spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených

Petícia za prijatie zmien v zákone č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v §24 ods.1 (Návštevy odsúdených)
 
Sme Občianske združenie Väzeň.sk, ktorého predmetom činnosti je publikačná a edičná činnosť, poskytovanie poradenstva pre odsúdených, obvinených a prepustených z výkonu trestu, podpora rodín odsúdených a obvinených formou informácií, blogov a rád, informovanie verejnosti o živote za mrežami ústavu a získavanie objektívnych stanovísk od ústavov ohľadom zaobchádzania s väzňami. Ďalej zisťujeme od obvinených a odsúdených, ako sú dodržiavané ich ľudské práva a prispievame svojou činnosťou k rozvoju osobnosti, ochrany ľudských práv a slobôd, rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností. Celá činnosť prispieva k prevencii kriminality.

Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v § 24 ods. 1 ustanovuje, že odsúdený má právo prijať návštevu blízkych osôb najmenej raz za mesiac v trvaní 2 hodín. Práve to, že odsúdený môže prijať návštevu iba raz za mesiac, sa nám zdá nespravodlivé a nesprávne a má to veľmi nepriaznivý vplyv na prevýchovu odsúdeného. Ak sa odsúdený v prostredí väzenia môže stretnúť so svojou rodinou a deťmi iba raz za mesiac, väčšinou dochádza k postupnému ochladzovaniu rodinných vzťahov, manželia sa navzájom odcudzujú,  až sa vzťah vo väčšine prípadov úplne rozpadne a dotyčný po návrate nemá žiaden zmysel konať dobro a o niečo pozitívne sa snažiť, keďže ho takto nastavený systém návštev pripravil o vzťah, alebo dokonca o celú rodinu. Vo vyspelých štátoch Európy vrátane Českej republiky je právna úprava týkajúca sa návštev odsúdených oveľa priaznivejšia pre ich príbuzných ako u nás. Odsúdení môžu prijímať návštevy v celkovej dobe 3 hodiny, tento čas si môžu rozdeliť na celý kalendárny mesiac a tak ich rodina môže navštevovať viac krát do mesiaca, na rozdiel od súčasnej slovenskej úpravy, kedy má odsúdený nárok iba na jednu návštevu za mesiac v trvaní 2 hodín. Tento čas si nemôže rozdeliť na viac návštev v priebehu mesiaca.

V § 2 zákona č. 475/2005 Z.z. je vymedzený pojem blízka osoba na účely tohto zákona. Blízkou osobou sa rozumie manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa, osvojiteľ, starý rodič, súrodenec a jeho manžel alebo manželka a osoba, ktorej bolo dieťa odsúdeného zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov z dôvodu výkonu trestu. Je veľa prípadov, kedy odsúdený/á má síce svojho partnera/ku, ak tento vzťah nie je úradne potvrdený /napr. vzťah druh-družka/, tak návštevy na rozdiel od väzby nie sú možné a vzťah sa pri dlhšom treste odňatia slobody s najväčšou pravdepodobnosťou rozpadne.

Preto my, dole podpísaní občania, obraciame na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a žiadame ich, aby prijali novelu zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v § 24 ods. 1, ktorý bude znieť nasledovne:

„Odsúdený má právo prijímať návštevy blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu na dobu celkom 3 hodiny v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.“

Ďalej žiadame zmenu zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody týkajúcu sa povolenia návštev odsúdených aj iným, ako blízkym osobám:

Navštíviť odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody smie okrem blízkej osoby vymedzenej v zákone č. 475/2005 Z.z. aj iná osoba, ktorá je s odsúdeným citovo blízko spätá, avšak tento vzťah nie je úradne potvrdený pre potreby návštev odsúdeného.


Petičný výbor:

Miro Chrien, Športovcov 342/3-21, 017 01 Považská Bystrica - predseda OZ Väzeň.sk.  (Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy)
Janka Ďurišová – podpredsedníčka OZ Väzeň.sk
Mgr. Milan Mitaš – právnik OZ Väzeň.sk

Viac o našej činnosti: www.vazen.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
24.9.2015 15:25 | julius.popik

Treba zmenu v zakone aby znovu sa prejednalo to ze odsudeny by mali mat povolene spet tabakove vyrobky do hmotnosty:3.kgKed sa to zmenilo nadalej sa v zariadeniach vstupila velka kriminalita cize trestne ciny voci spolu odsudenych a tak by bolo vyriesene keby sa to prejednalo a rozhodol otom Minister Spravodlivosti,ako aj na rozhodnutie Generalneho Riaditela.ZVaJS.SR.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu od?atia slobody týkajúce sa náv?tev odsúdených
19.5.2012 19:43 | Klaudi Baliova

Aj ja toto chcem podporit
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:03 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:02 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:02 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:02 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:02 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
12.2.2012 14:02 | Miloslava Scherrer

a kde to mozem podpisat???
precitala som si prispevky ale moznost na podpisanie peticie som nenasla alebo nejak prehliadla.
samozrejme ze ludia su rozny ale myslim ze kazdy si sasluzi druhu sancu!
a pre kazdeho su socialne kontakty velmi dolezite.a ako uz Miro napisal ide tu o motivaciu a volu na to aby sa odsudeny snazil nielen zmenit ale aj vo vykone to nejak vydrzat.
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
19.12.2011 01:39 | Lenka Frigova

Vidim, že niekto si tu pletie pojmy s dojmami, nie všetci čo sú za mrežami sú tam právom... ale čo my bezstarostní o tom vieme... človek sa tam tak ľahko dostane, ani nevie ako.
A ten blahobyt tam by ste zažiť určite nikto nechceli.. a nieje to all inclusive, je to dosť drahý hotel...
Zatial navštevujem pravidelne len ústav na výkon väzby, tam je to 1x do mesiaca, aj to nie stale...
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
26.11.2011 19:47 | Gabika Horná
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
24.11.2011 00:53 | Viktor.K

No konecne huraaa tu napisal aj niekdo nieco normalne citujem pan Petra......Prostredie basy, nenavist, zakazy, sikanovanie z nikoho lepsieho cloveka neurobi.

Tak isto pani/slecna Rebušova a pani/slecna Zuzana mate moj obdiv dakujem za vase slova
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
24.11.2011 00:31 | Viktor.K

Prepacte ale nemozem uz citat tieto prispevky.....moc ma zaujala tato stranka ale musim si zapalit cigaretu asi od nervou a reakcii pana Homolu aj Pana Ortha nechcem ich nejako urazit ani sa ich dotknut chcem povedat len svoj nazor ze sa mi kazdopadne nepaci co pisu a len tolko poviem ze nikomu nic zle neprajem ale prial by som takymto ludom aby si na vlastnej kozi viskusali vazenie o com to je snad by pochopili prepacte chyby mozno robim chyby ale mam srdce a som clovek a nebudem sa dalej vijadrovat pretoze vedel by som napisat toho strasne moc prezil som si svoje aj ked pravom odsudeny ale hlavne nie nasilny trestny cin ale majetkoveho charakteru ale to je na dlhe rozpravanie snad inokedy....a este nieco pre Vas Pan Chrien verim ze ste uzasny clovek a vdaka za takuto webstranku drzim palce a vela uspechov aj ked sa opat asi vratim za mur vazenia pretoze keby nas parvny stat bol pravny tak by som dostal sancu na nejaku napravu a zmenu a bol doma ale bohuzial
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
14.9.2011 19:11 | Ľubomir Turoň

Povazujem peticiu za spravnu pretoze sam na vlastnej kozi som prezil pobyt a regeneraciu v takomto zariadeni ako to uvadzaju niektory pisatelia ale mozem k tomu uviest len jedno tie reci ktore tu vedu pramenia s neznalosti pomerou a chcel by som pocut nazor kazdeho s nich keby sa o tom presvedcili na vlastnej kozi.Som toho nazoru ze v dnesnej dobe kazdy clovek moze prist k problemu a ani nevie ako a ako sa hovori nikdy nehovor nikdy a mozem vam este povedat ani jeden odsudeny tam nedospeje k zlepseniu prave naopak a tu nie je nieco v poriadku.Reagujem tym na tzv.naramky a sile rodiny ktora je v takomto pripade dolezita,ktora vas po cely cas drzi nad hladinou a preto si myslim ze peticia a jej obsah je super a aj ked sa tam raz ocitnete netreba cloveka hned zatracovat ale mu pomoct to tam prezit.Zabudnite uz konecne nieco porovnavat s nejakou dovolenkou a podobne.Takto je nastaveny nas sudny system a s tym treba nieco robit a nie zahadzovat vsetkych do jedneho kosa.Uvedomte si prosim vas vsetci ze odsudeny ma mensie prava a vyhody ako policajny /sluzobny/ pes a chcel by som naozaj vediet kto a ako robil rocny naklad na odsudeneho na jeho ubytovanie a stravovanie pretoze to je len vymysel na papieri a nejaka statistika na ministerstve.Luboš
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
9.5.2011 12:20 | Miroslav Chrien

Nič ste nepochopili ...
Ad: Petícia za zmeny v zákone o výkone trestu odňatia slobody týkajúce sa návštev odsúdených
8.5.2011 01:11 | Lucia Lakyová

Pán Chrien, napríklad to s tým fajčením trávy trochu preháňate. Súhlasím viac s pánom Orthom.

Túto petíciu nepodpíšem už len z jedného dôvodu. Pretože by sa to zjvane malo týkať všetkých, s tým nesúhlasím. Určite povoliť tieto návštevy v lahších nápravných skupinách za zločiny menej závažné pre spoločnosť. Väzenie má byť väzením, osobne nesúhlasím ani s tým, že sociopatický sadistický vrah má mať akékoľvek ľudské práva a navyše ubytovanie zadarmo.

Osobne mám plán, že v budúcnosti, keď zistím, že mám nejakú nevyliečiteľnú chorobu, prípadne sa zo mňa stane nebodaj bezdomovec, tak pôjdem vylúpiť banku a nechám sa chytiť. Mám zaručenú starostlivosť, jedlo, ubytovanie...čo viac? Lepšie ako robiť ešte väčšie starosti vlastnej rodine. Takže asi tak k môjmu názoru o našich väzniciach.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (28)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt