spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore

Vlastník pozemkov na Kráľovej hore a developer opäť oživuje svoje snahy – získať povolenie pre výstavbu na veľkej lúke (pasienku) v lese nad Dlhými dielmi (parcely č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402. 2403, 2446, 2447 a časť 2373, k.ú. Devín).

Je to územie v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktoré všetci poznáme ako miesto na prechádzky v prírode, šport a rekreáciu. Plánovanou výstavbou by sa tento prírodný skvost navždy znehodnotil a obyvatelia Karlovej Vsi a širokého okolia by prišli o jedinečné miesto oddychu.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame od primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslancov hlavného mesta SR Bratislavy, od starostiek Karlovej Vsi a Devína a poslancov miestnych zastupiteľstiev Karlovej Vsi a Devína

  1. zmenu Územného plánu hlavného mesta v lokalite Kráľova hora z funkcie občianska vybavenosť na pôvodný stav rekreácia v prírodnom prostredí,
  2. vyhlásiť stavebnú uzáveru v danom území,
  3. všetkými prostriedkami územnej samosprávy zabrániť výstavbe a zasadiť sa za zachovanie prírodného prostredia na Kráľovej hore.


Petičný výbor

MUDr. Dana Čahojová, Hlaváčikova 24, 841 05 Bratislava, cahojovadana@gmail.com
Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava, dullav@gmail.com
Ing. Tatiana Holubová, Veternicová 22, 841 05 Bratislava, okskola@okskola.sk
Ing. Mgr. Ján Keselý, Kresánkova 11, 841 05 Bratislava, osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy, jan.kesely@gmail.com
RNDr. Ján Krajčík, Veternicová 33, 841 05 Bratislava, janokrajcik@gmail.com
Mgr. Lívia Poláchová, Veternicová 31, 841 05 Bratislava, polach@hotmail.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore
26.8.2012 08:18 | Roman Kanala

Mesto si firmou Jachty & Tunely vymenilio pozemky. Kráľova hora ostane nedotknutá, žralokom daú pozemky v Petržalke a v Ružinove. http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/j-t-re-uz-s-bratislavou-vymenilo-pozemky.html
Ad: Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore
25.11.2011 19:23 | Roman Kanala

Dva zaujímavé linky. Vymenilo mesto Kráľovu horu za Motešických palác?


SDKÚ so Smerom vydali palác Motešických J&T

bratislava.sme.sk/c/6154079/sd...


Kauza kráľova hora odhalila koalíciu SDKÚ, Smer a J & T

petertotitoth.blog.sme.sk/c/28...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Lesy
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS