spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Potrebujeme novú spoločenskú zmluvu

S narastajúcim znepokojením sledujeme, že ani varovné slová odchádzajúcej premiérky, že bojovať proti korupcii na Slovensku je takmer nemožné a nevieme sa tu už takmer ani nadýchnuť, nevyvolali hlbší spoločenský tlak na zmeny. Ak predsedníčka vlády Slovenskej republiky verejne priznala to, čo vie drvivá väčšina obyvateľov tohto štátu, ak tento prejav nemá ostať len plesnutím do vody alebo lacnou sebaprezentáciou, je našou občianskou povinnosťou konať. Situácia je oveľa vážnejšia ako bola ochotná pripustiť Iveta Radičová. V ohrození je samotná demokracia. Takmer každý už vidí, že tento systém zlyháva. Opäť sme niekde tam, kde pred 22 rokmi, kedy nemali význam spory o ľavicový a pravicový pohľad na spoločnosť, kedy išlo o zásadnú zmenu politického systému.

Stojíme na prahu parlamentných volieb, vnímame rastúcu apatiu občanov a pýtame sa, či sme naďalej ochotní tolerovať toto divadlo, či nie je načase pozbierať odvahu a odmietnuť doterajší nefunkčný model usporiadania spoločnosti. Či nám stačí vytváranie zdania zmien alebo chceme skutočné zmeny. Hlboká kríza, do ktorej neodvratne spejeme, bude nesmierne ťažká aj bez skorumpovaných a nekompetentných politikov. S nimi sa však môže stať skutočnou tragédiou.

Ak nemáme byť len bezbrannými svedkami ďalšieho rozkrádania tejto krajiny, zadlžovania, prehlbovania chudoby, ničenia prírody a celkového úpadku, potrebujeme radikálnym spôsobom zmeniť pravidlá hry. Osemnásť rokov existencie Slovenskej republiky neprinieslo zásadné diskusie o jej usporiadaní, celkovom smerovaní a nosných ideách, z ktorých sa štáty rodia a na ktorých závisí ich stabilita a perspektíva. Ani tí, čo ju zakladali, nikdy hlbšie nepremýšľali o štáte, ktorý nebol výsledkom ich filozofického uvažovania, ale plánu na účinnejšie rozkrádanie. Štátne inštitúcie dnes nefungujú vďaka, ale napriek tomuto štátu, ktorému chýba akákoľvek pridaná hodnota. Dôsledky môžu byť zoči voči nastupujúcej kríze a geopolitickej nestabilite pre ďalšiu existenciu Slovenskej republiky fatálne.

Tvrdíme, že zoči voči dramatickým zmenám, do ktorých sa ponára svet, si už nemôžeme dovoliť luxus vyberať si medzi väčším a menším zlom. Tvrdíme, že súčasné politické elity sú nekompetentné tieto problémy nielen riešiť, ale aj pochopiť ich rozsah a hĺbku. Politické strany, ktorých jedinou dlhodobou stratégiou sú krátkodobé zisky a vytúženým zlatým teľaťom ekonomický rast, ignorujú realitu, bagatelizujú následky vyčerpávania prírodných zdrojov a klimatických zmien a pestujú ilúziu že sa tieto epochálne trendy maličkého Slovenska zásadnejším spôsobom nedotknú. Tieto elity nie sú vôbec schopné zmyslupne konať a chrániť dnešné a budúce generácie. Pripravujú tak pre občanov Slovenska pochmúrnu budúcnosť, ktorá sa vymyká predstavivosti väčšiny ľudí.

Preto my, signatári Občianskej charty 2010 a aktivisti Iniciatívy za Občiansku ústavu, vyzývame celú slovenskú spoločnosť na zásadnú diskusiu o základných otázkach fungovania a smerovania tohto štátu. Sme presvedčení, že na prahu veľkej globálnej krízy potrebujeme novú spoločenskú zmluvu. Sme presvedčení, že tento štát treba založiť doslova odznova, zdola a poctivo, redefinovať postavenie a úlohy zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, redefinovať váhu občana v tomto systéme a stanoviť naše dlhodobé ciele. Demokracia nie je uspokojujúca, ak spočíva len v možnosti raz za štyri roky voliť z chudobnej ponuky bohatých strán, ak v našej krajine ešte stále existujú skupiny občanov, ktoré nemajú rovnaké práva, ak ľudia nemajú kontrolu nad vlastnými životmi, a teda nie sú celkom slobodní. Verejné záujmy systém nedokáže garantovať, ak spôsob financovania politických strán je nastavený tak, že nevieme, kto ich platí, prečo ich platí a akým spôsobom sa s tými peniazmi narába. Zodpovedanie týchto otázok a riešenie týchto problémov je oveľa dôležitejšie ako nastávajúce parlamentné voľby. Ich dôsledky totiž presahujú horizont jedného volebného cyklu.

Sme bežní ľudia ako vy. Ľudia, ktorí každé ráno vstávajú do školy či do práce alebo preto, aby si ešte len hľadali prácu. Ľudia, ktorí majú priateľov a rodiny. Ľudia, ktorí každý deň tvrdo pracujú, aby zabezpečili lepšiu budúcnosť pre svojich blízkych. Sme rôzni, ale napriek tomu sme všetci znepokojení a rozhorčení situáciou, ktorú vidíme dennodenne okolo seba. Máme možnosť voľby medzi apatiou, v ktorej nás zomelie svojvôľa mocných a vzburou voči skorumpovanému režimu partokracie a oligarchie, ktorá prinesie občanovi silnejší hlas a dôstojnejšie postavenie. Využime ju!


Eduard Chmelár
, vysokoškolský učiteľ; Kamil Kandalaft, občiansky aktivista; Peter Krákorník, informatik; Juraj Marušiak, politológ; Juraj Mesik, environmentalista; Zuzana Mokráňová, administratívna pracovníčka; Miroslav Šimkovič, psychológ; Svetoslav Šuta, leasingový poradca; Miloš Vaňo, lesný inžinier.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Ekonomika
Štátna správa
Politika
Demokracia
SpoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS