spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany

My, dolu podpísaní občania, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, aby neprijímali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré na území mesta Piešťany zakáže požívanie alkoholických nápojov.

Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

Pri predkladaní VZN sa deklaruje snaha zabrániť viacerým negatívnym javom: ničenie majetku, obťažovanie spoluobčanov, rušenie nočného kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev, verejné pohoršovanie, zneužívanie alkoholu mladistvými, atď. Všetky vymenované negatívne javy je však už dnes možné postihovať pomocou platných zákonov Slovenskej republiky(predovšetkým zákona o priestupkoch, trestného zákona). Uvedené VZN sa nezameriava na trestanie konkrétneho negatívneho správania, ale trestá všetkých, ktorí na verejnom priestranstve požívajú alkohol. VZN nijakým spôsobom neprihliada k tomu, či človek požívajúci alkohol ničil majetok, správal sa násilne, alebo inak obťažoval ostatných obyvateľov. Naopak, trestá každého, kto požíva alkoholické nápoje bez ohľadu na iné jeho správanie.

Žiadame preto zodpovedné orgány, aby sa zamerali priamo na kontrolu konania rušiaceho verejný poriadok, a aby nerobili delikventov so záznamom o priestupku aj z ľudí, ktorí dbajú na dobré spolunažívanie s ostatnými.


Kontaktná osoba poverená zastupovaním občanov v styku s orgánom verejnej správy:

Mgr. Pavol Veres,  Beethovenova 14, 92101 Piešťany, ontonoet@gmail.com


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
28.12.2011 13:04 | Noro

Tak naš primátor to nedal ani do zastupiteľstva, aby poslanci rozhodli, či chcú v svojej obci výherný hrací automat. No to je otrasné, čo si dovoľuje náš vysoko postavený v našej obci.
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
26.12.2011 19:57 | Pavol Veres

Tam sa nič nezmenilo- za obec ako správny orgán- udeľuje licencie primátor. Zmenilo sa, že obec môže cez VZN- teda zastupiteľstvo- zakázať prevádzku hazardu na svojom území.
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
26.12.2011 16:04 | Noro

Neviete mi poradiť, ako to je s vyhernými hracimi automatmi, či môže primátor hneď povoliť, teda dať rozhodnutie, alebo podľa novely o výherných hracích prístrojoch, si musí dať schváliť na mestské zastupiteľstvo ????
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
29.11.2011 21:33 | Ing. Zajac

Vo všeobecnosti by som skôr poukázal na neefektívne hospodárenie financiami ,ktoré sú smerované na fungovanie mestskej polície ,ktorá si zjavne neplní svoje povinnosti. Inak by nebol problém s vandalizmom na ktorý poukazujú a ktorého zdrojom nieje pitie alkoholu na verejnosti ale pitie alkoholu všeobecne. Kto skontroluje hliadku mestskej polície obchádzajúcu nemenovaný podnik v atómovom kryte pred ktorým vyčíňajú mladistvý a miesto riešenia odchádza preč. Kde je potom problém???
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
29.11.2011 18:52 | Pavol Veres

Ďakujem za príspevok.

Mesto chce zakázať požívanie alkoholu na verejnosti bez ohľadu z akej nádoby sa má piť. Ak niekto po sebe nechá v prírode fľašu, zákaz požívania tomu nezabráni. Nakoniec, znečisťovanie verejných priestranstiev je osobitná skutková podstata priestupku v priestupkovom zákone, a na to sa snažíme upozorniť v tejto petícii, že netreba zavádzať zbytočný zákaz, ktorý zasahuje do slobody väčšiny ľudí, ktorí s požívaním alkoholu na verejnosti nevytvárajú negatívne javy ako vandalizmus, rušenie kľudu. Ak tak spravia, sú za to už podľa platného práva trestaní. A nemali by ste ani zabúdať na skupinu, ktorá dovolene pije v podnikoch, a ktorá tiež môže rozbíjať fľaše. A tam sa zjavne ukáže, že zákaz musí byť adresný, a teda zákazom pitia nevyriešite problém znečistenia prírody.
Som rád, že ste spomenuli zodpovednosť. Vždy primárne začať pri tej osobnej a nie štátom vynútenej, ďalekosiahlej a neadresnej.
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
29.11.2011 18:27 | Peter Sabo

Petícia môže vyzerať ľúbivo, ale treba sa zamyslieť, či zákaz konzumácie alkoholu na verejných prietsranstvách nemôže byť aj prospešný. Jedna čerstvá skúsenosť:

Keď sme tento rok chceli robiť ekologický výskum v poraste pálky a tŕstia neďaleko bývalého campingu Sľňava II (neviem, či ešte funguje, ale to tu nie je podstatné), tak sme tú lokalitu vzdali z jediného dôvodu - že vnútri porastu bolo plno črepín z porozbíjaných fliaš. Neboli z kofoly. Odporúčam každému potenciálnemu signatárovi petície si obuť čižmy a ísť si to miesto pred podpisom najprv pozrieť.

Nevidím do práce MZ Piešťany, ale myslím si, že obmedzenie pitia alkoholu na určitých verejných priestranstvách môže mať zmysel, o to viac ak ide o kúpeľné mesto. Ľudské práva si totiž nemožno mýliť s nezodpovednosťou. Otázka je samozrejme, kde a do akej miery to má zmysel a kde a kedy sa to už stáva iba úradníckou buzeráciou.
Boj pokračuje
27.11.2011 16:17 | Pavol Veres

Petícia nadväzuje na pripomienku proti návrhu VZN www.changenet.sk/?section=kamp..., kde som do právnych detailov zdôvodnil, prečo je zákaz požívania alkoholu na verejnosti zbytočný, neúčelný, protiprávny. Vďaka dostatku podpisov k pripomienke poslanci zastupiteľstva stiahli VZN v máji z rokovania. Po diskusii v médiách(www.pnky.sk/nazory/reakcia-na-... ; www.piestanskydennik.sk/rubrik...) však mesto ďalej trvá na presadzovaní zákazu. O ďalšom návrhu VZN by sa malo hlasovať na decembrovej schôdzi zastupiteľstva. Ďakujem za podporu tým, ktorí už podporili protest proti tomuto zákazu, verím, že sa pripoja opäť, a vítam všetkých, ktorí nevedeli a chcú podporiť. Môžu tak spraviť všetci občania SR, nielen z mesta Piešťany, nakoľko sa situácia týka veľa miest v SR. Dať tak najavo svoj nesúhlas proti tichému ukrajovaniu slobody svojimi mestami.
Ad: Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany
27.11.2011 15:40 | Michal Roupa

Rozsiahlejšia diskusia k VZN sa dá pozrieť tu:
www.tvkarpaty.sk/publicistika/...

Článok o tom, ze prokuratúra zrušila podobné VZN v Dolnom Kubíne:
orava.sme.sk/c/6102138/mesto-u...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (8)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Spoločnosť

Súvisiace regióny
Piešťany


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt