spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na dodržiavanie a podporu Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby 2012

Vážený predstaviteľ, vážená predstaviteľka politickej strany, vážený kandidát, vážená kandidátka!


Nadväzujúc na výzvu signatárov Iniciatíva za dodržiavanie etiky slobodných a spravodlivých volieb z roku 2010 a autorov Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby, ako aj

vychádzajúc z podpory a súhlasu s Etickým kódexom pre slobodné a spravodlivé voľby predstaviteľmi 6 politických strán a hnutí v roku 2010,

akceptujúc právny stav, ktorý dostatočne neupravuje pravidlá volebnej kampane,

zdôrazňujúc fakt, že ako v predchádzajúcich, tak aj v týchto parlamentných voľbách sa najzraniteľnejšie skupiny voličov dostávajú do centra pozornosti politikov

a obhajujúc demokratické princípy volieb


sa na Vás obraciame s výzvou na prijatie a dodržiavanie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby.

Touto výzvou chceme predísť tomu, aby sa zraniteľné skupiny voličov (Rómovia z marginalizovaných komunít, ľudia žijúci pod hranicou chudoby, obyvatelia domovov dôchodcov, klienti domovov sociálnych služieb atď.) stávali obeťami nekorektných, amorálnych a niekedy i z pohľadu zákonnosti pochybných volebných praktík.

Rovnako v minulosti, ako aj teraz sa obyvatelia marginalizovaných osád stávajú terčom rôznych populistických predvolebných a volebných aktivít, ktoré zvyšujú etnické napätie v krajine, prípadne sa stávajú terčom nekorektných praktík pri získavaní volebných hlasov najmä voličov z marginalizovaných rómskych osád. Obraciame aj na Vás – kandidátov a kandidátky, ako aj predstaviteľov a predstaviteľky politických strán a hnutí kandidujúcich vo Voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2012 a apelujúc na Vaše morálne postoje Vás žiadame, aby ste aj svojím podpisom vyslovili s takýmto potencionálnym konaním svoj nesúhlas a aby ste ponúkli občanom Slovenska efektívne riešenia inšpirujúc sa napríklad Stratégiou integrácie Rómov do EÚ prijatej vládou SR v decembri 2011.

Prijatím Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby podporíte princípy spravodlivého predvolebného boja a zároveň sa verejne dištancujete od nekorektného a neetického konania voči voličom.

Zároveň vyzývame voličov, aby vyjadrili svoju podporu požiadavke naplnenia Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby a vyzvali svojich kandidátov, aby svojim podpisom potvrdili dodržiavanie princípu slobodných a spravodlivých volieb pre všetkých v tejto spoločnosti sa podpísali a dodržiavali.

Bratislava, 10. február 2012

iniciátori a hovorcovia výzvy:
Ingrid KOSOVÁ, Ing., PhD, 36 r. manažérka, Sielnica (Most – Híd)
Peter POLLÁK, Mgr, PhD, 38 r. vysokoškolský pedagóg, Levoča (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)

signatári výzvy (v abecednom poradí):
Albín CINA, Mgr., 38 r. sociálny pracovník, Zborov (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)
Denisa HAVRĽOVÁ, Bc., 40 r. rómska aktivistka, Očová (Robíme to pre deti - SF)
Janette MAZINIOVÁ, Mgr., 38 r. manažérka, Nové Mesto nad Váhom (Most - Híd)
Radoslav ŠČUKA, 37 r., úradník, Jurské (Most - Híd)
Stanislav VOSPÁLEK, Bc., 37 r., riaditeľ personálnej agentúry, Spišská Nová Ves (Most - Híd) POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Menšiny
Politika
DemokraciaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS