se tomu čelem. DěkujiPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Rómovia
Rasizmus a xenofóbia
Samospráva
Školstvo
Štátna správa
Politika
Ľudské práva
Sociálna oblasť

Súvisiace regióny
Plavecký Štvrtok


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt