spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia učiteľov

Petícia            Levice 22.5.2011

Vážená vláda SR, vážený pán minister školstva,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaradenie našich požiadaviek na prerokovanie v parlamente a vo vláde a o prijatie serióznych riešení.

  1. Žiadame, aby vláda,  podľa vzoru krajín OECD, počítala s finančnou čiastkou pre školstvo minimálne 6 % z HDP.
  2. Žiadame, aby navýšené financie boli použité najmä na platy  učiteľov a odborných zamestnancov tak, aby nástupný plat učiteľa bol  1,2 násobok priemerného  platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Ďalší percentuálny rast odvíjať od dnes platných tabuliek.
  3. Žiadame možný odchod pedagóga do dôchodku v 56. roku života,  alebo po odpracovaní 30 rokov v školstve.
  4. Žiadame prehodnotiť kreditový systém, najmä zrušiť 7- ročnú lehotu platnosti kreditov


Petíciu predkladá:
PaedDr Sebelédi Ľudovít, Kpt. Jaroša 21, 93405 Levice,
l.sebeledi@gmail.comPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS