spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Stanovisko výtvarníkov ku kauze Danubiana

Spoločné stanovisko zástupcov Slovenskej výtvarnej únie, Spolku výtvarníkov Slovenska, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, Umeleckej besedy slovenskej, Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku a Združenia historikov moderného výtvarného umenia, poverených na verejnom zhromaždení umelcov dňa 9.1.2012, aby dňa 16.1.2012 na stretnutí s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom tlmočili názor výtvarných umelcov a teoretikov na projekt Danubiana.

Jednoznačne podporujeme projekt Danubiana - Slovenské centrum vizuálnych umení, ktorého zámerom je rozšírenie existujúcich výstavných priestorov súčasnej Danubiany na dôstojnú prezentáciu slovenského a svetového výtvarného umenia.

Za veľký prínos považujeme nový spôsob financovania tohto projektu: spojenie súkromných a verejných zdrojov vo forme novovzniknutej neziskovej organizácie s väčšinovým podielom štátu. Projekt je možné zrealizovať vďaka podporovateľovi a zberateľovi umenia Gerardovi Meulensteenovi, ktorý vložil do projektu existujúce Múzeum Danubiana, hotový projekt na jeho rozšírenie, právoplatné stavebné povolenie a poskytne bezplatne na výstavné účely zbierku slovenského a svetového výtvarného umenia, obsahujúcu diela takých autorov ako Karel Appel, Magdalena Abakanowicz, Sam Francis, Jim Dine, umelci skupiny CoBrA, Arman, Claes Oldenburg, Christo and Jeanne - Claude, Corneille, Marcus Prachensky, Niki de Saint Phalle, Pierre Alechinsky, Hans van de Bovenkamp, Mike Cloud, Robert Combas, Paul Jenkins,Takashi Murakami, Walasse Ting, Kiro Urdin, Betty Woodman, Miguel Ybanez, Zhuang Hong Yi, zo slovenských autorov Jozef Jankovič, Vladimír Kompánek, Miroslav Cipár, Rudolf Fila, Viera Kraicová, Milan Paštéka, Vincent Hložník, vrátane zástupcov mladšej generácie - Erik Šille, Dorota Sadovská, Viktor Frešo, Erik Binder a další.

Podpora zo strany štátu, poskytnutá na rozšírenie priestorov, umožní prezentáciu trvalej expozície slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť, ktorá na Slovensku dlhodobo chýba.

Takéto inštitúcie sú všade vo svete a Slovensku sa ponúka príležitosť na jej vybudovanie práve za účelom vytvorenia kontextu s aktuálnym dianím.

Naša podpora Danubiany nie je zameraná proti vytvoreniu výstavných priestorov na prezentáciu najaktuálnejších alternatívnych  tendencií vo výtvarnom umení, ktoré by mala zastrešiť inštitúcia typu Kunsthalle. Vytvorenie takejto inštitúcie dlhodobo podporujeme.

Nechápeme preto aktivity časti výtvarníkov a teoretikov, ktorí projekt Danubiana odmietajú, šíria zavádzajúce informácie a dokonca požiadali Vládu SR o jeho zrušenie. Keďže prostriedky, určené na dobudovanie Danubiany, boli účelovo vyčlenené na tento projekt, ich postoj môže spôsobiť, že by slovenská kultúra mohla v konečnom dôsledku o ne prísť, nehovoriac o tom, že by zároveň prišla i o súčasné Múzeum Danubiana a všetky jeho aktivity.

Cítime zodpovednosť za zachovanie kontinuity slovenského umenia a kultúry, preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste podporili toto stanovisko.


Akad.mal. Pavol Kráľ, SVÚ , Mgr. Mária Horváthová, SVS, Akad.mal. Dušan Sekela, SVVU,
PhDr. Emil Semanco, UBS, PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., ATKH, PhDr. Eva Trojanová, ZHMVU.

V Bratislave dňa 13.1.2012POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Umenie
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS