spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Stop premiestneniu dreveného chrámu zo Šmigovca

Drevené chrámy – cerkvy v Karpatoch postavili naši predkovia. Sú jedinečným kultúrnym dedičstvom a autentickým prejavom duchovného života a staviteľského poznania Rusínov.

Bohužiaľ mnohé už nestoja na svojom pôvodnom mieste.

Zo sninského okresu boli premiestnené už dva: chrám zo Zboja v roku 1967 do Bardejovských kúpeľov a chrám z Novej Sedlice v roku 1971 do Humenného.

Podobný osud čaká aj drevený chrám Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci z roku 1755. Gréckokatolícka cirkev ho chce dať rozobrať, previezť do 230 km vzdialeného miniskanzenu v putníckom mieste Ľutina a tam ho zrekonštruovať.  

Chrám stavali Šmigovčania a obyvatelia blízkych obcí. Svojpomocne. O jeho osude rozhoduje teraz z pozície vlastníka cirkev.

Prečo je záchrana chrámu podmieňovaná jeho premiestnením do Ľutiny? Zachrániť sa dá predsa aj na svojom pôvodnom mieste. Zrekonštruovaný by mohol prispieť k rozvoju obce Šmigovec, k zvýšeniu jej návštevnosti a tak zastaveniu vyľudňovania tohto kraja. Biedny Šmigovec, región Snina to potrebujú oveľa viac ako známe pútnické miesto!

My, Rusíni, obyvatelia a rodáci z obcí regiónu Snina a občania Slovenskej republiky, zásadne nesúhlasíme so zámerom trvalého premiestnenia dreveného chrámu zo Šmigovca do Ľutiny.

Žiadame, aby:

  • Krajský pamiatkový úrad v Prešove zrušil súhlasne stanovisko s trvalým premiestnením chrámu do Ľutiny, pretože toto rozhodnutie je proti záujmom ochrany kultúrneho dedičstva a histórie Rusínov z regiónu Snina,
  • Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove prehodnotil svoj zámer a aby snahu zrekonštruovať chrám v Šmigovci nepodmieňoval jeho premiestnením do Ľutiny, ale pre jeho záchranu a obnovu na pôvodnom mieste podnikol všetky prospešné kroky, napr. aj vyhlásením verejnej zbierky na jeho rekonštrukciu,
  • Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove vrátil farnosti v Šmigovci vzácny ikonostas zreštaurovaný ešte v roku 2009.Petičný výbor:    
Doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc., Prokopa Veľkého 30, 811 04 Bratislava
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD., Zlatá Baňa 158, 082 52 Kokošovce
Ing. Michal Kosť, Ladomirová 104, 090 03 Ladomirová
Ing. Daniela Galandová, Staničná 1031/14, 069 01 Snina, dgalandova@gmail.com (kontaktná osoba)

Petíciu podporuje OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska www.rusyn.sk a OZ Karpatská drevená cesta, www.kdc.sk. POZNÁMKY / vaše reakcie
Chrám zo Šmigovca nepremiestnia do Ľutiny
18.6.2012 23:54 |

Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove sa snaží o záchranu dreveného chrámu v obci Šmigovec v okrese Snina. Chrám, ktorý potrebuje okamžitú rekonštrukciu, chceli premiestniť zo Šmigovca na pútnické miesto v Ľutine k miniatúram slovenských a poľských drevených chrámov a tam ho opraviť. Iniciatíva sa stretla s nevôľou širokej verejnosti. Biskupstvo zámer prehodnotilo. ŠMIGOVEC. Vlani v decembri vyhlásili drevený gréckokatolícky drevený chrám Nanebovzatia Pána z roku 1755 v Šmigovci za národnú kultúrnu pamiatku. Gréckokatolícka cirkev sa rozhodla premiestniť ho do skanzenu miniatúr drevených chrámov v Ľutine v okrese Sabinov. Tam ho chcela rekonštruovať. Obec Šmigovec pôvodne súhlasila pod podmienkou, že biskupstvo vráti do obce zrekonštruovaný vzácny ikonostas. Po zistení, že plány biskupstva sú iné, sa obec proti tomu postavila. Petičnú akciu proti premiestneniu chrámu podporilo aj vyše 2 200 ľudí z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia. Peter Vološčuk z KPÚ v Prešove uviedol, že úrad petíciu prešetril. Dospel k záveru, že súhlasné stanovisko pamiatkarov ostane v platnosti tri roky od jeho vydania. Cirkev však od zámeru premiestniť chrám napokon upustila. V takom prípade je teda súhlas pamiatkarov už bezpredmetný. Arcibiskup zámer prehodnotil Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak sa stretol so starostom obce. „Chrám sme sa rozhodli ponechať v Šmigovci. Čo bude ďalej, je v štádiu riešenia. Veríme, že chrám sa podarí zachrániť,“ uviedol Ľubomír Petrík, hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. „Potešila nás zmena rozhodnutia arcibiskupstva,“ reagoval starosta Šmigovca Michal Pidanič (Smer). „Pripravujeme verejnú schôdzu, na ktorej by sme prediskutovali možné spôsoby našej pomoci pri obnove chrámu,“ povedala nám pani zo Šmigovca. Požiadala nás, aby sme jej meno nezverejňovali. Iniciatíva proti premiestneniu chrámu sa totiž podľa jej slov v obci nezaobišla bez istého napätia. „Šmigovčania vedia viac pomôcť materiálne a svojou prácou skôr, než s peniazmi. Ale hľadáme spôsoby, ako ich získať,“ doplnila. Podľa nej si ľudia význam chrámu pre ich obec uvedomili neskoro. Ale zmobilizovali sa. http://humenne.korzar.sme.sk/c/6421935/chram-zo-smigovca-nepremiestnia-do-lutiny.htmlPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Štátna správa
Náboženstvo

Súvisiace regióny
Šmigovec


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS