spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Občianska výzva 2012

Vážení spoluobčania,

ako spoluorganizátori nedávnych občianskych protestov Vás prosíme o podporu Občianskej výzvy 2012. Spoločne žiadame politikov o zavedenie zmien podporujúcich zviditeľnenie a potrestanie korupcie a jej aktérov, ako i zmien, ktoré zamedzia jej ďalšiemu nekontrolovanému rozmachu, a tiež väčšie možnosti občanov podieľať sa na spravovaní krajiny.

Každá moc musí byť pod kontrolou, inak sa zvrhne na nemoc z moci. Máme zlé skúsenosti s chorobami moci v našej spoločnosti v rôznych oblastiach  hospodárskeho života, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, v oblasti životného prostredia, v štátnej správe, v samospráve, v školstve a kultúre. Tieto choroby sa volajú korupcia, klientelizmus, slabá vymáhateľnosť práva, ignorovanie morálnych noriem, ovládnutie takmer všetkých sfér života straníckymi nomenklatúrami a nie zodpovednými a čestnými odborníkmi. V roku 1989 sme sa dali do ich liečenia, ale nie vždy úspešne. Vieme, že zneužívanie moci bujnie vtedy, keď nie je pod kontrolou, keď sa nezaujímame o veci verejné. Po viac ako dvadsiatich rokoch je moc zneužívaná na hromadenie ziskov rôznych celoslovenských, regionálnych i miestnych goríl, sasaniek a iných bratstiev mačacích labiek – korupčných politikov, podvodných oligarchov a ich politických lokajov, často s koreňmi v komunistickej minulosti.

Protestujeme proti týmto a iným špinavostiam, do ktorých sú namočení politici a politické strany na Slovensku.

Chceme zabrániť ďalšiemu zneužívaniu moci a to nielen na celoslovenskej, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni. Obmedziť korupciu v celej spoločnosti. Treba prijať tresty, zákony, opatrenia. Potrebná je neustála kontrola volených zástupcov a verejných činiteľov a osôb, ktoré majú dosah na dianie v spoločnosti.

Slovensko potrebuje novú víziu spravodlivej spoločnosti.

Ďakujeme!


V Banskej Bystrici 22. februára 2012

Osoba určená na zastupovanie: Pavol Strhák, Podháj 61, 97405  Banská Bystrica
Barbora Baďurová, Gorkého 17, 97404  Banská Bystrica
Andrej Čierny, Cikkerova 11, 97401  Banská Bystrica
Viera Dubačová, Trieda SNP 65, 974 01  Banská Bystrica
Martin Krajčovič, Kalinčiakova 17, 974 05  Banská Bystrica
Klára Kubičková, Skuteckého 26, 974 01  Banská Bystrica
Peter Kuchár,  Banská Bystrica
Ján Lago, Veľké Rovné 343, 013 62  Veľké Rovné
Milan Lichý, Sitnianska 12, 974 11  Banská Bystrica
Eva Müllerová, Strážska cesta 23, 960 00  Zvolen
Vladimír Polakovič, Kijevská 1/4, 036 08  Martin
Filip Roháček, Slnečná 24, 974 04 Banská Bystrica
Milan Zbořil, Podzámčok 76, 962 61  Podzámčok

OBČIANSKA VÝZVA 2012

Vyzývame politikov kandidujúcich vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vyhlásených na 10. 3. 2012, aby si osvojili požiadavky občanov, ktoré boli spísané po protestoch súvisiacich so zverejnenými údajnými spismi Slovenskej informačnej služby Gorila i so všetkými ďalšími politickými korupčnými aférami.

Vyzývame politikov, aby po zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky prijali zákonné zmeny a opatrenia, ktoré povedú ku splneniu požiadaviek občanov, a aby uzákonili nápravné a preventívne opatrenia proti korupcii na celoslovenskej, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni.

Žiadame:

  1. Prijať protikorupčné opatrenia minimálne v rozsahu Protikorupčného minima 2012, ktoré je prílohou tejto výzvy. Prijať opatrenia a efektívne kontrolné a sankčné postupy týkajúce sa polície, prokuratúry a súdov na dosiahnutie výrazne lepšej vymáhateľnosti práva: včasné vyšetrenie a rozhodovanie prípadov a zavedenie účinných sankcií voči jednotlivcom v týchto orgánoch, ktorí nesú zodpovednosť za nečinnosť, chyby, zneužitie moci alebo za účasť na trestnom čine.
  2. Zmeniť volebný systém zrušením volebnej kaucie, zvýšením počtu volebných obvodov, oslabením straníckeho výberu kandidátov a posilnením výberu voliča.
  3. Posilniť referendum na úrovni štátu i samosprávy znížením počtu podpisov nevyhnutných na vyhlásenie referenda, znížením požadovanej účasti na platnosť referenda a zavedením jeho vyššej právnej záväznosti, spresniť právnu účinnosť občianskych petícií.
  4. Obmedziť trestnoprávnu imunitu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky len na výroky v parlamente.www.obcania2012.sk

Osobné údaje získané na účely tejto výzvy nebudú žiadnym spôsobom ďalej spracovávané a okrem uvedených signatárov nebudú poskytnuté tretím osobám.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS