spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k počtu žiakov na vyučovaní informatiky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí rodičia a všetci tí, ktorí radi podporíte dobrú vec a záleží vám na kvalite nášho školstva. Obraciame sa na vás s prosbou o vyjadrenie podpory učiteľom informatiky na stredných školách.

Problém, ktorí nás trápi, je ten, že riaditelia škôl v snahe ušetriť finančné prostriedky nepozerajú na kvalitu vyučovania (a dalo by sa povedať, že ani na bezpečnosť žiakov na hodinách informatiky) a chcú, aby sa triedy na hodinách informatiky na strednej škole nedelili na skupiny, ale aby sa naraz učila celá trieda.

Ak si predstavíte, že na hodine informatiky má byť v odbornej učebni s počítačmi 30 žiakov, príp. aj viac ako 30 žiakov, tak je to neúnosné, odnesie si to samozrejme kvalita výučby a je to zároveň aj na úkor bezpečnosti žiakov. (Počítače sú predsa zariadenia, ktoré pracujú pod elektrickým prúdom!)

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č. 282/2009 o stredných školách, do ktorého sa môže zapojiť každý z nás podporením tejto hromadnej pripomienky. Jej cieľom je, aby sa do § 3 vyhlášky o stredných školách uviedol text súvisiaci s delením triedy na hodinách informatiky na skupiny, pričom maximálny počet žiakov v skupine bude 17 žiakov. (Tento počet žiakov je použitý v § 15 ods. 4 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, pričom vyhláška o stredných školách neuvádza žiadne delenie tried na hodinách informatiky.)

Ak máte záujem podporiť dobrú vec, ktorá je v prospech našich detí, môžete tak urobiť, tým že vyjadríte súhlas s touto hromadnou pripomienkou.

Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha do 8. 6. 2011 a aby sa pripomienkou ministerstvo vôbec zaoberalo, je potrebných až 500 ľudí, ktorí pripomienku podporia.

Ďakujeme za podporu.


Hromadná pripomienka k vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách

Text pripomienky:
 
§3 - Zriaďovanie, zrušovanie, delenie a označovanie tried:
§3 navrhujeme doplniť o bod (9) v znení: "Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov." Toto obmedzenie je uplatňované v predpisoch pre ZŠ. V záujme zachovania kvality a bezpečnosti vyučovania považujeme za nutné uplatňovať ho aj na stredných školách.


Kontaktná osoba:

Ing. Tibor Patay, J. Vloššáka 87, 034 83 Liptovská TepláPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k počtu žiakov na vyučovaní informatiky
10.6.2013 11:32 | Ivana Daridová

Pekný deň
17 je veľa, aj keď dnes ich mám toľko na hodine a v budúcom roku ich bude aj 25. Neviem si predstaviť ako riešiť zložitejšie úlohy, ktorých riešenie trvá viac ako 45 min. ešte aj s tým, že budú sedieť dvaja žiaci pri počítači. Kvalita je kde?
Najrozumnejšie číslo by bolo 12.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Deti a mládež
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS