spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti prijatiu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

My dolu podpísaní  občania, dôrazne protestujeme proti prijatiu Zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov (a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších predpisov), ktorý vláda predkladá na schválenie do Národnej rady SR. Tento zákon je nespravodlivý, diskriminujúci a protiústavný, pretože:

  • ruší platné nájomné zmluvy bez udania dôvodu,
  • nás núti vypratať byty a vysťahovať nás do sociálnych bytov proti našej vôli,
  • štát nechá účet za reštitúcie zaplatiť len nám, úzkej kategórii občanov, ktorí žijú v plne alebo čiastočne reštituovaných domoch,
  • ruší naše právo domáhať sa spravodlivosti na súdoch

a to všetko v mene toho,  aby boli nájomné domy zbavené vecného bremena a vlastníci mali prístup k výhodným úverom na opravy a rekonštrukciu nájomných domov. Upozorňujeme, že s vecným bremenom nájomné domy boli zoštátnené a aj reštituované.

Vláda celý problém vidí jednostranne a vôbec neberie do úvahy, že nedomyslený reštitučný zákon,  znásobený korupciou predstaviteľov samosprávy nás  pripravil:

  • o možnosť kúpiť si nájomný byt do osobného vlastníctva za regulovanú cenu,
  • o pokojný rodinný život, psychickú pohodu a zdravie v dôsledku právnej neistoty a arogantného a nezodpovedného konania nových vlastníkov.

Naša vláda týmto zákonom dala jednoznačne najavo, že finančné záujmy vlastníkov považuje za viac hodné ochrany ako dodržiavanie práv všetkých občanov, že ľudské tragédie, s ktorými je  každé násilné vysťahovanie späté nezavážia viac ako výhodné úvery a následné viacnásobné zisky. 

Tento zákon jednu nespravodlivosť nahrádza druhou a ešte ju aj znásobuje, Je logicky nekonzistentný. Deregulácia nájomného predsa nevyžaduje vysťahovanie nájomníkov. Stačí, aby sa štát zodpovedne postavil k dôsledkom reštitúcií a rozdiel medzi regulovaným a neregulovaným nájomným nájomníkom doplatil. Vypratať nájomné domy potrebujú vlastníci len preto, aby ich po rekonštrukcii mohli predať na voľnom trhu. 

Naša vláda dala najavo, že celú kapitolu reštitúcií chce raz a navždy uzavrieť a už nikdy nevyšetriť pochybné reštitučné nároky, ani prípady, v ktorých sa nerešpektovali Benešove dekréty, takže z arizátorov sa stali reštituenti.  Takýto výkon moci ohrozuje slušné spoločenské pomery a základné demokratické hodnoty.       


Petičný výbor

Stano Dančiak, herec
Martin Porubjak, dramaturg, bývalý podpredseda vlády SR
Jana Plichtová, profesorka, predsedníčka OZ Iniciatíva nájomníkov reštituovaných domov
Irena Dorotjaková, architektka, podpredsedníčka OZ Iniciatíva nájomníkov reštituovaných domov
Zoro Laurinc, herec
Hilda Oláhová,  jedna z obetí nezákonných reštitúciíPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ochrana spotrebiteľa
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS