spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu

Po realizácii rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci v súvislosti s inštaláciou busty Ferdinanda Ďurčanského sa už nevieme uspokojiť len s morálnym apelom na svedomie ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách.

Sloboda slova a názoru má podľa nášho presvedčenia vo verejnom priestore svoje limity. Oslava osobností a udalostí, ktoré majú tragický obsah pre významnú časť demokratickej verejnosti zľahčuje zodpovednosť a vinu tých, ktorí za tieto tragické udalosti boli osobne právne, politicky a morálne zodpovední.

Preto sa formou občianskej petície občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať obraciame na Vládu SR a na NR SR a žiadame, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním exponentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 1939-1945 zaoberali týmto javom.  Žiadame, aby bol prijatý právny predpis, ktorý by ošetril tento súčasný stav, a ktorý  by nanovo vymedzil verejný a súkromný priestor a taxatívne vymenoval podmienky, za ktorých nie je možné použiť mená exponentov a aktivistov totalitných režimov Slovenskej republiky 1939-1945 a Československa 1948-1989 na označovanie pamätníkov, pamätných tabúľ, ulíc, námestí, inštitúcií a iných verejne prístupných priestorov pripomínajúcich ich údajné zásluhy.

Tento náš návrh nie je namierený proti slobode slova a názoru, ktorá má v demokratickej spoločnosti svoje miesto a je nedotknuteľná. Jeho zámerom je posilniť  vo verejnosti presvedčenie o amorálnosti každého totalitárneho zriadenia nevynímajúc režim Slovenskej republiky 1939-1945. Genocída obyvateľov Slovenska, na ktorej sa tento štát spolupodieľal, neznesie žiadne zľahčovanie.

Bratislava, 29. júna 2011


Petičný výbor:

Dušan Jaura
Miroslav Kocúr
Peter Marianek (Hnutie HUMAN)
Monika Vrzgulová (poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)


Signatári výzvy:

Antonín Čech, Peter Dráľ, Michal Filek Jaroslav Franek Pavel Frankl, Egon Gál, Peter Getting, Ľudovít Hallon, Michal Havran, Katarina Hradská, Mikuláš Huba, Kristína Križanová, Peter Križan, Martin Kríž, Beata Nemcová, Eduard Nižnanský, Laco Oravec, Daniel Pastirčák, Eva Riečanská, Daniela Richterová, Boris Strečanský, Mária VargováMôžete podpísať aj petičný hárok (na stiahnutie)


Ďalšie informácie o petícii a o Občianskej iniciatíve Nechceme sa prizeraťPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Štátna správa
Demokracia
Právo
Náboženstvo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS