spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hotel Kyjev Stop búraniu Bratislavy!

Petícia za zachovanie a obnovenie obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí v Bratislave

Šesťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia boli obdobím veľkých architektonických gest. V každej európskej metropole vznikali v tom čase veľkorysé architektonické koncepty, mnohé sa stali ich novými symbolmi. Tak to bolo aj v Bratislave. Obchodno-spoločenské centrum na Kamennom námestí je vďaka svojej polohe a funkcii neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a spoluvytvára jeden z jej najdôležitejších verejných priestorov. Nestor slovenskej architektúry profesor Emil Belluš označil tento komplex za symbol „zmeny provinčného mesta na metropolu“. Podľa holandského spisovateľa Tijsa van den Boomen, ktorý v Bratislave dlhšie pôsobil, má komplex dokonca „oveľa bližšie k atmosfére srdca mesta než oficiálne hlavné námestie“.

Už v roku 2006 sa slovenská pracovná skupina DOCOMOMO* postavila proti zámeru vtedajších vlastníkov na zbúranie obchodného domu a hotela. Dnes však opäť sledujeme problematické aktivity, ktoré smerujú k likvidácii tohto významného symbolu modernej Bratislavy. A to napriek tomu, že platný Územný plán zóny Dunajská v záväznej časti požaduje „kultivovane a citlivo začleniť do novej situácie jestvujúce solitérne objekty obchodného domu a hotela Kyjev a vytvoriť homogénne veľkomestské prostredie“.
Odmietame barbarské búranie! Vyzývame predstaviteľov mesta aj celú kultúrnu verejnosť, aby na začiatku 21. storočia nedopustili bezohľadné správanie ku kultúrnemu dedičstvu nášho národa.

Žiadame preto:

  1. zachovať a obnoviť obchodný dom a hotel na Kamennom námestí v Bratislave ako významnú pamiatku našej novodobej histórie;
  2. zveľadiť Kamenné námestie ako živý a kultivovaný verejný priestor, prístupný všetkým;
  3. iniciovať širšiu verejnú a odbornú diskusiu o budúcej podobe Kamenného námestia a jeho okolia.Petičný výbor:
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava, usarmoro@savba.sk
Bc. Ivan Bútora, Lubinská 6, 811 03 Bratislava, ibutora@atlas.sk
Ing. arch. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava, katka.simoncicova@gmail.com
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD., Saratovská 5, 841 02 Bratislava, maria.topolcanska@savba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD., Kulíškova 31, 821 08 Bratislava, peter.szalay@savba.sk, t. č.: 02 59309233 - kontaktná osoba
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, zavarska@punkt.sk


* DOCOMOMO je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry. Slovensko je jedným z jej zakladajúcich členov. Členovia a členky slovenskej pracovnej skupiny – architekti, historici, teoretici a kritici architektúry – sa zaoberajú výskumom a prezentáciou pamiatok modernej architektúry.

Hotel Kyjev


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Stop búraniu Bratislavy!
29.11.2013 10:36 | Eva Kotláriková

Som proti zburaniu Hotela Kyjev a budov byvaleho Priora a plne sa stotožňujem so znením petície
Ad: Stop búraniu Bratislavy!
31.7.2012 13:11 | Ivan Buraj

Je mi smutno z názorov, ktoré by snáď v Bratislave zbúrali všetko, čo len trochu pripomína (aj ich) minulosť. Možno si neuvedomujú, ale až príliš a podobajú tým "novátorom", ktorí sa kedysi (možno z tých istých ideologických pohnútok a predsudkov)prihovárali za búranie starých ( a starších) budov v centre mesta. Ak však budeme ďalej pokračovať v tejto "filozofii" demolácie, čo zostane z Nášho mesta? Akú pamäť si osebe a svojich obyvateľov zachová? O čom budeme hovoriť pri prechádzke Bratislavou našim deťom, vnukom, hosťom...?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS