spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Vážený pán prezident,
Vážená pani predsedníčka vlády,
Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady SR.   

Udalosti a dianie posledných dní v slovenskej kultúre a osobné stretnutie s ministrom kultúry Danielom Krajcerom (dňa 20. 12. 2011 v A4 - nultý priestor v Bratislave) v nadväznosti na jeho nedávne rozhodnutia, nás prinútili k tomu, aby sme verejne vyjadrili hlboké znepokojenie nad stavom úplného rozvratu  rezortu kultúry, za ktorý nesie zodpovednosť

Väčšina krokov, ktoré podnikol Daniel Krajcer počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia vo funkcii ministra, sa javí ako cielená likvidácia takmer všetkého, čo ešte v slovenskej kultúre a umení napriek ťažkým podmienkam ako-tak fungovalo. Namiesto principiálnych riešení priniesol nerozvážne, hlboko neodborné a svojvoľné nápady, ktorých dôsledky budú musieť sanovať ďalšie vlády a predovšetkým občania a daňoví poplatníci. Namiesto principiálneho názoru na verejnoprávne médiá zlúčil bez akejkoľvek analýzy STV a SRo, čo prinieslo do systému ešte väčší chaos a plytvanie prostriedkami. Navrhol zrušenie koncesionárskych poplatkov, čím urobil verejné médiá úplne závislé a podriadené politickému riadeniu. Svojimi neuváženými a neodbornými výrokmi a krokmi prispel k tomu, že najväčší kultúrny projekt v dejinách Slovenska, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa stáva čoraz väčším symbolom medzinárodnej hanby a korupcie. Neschopnosťou riešiť situáciu v SND významne prispel k absolútnemu vnútornému rozvratu tejto inštitúcie, ktorá stráca akékoľvek smerovanie a identitu.

V posledných dňoch minister definitívne dokázal, že na svoju stoličku nepatrí a nikdy nepatril. Netransparentná, neodborná realizácia výberového konania na výber spolupracovníka NOC pri využití priestorov V-klubu odhalila nielen neschopnosť koncepčne riešiť nefungujúce inštitúcie (Dom umenia, NOC), ale aj korupčné praktiky (zloženie komisie, kritériá výberu) a alibizmus ministra, ktorý nedokáže prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho rezorte. Korunou všetkého bol „vianočný darček" v podobe zriadenia Danubiany - Slovenského centra vizuálnych umení (tzv. Kunsthalle) v komerčnej galérii Danubiana bez akéhokoľvek výberového procesu, či odbornej debaty. Obidva prípady poukazujú na to, že minister nedokáže komunikovať s odbornou obcou, svoje bizarné rozhodnutia vykonáva za zavretými dverami s úzkou skupinkou nerelevantných poradcov. O celom absurdnom procese transformácie Danubianny na štátnu inštitúciu nevedela ani Rada pre umenie MK SR.

Po rozhovore s ministrom kultúry sme hlboko znepokojení nad spôsobom prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR (uznesenie vlády SR č. 499, z 13. 7. 2011), kedy minister financií Ivan Mikloš na základe požiadavky úzkej záujmovej skupiny okolo majiteľa Danubiany Gerarda Hendrika Meulensteena, bez akýchkoľvek podkladov o verejnom záujme takéhoto konania, navrhol prideliť dotáciu 12 miliónov eur pre záchranu krachujúcej súkromnej galérie Danubiana. Projekt tzv. Kunsthalle, na ktorom dlhodobo pracovali odborné tímy z umeleckej obce a zamestnanci MK SR a snažili sa získať prostriedky na jeho spustenie viac ako 14 rokov, bol zneužitý na prekrytie zámeru zachrániť súkromnú inštitúciu. Vzhľadom na tieto skutočnosti je tento proces pre kultúrnu verejnosť neprípustný! 

Problémom ministra Krajcera je predovšetkým neschopnosť pochopiť základné súvislosti, hodnoty a princípy rezortu, ktorý riadi. A je jeho plnou politickou zodpovednosťou, akých poradcov si vyberá a aké rady počúva a takisto to, ak nevie voči príslušným štátnym úradníkom vyvodiť zodpovednosť za ich pochybenia. Navyše, robiť vecne zásadné a koncepčne diskutabilné rozhodnutia v čase, keď vláda existuje v dočasnom predvolebnom režime, považujeme za krajne nezodpovedné a neakceptovateľné konanie.

Vzhľadom k tomu, že snahy o odbornú a konštruktívnu debatu s ministrom Krajcerom v minulosti stroskotali na jeho neschopnosti pochopiť a akceptovať argumenty sektora, a majúc na zreteli fakt, že do predčasných volieb môžu byť prijaté ešte mnohé ďalšie nezodpovedné a pre kultúru likvidačné rozhodnutia, žiadame Vás, pani predsedníčka vlády, aby ste navrhli prezidentovi republiky 

okamžité O D V O L A N I E ministra kultúry Daniela Krajcera.


Zároveň žiadame vládu SR, aby zdôvodnila, na základe akých kritérií schválila 12 mil. eur na dostavbu súkromnej galérie Danubiana (uznesenie vlády č. 499 z 13. 7. 2011).

Žiadame o zrušenie neziskovej organizácie Danubiana - Slovenské centrum vizuálnych umení a použitie finančných prostriedkov na zriadenie "Kunsthalle" v centre mesta.


Veríme, že tento krajný krok bude jedným z impulzov pre politické reprezentácie, aby v najbližšej budúcnosti venovali rezortu kultúry podstatne väčšiu pozornosť a nenechali ho napospas politickým dobrodruhom a začiatočníkom.


V Bratislave 20. 12. 2011


Za signatárov výzvy

Zora Jaurová
email.: verejnypriestor@gmail.c​om

Signatári:

Mgr. art Ján Triaška, ArtD. - výtvarník
Mgr. art Katarína Lukić Balážiková - Open Design Studio
Mgr. art Zora Jaurová - Creative Industries Forum
Mgr. Juraj Čarný - slovenská sekcia AICA
Mgr. art Michal Moravčík, ArtD. - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo  
Mgr. Zuzana Bodnárová -  Banská St a nica - priestor pre kultúru
Mgr. art Jana Kapelová - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. Mária Rišková - 13m3, VŠVU
MgA. Tomáš Džadoň - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. art Ľubomír Burgr - A4 - nultý priestor a divadlo SkRat
Mgr. art Svätopluk Mikyta - Banská St a nica - priestor pre kultúru
Ing. arch Marián Lukačka - architekt, 13m3
Mgr. Marcela Lukáčová - teoretička umenia
Mgr. art Magdaléna Kuchtová - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. Gabriela Kisová - teoretička umenia, Krokus galéria 
Mgr art. Martin Piaček - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Podporovatelia:

Koloman Kertész Bagala - vydavateľ
Mgr. art Dušan Vicen - divadlo SkRat
Mgr. art Oľga Triaška - Stefanovič - výtvarníčka
Mgr. art Roman Ondák - výtvaník
doc. akad. soch. Anna Daučíková - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Paulína Morháčová - grafická dizajnérka
Mgr. art Branislav Matis - Open Design Studio
doc. akad. mal. Blažej Baláž - Výzva slovenský výtvarníkov a teoretikov
Mgr. art Daniel Dida - o.z. BUNKA - miesto pre súčasnú kultúru
Mgr. art Tomáš Makara - Make UP gallery
Mgr. art Radovan Čerevka, ArtD. - Make Up gallery
Mgr. Marek Adamov - Stanica Žilina-Záriečie - kultúrny uzol
Mgr. Slavo Krekovič - A4 - nultý priestor 
doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD. - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Dalibor Bača - Verejný podstavec
doc. Anton Čierny, mim. prof. - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Zuzana Godalová - Nástupište 1-12
Mgr. art Dorota Kenderová - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT
Mgr. art Jaro Varga - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT
Mgr. art Andrea Kalinová - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Ján Vasilko - výtvarník
Mgr. art Vít Halada, ArtD. - architekt
Peter Šulej - básnik a vydavateľ

Na vedomie:

Média
Minister financií SR Ing. Ivan Mikloš
Minister kultúry SR Mgr. Daniel KrajcerPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Umenie
Ekonomika
Štátna správa
Politika
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS