spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Participatívny rozpočet - Otvorený list poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva

Vážená poslankyňa, vážený poslanec,

na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol jednohlasne prijatý návrh na zavedenie tzv. participatívneho rozpočtu. Ide o princíp, v ktorom môžu občania priamo rozhodovať o použití časti mestského rozpočtu. Cieľom zavedenia participatívneho rozpočtu je podpora aktívneho občianstva, zvyšovanie transparentnosti, záujmu o veci verejné a v nemalej miere slúži aj ako možnosť pre občanov a mesto prichádzať so zaujímavými nápadmi a projektmi. Vo svete dnes existuje viac ako 150 miest, ktoré majú zavedený participatívny rozpočet. Bratislava je na Slovensku prvým mestom, ktoré schválilo tento princíp.

Do pilotného projektu, ktorý bol spustený v júli tohto roku, sa podarilo vtiahnuť viac ako 200 aktívnych občanov a občianok Bratislavy, ktorí majú záujem pomáhať svojmu mestu, ale zároveň majú záujem ovplyvniť to, akým spôsobom budú použité prostriedky mestského rozpočtu, do ktorého sa skladajú aj prostredníctvom svojich daní a poplatkov. Naším spoločným cieľom je, aby sa počet aktívnych Bratislavčaniek a Bratislavčanov zvyšoval a preto je nevyhnutné, aby princíp participatívneho rozpočtu bol naplnený nielen formálne, ale aj aby bol na tento účel vyčlenený dostatok finančných prostriedkov.

Obyvatelia Bratislavy zaplatia do rozpočtu mesta na daniach z nehnuteľnosti, poplatkoch za komunálny odpad a ostatných administratívnych platbách viac ako 60 miliónov eur ročne. Sme preto presvedčení, že majú právo rozhodnúť aj o tom, kam pôjde časť týchto prostriedkov.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je navrhovaná suma 100 tisíc eur, čo predstavuje necelých 0,045 % z celkového rozpočtu Bratislavy. Uvedomujeme si, že to nie je vysoká čiastka, ale je to minimálna suma na budúci rok, ktorá vytvára nevyhnutný predpoklad na to, aby princíp participatívneho rozpočtu mohol fungovať.

Vyzývame Vás preto, aby ste hlasovali za ponechanie tejto sumy v rozpočte na rok 2012 na rokovaní Mestského zastupiteľstva 15. decembra.

Po vzore Bratislavy začínajú o zavedení participatívneho rozpočtu uvažovať aj ďalšie mestá ako napríklad Viedeň, Brno, Praha či Ružomberok. Dokazuje to, že je to princíp, ktorý má veľký potenciál a opodstatnenie.


Peter Nedoroščík, OZ Utopia
Gabriel Lachmann, OZ Utopia
Ľubica Trubíniová, Bratislava otvorene
Zora Paulíniová, konzultantka pre proces participatívneho rozpočtu
Hana Fábry, ľudskoprávna aktivistka
Zdena Skokňová, šéfredaktorka portálu Senior.sk, členka Výboru seniorov
Soňa Svoreňová, členka Predsedníctva Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
EkonomikaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS