spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zníženie počtu mestských častí v Košiciach

Mesto Košice má podľa platného zákona 22 mestských častí.

Každá táto mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a miestny úrad, napriek tomu, že Košice majú svojho primátora a centrálne mestské zastupiteľstvo s 50 poslancami, ktoré riadi chod mesta.

Rešpektujeme politické, historické a geografické dôvody, ktoré viedli autorov zákona k rozčleneniu mesta Košice na 22 mestských častí, no zároveň je nám dnes jasné, že týchto mestských častí je priveľa, ich počet je neadekvátny, ich fungovanie je neefektívne a na ich chod sú vynaložené zbytočné finančné prostriedky.

Pre porovnanie, mesto Bratislava má len 17 mestských častí oproti 22 košickým, napriek tomu, že má takmer dvakrát viac obyvateľov a o dve tretiny väčšiu rozlohu.

Sme za zníženie počtu neefektívne fungujúcich a nadbytočných mestských častí, resp. za zlúčenie mestských častí mesta Košice.

Sme za zmenu zákona č. 401/1990 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice z r. 1990), ktorý pojednáva o.i. o mestských častiach, v ktorých sa zriaďujú orgány samosprávy mestských častí.


Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:
Patrik Nohavica, Ladožská 4, 04012 Košice, p.nohavica@zoznam.sk


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS