spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nájdime správnych kandidátov vo voľbách do NR SR

Je nešťastné, že v čase konania kľúčových európskym samitov nemáme riadnu vládu. Takisto je smutné, že naši čelní predstavitelia naskočili na spoločný európsky vlak zmien bez zapojenia občanov do rozhodovania.

Na druhej strane je výhodné, že budeme mať čoskoro – už 10. marca 2012, nové parlamentné voľby, kde môžeme vybrať tých správnych kandidátov. Nie je vôbec ťažké zmeniť poradie na kandidátkach. Všetci kandidáti, ktorých počet krúžkov je aspoň 3% z hlasov odovzdaných pre danú stranu, dostanú mandáty v poradí podľa krúžkov. Každý volič ma k dispozícii až 4 krúžky! Takže napr. ak strana dostane 150.000 hlasov – 5,9% platných hlasov v posledných voľbách, všetci kandidáti, ktorí získali aspoň 4.500 krúžkov, dostanú mandáty podľa poradia v počte krúžkov.

Vážení kandidáti voľbách do NR SR. Pomôžte svojim voličom správne sa rozhodnúť a ukážte svoje postoje vopred.

Hlasovaním v tejto petícii vyjadrujeme želanie, aby sme dostali šancu krúžkovať múdrych politikov. Ak budete presadzovať slobodu a zodpovednosť, suverenitu Slovenska, ľudskú dôstojnosť a rozumnú hospodársku politiku, budeme Vás krúžkovať.


Marcel Mikolášik, ekonóm, Bratislava


Vyhlásenie kandidáta vo voľbách do NR SR

Vážení občania,

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.3.2012 sa uchádzam o Vaše hlasy.

Záleží mi na budúcnosti našej vlasti; úprimne túžim po tom, aby Slovensko bolo stále viac krajinou, kde občania zažívajú slobodu, majú priestor pre uplatnenie svojej iniciatívy a zodpovednosti, kde ľudská dôstojnosť a hodnota rodiny je dôsledne rešpektovaná. Chcem aby Slovensko bolo križovatkou príležitostí na úspešné podnikanie, atraktívnym miestom pre život a spoločnosťou, kde bezpečnosť a starostlivosť o znevýhodnených sú samozrejmé. Súhlasím s členstvom SR v EÚ a s eurom ako našou spoločnou menou ale len za predpokladu, že nepovedú k ďalšej strate suverenity Slovenska a nezmenia v náš neprospech politické usporiadanie, s ktorým občania SR v minulosti vyjadrili súhlas. Nové medzinárodné záväzky smie vláda a NR SR prijímať len v rozsahu, ktorý nespochybní slobodu a zodpovednosť, získané pre našu vlasť len v nedávnej dobe.

Preto sa zaväzujem, že budem presadzovať nasledujúce princípy v kampani, v NR SR vo funkcii poslanca, alebo v inej funkcii, kde budem mať vplyv na výkon správy vecí verejných:

  1. Budem sa zasadzovať o legislatívne alebo administratívne opatrenia viac chrániace ľudskú dôstojnosť od počatia až po prirodzenú smrť.
  2. Budem presadzovať právo a zodpovednosť rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v slobode, v súlade s vlastným svedomím, bez nadbytočných zásahov verejnej moci.
  3. Budem presadzovať zachovanie alebo znižovanie výdavkov štátu a verejnej správy v prospech slobody občanov autonómne rozhodovať o vlastných príjmoch.
  4. Budem sa zasadzovať o postupné znižovanie verejného dlhu v Slovenskej republike a o zostavovanie verejných rozpočtov vyrovnaných aspoň v strednodobom výhľade.
  5. Budem presadzovať zachovanie alebo zvýšenie suverenity Slovenskej republiky v zahraničnej a európskej politike. Preto sa budem zasadzovať, aby vláda alebo NR SR nesúhlasili s redukciou oblastí jednomyseľného hlasovania pri schvaľovaní európskej legislatívy alebo s odovzdávaním ďalších kompetencií na nadnárodnú úroveň.
  6. Budem sa zasadzovať proti zvýšeniu zasahovania Európskej komisie, Rady EU alebo iných orgánov do procesu zostavovania slovenských verejných rozpočtov, najmä z hľadiska štruktúry a typov príjmov a výdavkov. Budem proti prenášaniu nezodpovedného hospodárenia na iné členské krajiny cestou spoločného dlhu (napr. vo forme spoločných európskych dlhopisov) a proti zvyšovaniu váhy spoločného európskeho rozpočtu. Budem presadzovať princíp, že v prípade krachu alebo zníženia hodnoty dlhopisov členskej krajiny, musia všetci držitelia dlhopisov znášať straty v rovnakej miere. Rovnako budem dôsledne presadzovať úplnú suverenitu SR v oblasti priameho zdanenia a budem proti akejkoľvek harmonizácii v tejto oblasti (napr. aj proti harmonizácii daňových základov).
  7. Budem aktívne sledovať navrhnutú európsku legislatívu a budem požadovať od vlády alebo priamo presadzovať vo vláde, aby stanoviská a hlasovanie SR o všetkých záležitostiach boli v súlade s uvedenými princípmi.
  8. Nevyjadrím dôveru vláde s priamou alebo nepriamou účasťou resp. podporou strán SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, KSS, HZD.
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
PolitikaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS