spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu

Po realizácii rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci v súvislosti s inštaláciou busty Ferdinanda Ďurčanského sa už nevieme uspokojiť len s morálnym apelom na svedomie ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách.

Sloboda slova a názoru má podľa nášho presvedčenia vo verejnom priestore svoje limity. Oslava osobností a udalostí, ktoré majú tragický obsah pre významnú časť demokratickej verejnosti zľahčuje zodpovednosť a vinu tých, ktorí za tieto tragické udalosti boli osobne právne, politicky a morálne zodpovední.

Preto sa formou občianskej petície občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať obraciame na Vládu SR a na NR SR a žiadame, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním exponentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 1939-1945 zaoberali týmto javom.  Žiadame, aby bol prijatý právny predpis, ktorý by ošetril tento súčasný stav, a ktorý  by nanovo vymedzil verejný a súkromný priestor a taxatívne vymenoval podmienky, za ktorých nie je možné použiť mená exponentov a aktivistov totalitných režimov Slovenskej republiky 1939-1945 a Československa 1948-1989 na označovanie pamätníkov, pamätných tabúľ, ulíc, námestí, inštitúcií a iných verejne prístupných priestorov pripomínajúcich ich údajné zásluhy.

Tento náš návrh nie je namierený proti slobode slova a názoru, ktorá má v demokratickej spoločnosti svoje miesto a je nedotknuteľná. Jeho zámerom je posilniť  vo verejnosti presvedčenie o amorálnosti každého totalitárneho zriadenia nevynímajúc režim Slovenskej republiky 1939-1945. Genocída obyvateľov Slovenska, na ktorej sa tento štát spolupodieľal, neznesie žiadne zľahčovanie.

Bratislava, 29. júna 2011


Petičný výbor:

Dušan Jaura
Miroslav Kocúr
Peter Marianek (Hnutie HUMAN)
Monika Vrzgulová (poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)


Signatári výzvy:

Antonín Čech, Peter Dráľ, Michal Filek Jaroslav Franek Pavel Frankl, Egon Gál, Peter Getting, Ľudovít Hallon, Michal Havran, Katarina Hradská, Mikuláš Huba, Kristína Križanová, Peter Križan, Martin Kríž, Beata Nemcová, Eduard Nižnanský, Laco Oravec, Daniel Pastirčák, Eva Riečanská, Daniela Richterová, Boris Strečanský, Mária VargováMôžete podpísať aj petičný hárok (na stiahnutie)


Ďalšie informácie o petícii a o Občianskej iniciatíve Nechceme sa prizeraťPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
2.8.2011 19:46 | Anton Michalka

Pripájam sa k petícii, aj keď je to len ďalší ponížený prosbopis, na ktorý sa naša nevzdelaná, arogantná, cynická vrchnosť vykašle ... napriek tomu pripájam svoje meno k tým, ktorým sa nepáči tichá rehabilitácia režimu SR 1939 - 1945 a zľahčovanie zverstiev tejto totality.
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
30.7.2011 08:10 | Anna

A čo takto pozrieť si tento link?


beo.sk/biblioteka/1338-ferdina...
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
28.7.2011 08:41 | signatar

Ano, všetci sme si ich preštudovali a jednoznačné tvrdíme, že JUDR.Ďurčanský b ol arizátor, vojnový zločinec ....
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
27.7.2011 22:29 | Peter Novák

Všetci signatári tejto kampane by si mali bez predsudkov preštudovať nezávislé zdroje, dokumentujúce obdobie prvého Slovenského štátu. Dozvedeli by sa, že Andrej Hlinka bol v dobe nástupu fašizmu v strednej Európe už mŕtvy a nemal s ním nič spoločné. Osobnosti ako Ďurčanský a spol. fungovali v "úradníckej" Tisovej vláde tak, že Slovenský štát mal vysoko výkonné a nezávislé hospodárstvo a aj v podmienkach 2. sv. vojny prosperoval a vyvážal do zahraničia. A Tisovi sa jeho diplomaciou darilo až do vypuknutia SNP zamedziť obsadeniu celého územia nemeckými vojskami. Súčasné vlády na Slovensku náš národ systematicky len ožobračujú. Dnešný štát si neplní základné funkcie, ktoré by mal svojim občanom zabezpečovať.
Tlačová správa Hnutia HUMAN k ,,Vyhláseniu vlády SR k umiestneniu busty F. Ďurčanského v Rajci“ zo dňa 6.7.2011
7.7.2011 09:27 | Hnutie HUMAN

Hnutie Human víta ,,Vyhlásenie vlády SR k umiestneniu busty F. Ďurčanského v Rajci“ a zároveň ďakuje, v mene všetkých spolupracovníkov Hnutia HUMAN, predsedníčke vlády, Ivete Radičovej a vláde za odsúdenie pamätníka venovaného Ferdinandovi Ďurčanskému. Je to významný signál, všetkým, ktorých hlasovanie volených politikov v Rajci a dlhé mlčanie verejnosti zneistilo a sprítomnilo dávno zažitý strach. Je to isto uľahčenie potomkom obetí režimu, na budovaní ktorého sa Ferdinand Ďurčanský priamo podieľal ako politik, právnik, publicista a pedagóg. Je to významný signál, že súčasná politická reprezentácia našej republiky je si vedomá nebezpečenstva glorifikácie neľudských epoch našich dejín.
Vyjadrenie vlády je potrebným krokom k zadosťučineniu aj za zvlášť ponižujúce hanobenie tých, ktorí za slobodu a demokraciu povstali a v bojoch zanechali svoje životy. Za potupujúce jednohlasné schválenie MZ v Rajci umiestniť pamätník vojnovému zločincovi Ferdinandovi Ďurčanskému práve na námestí SNP. Nezanedbateľným posolstvom postoja vlády je, že prenesenie kompetencií na samosprávy nesmie znamenať suverenitu ohrozovať demokraciu zneužitím demokratickej formy hlasovania. Nech je rozhodný krok vlády povzbudením občanov k činnosti v prospech demokracie.

Peter Marianek
Predseda Hnutia HUMAN

Bratislava, 6. 7. 2011
Vyhlásenie vlády SR k umiestneniu busty F. Ďurčanského v Rajci zo dňa 6.7.2011
7.7.2011 09:26 | Hnutie HUMAN

V zmysle zákona o obecnom zriadení je rozhodovanie o umiestnení historických monumentov na území mesta či obce v kompetencii miestnej samosprávy, v tomto prípade Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. Vláda SR nemôže meniť rozhodnutia orgánov samospráv.

V diskusii o osobe Ferdinanda Ďurčanského členovia vlády SR považujú za smerodajné Vyhlásenie Historického ústavu SAV, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „F. Ďurčanský vystupoval ako prívrženec Nemeckej ríše (...) a vo vysokých štátnych funkciách spolupôsobil na upevňovaní nedemokratického režimu, ako aj na príprave, prijatí a realizácii antisemitských právnych noriem“.

Vláda SR odsudzuje akékoľvek pokusy bagatelizovať zodpovednosť či dokonca nepriamo rehabilitovať symboly alebo vládnuce elity akéhokoľvek totalitného systému, ktoré sa podieľali na zločinoch a hrubých porušeniach ľudských práv.* * * * *
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

ZDROJ:
www.vlada.gov.sk/vyhlasenie-vl...

Hnutie HUMAN
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
4.7.2011 00:58 | Roman Kanala

Najnovšie bilboardy SNS "Proti zbedačovaniu Slovákov" v historickej perspektíve deštrukčnej pro-maďarskej činnosti SNS a zlodejín fašoboľševikov po rozbití republiky. Nie nadarmo má SNS v znaku Turula.

martinicky.blog.sme.sk/c/26952...
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
3.7.2011 09:29 | Roman Kanala

V Nitre majú fašisti Triedu Andreja Hlinku aj Ďurčanského ulicu.

Iná kuriozita: na Püspöki hivatal, ktorému sa neskôr začalo hovoriť Biskupský úrad, pôsobil istý prispievateľ do Nyitrai Irodalmi Szemle, Nitrianskeho literárneho časopisu. Vtedy sa volal Tiszo József, neskôr sa volal aj inak a bol aj v iných úradoch.
Ad: NIE! protislovenskému režimu
2.7.2011 03:31 | Háclav Vavel

Busta národného hrdinu Ferdinanda Ďurčanského vadí tým istým skupinám, ktorým vadila aj socha Svätopluka na bratislavskom hrade a ktorí pred časom tu na tejto stránke spisovali petíciu proti zákonu o zásluhách Andreja Hlinku. Stále sú to tie isté mená a tí istí ľudia, ktorí v jednom šíku zúrivo všetkými možnými prostriedkami bojujú proti každému a všetkému čo možno spájať s pojmom slovenský a národný.
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
1.7.2011 15:30 | Peter Rolník

Rehabilitácia režimu Slovenského štátu prebehla, keď bola postavená busta Eszterházymu!
Rehabilitácia režimu Slovenského štátu prebehla, keď v Komárne nesmela byť postavená socha sv.Cyrila a Metoda!
Rehabilitácia režimu Slovenského štátu prebehla, keď Dzurindová vláda predala Komárňanskú pevnosť-pevnosť ktorej trpeli a hynuli slovenskí národovci!
KDE STE BOLI VTEDY VŠETCI?????????
Pozvánka
1.7.2011 09:19 | Hnutie HUMAN

Vážení budúci kolegovia a priatelia

S nadšením sme sa dozvedeli o vašej kampani NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu, ktorá nás zastihla uprostred nášho sústredeného konania s cieľom odstrániť z verejného priestranstva v Rajci pamätník vojnovému politikovi Slovenského štátu, za svoje zločiny odsúdenému Ferdinandovi Ďurčanskému. Počas tejto našej činnosti, ktorá teraz pretrváva už piaty mesiac a je dnes vo fáze vyšetrovania trestného činu, sme narazili na niekoľko podnetov, ktoré by sa nám lepšie riešili v účinnej a vytrvalej spolupráci s aktívnymi osobami, alebo organizáciami spomedzi vás. Nedostatočné legislatívne pokrytie tejto problematiky, chýbajúci rámec pre možnosť demokratickej účasti občanov na správe vecí verejných, pre rešpektovanie občianskeho dialógu a výkon občianskej kontroly moci a najmä pri ochrane demokracie sa istotne týka nás všetkých a spoločné úsilie má zaručene väčšiu účinnosť. Hnutie HUMAN Vás preto prizýva ku spolupráci pri spoločnom riešení množiacich sa foriem propagovania fašizmu, velebenia jeho predstaviteľov a snahe o ich verejnú spoločenskú rehabilitáciu. Radi by sme Vám s úsmevom pripomenuli legendu, ktorú našim predkom priniesli zrejme Cyril a Metod od istého básniaceho otroka a baníka Ezopa - o pevnosti troch „Svätoplukových“ šípov. Ozvite sa nám na kontaktoch, ktoré nájdete na tejto stránke pod našou Kampaňou za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v Rajci, prípadne pripnite podpis, ale najmä prosíme nezostaňte iba pri ňom. Srdečne ďakujeme!

S radostným očakávaním
Hnutie HUMAN
Ad: NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu
30.6.2011 22:33 | laco oravec

Vážené pánstvo! Dištancujem sa od Vašej iniciatívy, totižto, urobilo mi problém, že pán, môj menovec sa vyskytol medzi podpismi pod vyhlásením! Aby bolo jasno, kto za koho kope...Elán!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (12)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Štátna správa
Demokracia
Právo
Náboženstvo
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt