spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Vážená pani Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová,
Vážený pán Minister financií SR Ivan Mikloš,
Vážený pán Minister kultúry SR Daniel Krajcer,
Vážení členovia vlády SR.


My, iniciátori Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera, vyzývame Ministerstvo kultúry, Ministerstvo financií a Vládu SR, aby v kauze „Kunsthalle“ bezodkladne začali konať v prospech kultúrnej obce.

Po zverejnení zakladacej listiny a štatútu novovzniknutej organizácie Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení (boli zverejnené oneskorene dňa 23. 12. 2011) sme sa oboznámili s obsahom týchto dokumentov a potvrdzujeme svoj nesúhlas s týmto spôsobom vstupu štátu do súkromného múzea moderného umenia Danubiana a s existenciou takto vzniknutej neziskovej organizácie. Celý proces považujeme za netransparentný, vzbudzujúci podozrenie z neefektívneho narábania s verejnými financiami a neprípustného klientelizmu. Sme pobúrení, že idea „Kunsthalle“ (verejnej inštitúcie pre súčasné umenie) bola zneužitá bez odbornej diskusie na záchranu tejto súkromnej galérie.

Neakceptujeme postoj časti výtvarnej obce, ktorá sa zastáva rozhodnutia Ministra kultúry podporiť projekt Danubiana a vyzývame ju, aby prevzala morálnu spoluzodpovednosť za ďalšie chybné kroky, ktoré hrozia v tejto súvislosti (napr. predaj Domu umenia, nejasná budúcnosť Hurbanových kasární a pod.).

Paradoxom situácie je, že sami iniciátori záchrany Danubiany (Jozef Jankovič, Rudolf Sikora) na tlačovej konferencii v Danubiane (dňa 21. 12. 2011) verejne deklarovali odmietavý postoj spájať novovzniknutú neziskovú organizáciu s inštitúciou typu „Kunsthalle“ a taktiež deklarovali potrebu jej zriadenia v centre mesta. Preto je nepochopiteľné, že Generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Branislav Rezník, Minister kultúry SR Daniel Krajcer  a Minister financií SR Ivan Mikloš vnútili kultúrnej obci svoj osobný, neodborný, verejne neprediskutovaný zámer a presadili zlúčenie dvoch diametrálne odlišných projektov. Na prípade Danubiana preukázali, že zriadenie novej organizácie je možné zo dňa na deň. Sme preto presvedčení, že pre ďalšie odkladanie zriadenia Kunsthalle neexistuje žiaden dôvod.

Žiadame, aby Ministerstvo kultúry SR zrušilo neziskovú organizáciu Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení a zrealizovalo 15 rokov nenaplnenú myšlienku "Kunsthalle" a to:

  1. založením novej neziskovej organizácie typu „Kunsthalle" pod názvom Dom umenia so správnou radou zloženou z odborníkov na súčasné umenie
  2. vrátením budovy Dom umenia (Nám. SNP 12, Bratislava) kultúrnej obci formou vkladu do neziskovej organizácie Dom umenia,
  3. vyčlenením finančných prostriedkov na jej zriadenie a ďalší chod a na zrekonštruovanie budovy Dom umenia (Nám. SNP 12, Bratislava).
  4. žiadame Ministerstvo financií SR a Vládu SR, aby poskytli Ministerstvu kultúry potrebnú súčinnosť.

Zároveň žiadame Ministerstvo kultúry SR, aby predložilo verejnosti jasnú koncepciu a stratégiu využitia ďalších budov, ktoré má vo vlastníctve a ktoré dlhodobo zanedbáva alebo necháva otvorenú myšlienku ich využitia a predaja - okrem Domu umenia na Nám. SNP ide o bývalú budovu Správy kultúrnych zariadení MK SR na Čulenovej ulici, Hurbanove kasárne, a ďalšie budovy príspevkových organizácií ministerstva, ktoré boli spomínané v súvislosti s využitím Hurbanových kasární. V tejto súvislosti žiadame od MK SR verejnú odpoveď na výzvu na zriadenie Múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry.


V Bratislave, dňa 5.1.2011


Iniciátori:
Mgr. Mária Rišková – 13m3, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD. – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo  
Mgr. art. Ľubomír Burgr – A4 – nultý priestor a divadlo SkRAT
Mgr. art. Jana Kapelová – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – výtvarník
Mgr. art. Katarína Lukić Balážiková – Open Design Studio
Ing. arch. Marián Lukačka –13m3
Mgr. Slavo Krekovič – A4 – nultý priestor
MgA. Tomáš Džadoň – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. Juraj Čarný – Slovenská sekcia AICA – prezident
Mgr. Gabriela Kišová – Krokus galéria
Mgr. art. Zora Jaurová – Creative Industries Forum
Mgr. Zuzana Bodnárová – teoretička umenia
Mgr. art. Magdaléna Kuchtová – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo


Signatári: (k 7.1.2012)
doc. akad. soch. Anna Daučíková – výtvarníčka
prof. akad. mal. Stanislav Stankoci – grafický dizajnér, výtvarník
prof. akad. mal. Ľubomír Longauer – výtvarník, historik grafického dizajnu
prof. akad. arch. Imrich Vaško – architekt, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Mgr. Daniel Pastirčák –  spisovateľ
prof. akad. mal. Ladislav Čarný – výtvarník a vysokoškolský pedagóg
prof. akad. soch. Juraj Bartusz – výtvarník, Fakulta výtvarných umení, Technická univerzita Košice
prof. akad. mal. Ján Berger – výtvarník
doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD. – výtvarníčka
prof. akad. mal. Dezider Tóth – výtvarník, pedagóg, Vysoká škola výtvarných umení
doc. akad. mal. Adam Szentpétery – výtvarník a pedagóg
doc. akad. mal. Blažej Baláž – Vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita
doc. akad. mal. Pavel Choma – grafický dizajnér
doc. akad. mal. Miroslav Nicz – výtvarník a vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Juraj Nvota – režisér
Mgr. art. Roman Ondák – výtvarník
Milan Veselý – N&V Design
Zita Furková – členka činohry Astorka-Korzo’90
Mgr. art. Jozef Baus – výtvarník a pedagóg
Prof. Ján Zavarský – výtvarník a pedagóg
Otis Laubert – výtvarník
doc. Mgr. art. Mária Balážová – Trnavská univerzita
Mgr. Jana Geržová – kritička umenia
Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. – vysokoškolský pedagóg, literárny vedec
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. – teoretička umenia
doc. Anton Čierny, mim. prof. – výtvarník
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. – výtvarník a pedagóg
akad. arch. Juraj Žilinčár – architekt a dizajnér
doc. Ing. Štefan Klein – dizajnér a pedagóg
RNDr. Damas Gruska, PhD. – vysokoškolský pedagóg, bývalý šéfredaktor Kultúrnej revue K&S
Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. – iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. art. Maroš Berák, PhD. – Ultrafilm s.r.o.
Mgr. art. Peter Begányi – Piknik Pictures s.r.o.
Mgr. Koloman Kertész Bagala – vydavateľ
Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič – fotografka
Mgr. Daniela Chlapíková, PhD. – OZ štyri živly
Mgr. art. Daniel Blonski – grafický dizajnér
akad. mal. Jozef Dobiš – výtvarník a pedagóg
akad. soch. Ľubica Chmelová – sochárka - reštaurátorka
Mgr. Barbora Geržová – kritička a kurátorka umenia
Mgr. Katarína Kišová – kritička umenia
akad. mal. Robert Urbásek – výtvarník
Mgr. Daniela Čarná, PhD. – kurátorka
doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský, ArtD. – vysokoškolský pedagóg a výtvarník
Peter Kalmus – výtvarník
Mgr. art. Lucia Tkáčova – výtvarníčka
Mgr. art. Jaroslav Varga – Galéria HIT
MgA. Pavla Sceranková, ArtD. – výtvarníčka
Mgr. art. František Demeter – výtvarník
Mgr. art. Peter Králik - galéria SUBTEREN
PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič – výtvarník
Boris Kršnák – nezávislý publicista a kultúrny manažér
Mgr. art. Marek Kvetan – výtvarník
Mgr. Viera Levitt  – kurátorka, Knight Campus Art Gallery, USA
Mgr. Marcela Lukáčová – historička umenia
Mgr. art. Robert Paršo – grafický dizajnér, o.z. POSTER – klub priateľov Trienále plagátu Trnava
Mgr. Anna Grusková, CSc. – teatrologička a dramaturgička
Mgr. Lenka Kukurová – kurátorka a teoretička umenia
Mgr. art. Maroš Schmidt  – dizajnér
Mgr. Katarína Gatialová – kurátorka, Muzeum umění Olomouc
Ing. arch. Mgr. art. Ján Pernecký – architekt, organizátor, OZ rese arch
Mgr. Zuzana Duchová, PhD. – kultúrna manažérka, Freelance Academics
Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. – dizajnér
Mgr. art. Erik Šille, ArtD. – výtvarník
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD. – výtvarníčka
Mgr. art. Svätopluk Mikyta – výtvarník
Mgr. art. Dalibor Bača – OZ Verejný podstavec
Mgr. art. Viera Devečková – výtvarníčka, asistentka, Vysoká škola výtvarných umení
Mgr. Roman Babjak – sittcomm.sk
Mgr. Peter Tajkov, PhD. – historik umenia a vysokoškolský pedagóg
Mgr. Alexandra Gojdičová – filmová dramaturgia A4, Atrakt Art
Mgr. Vanda Sepová – Galéria Enter
Mgr. art. Ladislav Bartko – architekt
Mgr. Barbora Šedivá, PhD. – kultúrna organizátorka, o. z. Multiplace, Dům umění města Brna
Mgr. art. Dorota Kenderová – Galéria Hit
Ing. arch. Tomáš Umrian – SODA gallery
Mgr. art. Lucia Tallová – SODA gallery
Mgr. Ivana Moncoľová – teoretička umenia, doktorandka Vysokej školy výtvarných umení
Mgr. art. Tomáš Tokarčík – architekt, TotalStudio, Punkt o.z.
Mgr. art. Dušan Vicen – dramatik a režisér
doc. Mgr. art. Daniel Matej – hudobný skladateľ a pedagóg
Mgr. art. Peter Liška – grafický dizajnér
Mgr. art. Katarína Poliačiková – výtvarníčka
Mgr. art. Mária Čorejová – výtvarníčka, 13m3
Mgr. art. Maroš Hečko – scenárista, hudobník, Festival Azyl
Mgr. art. Zuzana Piussi – Ultrafilm s.r.o.
Mgr. art. Branislav Matis – člen združenia Open Design Studio
Mgr. art. Martin Mistrík – predseda združenia Open Design Studio
Mgr. Zuzana Devaliere – teoretička umenia
Mgr. Eva Križková – časopis KINEČKO (OZ EEE)
Mgr. art. Michaela Čopíková – animátorka
Mgr. art. Marek Šulík, ArtD. – režisér
Mgr. Eva Pavlovičová – časopis KINEČKO (OZ EEE)
Mgr. MgA. Martin Kochan – výtvarník
Ivana Šáteková – výtvarníčka


Výzva bude rozposlaná médiám a do sociálnych sietí, aby ju mohli podporiť a komentovať ďalší záujemcovia.
Kontaktná osoba:
Jana Kapelová
Jiráskova 46
917 02 Trnava
mail: verejnypriestor@gmail.com
tel: 0908/497 379POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
16.1.2012 12:46 | Jarmila Baničová

Danubianu navstevujem pravidelne, skor by ma mrzelo keby zamer ministerstva nevysiel. Privitala by som keby sa vytvarna obec na Slovensku zviditelnovala aj iným sposobom ako odvolavanim ministra. Nezalezi mi vobec na tom kto je ministrom a za ktoru stranu, skor ocenujem, ze sa konecne ministerstvo kultury zobudilo a aspon nieco robi.
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
16.1.2012 09:55 | Vlado Banič

A čo tak tvoriť a konečne prestať odvolávať .....raz tých a raz tých druhých ...čo sme to vlastne za národ ?!?
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
12.1.2012 19:11 | Mária Rišková

Este dalsie k teme: majdakova.blog.sme.sk/c/285696...
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
10.1.2012 11:18 | Dano
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
10.1.2012 09:46 | Mária Rišková
Ad: Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
10.1.2012 08:40 | Daniel H.

Zase dalsia predvolebna kampan kamaratov SMERu.

Zvlastne, pred rokom som nikde nevidel ziadneho "umelca" a teraz je ich ako nasra...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (6)

 Súvisiace témy:
Umenie
Štátna správa
KultúraREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt