spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Otvorte brány cyklistom

My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame všetkých zodpovedných, aby prispeli k okamžitému sprístupneniu existujúcej cestnej komunikácie pre verejnosť v areáli BVS na ostrove Sihoť.

Nech sa odstránia všetky prekážky pre také činnosti, ktoré neohrozujú bezpečnosť chráneného vodného zdroja. Pre bezpečnú cyklodopravu medzi Bratislavou a Devínom žiadame bezodkladné otvorenie brán  ostrova Sihoť pre bicyklistov.

Preto:

1. vyzývame vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti aby:

a) požiadalo o zmenu prevádzkového režimu vodného zdroja na OúŽP,
b) sprístupnilo existujúce dopravné komunikácie vo vlastníctve alebo správe BVS, vrátane vstupnej brány,  
c) chránilo vodný zdroj voči potenciálnym ohrozeniam a nie voči neškodným cyklistom či peším občanom.

2. vyzývame Obvodný úrad životného prostredia BA IV, aby určil taký prevádzkový režim pre ostrov Sihoť, ktorý splní vyššie uvedené ciele

3. vyzývame Magistrát hlavného mesta Bratislavy, aby zabezpečil súčinnosť pri zriadení cyklocesty, správu a údržbu dopravnej komunikácie na ostrove Sihoť pre bezpečnú cyklodopravu

4. vyzývame ministra životného prostredia ako aktívneho cyklistu, aby prevzal záštitu nad týmito požiadavkami občanov

5. vyzývame všetkých občanov, ktorým záleží na tom, aby sme sa mohli bezpečne dostať bicyklami z Bratislavy do Devína, aby podporili tuto petíciu svojím podpisom


Bezpečné CykloSlovensko, o.z.
info@cykloslovensko.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Voda
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS