spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat

Dolu podpísaní občania, sa týmto obraciame na Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministra životného prostredia SR a na predsedníčku výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s Petíciou - žiadosťou podľa § 1 odsek (1) zákona č. 85/1990 1990 Zb. o petičnom práve a podľa čl. 27 Ústavy SR o prijatie občianskeho návrhu zákona o ochrane zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona o ochrane zvierat“) a žiadajú, aby bol tento Návrh zákona o ochrane zvierat vecne a kompetenčne príslušnými orgánmi zaradený do takej realizácie formy legislatívneho procesu, ktorý povedie k predloženiu predmetného Návrhu zákona o ochrane zvierat do rokovania Národnej rady SR.

Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

Je v záujme občanov, aby boli vypracované jasné a jednoznačné pravidlá pre spolužitie človeka a všetkých druhov zvierat, nakoľko verejnosť je stále častejšie konfrontovaná s vážnymi prípadmi neprimeraného a nesprávneho zaobchádzania jednotlivých občanov so zvieratami, ktoré negatívne ovplyvňuje prostredie pre život aj mnohých ďalších občanov. Či už ide o neprimeraný výcvik bojových plemien psov, zanechanie (rozumej odloženie) doma chovaných zvierat, ktoré sú v mnohých prípadoch v poľutovaniahodnom stave, vypúšťanie nechcených domácich miláčikov do voľnej prírody, do nášho spoločného životného prostredia, kam prirodzene nepatria a pôsobia v ňom cudzorodo, nakoľko často nemajú prirodzených nepriateľov a sú následne možným zdrojom infekčných chorôb, na ktoré nie sú ani ľudia a ani samotná príroda pripravené.

Je preto logickým záujmom a aj potrebou verejnosti, aby boli vzťahy človeka a zvierat primerane upravené spôsobom, ktorý zodpovedá súčasnému vývoju spoločnosti, medziľudských vzťahov a aj stále väčšiemu počtu zvierat, tvoriacich štandardnú súčasť života mnohých jednotlivcov a/alebo rodín a aj celých spoločenstiev ľudí.


Petičný výbor:
JUDr. Romana Klimeková, bytom, Palisády 55, 811 06 Bratislava  a JUDr. Branislav Král, Grosslingova 21, 811 09 Bratislava - osoby oprávnené konať za petičný výbor v styku s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a aj obecnej samosprávy.

Túto petíciu podporujú:
Občianske združenie DNES, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, korešpondenčná adresa: Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
OZ „Pes v núdzi”, Sielnica 336, 962 31 Sielnica, Dominika Homolová, predseda OZ
OZ MAJME SRDCE, Furdekova 10, 851 03 Bratislava, Magdaléna Fülöpová, predseda OZ
OZ Záchranný koráb, J. Donovala 337, 908 41  Šaštín Stráže, Katarína Hambálková - predseda OZ
OZ Štyri labky, Iveta Haulíková, predseda OZPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
2.11.2014 20:10 | Patrik Meňhart

Podporujem!!!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
29.10.2014 21:15 | Sabina Kardošová

Jednoznačne podporujem !
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
27.10.2014 16:54 | Anna Mezníková

Jednoznačne podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
27.10.2014 14:41 | Viktória Vasilková

Podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
26.10.2014 11:10 | Veronika Fraňová

Podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
24.10.2014 11:57 | Helena Hrčková

Jednoznačne podporujem!!!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
24.10.2014 10:26 | Rebecca

Jednoznačne podporujem!!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
23.10.2014 16:29 | Adriana Maderová

Podporujem !
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
23.10.2014 08:51 | Erika Urbánová

Jednoznačne podporujem.
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
22.10.2014 09:12 | Darina Borovská

Podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
22.10.2014 08:41 | Lenka Lipovska

Podporujem !
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 20:53 | Peter Zigman

podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 20:27 | Dominika Molnárová

Podporujem !
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 19:46 | Denisa Tóthová

Podporujem!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 17:58 | Alica Novotná

Podporujem!🐩
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 14:22 | Lubomir Fanta

Podporujem
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
21.10.2014 14:19 | Ivana Mulicakova

Podporujem
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
20.10.2014 23:49 | Patrícia Partlová

Podporujem.
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
20.10.2014 23:27 | Katarina Kmecova

jednoznacne za!!!
Ad: Petícia - žiadosť za prijatie návrhu zákona o ochrane zvierat
20.10.2014 22:59 | Martina Piatriková

Podporujem!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (252)

 Súvisiace témy:
Právo
ZvieratáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt