spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Vážený pán prezident,
Vážená pani predsedníčka vlády,
Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady SR.   

Udalosti a dianie posledných dní v slovenskej kultúre a osobné stretnutie s ministrom kultúry Danielom Krajcerom (dňa 20. 12. 2011 v A4 - nultý priestor v Bratislave) v nadväznosti na jeho nedávne rozhodnutia, nás prinútili k tomu, aby sme verejne vyjadrili hlboké znepokojenie nad stavom úplného rozvratu  rezortu kultúry, za ktorý nesie zodpovednosť

Väčšina krokov, ktoré podnikol Daniel Krajcer počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia vo funkcii ministra, sa javí ako cielená likvidácia takmer všetkého, čo ešte v slovenskej kultúre a umení napriek ťažkým podmienkam ako-tak fungovalo. Namiesto principiálnych riešení priniesol nerozvážne, hlboko neodborné a svojvoľné nápady, ktorých dôsledky budú musieť sanovať ďalšie vlády a predovšetkým občania a daňoví poplatníci. Namiesto principiálneho názoru na verejnoprávne médiá zlúčil bez akejkoľvek analýzy STV a SRo, čo prinieslo do systému ešte väčší chaos a plytvanie prostriedkami. Navrhol zrušenie koncesionárskych poplatkov, čím urobil verejné médiá úplne závislé a podriadené politickému riadeniu. Svojimi neuváženými a neodbornými výrokmi a krokmi prispel k tomu, že najväčší kultúrny projekt v dejinách Slovenska, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, sa stáva čoraz väčším symbolom medzinárodnej hanby a korupcie. Neschopnosťou riešiť situáciu v SND významne prispel k absolútnemu vnútornému rozvratu tejto inštitúcie, ktorá stráca akékoľvek smerovanie a identitu.

V posledných dňoch minister definitívne dokázal, že na svoju stoličku nepatrí a nikdy nepatril. Netransparentná, neodborná realizácia výberového konania na výber spolupracovníka NOC pri využití priestorov V-klubu odhalila nielen neschopnosť koncepčne riešiť nefungujúce inštitúcie (Dom umenia, NOC), ale aj korupčné praktiky (zloženie komisie, kritériá výberu) a alibizmus ministra, ktorý nedokáže prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho rezorte. Korunou všetkého bol „vianočný darček" v podobe zriadenia Danubiany - Slovenského centra vizuálnych umení (tzv. Kunsthalle) v komerčnej galérii Danubiana bez akéhokoľvek výberového procesu, či odbornej debaty. Obidva prípady poukazujú na to, že minister nedokáže komunikovať s odbornou obcou, svoje bizarné rozhodnutia vykonáva za zavretými dverami s úzkou skupinkou nerelevantných poradcov. O celom absurdnom procese transformácie Danubianny na štátnu inštitúciu nevedela ani Rada pre umenie MK SR.

Po rozhovore s ministrom kultúry sme hlboko znepokojení nad spôsobom prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR (uznesenie vlády SR č. 499, z 13. 7. 2011), kedy minister financií Ivan Mikloš na základe požiadavky úzkej záujmovej skupiny okolo majiteľa Danubiany Gerarda Hendrika Meulensteena, bez akýchkoľvek podkladov o verejnom záujme takéhoto konania, navrhol prideliť dotáciu 12 miliónov eur pre záchranu krachujúcej súkromnej galérie Danubiana. Projekt tzv. Kunsthalle, na ktorom dlhodobo pracovali odborné tímy z umeleckej obce a zamestnanci MK SR a snažili sa získať prostriedky na jeho spustenie viac ako 14 rokov, bol zneužitý na prekrytie zámeru zachrániť súkromnú inštitúciu. Vzhľadom na tieto skutočnosti je tento proces pre kultúrnu verejnosť neprípustný! 

Problémom ministra Krajcera je predovšetkým neschopnosť pochopiť základné súvislosti, hodnoty a princípy rezortu, ktorý riadi. A je jeho plnou politickou zodpovednosťou, akých poradcov si vyberá a aké rady počúva a takisto to, ak nevie voči príslušným štátnym úradníkom vyvodiť zodpovednosť za ich pochybenia. Navyše, robiť vecne zásadné a koncepčne diskutabilné rozhodnutia v čase, keď vláda existuje v dočasnom predvolebnom režime, považujeme za krajne nezodpovedné a neakceptovateľné konanie.

Vzhľadom k tomu, že snahy o odbornú a konštruktívnu debatu s ministrom Krajcerom v minulosti stroskotali na jeho neschopnosti pochopiť a akceptovať argumenty sektora, a majúc na zreteli fakt, že do predčasných volieb môžu byť prijaté ešte mnohé ďalšie nezodpovedné a pre kultúru likvidačné rozhodnutia, žiadame Vás, pani predsedníčka vlády, aby ste navrhli prezidentovi republiky 

okamžité O D V O L A N I E ministra kultúry Daniela Krajcera.


Zároveň žiadame vládu SR, aby zdôvodnila, na základe akých kritérií schválila 12 mil. eur na dostavbu súkromnej galérie Danubiana (uznesenie vlády č. 499 z 13. 7. 2011).

Žiadame o zrušenie neziskovej organizácie Danubiana - Slovenské centrum vizuálnych umení a použitie finančných prostriedkov na zriadenie "Kunsthalle" v centre mesta.


Veríme, že tento krajný krok bude jedným z impulzov pre politické reprezentácie, aby v najbližšej budúcnosti venovali rezortu kultúry podstatne väčšiu pozornosť a nenechali ho napospas politickým dobrodruhom a začiatočníkom.


V Bratislave 20. 12. 2011


Za signatárov výzvy

Zora Jaurová
email.: verejnypriestor@gmail.c​om

Signatári:

Mgr. art Ján Triaška, ArtD. - výtvarník
Mgr. art Katarína Lukić Balážiková - Open Design Studio
Mgr. art Zora Jaurová - Creative Industries Forum
Mgr. Juraj Čarný - slovenská sekcia AICA
Mgr. art Michal Moravčík, ArtD. - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo  
Mgr. Zuzana Bodnárová -  Banská St a nica - priestor pre kultúru
Mgr. art Jana Kapelová - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. Mária Rišková - 13m3, VŠVU
MgA. Tomáš Džadoň - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. art Ľubomír Burgr - A4 - nultý priestor a divadlo SkRat
Mgr. art Svätopluk Mikyta - Banská St a nica - priestor pre kultúru
Ing. arch Marián Lukačka - architekt, 13m3
Mgr. Marcela Lukáčová - teoretička umenia
Mgr. art Magdaléna Kuchtová - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. Gabriela Kisová - teoretička umenia, Krokus galéria 
Mgr art. Martin Piaček - iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo

Podporovatelia:

Koloman Kertész Bagala - vydavateľ
Mgr. art Dušan Vicen - divadlo SkRat
Mgr. art Oľga Triaška - Stefanovič - výtvarníčka
Mgr. art Roman Ondák - výtvaník
doc. akad. soch. Anna Daučíková - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Paulína Morháčová - grafická dizajnérka
Mgr. art Branislav Matis - Open Design Studio
doc. akad. mal. Blažej Baláž - Výzva slovenský výtvarníkov a teoretikov
Mgr. art Daniel Dida - o.z. BUNKA - miesto pre súčasnú kultúru
Mgr. art Tomáš Makara - Make UP gallery
Mgr. art Radovan Čerevka, ArtD. - Make Up gallery
Mgr. Marek Adamov - Stanica Žilina-Záriečie - kultúrny uzol
Mgr. Slavo Krekovič - A4 - nultý priestor 
doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD. - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Dalibor Bača - Verejný podstavec
doc. Anton Čierny, mim. prof. - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Zuzana Godalová - Nástupište 1-12
Mgr. art Dorota Kenderová - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT
Mgr. art Jaro Varga - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU a galéria HIT
Mgr. art Andrea Kalinová - Katedra intermédií a multimédií, VŠVU
Mgr. art Ján Vasilko - výtvarník
Mgr. art Vít Halada, ArtD. - architekt
Peter Šulej - básnik a vydavateľ

Na vedomie:

Média
Minister financií SR Ing. Ivan Mikloš
Minister kultúry SR Mgr. Daniel KrajcerPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
29.12.2011 14:26 | igazza

"Umelcom" sa nepaci ze im pravica odtrhla od koryta? Nebojte sa, za chvilku tu mate Roba a budu zase... nepodporujem vas.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
23.12.2011 10:35 | Zuzana2

Astoria, ďakujem za Váš komentár. Reakcie doleuvedených (draksavracia, Misko Kacko, Juraj Horsky, jR atd.) ma opakovane presviedčajú, že tento národ sa neposunul od pluhu, krumplí a kapcov. Investícia do kultúry nemusí byť vôbec stratová, všetky civilizované mestá ju vedia zúročiť ďalej (podpora domáceho obchodu, podpora turizmu...). Ale to je zas o tom osobnom sebectve, či si niekto uvedomí, že umenie je napokon to jediné, čo spoločnosti zostáva. Okrem kultúry, ako sa to potvrdzuje, treba investovať hlavne do vzdelávania...aby bolo aspoň menej tých, ktorým to stále nie ja jasné!
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 22:03 | astoria

Vazeny Draksavracia, kultura podporovana statom existuje vo vsetkych civilizovanych krajinach, dokonca aj v amerike mate galerie podporovane statom, kde je vstupne volne - je to pre obcanov.civilizovane staty pokladaju kulsturu za jeden z nastrojov vlastnej reprezentacie, statna kulturna politika je nnormalnou sucastou politiky a nikto z nej nerobi nic demonicke ako vy.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 21:00 | Ing.arch. Tomas Umrian

Podporujem v plno zneni otvoreny list na odvolanie Min.MKSR.
Tomas Umrian
SODA gallery
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 19:12 | Marian

"Aby sa neziskovka zrusila." LOL, kulturna vlozka pred volbamy. Pekne len podpisujte SMERu.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 16:58 | Misko Kacko

Som za odlucenie kultury od statu. Ak odvolat ministra, tak iba v pripade, ze dalej uz ziaden nebude a "kulturisti" si na svoju zabavku a svoje pociny investuju vlastne peniaze.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 13:22 | Zdenka Augustinova

Dobrý deň prajem,
nie som členom kultúrnej obce ale nakoľko som pracovala 3,5 mesiaca v štátnej príspevkovej organizácii ÚĽUV tiež sa cítim spolucítiaca s kultúrnou obcou, nakoľko som s hrdosťou nastupovala pracovať do tejto organizácie ako ekonomická riaditeľka. A nakoľko viem aj o prepojení tejto organizácie na MK SR, tiež nie som presvedčená, že minister koná objektívne a nestranne. Naopak skrytú korupciu zakrýva pláštikom neznalosti a zakrývania si očí. Rozhodne si nemyslím, že budem voliť stranu, ktorá síce hovorí, že je protikorupčná, ale ich rozhodnutia sú v pravom opaku. Som presvedčená, že ani spojenie STV a Slovenského rozhlasu nebolo transparentné. Nie je ani transparentná spolupráca MK SR a ÚĽUVU a synom prepojená nezisková organizácia, ktorá sa veselo chystá na privatizáciu tejto národnej ustanovizne za štátne peniaze. Takto veselo sa strácajú peniaze tam, kde by ich mohol štát mať pre seba a menej čerpať z rozpočtu. Určite takýchto káuz je ma MK SR viac ale ak je to tam ako v ÚĽUVE, tak sú ľudia zastrašovaný a boja sa hovoriť o týchto veciach.

Súhlasím s výzvou kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Srdečne pozdravujem
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 09:32 | mmm

@Jozef, este mi povedz ako je tato akcia proti SMERu?

A preco by mala byt tato akcia politicky orientovana???

Kokos, to aby clovek ani nevychadzal von ked idu volby.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
22.12.2011 07:47 | Jozef

Mila Lucia, mozem Vam garantovat, ze vsetci, ale vsetci podpisani su proti Smeru, ale rovnako su proti nedemokratickemu a svojvolnemu, navyse odborne nekompetentnemu riadeniu kultury. Pokial neviete, co sa tym presne mysli, precitajte si tu vyszvu este raz.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 23:28 | Peter

Vdaka "m", Luba Burgra som si fakt nevsimol. Na druhej strane sa mi stale nepaci to pomenovanie "kulturna obec" - pride mi to ako nejake skryvanie sa za nejaky vyfabulovany pojem.

Suhlasim so Zuzanou2. Som plne za to, aby stat podporoval nekomercnu kulturu, prave SkRAT sa mi ako priklad paci, je to samozrejme dane tym ze ich hry mam rad. Na druhej strane nesuhlasim, aby stat platil teoretikov umenia. Skor mam dojem, ze prave tito teoretici su najnachylnejsi na korupciu a klientelizmus, ktora su v kulture snad este ovela viac rozsirenejsie ako v skolstve ci zdravotnictve - vid ostatne kauzy. Som za grantovu podporu konkretnych podujati, vsetkych ktore splnia urcite parametre, pricom vyska podpory sa bude odvijat od rozumen stanovenych parametrov, ale uradnik nebude mat pravo svojvolne selektovat sposobom "toto podujatie ano, toto nie", ale len sposobom "podujatie v sale pre > 1000 ludi a aj to pre < 20 ludi nema narok na podporu. Plus by stat mal podporovat to, aby sa predstavenia napr. aj divadla SkRAT dostali aj do regionov ako Presovsky kraj - napr. formou preplacania cestovnych nakladov na zaklade realnych vydavkov respektujucich stanovene limity cestovnych nahrad, a pod. Je najvyssi cas zacat aj o tejto veci verejnu diskusiu, ale toto by mala byt skor vyzva pre noveho ministra - dat mu jasne stanovisko ze bud otvori verejnu diskusiu za takych a onakych podmienok, alebo divadla atd. zvolia urcitu formu strajku.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 21:55 | Lucia

Ludia uz rozmyslajte. Krasny priklad predvolebnej kampane.

Carny, Kapelova... obaja kamarati "umelca" Jariabka zo SMERu (tiez velka gorila).

Su nasrani ze MK nefinancuje ich "kulturu" ale stopol im busines.

NEPODPISUJTE TUTO PETICIU, JE TO SPINAVA HRA.

Naozaj si myslite ze odvolat ministra na 3 mesiace ma zmysel, teda okrem divadla pred volbamy?

ROZMYSLAJTE PRED PODPISOM.
minister
21.12.2011 18:55 | zuza piussi

Som sklamana z ministra kultury, pretoze nam filmarom sluboval zmeny vo Fonde, vyberove konania vo verejnopravnej televizii, ale nic z toho sa nepodarilo. Prisposobil sa lobistickym skupinam ktore si rozdeluju verejne zdroje. Malokto vie, ze verejnopravna televizia stoji 90 mil. eur rocne. Urobme vyzvu za jej zrusenie, aj tak sa neda pozerat a peniaze dajme napr. ucitelom na skolach.
Vyhlásenie ministerstva kultúry Slovenskej republiky k výzve na odvolanie ministra kultúry D. Krajcera
21.12.2011 18:24 | MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod vedením Daniel Krajcera sa za rok a pol snažilo dôsledne plniť programové vyhlásenie, o čom svedčí, že za tento čas sa z neho podarilo splniť viac ako 50% . Záujmy slovenskej kultúry sa minister snažil obhajovať aj pri rokovaniach o rozpočte. Svedčí o tom navýšenie rozpočtu rezortu kultúry na budúci rok o viac ako 8 percent. Okrem iného to umožní spustiť desať rokov odkladanú rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie. Viac peňazí pôjde aj na neštátnu kultúru v rámci dotačného systému. Aj tento rok sa podarilo získať navyše ďalšie finančné prostriedky, ktoré na základe materiálu, ktorý 13. júla tohto roku predložilo na rokovanie vlády ministerstvo financií. Umožní sa tým záchrana a dostavba umeleckého areálu Danubiana. Chápeme, že časť umeleckej obce oprávnene kritizuje počas dlhých rokov nahromadené problémy v slovenskej kultúre. Je však nekorektné ich spájať so súčasným vedením ministerstva a jeho rok a pol ročným pôsobením.

S ľútosťou konštatujeme, že v dnešnom stanovisku časti umeleckej obce sa vyskytujú aj nepravdivé tvrdenia.

Výsledkom naštartovania reformy Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu totiž nie je chaos, ale predovšetkým záchrana verejnoprávnych médií pred finančným kolapsom a exekúciami. RTVS má dokonca na budúci rok naplánované hospodárenie s prebytkom vo výške 2,6 milióna Eur a to vrátane 15 miliónov Eur na investície.

V rámci EHMK2013 je MK SR iba sprostredkovateľským orgánom zabezpečujúci finančné zdroje z európskych fondov a dotačného systému a tieto úlohy si rezort kultúry plní úspešne.

Čo sa týka SND, na základe kontroly ktorú inicioval minister kultúry došlo k zmenám vo vedení SND. V posledných dňoch sa uskutočnili tri okrúhle stoly za účasti umeleckej obce, ktorých výsledkom je výber kritérií na voľbu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

V prípade súťaže na výber spolupracovníka Národného osvetového centra v bývalých priestoroch V- Klubu v Dome umenia v Bratislave, minister kultúry D. Krajcer vyzval generálneho riaditeľa NOC, aby výber súťaže zopakoval, keďže sa objavili v súvislosti s ňou objavili viaceré pochybnosti. Generálny riaditeľ NOCky túto výzvu akceptoval a výber na spolupracovníka NOCky v Dome umenia sa zopakuje.

V prípade Danubiany sa ministerstvo rozhodlo využiť dostupné finančné prostriedky na tento aj ďalšie projekty. Druhou možnosťou bolo, žeby slovenská kultúra o tieto peniaze prišla.

Detailne sa minister kultúry D. Krajcer vyjadrí k týmto atakom na zajtrajšej tlačovej konferencii.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 17:41 | Maros Berak

Pán minister naozaj nezvláda funkciu po odbornej stránke. Ministrom naozaj nemôže byť človek, ktorý nerozumie podstate probémov. Vďaka súčasnému ministrovi Slovenská republika naďalej prichádza o desiatky milionov eur, ktore verejná televízia plytva na výrobu neuveriteľne predražených programov, ktoré majú navyše nízku kvalitu a vôbec nespĺňajú charakter verejnej služby. Peniaze odchádzajú zo štátneho účtu na účty súkromných firiem bez verejných výberových konaní, neexistuje štandardný cenník za služby, prenájmy, výkony a pod. Na čele AV fondu stojí nominatka Mareka Maďariča, pani Petra Kolevská, známa tým, že si hneď v prvých kolách fungovania fondu schválila dotáciu 400 000 EUR. Za rok fungovania vlády sa situácia v rezorte nielenže nezlepšila, ale evidentne zhoršila. Transparentnosť, čestnosť a morálne princípy pri správe verejných zdrojov sú pre súčasné vedenie MK SR evidentne neznáme pojmy.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 17:26 | Draksavracia

Ministertvo kultúry nemá v slobodnej spoločnosti vôbec existovať. Všetci čo chcete aby štát financoval umenie nevedomky podporujete to, že tu nič nefunguje - pretože všetci čakáte na darčeky od štátu - je mi z toho na grc.

Ministra odvolať treba a taktiež treba aj odvolať celé ministerstvo a celý štát a už nič také ani nikdy nezakladať nikdy nevymenovať a ponechať si slobodu !!!
draksavracia.sk/2011/12/18/min...

Umelci majú byť slobodní a nemajú sa stýkať so štátom, nie to sa ním nechať ešte korumpovať !!! (matúš)
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 17:05 | Robert Setina

Milujem tychto ministrov kultury co sa ani v jednom obore umenia nevyznaju poriadne (hudba, divadlo, vytvarne umenie, fotka, atd ...) ;)
MáriaH
21.12.2011 16:03 | Daniel

Prosím vás Mária, ako môžete vypustiť taký blud.Akej súkromnej organizácií akých 12 mil.? Ešte raz si prečítajte po slabikách správy a výstupy k tejto aktivite.Heslovite - spoločný podnik, majetkový vs. peňažný vklad do spoločného zákl.imania, majorita štátu etc. Problém je, že si Krajcera pletiete s Kaliňákom, krvavé oči nie sú dobrým spojencom pri vytváraní si úsudku.
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 15:27 | Juraj Horský

ak vy ste "kultúrna obec" potom ja som vtelenie 3 božstiev a pápežov otec a dalajlámov syn
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 15:26 | Mária H.

Pán Urban,

prideliť súkromnej organizácii 12 miliónov bez výberového konania nie je podľa Vás hodné odvolania? Chcela by som vedieť, koľko z toho pôjde podaktorým ľuďom do vačku, keď to tak narýchlo zbúchali...
Ad: Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera
21.12.2011 15:19 | jR

skRachovanci sa buria?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (30)

 


Čítajte tiež:
Vyhlásenie A4 k stanovisku ministra kultúry Daniela Krajcera ohľadom výberového konania na spoluprácu s NOC


Súvisiace témy:
Umenie
Ekonomika
Štátna správa
Politika
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS