spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania novelu Zákona o hazardných hrách, v rámci ktorej navrhuje v Zákone o elektronických komunikáciách doplniť novú povinnosť pre poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb blokovať prístup používateľov k hazardným hrám dostupným na území Slovenskej republiky, ktoré Daňový úrad SR označí za "zakázanú ponuku".
Navrhované ustanovenie znie:
Zákon č. .../... Z. z.  o elektronických komunikáciách  sa dopĺňa takto:

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podnik je povinný blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk podľa osobitného predpisu35a). Podnik je povinný blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke podľa prvej vety do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú blokovaním prístupu účastníka k zakázanej ponuke.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Ide o ďalší z pokusov zavádzať na internete cenzúru. Je to prekvapujúce aj vzhľadom na nedávne stanovisko 41 krajín sveta za uznanie práva na slobodný prístup k internetu, taktiež vzhľadom na nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu proti blokovaniu webových stránok a taktiež na existujúce štúdie o neúčinnosti blokovania a o zneužívaní blokovania napríklad aj na politické účely. (viď [2], [3], [4]) Obdobný zákon bol nedávno odmietnutý aj v Českej republike. [5]

Prosíme vás preto o podporu tejto pripomienky.

Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie


Text hromadnej pripomienky:

Týmto podávame pripomienku k návrhu Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej návrh zákona), ktorý Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania 7.9.2011, viď [1].

1. Žiadame vypustenie navrhovaného článku IV, ktorým sa dopĺňa zákon o elektronických komunikáciách. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.

2. Žiadame vypustenie nasledujúceho textu z navrhovaného §11a odsek 9:
"podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete5d) a verejné elektronické komunikačné služby5d) a"

Výsledné znenie upraveného odseku 9 v §11a by bolo nasledovné:
"9) Zoznam zakázaných ponúk je záväzný pre poskytovateľov platobných služieb5c)."


Odôvodnenie:

Prijatie článku IV by znamenalo zavedenie cenzúry Internetu a znemožnenie slobodného prístupu k informáciám, ktoré patrí medzi ústavou garantované slobody a narušuje ľudské pravo prístupu k internetu [2]. Táto cenzúra je zavedená neprípustným spôsobom z nasledovných dôvodov:

  • vytváranie zoznamu zakázaných ponúk je vykonávané iba na základe vlastného rozhodnutia Daňového úradu Bratislava, ako úradu s politicky nominovaným vedením. Tým vzniká možnosť na zneužitie zoznamu na iné ciele, nad rámec Zákona o hazardných hrách
  • proces vytvárania zoznamu zakázaných ponúk je bez možnosti posúdenia nezávislou inštitúciou a bez verejnej kontroly
  • možnosť odvolania voči zaradeniu do zoznamu zakázaných ponúk je v zákone načrtnutá iba hmlisto, bez uvedenia záväzného termínu pre Orgán dozoru na rozhodnutie a bez uvedenia nadriadeného orgánu, ktorý rozhodne v prípade odmietnutia odvolania Orgánom dozoru
  • možnosť zavedenia aj bez vedomia postihnutej osoby či spoločnosti,

V odôvodnení návrhu zákona je uvedené, že cenzúra je potrebná, lebo zahraniční prevádzkovatelia majú "jednoznačnú konkurenčnú výhodu" oproti slovenským. Takýto prístup považujeme za zvlásť nebezpečný a protiústavný.

Blokovanie, ktoré má byť návrhom zákona zavedené, navyše trpí týmito závažnými nedostatkami:

  • blokovanie je predpokladané pre celé webové sídla, je teda pravdepodobné, že v niektorých prípadoch bude zabránený aj prístup k legitímnemu obsahu (ktorý môže tvoriť aj prevažnú časť sídla),
  • predpokladané blokovanie je z technického hľadiska ľahko obíditeľné, a teda efektivita takéhoto opatrenia je nízka,
  • každý ďalší umelý zásah do fungovania Internetu predstavuje riziko znefunkčnenia niektorých jeho služieb, alebo spomalenia komunikácie,
  • blokovanie môže predstavovať precedens v Internetovej cenzúre na Slovensku a spustiť lavínu ďalších blokovaní obmedzujúcich základné práva na prístup k informáciam a slobodného vyjadrovania
  • blokovanie pridáva nové náklady a povinnosti pre poskytovateľov pripojenia do Internetu, ktoré v konečnom dôsledku ponesie každý používateľ Internetu vo zvýšenej cene za prístup.

V odôvodnení predkladateľ uvádza, že "návrh má pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti". O tomto nielenže nie sme presvedčení, ale naopak cenzúru Internetu považujeme za závažne negatívnu skutočnosť.

Zároveň je poľutovaniahodné, že predkladateľ si nevzal poučenie z podobných návrhov, ktoré boli predkladané v iných krajinách, napr. v roku 2010 v Českej republike - ukázali sa ako nepriechodné alebo neefektívne práve z dôvodov ktoré uvádzame.

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie týmto požiadavkám, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Poverená osoba pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky je:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, lubor.illek@soit.sk
Marek Mahut, D. Makovického 6, 036 01 Martin, marek.mahut@soit.sk


Odkazy:

[1] https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=4358&docEID=202604&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1
[2] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-06-16/127-pristup-k-internetu-je-ludskym-pravom
[3] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-02-17/110-europsky-parlament-hlasuje-proti-zbytocnemu-blokovaniu-webu
[4] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-01-26/106-nova-studia-dokumentuje-vzrastajucu-ulohu-sukromnych-spolocnosti-pri-vykonavani-dozoru-nad-online-komunikaciou
[5] http://www.lupa.cz/zpravicky/snemovna-odmitla-navrh-na-cenzuru-internetu-v-ramci-boje-s-hazardem/POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
21.3.2012 15:33 | Natalia Bihariova

DObry den, chcela by som sa opytat na aktualnu situaciu hazardnych hier. Vie niekto najnovsie informacie ci niektore z bodov kampane boli prijate, priadne prehodnotene ministerstvom? Vydany zakon narusa zakladne ludske prava a slobody okrem ineho aj slobodu slova. Z toho hladiska by ma zaujimalo ci je vobec realne aby zakon niekoho postihoval ak by aj propagoval hazardne hry zahranicnych spolocnosti na webe, pripadne verejne na uzemi Slovenska. Navyse pokuty su nezmyselne 20 000 - 500 000 eur za propagaciu je neodvoditelna cistka. Vopred dakujem za reakciu Natalia Bihariova
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
15.12.2011 15:36 | Michal Záborský

Toto je presne ten smer, ktorým chce táto vláda SDKU, SMER, KDH a Most ísť. Smerom k neobmedzenej moci a opätovnej cenzúre! Treba týmto hajzlom povedať jasné NIE!!! A uvedomiť si, aké svinstvo chceli presadiť (a aké popresadzovali) aj pri voľbách.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
15.12.2011 15:36 | Michal Záborský

Toto je presne ten smer, ktorým chce táto vláda SDKU, SMER? KDH a Most ísť. Smerom k neobmedzenej moci a opätovnej cenzúre! Treba týmto hajzlom povedať jasné NIE!!! A uvedomiť si, aké svinstvo chceli presadiť (a aké popresadzovali) aj pri voľbách.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
8.11.2011 11:01 | Roman Kanala

Ej ale som sa sekol. Prečítal som si ten blog ešte raz, ficocena bola 12.50 EUR/m2 mesačne, nie ročne. Takže úspora proti ficocene je za 5 zazmluvnených rokov 462 tisíc eur. Ak by cena bola 7 EUR/m2 za mesiac, úspora by bola 2.3 milióna EUR oproti ficocene a 1,848 milióna EUR oproti Miklošovej zlodejine.

Ako fajn, že ten Mikloš kradne menej, než kradol Fico. V tomto prípade ukradol o pol milióna menej. Ak kradne menej aj všade inde, rozpočtu sa uľaví. A to bol ešte Mikloš k Fico milosrdný. Fico chcel dlhodobú zmluvu. Keď už nie 30, tak aspoň na 10 rokov. Mikloš tam dal 5 rokov, aby sa aj Ficovi ušlo, ak by sa raz vrátil. Ale Fico to aj tak vyštekal do sveta. Je to hlúpy pes.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR
8.11.2011 02:23 | Roman Kanala

Z Bruselu zavelili a Mikloš ako správny dobrý psíček sklopil uši, stiahol chvost a stiahol aj svoj paškvil. Že mu to doma kritizoval úplne každý, to mu nestačilo. Museli mu klepnúť po prstoch na stažnosť Malty. Ale pozor, ľudská blbosť je nekonečná a nezničiteľná:

Štát sa však regulácie on-line hrania úplne nevzdáva. „Podľa vývoja diskusie na úrovni Európskej únie zvážime ďalší postup,“ povedal Jaroš (Miklošov hovorca).

Takže nie zdravý rozum, ale povely z Bruselu sú to jediné, čo platí. Ej, Mikloš, Mikloš. Stáva sa z neho Fico.


Mikloš stopol cenzúru hazardu na webe

pondelok 7. 11. 2011 20:00 - Adam Valček

ekonomika.sme.sk/c/6130610/mik...


Zisk z cenzúry hazardu mal pravdepodobne vykryť stratené peniaze, keď Mikloš ficoval pri výbere sídla pre košický daňový úrad. Štát mohol platiť 7 EUR za m2, prvá ponuka Nitra Invest znela na 9.90 EUR a viedla k zrušeniu ficozmluvy za 12.50 EUR, ale potom tá istá firma vyhrala akože verejnú súťaž sumou 11.40 EUR za m2. Ako fajn, že Mikloš kradne menej, než kradol Fico. 7000 m2 počas 5 rokov o 1.40 EUR/m2 lacnejšie, to je úspora celých 49 tisíc. Ak by bola ozajstná verejná súťaž a cena okolo 7 EUR/m2, mohlo sa proti ficocene ušetriť okolo 200 tisíc.

vrchota.blog.sme.sk/c/280033/K...

Ešteže to Fico všetko vyštekal do sveta, hoci je v tom sám až po uši. Je to hlúpy pes.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Prístup k informáciám
Ekonomika
Právo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS