spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona

Pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

1. Pripomienka:

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame zahrnúť  zmenu v §378 pokiaľ ide o výšku sadzby trestu odňatia slobody a navrhujeme nasledovné znenie §378 :

“(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za    taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo
b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c) utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody na tri až  päť rokov.”

(2) Odňatím slobody na päť až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,
b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.


Odôvodnenie:

Bezprostredná bolestivosť a následky použitia ozbrojeného i neozbrojeného násilia voči zvieraťu (hospodárskemu, spoločenskému, divo žijúcemu či handicapovanému) sú rovnaké ako u človeka. Súčasná právna úprava sankcionuje týranie zvieraťa len ako priestupok peňažným trestom - pokutou. Platná úprava síce umožňuje uložiť trest odňatia slobody, avšak s podmienečným odkladom výkonu trestu a pri nízkej trestnej sadzbe, ktorá podmienečný odklad výkonu trestu umožňuje. Nezanedbateľný je i pritom i fakt, že dokázať utýranie či týranie zvlášť krutým a surovým spôsobom je vzhľadom na absenciu výpovede poškodeného takmer nemožné. Nakoľko by totiž pri trestnom čine týrania zvierat nemalo byť objektom vlastnícke právo (a teda majetková hodnota zvieraťa) ale jeho telesná integrita a boj proti násiliu, poškodeným sa v pravom zmysle slova rozumie zviera, ktorému bola spôsobená ujma na živote alebo zdraví.   Výsledkom uvedeného je, že v SR k uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody od účinnosti ustanovenia §378 trestného zákona do dnešného dňa nedošlo, napriek tomu, že prípadov krutého zaobchádzania so zvieratami rýchlo pribúda. Sankcionovanie týrania zvieraťa len peňažným trestom (pokutou) alebo trestom odňatia slobody s podmienečným odkladom preto absolútne neplní preventívnu ani represívnu funkciu a nechráni spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.

Pripomienka je zásadná.


2. Pripomienka

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame etablovať definíciu pojmu „zviera“ vo všeobecnej časti Trestného zákona a pre účely tohto zákona takto:

Zviera
Na  účely § 378 sa zvieraťom rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka, najmä zviera chované na spoločenské alebo hospodárske účely a zviera chránené osobitnými predpismi.


Odôvodnenie:

Ako konštatoval aj Úsek legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR “zviera je cítiacou bytosťou”, súčasne je však zo strany človeka predmetom vlastníckeho práva s celým jeho obsahom. Táto dvojznačnosť má mimoriadny význam z pohľadu jednotlivých skutkových podstát trestných činov, zákon ju však v dnešnej podobe nerieši.

Platné znenie § 130 odsek 1 písm. a) Trestného zákona ustanovuje, že zviera je vecou iba ak zo zákona nevyplýva niečo iné. To opodstatňuje znenie § 378, keďže ak by bolo zviera vecou, skutková podstata § 378 by sa stala obsolentnou- nie je predsa možné týrať vec. Je potrebné odlíšiť pojem zviera v prípade majetkových trestných činov, príkladom pri trestnom čine krádeže, kde je objektom vlastnícke právo a teda majetková hodnota zvieraťa a nie jeho telesná integrita, ako je tomu naopak pri § 378. Súčasné znenie zákona teda nielenže nepokrýva tento zásadný rozpor ale práve táto pojmová nejednoznačnosť  v konečnom dôsledku napomáha páchateľom.

Pojem zviera však v zákone stále absentuje, ako to vyplýva aj zo stanoviska Úseku legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR, ktorý uvádza iba definíciu z judikatúry. Keďže však v SR nie sú rozhodnutia súdov právne záväzné, vidíme ako mimoriadne aktuálne túto definíciu etablovať aj v takejto forme. S požiadavkou na zvýšenie trestných sadzieb za týranie zvierat musí byť totiž uspokojená i  požiadavka právnej istoty.

Pripomienka je zásadná.


V Bratislave dňa 21.3.2011


PhDr. Tatiana Rosová
Mgr. Jozef ViskupičPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
7.5.2014 00:57 | Veronika Szamelova

NECH JE UZ KONIEC TYRANIU!
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
7.2.2014 14:24 | Tunde Szaboova

Súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
18.12.2013 08:00 | šárka brezányová

jednoznačná podpora
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
13.10.2013 00:05 | Hana Lechermayerová

souhlasím!
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2013 22:19 | Nikol Juráková

Souhlasím:)
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
29.3.2013 11:37 | Katrína Barboríková

súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
21.3.2012 20:15 | Ivana Kahunova

Suhlasim.
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
8.9.2011 20:41 | Jana Nagyová

Pridávam svoje áno.
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
3.9.2011 11:04 | Marek Jajcaj

Jednoznačne súhlasím !!!
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
13.8.2011 14:29 | Jakub Minich

!!!!
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
9.8.2011 16:35 | Richard Bleho

je mi zle y toho vsetkeho
ozbrojení teroristi strieľajú psov, kone, kozy
3.8.2011 12:21 | Roman Kanala

Niektorí poľovníci porušujú zákony a terorizujú vrchárov

ĎALŠÍ ZABITÝ SLOVENSKÝ ČUVAČ


www.ved.sk/RC.Gubo.htm
Mr F a zvieratká
18.7.2011 08:49 | Roman Kanala

Aj medzi zvieratkami sa určite nájdu tupovoliči. Tupovoliči sa nájdu všade. Nasledovný blog je o ficopripomienke k schválenému zákonu.

Mr F a zvieratká
Juraj Neština, pondelok 18. júla 2011 07:13
jurajnestina.blog.sme.sk/c/270...
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
13.7.2011 18:44 | Roman Kanala

Kampaň o zvieratkách na changenete bola dávno ukončená.

Zákon o zvieratkách bol v parlamente schválený práve teraz:

"Plénum odobrilo aj ďalší pozmeňovací návrh, ktorý sprísňuje tresty za opakované týranie zvierat. Ten, kto týra zviera zvlášť krutým spôsobom alebo ho utýra, môže ísť do väzenia až na jeden rok.

Ak sa jeho konanie dotýka viacerých zvierat, po novom mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Zároveň bude platiť, že ten, kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Politikom bude za nedbanlivosť hroziť až päťročné väzenie

SME online, streda 13. 7. 2011 15:28

www.sme.sk/c/5976635/politikom...
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
9.7.2011 09:26 | Vladka Kadlčáková

Se vším souhlasím, já bych dala tvrdší tresty, aby si to ti hajzlové rozmysleli. Doufám, že se tím bude někdo zabývat.
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
7.7.2011 00:17 | Miro Horník

zúčastňujem sa kampane
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
4.7.2011 09:29 | Jacqueline Pecimonova

SUHLASIM, NIET O COM !!!!
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
3.7.2011 13:53 | Nicol

ano suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
2.7.2011 13:52 | Roman Koren

samozrejme,tu neni o com diskutovat.
Ad: Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
2.7.2011 12:37 | Michaela Melušová

Pridávam svoje áno...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1362)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
ZvieratáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt