spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Sme súčasťou slovenskej spoločnosti

Vyzývame predstaviteľov súčasnej vlády tak, ako sme vyzývali ich predchodcov. Pokračujme spolu tam, kde sme skončili. Pokračujme v spoločnom dialógu o podobe našej spoločnosti. Sadnime si spolu na pôde vládneho Výboru pre MNO alebo Rady vlády a nastavme spolu mechanizmy partnerstva a spolupráce.

Hovorme o inštitúte splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a o napĺňaní vízií a stratégií, ktoré sme spolu s ním pripravili. Pokračujme v iniciatíve za otvorené vládnutie a napĺňaní základných princípov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Realizujeme služby vo verejnom záujme, čím sa spolupodieľame na plnení základných úloh štátu, ktoré určuje ústava. Vzdelávame. Liečime. Poskytujeme starostlivosť sociálne odkázaným. Prispievame ku kvalite životného prostredia. Pomáhame tvorbe vo všetkých oblastiach kultúry. Zachraňujeme naše kultúrne a historické dedičstvo. Športujeme pre radosť a zdravie. Obhajujeme ľudské a občianske práva tých, ktorí sú spoločnosťou zanedbávaní.

Bádame a skúmame. Podieľame sa na napredovaní našej spoločnosti. Venujeme sa výskumu v prípadoch, keď dopad investície do bádania je neistý. Venujeme sa aplikácii tohto výskumu tam, kde očakávame jeho reálne dopady a dokážeme spätnú väzbu využiť pre jeho skvalitnenie.

Kontrolujeme, chválime a kritizujme. Prispievame tak ku kvalite života v našej spoločnosti, napomáhame občanom - jednotlivcom uplatňovať svoje právo spravovať veci verejné kultivovane a aj  mimo volebného aktu. Chceme, aby hlas, kritizujúci zásah do intímnej oblasti občana Slovenskej republiky, hoci aj z hľadiska spoločnosti a štátu zanedbateľný, neostal nevypočutý. Chceme aby naša spätná väzba vo verejnej politike, oslobodená od rôznych závislostí daných straníckou politikou mohla byť podkladom na pozitívne zmeny v nej.

Pomáhame predovšetkým občanom tejto spoločnosti, ale aj s pomocou občanov tejto spoločnosti. Motivujeme k prejavom dobrovoľníctva a darcovstva, k verejnej aktivite.  

Pracujeme v priestore verejnej politiky, nie však z pozície politických strán. Napriek tomu, že pre skvalitnenie našej práce si zakladáme rôzne typy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú schopné ďalej združovať sa v rôznych platformách, asociáciách,  či združeniach, záujem občana –jednotlivca ostáva našim poslaním, cieľom, programom a aj energiou.

Predstavujeme časť našej spoločnosti, ktorá bola obnovená v časoch spoločenských zmien v nedávnej minulosti. Snažíme sa presvedčiť o našom prínose pre spoločnosť. Chceme pomáhať. Chceme počúvať. Ale chceme byť aj počutí.

Marcel Zajac
zástupca Ekofóra, platformy environmentálnych mimovládnych organizácií a podpredseda Výboru pre MNO pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Podpísané platformy MVO:
Marcel Zajac Ekofórum
Marcela Dobešová, Fórum života
Lucia Faltinová, Fórum Donorov
Alžbeta Mráčková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii
Ľubica Lahká, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Myrtil Nagy
Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Helena Woleková, SocioFórum
Nora Beňaková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Štefan Smrekovský, Platforma združenia horských a ostatých záchranných systémov SR
Silvia Kostelná, Slovenský Červený kríž
Soňa Holíková, Únia materských centier
Vladimír Sendrei, Poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Richard Medal,  Spoločnosť environmentálnych výchovných programov Špirála
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska,
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska

Martin Bútora, člen vládneho výboru pre MVO
Boris Strečanský, člen vládneho výboru pre MVO
Laura Dittel, člen vládneho výboru pre MVO
Peter Madveď, člen vládneho výboru pre MVO
Juraj Rizman, člen vládneho výboru pre MVOPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Sme súčasťou slovenskej spoločnosti
4.5.2012 12:13 | Tari singh

Dobré ránko = Mamina
Kanalovi sa zase
4.5.2012 10:41 | Kamil Kandalaft

Kanalovi sa zase niečo nepáči. Sa popukám :-)))
Ad: Sme súčasťou slovenskej spoločnosti
1.5.2012 10:58 | Roman Kanala

Toto je ďalšia z kampaní, pod ktorú sa nedokážem podpísať, lebo čečva - červená čvarga nie je partnerom k dialógu. Čečva už nie je nepopísaný list. Čečva už vládla, kradla, klamala, ziapala, pošliapavala, rozbíjala, rozvracala, rozdupávala, zadupávala, ničila, nivočila. Čečva nevie prekročiť vlastný tieň. To ich oslavované "programové prehlásenie" znovu ukázalo ich bezradnosť, myšlienkovú vyprázdnenosť a intelektuálnu sterilitu. Chcú len jediné: moc. Vládnuť, ovládať, panovať. Fico je najväčší plagiátor a čokoľvek sa mu podstrčí, to rozdupe, aby s tým o dva mesiace prišiel akože sám, porazil nepriateľov a ohňom a mečom presadil dobro ľudu. Kto sa chce takého divadielka zúčastniť, nech si to robí. Pre mňa je Fico nebezpečným nepriateľom slobody a demokracie a s takým si nemožno podať ruku. Mimovládky sú súčasťou demokratickej spoločnosti. Fico je vedúcou figúrkou v slovenskej spoločnosti. Neprekonateľný rozpor.
Ad: Sme súčasťou slovenskej spoločnosti
1.5.2012 07:13 | Mamina

ste banda darmožráčov - ukážte mi konkrétneho človeka, ktorému ste pomohli. čím viac takýchto organizácií - tým menšia šanca, že sa dostane aj tým, ktorí to ozaj potrebujú :)Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Demokracia
Spoločnosť
Neziskový sektorREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt