spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených

Petícia za prijatie zmien v zákone č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v §24 ods.1 (Návštevy odsúdených)
 
Sme Občianske združenie Väzeň.sk, ktorého predmetom činnosti je publikačná a edičná činnosť, poskytovanie poradenstva pre odsúdených, obvinených a prepustených z výkonu trestu, podpora rodín odsúdených a obvinených formou informácií, blogov a rád, informovanie verejnosti o živote za mrežami ústavu a získavanie objektívnych stanovísk od ústavov ohľadom zaobchádzania s väzňami. Ďalej zisťujeme od obvinených a odsúdených, ako sú dodržiavané ich ľudské práva a prispievame svojou činnosťou k rozvoju osobnosti, ochrany ľudských práv a slobôd, rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností. Celá činnosť prispieva k prevencii kriminality.

Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v § 24 ods. 1 ustanovuje, že odsúdený má právo prijať návštevu blízkych osôb najmenej raz za mesiac v trvaní 2 hodín. Práve to, že odsúdený môže prijať návštevu iba raz za mesiac, sa nám zdá nespravodlivé a nesprávne a má to veľmi nepriaznivý vplyv na prevýchovu odsúdeného. Ak sa odsúdený v prostredí väzenia môže stretnúť so svojou rodinou a deťmi iba raz za mesiac, väčšinou dochádza k postupnému ochladzovaniu rodinných vzťahov, manželia sa navzájom odcudzujú,  až sa vzťah vo väčšine prípadov úplne rozpadne a dotyčný po návrate nemá žiaden zmysel konať dobro a o niečo pozitívne sa snažiť, keďže ho takto nastavený systém návštev pripravil o vzťah, alebo dokonca o celú rodinu. Vo vyspelých štátoch Európy vrátane Českej republiky je právna úprava týkajúca sa návštev odsúdených oveľa priaznivejšia pre ich príbuzných ako u nás. Odsúdení môžu prijímať návštevy v celkovej dobe 3 hodiny, tento čas si môžu rozdeliť na celý kalendárny mesiac a tak ich rodina môže navštevovať viac krát do mesiaca, na rozdiel od súčasnej slovenskej úpravy, kedy má odsúdený nárok iba na jednu návštevu za mesiac v trvaní 2 hodín. Tento čas si nemôže rozdeliť na viac návštev v priebehu mesiaca.

V § 2 zákona č. 475/2005 Z.z. je vymedzený pojem blízka osoba na účely tohto zákona. Blízkou osobou sa rozumie manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa, osvojiteľ, starý rodič, súrodenec a jeho manžel alebo manželka a osoba, ktorej bolo dieťa odsúdeného zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov z dôvodu výkonu trestu. Je veľa prípadov, kedy odsúdený/á má síce svojho partnera/ku, ak tento vzťah nie je úradne potvrdený /napr. vzťah druh-družka/, tak návštevy na rozdiel od väzby nie sú možné a vzťah sa pri dlhšom treste odňatia slobody s najväčšou pravdepodobnosťou rozpadne.

Preto my, dole podpísaní občania, obraciame na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a žiadame ich, aby prijali novelu zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v § 24 ods. 1, ktorý bude znieť nasledovne:

„Odsúdený má právo prijímať návštevy blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu na dobu celkom 3 hodiny v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.“

Ďalej žiadame zmenu zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody týkajúcu sa povolenia návštev odsúdených aj iným, ako blízkym osobám:

Navštíviť odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody smie okrem blízkej osoby vymedzenej v zákone č. 475/2005 Z.z. aj iná osoba, ktorá je s odsúdeným citovo blízko spätá, avšak tento vzťah nie je úradne potvrdený pre potreby návštev odsúdeného.


Petičný výbor:

Miro Chrien, Športovcov 342/3-21, 017 01 Považská Bystrica - predseda OZ Väzeň.sk.  (Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy)
Janka Ďurišová – podpredsedníčka OZ Väzeň.sk
Mgr. Milan Mitaš – právnik OZ Väzeň.sk

Viac o našej činnosti: www.vazen.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
24.9.2015 15:25 | julius.popik

Treba zmenu v zakone aby znovu sa prejednalo to ze odsudeny by mali mat povolene spet tabakove vyrobky do hmotnosty:3.kgKed sa to zmenilo nadalej sa v zariadeniach vstupila velka kriminalita cize trestne ciny voci spolu odsudenych a tak by bolo vyriesene keby sa to prejednalo a rozhodol otom Minister Spravodlivosti,ako aj na rozhodnutie Generalneho Riaditela.ZVaJS.SR.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS