spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie

My, dolu podpísaní občania žiadame Mestský úrad a Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom, aby nepovolili výstavbu „Malej vodnej elektrárne (MVE)“ v časti Šašovské Podhradie, a aby neboli schválené zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Žiar nad Hronom. Zároveň žiadame, aby funkčné využitie plochy pod hradným bralom a okolie rieky Hron i samotný tok boli natrvalo určené ako oddychová zóna pre rekreačné a turistické využitie.

MVE má byť situovaná v lokalite, ktorú tvorí rieka Hron, hradné bralo a zrúcanina hradu Šašov. Má byť na samotnej hranici územia európskeho významu NATURA 2000 a v II. stupni ochranného pásma prírodných zdrojov liečivých minerálnych vôd.

Výstavba a prevádzkovanie MVE by negatívne a natrvalo zasiahlo do krajinného rázu, výrazne narušilo jedinečnú scenériu podhradia a neodvratne poškodilo okolité životné prostredie. Prehradením toku by sa zmenil jeho charakter z prúdivého na stojatú vodu, čím by sa znížila jeho samočistiaca schopnosť, zvýšilo usadzovanie odpadov, zamedzilo migrácii vodných živočíchov, zmenila a znížila druhovosť rybej osádky a úplne vylúčila vodná turistika na rieke.

Dôsledkom výstavby by bol i výrub jedinečného pobrežného lesného porastu, došlo by k narušeniu výšky hladiny spodnej vody, čo v konečnom dôsledku môže mať za následok zmenu využívania okolitých pozemkov a zmenu charakteru vegetácie v danej lokalite.

V dôsledku zamŕzania hladiny v zimných mesiacoch i umiestnenia telesa MVE by sa zvýšilo povodňové riziko a samotné škody spôsobené vybrežením toku by boli oveľa vyššie ako doteraz.

Máme tiež za to, že ekonomická efektívnosť prevádzky MVE, ako aj nutnosť ich výstavby z pohľadu energetickej potreby obyvateľstva nám nebola dostatočne preukázaná, a v konečnom dôsledku negatívne vplyvy ich výstavby a prevádzky môžu vysoko prevýšiť ich proklamovaný prínos.

Na záver konštatujeme, že existujú aj iné tipy elektrární, ktoré nenarúšajú tok rieky v takom rozsahu ako hať.

Vedomí si týchto negatívnych dôsledkov a cítiac zodpovednosť za zachovanie zdravého životného prostredia ako dedičstva aj pre naše ďalšie generácie podpisujeme túto petíciu.


Za petičný výbor:
1. Ivan Šimič, M. R. Štefánika 19/30, Žiar nad Hronom
2. Stanislav Kytka, M. R. Štefánika 1/15, Žiar nad Hronom
3. Mgr., Ing. Andrea Rišňovská, MPH, Šoltésovej 15, Žiar nad Hronom
4. Mgr. Monika Kopčová, M. R. Štefánika 5/27, Žiar nad Hronom
5. Mgr. Milica Abrahámová, č. d. 289, Vyhne

Osoby určené pre zastupovanie v styku pred orgánom verejnej správy:
1. Stanislav Kytka, M. R. Štefánika 1/15, Žiar nad HronomPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
6.6.2012 05:48 | Peter Tercel

Dobry Den. Zaujimalo by ma, preco niekto uz nezazaloval Slovensku Republiku na Europskom Sudnom Dvore, resp. nepodal staznost na Europsku Komisiu za porusovanie ich zakonov a nariadeni o biokoridoroch celoeuropskeho vyznamu. Toto je jedina cesta ako zvratit dany takmer beznadejny stav, na nasich ne-(funkcnych pre niekoho) uradoch sa spravodlivosti nedovalame.
Ad: Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
11.5.2012 19:19 | Roman Kanala

Aj ja som proti elektrárni Šášovské Podhradie. Výkon je smiešny, impakt priveľký. Nie je tam dobrý profil, časté záplavy sa nedajú zvládnuť malými priehradkami, ale jednou veľkou. Spád tiež nie je veľký, asi tam projektovali reaktívnu turbínu, najskôr Kaplanovu, ale vedel by som si tam predstaviť aj Archimedovu skrutku kvôli malej výške a ochrane rýb. Hron nie je dobrá rieka na vodnú energiu. Malé prietokové elektrárne sú v energetickom systéme menej užitočné, na baseload je lepšia jadrová energia alebo veľké vodné diela. Treba stavať špičkové na kompenzáciu veterných a solárnych, ale na ne treba mať nádrž na záchyt aspoň 12 hodín toku. Slovom, projekt ma nepresvedčil.
Ad: Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
11.5.2012 13:02 | Tomas Husar

ja som proti akejkolvek elektrike okrem tej co tecie ze elektrickych zasuviek. Naco dopekla mame stavat elektrarne a vyrabat elektriku ked tecie sama od seba zo zasuviek? urobme peticiu za zburanie elektrarni. Kto je za?
Ad: Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
10.5.2012 20:28 | Vladimír Gavura

Som proti výstavbe malej vodnej elektrarne.
Ad: Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie
27.4.2012 10:29 | Antala Jozef

Dobry den Voci vystavbe MVE som nielen ako vodak, ale i ako absolvent konciaci zameranie Vodne stroje na Strojnickej fakulte SVST v Bratislave. Plne si uvedomujem ekonomicku nevyhodnost tychto investicii a katastrofalny dopad na krasnu rieku Hron - J.AntalaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Šport
Voda
Energia

Súvisiace regióny
Žiar nad Hronom


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS