spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava                                    

V Banskej Štiavnici, 2. 1. 2012

Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Podpísaní občania, žiadame generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru. Rozhodli sme tak konať z nasledovných dôvodov.   


Škandalózne rozhodnutia

V Banskobystrickom kraji, teda v územnej pôsobnosti úradu riadeného M. Surom,  sú neraz vydávané také rozhodnutia, ktoré sú preukázateľne proti záujmom ochrany pamiatkového fondu.

Príkladov, kedy M. Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania,  alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetov  konštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia MK SR.

Podľa nášho názoru krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici.  Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú „vybavované“ poddajnejšími  pracovníkmi.

Sme toho názoru, že doterajšie pôsobenie M. Suru vo svojej spoločensky zodpovednej funkcii poškodzuje deklarované snahy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany  kultúrneho dedičstva, špeciálne v prípade  ochrany hodnôt lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO.  


Nekonanie v prípadoch zanedbania starostlivosti o kultúrne pamiatky.

Napriek tomu, že pamiatkový zákon umožňuje konať voči majiteľom v prípadoch, kde zanedbaním starostlivosti hrozí poškodenie alebo aj zánik kultúrnej pamiatky, KPÚ za posledné roky nekonal efektívne v tejto oblasti, napriek mnohým upozorneniam, že hrozí zánik niektorých cenných objektov. Výsledkom sú zaniknuté alebo ťažko poškodené pamiatky, ktorých strata má značnú spoločenskú hodnotu.  


Celkové vystupovanie a správanie riaditeľa KPÚ ako štátneho zamestnanca

Sme toho názoru, že miera arogancie a povýšenectva, s akou sa stretávajú niektorí účastníci konaní  pri rokovaniach s M. Surom  je nezlučiteľná s etickým kódexom štátneho zamestnanca, ako aj základnou ľudskou slušnosťou. K prejavom neprijateľného správania patrí aj napísanie hanopisu, ktorý nesie znaky autorstva KPÚ BB, ktorý bol napísaný koncom roka 2010 na adresu aktivistov v Banskej Štiavnici pod iným menom.

Na uvedené problémy opakovane už niekoľko rokov upozorňujeme nadriadených na Pamiatkovom úrade SR a tiež na Ministerstve kultúry SR. Vzhľadom na to, že popísaná situácia sa napriek našim podnetom a upozorneniam nezmenila, rozhodli sme sa na neriešený problém  upozorniť verejnosť formou verejnej výzvy.


Signatári výzvy:

Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica
Ing. arch. Katarína Vošková, Banská Štiavnica
Ing. arch Pavel Fabián, Banská Štiavnica
Mgr. Branislav Solovic, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Banská Bystrica
Ing. arch. Václav Chochol, Banská Bystrica                                             
Ing. Otto Štroffek, Banská Bystrica
PhDr. Klára Kubičková PhD., Banská Bystrica
Mgr. Jozef Ďuriančík, Banská Bystrica
Ing. Miroslav Bartek, Banská Bystrica
Ing. Karol Bartek, Banská Bystrica
Ing. Miroslava Supuková, Banská Bystrica
Ing. arch. Mikuláš Rohrböck, Banská Bystrica


Kontakt:

Mgr. Martin Macharik 0905360307, Ing. arch Ľubica Paučulová, stiavnica@stiavnica.sk
Višňovského 3, 96901, Banská Štiavnica


Na vedomie:

Mgr. Daniel Krajcer, minister kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
19.1.2012 15:24 | ----

ľubica paučulová - "štokovce" (a pod. v konkrétnej dobe) práveže vďaka existencii malého spektra riešení znamenali jednotnosť a ucelenosť výstavby a celkového výzoru! A jednotnosť sa viazala aj na výstavbu v čase dreveníc!
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
19.1.2012 13:45 | ľubica paučulová

sklamanie z toho ako ťažko sa rodí aký-taký právny štát na slovensku je veľké u mnohých ľudí, aj u mňa.
avšak v tomto prípade ide, ale aj nejde "len o prachy ".
mimo finančných záujmov popletených jednotlivcov ide podľa mňa aj o ďalšie významné okolnosti:
- ľudia na Slovensku si v skutočnosti málo vážia kultúrne dedičstvo, pre mnohých sú staré domy príťažou na ceste za " lepšími zajtrajškami"
- je málo znalostí o spôsobe ako staré domy opravovať, búrať je viac "in"
- stavebná kultúra rodinných domov na slovensku je všeobecnosti na nízkej architektonickej úrovni, pridáva sa k tomu aj to , že každý si stavia čo chce a hlavne iné ako sused . výstavba je chaotická, nehodí sa do regiónov a krajiny.

4O rokov socializmu urobilo svoje, hlavne ideovo.
začalo to búraním dreveníc ( preč z chudoby) a zohavením tváre mnohých dedín a obcí modernou výstavbou ( všetko pre pracujúci ľud).poznáme čudné "štokovce", Jednoty a nákupné centrá. využívanie kostolov a kaštieľov pre JRD a sklady (načo by nám boli pamiatky na vykorisťovateľov a ideových nepriateľov)
zanedbávanie starostlivosti na základe deformovanej ideológie bolo plánované.
pekné , harmonické a tradičné, na slovensku pomaly mizne.to čo dnes obdivujeme v zahraničí - malebné dediny a starobylé mestečka, u nás na še oči nevidia a aj preto z hlbokej nekultúrnosti ničíme a gýčujeme
slovensko sa stáva v architektúre a urbanizme takým čudným disneylandom,bez harmonickej väzby na tradície regiónov
takže myslím si, že sa dotýkame nielen špeciálne problematiky nedodržiavania zákonov a amorálnosti,
je to veľmi, veľmi aj problém kultúry a vyspelosti národa a vzťahu jeho jednotlivcov ku vlastným koreňom pekný deň všetkým a vďaka za inšpiratívne príspevky
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
19.1.2012 09:21 | Tatiana Bohmerova

30 rokov som prežila v BŠ, takže vám presne môžem povedať, ako to skončí. Napriek všetkým petíciám, podpisom, správam. Dom sa postaví, a bude to pekný gýč, čo bude klať oči už od križovatky. 90 eur pokuty pribudne do štátnej pokladnice, niekoľko tisíc do vrecák úradníkov na rôznych úradoch. Však od čoho sú úrady? Aby povoľovali. A od čoho sú úradníci? Aby za povoľovanie brali úplatky. Naďalej budú všetci spokojne sedieť na teplých stoličkách. Však čo je to UNESCO, čo je to kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali generácie? Nič, zbytočná záťaž pre ľudí, ktorí vidia len prachy, prachy, prachy.......
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
18.1.2012 23:08 | Ludmila Priehodova

Ad "Ciste vino"
ja si ho nalievat nemusim. Vidim do toho dost dobre. Ako je to mozne? No tak, ze vacsinu maju v zastupitelstve poslanci SMER-u. Deklarovali, ze pana Kelemana podrzia.Asi vedia za co. Zriadovatelom UHA je zastupitelstvo. Aj hlavneho architekta schvaluje zastupitelstvo. Staci?
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
18.1.2012 07:02 | ---

Vážená pani Priehodová,
nalejte si čistého vína: ako je možné, že Mestu Banská Bystrica devastačné zámery nevadia?? Je k nim laxná väčšina obyvateľstva (tlieska predsa rozvoju! - pozri tiež Europa SC), Mestský úrad + ÚHA (Keleman a jeho nadriadení) - čo teda čakať od PhDr. Suru & Co., keďže je to rovnaká kategória "Banskobystričan"??
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
17.1.2012 20:48 | ----

nečinnosť štátneho orgánu možno úspešne napadnúť na prokuratúre
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
17.1.2012 08:35 | Ludmila Priehodova

Ako by ste kvalifikovali konanie statneho uradnika, ktory v oficialnom stanovisku KPU nesuhlasi s vyskou navrhovaneho objektu z dovodu ochrany siluety vezi v pamiatkovej rezervacii a kategoricky pozaduje vysku znizit, a o par mesiacov hoci sa na projekte nic nezmeni uz netrva na znizeni objektu a povazuje ho za pripustne? Na moj podnet ohladom tohto konkretneho pripadu v BB som od Pamiatkoveho uradu SR uz rok nedostala odpoved. Skusim po roku pourgovat.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
17.1.2012 07:31 | ----

"my v domneni suladu" - zákon o pamiatkach vyžaduje prerokovať a obstarať stanovisko KPÚ ku konkrétnemu/konkrétnejšiemu zámeru zásadne vopred; úrad vtedy určí podmienky samotnej prípravy a realizácie zámeru - ak je vôbec pre pamiatku vhodný;
ak ale konáte v štýle "domnenia súladu", márne vynaložené prostriedky sú len Vašim rizikom.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
16.1.2012 22:47 | Martin Macharik

Mozem ubezpecit vsetkych co veci sleduju, ze na Kalvarii mame povolenia z titulu stavebneho zakona v poriadku. Tykaju sa nas ohlasovacie povinnosti, nie stavebne povolenia, nakolko ide o opravy nie prestavby.
Viac sa nas tykaju povolenia z titulu pamiatkoveho zakona, kde mame celu radu zlych skusenosti so sikanovanim zo strany KPU - veci v prvom, aj druhom stupni KPU povoli a potom nepovoli samotnu ralizaciu. Alebo sa KPU ucastni rocnej pripravy projektov, my v domneni suladu zaplatime za projektovu dokumentaciu a ked to predlozime, KPU to zamietna ako neprijatelne - taky osud mal projekt revitalizacie zelene, ci projekt iluminacie.
Ochotne tieto veci predlozim komukolvek, kto o to prejavi zaujem.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
14.1.2012 15:46 | Turista

Podľa vyjadrení odporcov vývzy sa zdá, že si pletú históriu s hystériou.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
13.1.2012 17:56 | ---

ak PhDr. Kosová nejakým zázrakom odstrelí Suru (64 r.), zrejme dosadí toho, koho určí bystrický guru...
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
13.1.2012 17:23 | štiavničan

Vážení signatári!
Vaše úsilie si ako občan BŠ veľmi vážim, pretože si pamätám kolorit tohto mesta, hoci neskutočne poznačeného socialistickou starostlivosťou, no napriek tomu dýchajúceho študentským životom a dávnou slávnou históriou. Aj preto by ma veľmi mrzelo, ak by vaše úsilie bolo degradované útokmi p. Suru na p. Machárika. V demokratickej spoločnosti, v tej či onej verejnej diskusii máme nielen právo ale aj povinnosť reagovať na nepravdy a dokazovať pravdu, pretože ide o dobro prevyšujúce rozmer nášho individuálneho bytia. Prosím preto p. Machárika aby zverejnením dokladov o povoleniach KPÚ BB a stavebných povolení na realizácie opráv jednotlivých objektov Kalvárie (opravy murív, kaplniek zastavení kalvárie atď) vyvrátil informácie uvádzané v príspevku p. Suru. Ním uvádzané fakty zostali bez dôkazu visieť vo vzduchu a vrhajú tieň na vás všetkých vrátane tích, ktorí sa k výzve doteraz pridali, hoci je výzva o inej osobe a jej prešľapoch. Vyčistite stôl a nedopustite, aby vaše úsilie zostalo v očiach tích, ktorí sa zatiaľ nepridali, zpochybnené...Ďakujem.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
13.1.2012 16:58 | lokalpatriot

Vážení signatári,
veľmi si cením Vaše úsilie za zachovanie pekného historického obrazu našich stredoslovenských banských miest (obe mestá sú mojim domovom). Som rád, že bijete na poplach, keď riaditeľ pamiatkového úradu svojim rozhodovaním a konaním historický obraz Bystrice a Štiavnice poškodzuje. Výpočet káuz v oboch mestách je alarmujúci. Človek, ktorý je platený za ochranu pamiatkového prostredia, ho ničí. Alebo je to tak, že ho lepšie platia investori ? A občania, ktorým nie je ľahostajné, ako naše mestá vyzerajú, musia venovať množstvo energie a času, aby vzhľad aj ducha našich miest ochránili. Pred kým ? Pred plateným „pamiatkárom“ ! Nad tým zostáva rozum stáť.

Nechápem, prečo už po Vašich prvých upozorneniach nadriadení nekonali. Alebo kompetentní v Bratislave chcú, aby sa naše historické centrá začali podobať bratislavskému, kde sú bez ladu a skladu v historickej zástavbe moderné objekty chaoticky „nasekané“. Aby sa tu stavali v historických zónach moderné hotely a plážové vily ? Bojujte za udržanie toho, čo sa podarilo zachovať, zveľadiť a nedopusťte, aby kauzy generálna riaditeľka Pamiatkového úradu a minister kultúry zmietli zo stola. Naše mestá nie sú krátkodobé turistické atrakcie. Naše mestá sú našimi domovmi. Nie sme tu na 3 dni v roku.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
13.1.2012 06:52 | ---

Vážená pani Kubičková,
nesmierne obdivujeme Váš zápal pre vec ochrany pamiatok a ich súborov, vo veku, kedy by ste mohli prežívať len pokoj jesene života. Sama ste poukázali na sofistikovanú chobotnicu v "pamiatkovej starostlivosti", ktorú sotva niekto vie pochopiť, nieto rozuzliť. Tá chobotnica sa zapletala veru desaťročia, takže pomôže jedine zásadné seknutie, ku ktorému sa však nemal a nemá nik... Napriek tomu, pamiatkam oddaní ľudia sa v systéme ešte vyskytujú, a Vám vyslovujú srdečnú vďaku za podporu!
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
12.1.2012 22:07 | Klára Kubičková

Ako občianka Banskej Bystrice, niekdajšia pracovníčka štátnej pamiatkovej starostlivosti, prvá kurátorka zbierky architektúry Slovenskej národnej galérie v Bratislave a členka Spolku architektov Slovenska, s pomocou ďalších spoluobčanov, ktorí majú záujem o zachovanie pamiatkového fondu Banskej Bystrice pre ďalšie generácie, od roku 2008 upozorňujem zákonnými krokmi na chybné a nezvratné rozhodnutia riaditeľa KPÚ Miroslava Suru v Banskej Bystrici.

O týchto rozhodnutiach v Mestskej pamiatkovej rezervácii sa dozvedáme v prípadoch prestavieb, nadstavieb a prístavieb až počas ich viditeľnej realizácie.
Jedine o kauzách, v ktorých sú zámery investorov v rozpore s Územným plánom, sa dozvedáme z verejných prerokovaní Zmien a doplnkov na rôznych stupňoch územného plánu zo strany mesta.
l. V roku 2008 to vyústilo do petície občanov okolo kauzy Zmien a doplnkov Kapitulská ulica – výstavba hotela pri Pamätníku SNP na území MPR. Riaditeľ KPÚ vydal svoje rozhodnutie ešte v roku 2005, súhlasil s umiestnením hotela napriek tomu, že podľa vtedy platného územného plánu tam mala byť verejná zeleň. Namiesto toho, aby zamietol zámer pre rozpor s územným plánom, upozornil investora, že si má dať do poriadku veci s územným plánom. Zároveň „vyprojektoval“ celý budúci hotel, bez predchádzajúcich štúdií stanovil jeho výšku, hmotu, architektonický vzhľad. Zmeny územného plánu sa začali prerokovávať až po troch rokoch od vydania rozhodnutia, keď už uplynula zákonná lehota na možnosť preskúmania rozhodnutia KPÚ. Kauza bola zastavená až po občianskom podnete na Prokuratúru a po rozsudkoch na Krajskom a Najvyššom súde.

2. V roku 2009 občanov mesta pobúrila snaha o výstavbu rezidenčných víl na Kalvárii (investor Biskupský úrad Banská Bystrica.) Až počas územného konania vyšlo najavo, že na Kalvárii je chránený iba kostol Povýšenia sv. Kríža ohradený múrom a že samotná krížová cesta s kaplnkami nebola chránená. KPÚ pre ochranu kalvárie v čase územného konania nič nevykonal . Až na základe môjho občianskeho podnetu dal Pamiatkový úrad SR v Bratislave vypracovať materiál pre ochranu celej lokality (listom zo dňa 2.7.2010) a na základe toho vyhlásil celú Kalváriu s prírodným prostredím za chránenú. Nasledovali odvolania ako aj ďalšie potvrdenia tejto ochrany.
Rozsiahla právnická dohra celej kauzy zo strany investora ešte nebola ukončená.

Už uvedené záležitosti ukazujú, že ide o zložité prípady, v ktorých by som mohla pokračovať. Pokúsim sa poukázať na ich spoločné pramene v práci riaditeľa KPÚ v Banskej Bystrici.
A. Pre rozhodnutia KPÚ je dôležité fungovanie odbornej komisie, poradného orgánu riaditeľa. Táto komisia bola zrušená a neexistuje (aj keď by sa dala zneužiť „správnou“ voľbou jej členov )
B. Zásady pamiatkovej starostlivosti v pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici boli spracované v roku 2004, v odbornej komisii bratislavského Pamiatkového úradu sa prerokovávali v roku 2005 s odporučením na dopracovanie. Dodnes nie sú dopracované a schválené ! ( napr. v Košiciach bol vydaný podobný košický dokument aj tlačou ešte v tom istom roku). Banská Bystrica zásluhou pána Suru dodnes nemá tento dokument dopracovaný a schválený, hoci posledný termín pre tento úkon bol ustanovený GR Katarínou Kosovou do 1. septembra 2011. Riaditeľ má tak voľnú ruku na stanovovanie regulatív, ( napr. moderná novostavba s podzemnou garážou pre 247 áut vo vnútri PR – býv. kino Hviezda, kde bolo už vydané územné rozhodnutie. )
Na ÚHA vznikol Zápis dňa 27.10.2010 k Stanovisku KPÚ k návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica, kde sa hovorí:
„Dohodnuté: Výškový regulatív v určení podlažnosti sa v pamiatkovom území-Pamiatkovej rezervácii z návrh ÚPN vylúči, každá lokalita, resp. zástavba bude riešená individuálne vo vzťahu k okolitej historickej zástavbe“.
„Individuálne“ riešenie vo vzťahu k okolitej zástavbe vidíme na nadstavbe budovy Bakossova 2, súhlas s projektom Skuteckého ulica– Hviezda, na výškach novostavieb na obvode MPR , regulatívy už spomínaného hotela SNP, zmeny podlažnosti v strešných priestoroch priamo na námestí SNP. (Č.18.) a ď. A to je iba Banská Bystrica.
Osobne som podala niekoľko podnetov na Pamiatkový úrad SR na prešetrenie rozhodnutí banskobystrického KPÚ, na ktoré som nedostala ani formálnu odpoveď.
Napriek tomu, že PÚ SR je podľa zákona jediný oprávnený preskúmať rozhodnutia krajských pamiatkových úradov mimo odvolacieho konania ako inštitút opravného prostriedku aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
Náš podnet na Ministerstvo kultúry v októbri 2010 na prešetrenie konkrétnych káuz sa skončil v „najlepšom poriadku“ pre riaditeľa Suru a pán minister nepovažoval za potrebné nás ani vypočuť.
Pán Macharík nie je jediným signatárom tejto výzvy. Tým pádom sa to nedá zvaliť na osobné nezhody.
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
12.1.2012 11:10 | Marcel Meszaros

Bolí ma z toho všetkého už hlava, pán Sura, ak si toto čitate, prosím Vás, odstúpte.
Ad: List p. Suru
11.1.2012 18:10 | Miloš Pikala, dekan farnosti Basnká Štiavnica

Priznám sa, že ma obvinenie pána riaditeľa Suru z v podstate kriminálnej činnosti v rámci Kalvárskeho fondu a obnovy Banskoštiavnickej kalvárie prekvapilo. Nielen preto, že nemám žiadne poznatky o podobnej činnosti vo fonde, ktorého je naša farnosť - spoločne s mestom Banská Štiavnica a inými subjektmi - "akcionárom".
Ak by totiž bolo uvedené pravda, tak by to znamenalo, že pán riaditeľ v podstate až doteraz kryl nelegálnu, dokonca trestnú činnosť tým, že mal o podobných praktikách dôkazy a neposkytol ich ani mne, ani inej osobe, už vôbec nie PZ SR na prešetrenie. Budem preto rád, ak pán riaditeľ poskytne mne, alebo mestu Banská Štiavnica relevantné dôkazy podobnej činnosti, určite nie je v našom záujme, aby sa niečo podobné dialo a už vôbec nie pri obnove objektu, ako je Kalvária. V opačnom prípade ocením zo strany pána riaditeľa uvedenie zmienených vyhlásení na pravú mieru.
Osobne veľmi oceňujem prácu Kalvárskeho fondu a jeho vedenia, ľudí, ktorí investovali do obnovy tejto pamiatky obrovskú energiu a nadšenie a stovky a stovky hodín svojho času bez nároku na odmenu a bez ktorých by sa obnova Kalvárie určite nediala a určite nie v tom rozsahu, v akom to vidíme v súčasnosti a to aj napriek, ako to povedať, "administratívnym ťažkostiam", ktorým pri tejto práce neustále čelia a ktoré nakoniec vyústili aj do tejto témy... :-)
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
11.1.2012 16:55 | Martin Macharik

Pán Sura,

Rozumiem, že Vám ide o miesto aj povesť. Ale o to ste sa mali starať počas svojej kariéry, za to si môže každý sám.

Ku Kalvárii – nezabudnem na naše prvé stretnutie – prišiel som za Vami do Bystrice a predstavil plán ako zachrániť Kalváriu. S nadšením som Vám oznámil, že si trúfame sa tomu 10 rokov venovať a pozháňať milióny korún na nevyhnutnú opravu. Jediné, čo Vás zaujímalo, bola otázka, že KTO TO BUDE ROBIŤ. Čo k tomu dodať...

Namiesto obrany pekne po komunisticky skúšate naštrbiť moju kredibilitu. Tak sa na Slovensku bojuje s korupciou... Zneistiť darcov, aj keby mala Kalvária padnúť. Nemáme čo skrývať, kto chce vidieť našu prácu a doklady, je vítaný, osobne sa mu budem venovať.

A teším sa, že ma považujete za úspešného podnikateľa. Kúpili sme tri domy v katastrofálnom stave, ktorým už nikto neveril. Na www.nostalgia.stiavnica.sk vidno čo sa dá zachrániť. K tomu publikujem sprievodcov po Štiavnici, mapy a organizujem dobrovoľníkov.

Za toto sa mám hanbiť? Nie, ja sa za to nehanbím a verím, že ľudia čo ma poznajú a poznajú aj ostatných signatárov vedia dobre, kto z nás dvoch stojí na ktorej strane.

Martin Macharik
Ad: Miroslav Sura
11.1.2012 14:43 | Ludmila Priehodova

Pán Sura,
Veľmi mi tento Váš príspevok pripomína útok na moju osobu v januári 2010, keď ste ma na stránkach „smeráckeho“ plátku Bystricoviny a v predvolebnom letáku Bystricovín vyzývali, aby som odstúpila z funkcie poslankyne preto, lebo som si dovolila verejne sa vyjadriť ku „kvalite“ Vašej práce v prípade Kalvárie v Banskej Bystrici. Vtedy ste ma urážali a znevažovali moju odbornosť, keď som tvrdila, že plánovaná výstavba bytových domov na kalvárii (na ktorú ste Vy dali ako inak súhlas) je v rozpore s územným plánom. Keď Mesto nakoniec zamietlo vydanie územného rozhodnutia z dôvodu nesúladu zámeru s územným plánom, nepovažovali ste za potrebné sa mi ani len ospravedlniť. Vaše konanie mi silno pripomína ŠTB-ácke praktiky z minulosti, keď sa vyrábali anonymné hanopisy na ľudí, ktorí sa nebáli povedať pravdu nahlas.
Pre osvieženie Vašej pamäte uvádzam „úryvok“ z Vášho príspevku z Bystricovín.
Citát:
„Ľudmila,
táto skutočnosť diskvalifikuje Tvoju osobu v rovine profesijnej, odbornej a aj ako poslankyňu
Mestského zastupiteľstva. To ma vedie k osobnému presvedčeniu a k verejnej výzve na odstúpenie z delegovanej funkcie poslanca. Tvoje právne vedomie, ktoré je podmienkou činnosti autorizovaného architekta a aj funkcie vo verejnej službe riaditeľky Urbionu bolo preukázateľne nedostatočné, s výsledkom zavádzania verejnosti a občanov Mesta Banská Bystrica a úplného osobného zlyhania. Možno neskromne očakávam aj ospravedlnenie občanom mesta, Biskupskému úradu, za Tvoju neschopnosť interpretovať právne dôsledky zmien a doplnkov Územného plánu, ktoré prijíma záväzne Mestské zastupiteľstvo a boli platné a záväzné aj pre rozhodovanie Krajského pamiatkového úradu, ktorého som riaditeľom.“

Pán Sura, čo keby ste nám Vy tu porozprávali o fungovaní firmy ITHAKA, o tom kto tú firmu zakladal, ako to bolo s pánom archeológom Václavom Hanuliakom, keď odmietol pôsobiť vo Vašej firme. O liste adresovanom Archeologickej rade a o Vašom vstupe do strany Smer? Možno by to niekoho tu aj zaujímalo.

S pozdravom Ľudmila Priehodová, poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
11.1.2012 14:39 | Ľubica Paučulová

Je to staré známe pravidlo: najlepšia obrana je útok...

Neviem pán Sura , či je v tomto prípade ale účinné použivať toto pravidlo morálne podprahovým spôsobom - útokom na česť a kredit vyzývateľov.

Je predsa ľahko dokázateľné , čo má kto za sebou a prípadne "za ušami".

Zbúraný banícky domček na Vodárenskej 39 je naozaj vrcholom ľadovca.
Kauzy KPU BB v Banskej Štiavnici vydajú na pekný zoznam:
- súhlas k výstavbe "megahotela" na archeologickej lokalite Dominikánsky kláštor
- súhlas k modernistickej dostavbe Banského úradu
( uskutočnené)
- súhlas k zničeniu pôvodnej, už reštaurovanej fasády na objekte 198/II na Trojičnom námestí ( za štátne peniaze z Obnov si svoj dom) - uskutočnené
- súhlas k " modernizácii" domu Radničnom námestí 3, ktorá by znamenala zničenie jeho historickej podstaty - zlý projekt stále platí a hrozí jeho uskutočnenie
- súhlas k zbúraniu veľkej časti pôvodného historického domu na Kammerhofskej 17 a výstavby nadmerného hotela
- tolerovanie nevhodnej pamiatkovej obnovy na Novozámockej 18 (uskutočnené)
etc....zoznam by sa dal ešte doplniť

Zásady ochrany Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica boli pre KPU BB v týchto prípadoch len zbytočný dokument.
Pochybenia sú dobre dokladovateľné, prebehli viaceré správne konania , ktoré konštatovali prešľapy zo strany KPÚ Banská Bystrica.

Vzácne historické domy , ktoré padali a za tie roky niektoré aj padli a ničia sa doteraz úrad dostatočne nezaujímali:
Dolná Resla 3 (NKP) – renesančný dom s renesančnou výzdobou na fasáde má zbortenú vežovú časť, odstránenú strechu nad celým domom, dom je v stave totálnej ruiny;
Dolná Resla 10 (NKP) – poškodené konštrukcie, speje k zániku;
Katova 6 -- preborená strecha v nižšej časti, prepadnuté stropy, rozpadávajúce sa kamenné múry prízemnej časti domu, padnutý veľký komín na vežičkovej časti, zatekajú klenby v býv. čiernej kuchyni);
Nám. sv. Trojice 23 – vzácny renesančný Baumgantnerov dom na Ná. sv. Trojice (cez strešné okná zateká do sieťovej klenby v renesančnom arkieri), poškodzovaný je renesančný portál s delfínmi...

Určite by bolo zaujímavé štiavnické kauzy doplniť o " krajskú pôsobnosť" KPÚ na hrade Vígľaš, Kalvária Banská Bystrica a pod.

tak poďme sa o tomto rozprávať, a o tom ako sa aktivisti " nabaľujú " na pamiatkach sa môžeme rozprávať aj právnou cestou, ak inak nedáte.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (42)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Štátna správaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt