spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Prvé slovenské literárne gymnázium Petícia proti zlúčeniu Prvého slovenského literárneho gymnázia a Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej

Sme historická a kultúrna pamiatka. Nezatvárajte nám školu.

V roku 1862 sa 16. septembra slávnostne otvorilo Prvé slovenské gymnázium. O dvanásť rokov ho 20. augusta 1874 zavrel cisár a maďarská vláda. Slávnostne sa obnovilo v roku 1997 a opäť raz 16. septembra, ako špecializované literárne gymnázium. Bolo to z iniciatívy nadácie Gaudeamus suum cuique na záchranu troch prvých slovenských gymnázií.  Jej čestným predsedom bol Milan Rúfus.  Prvým bolo práve revúcke gymnázium, ktoré podľa projektu nadácie malo sa stať opäť gymnáziom, celoslovenským, so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, na pestovanie národného povedomia slovenských študentov.  Ubehlo 12 rokov a znovu sa nás snažia zavrieť, resp. zlúčiť s klasickým gymnáziom a nás presťahovať z historickej pôdy, ktorá je pre nás posvätná, do typickej socialistickej školy, v ktorej naša škola stratí svoju identitu, jedinečnosť.  Prosíme, nerobte to! Táto škola je živou pamiatkou a dokazuje, že aj my, Slováci, sme sa počas národnostného útlaku dokázali presadiť ako samostatný národ.

Banskobystrický samosprávny kraj chce ušetriť na školstve a plánuje spojiť niekoľko škôl. Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) sídli v historickej budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a stále stelesňuje ideály prvej strednej školy na Slovensku. Keďže ide o špecifickú školu a kvalita je pre vyučujúcich dôležitejšia ako kvantita, škola má malý počet žiakov – približne sto. VÚC považuje tento počet za dostatočný dôvod na to, aby zlúčil túto inštitúciu s klasickým gymnáziom v Revúcej a  vysťahoval žiakov z historickej budovy. Aj keby existovalo PSLG ako literárna sekcia revúckeho gymnázia, zlúčenie by de facto zničilo ducha rodinnej školy, jej atmosféru v pôvodnej budove a jej jedinečnosť.

Prvé slovenské literárne gymnázium nájdete v Revúcej na Železničnej ulici. Je to škola s rozšíreným vyučovaním literatúry, jazyka, humanitných predmetov a ďalších špecifických, ako latinský jazyk, literárna tvorba, rétorika, základy žurnalistiky. Rovnako sa v škole vyučujú jazyky nemecký a anglický, prírodovedné predmety (fyzika, geografia, biológia...). Práve tento fakt zabezpečuje študentom prípravu na akýkoľvek typ vysokých škôl. Ide o jednu z najmenších stredných škôl a jedinú školu s podobným zameraním na Slovensku. Podľa nášho vzoru založili podobnú školu v Čechách.

Študenti vydávajú svoje vlastné časopisy. Jedným z nich je literárne zameraný Svet v literách, kde vychádza tvorba študentov PSLG. Tým druhým je časopis CHLAST (Chceme Len Absolvovať Stredoškolské Trápenie), ktorý je zameraný žurnalisticky. Dámy a páni! Táto škola žije a chce existovať aj ďalej. Študenti každoročne organizujú školský ples, imatrikulácie, literárne večery, anketu DREVO,  prevádzkujú rádio Víchor. Medzi jedinečné akcie organizované školou patria Deň tvorivosti a Carpe Diem!, ktoré sú určené jednak pre študentov, ale aj ostatných záujemcov o kultúru. Náplňou multikultúrneho festivalu Carpe Diem! sú poetické, prozaické, divadelné či žurnalistické dielne, koncerty a besedy.

Škola dosahuje výborné študijné výsledky a jej absolventi sú dnes známi  novinári, učitelia, herci, umelci či historici.

Cieľom petície je vyvinúť tlak na kompetentných na VÚC, aby PSLG ďalej fungovalo ako samostatná špecializovaná škola v historickej budove Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatke.


Predseda petičného výboru:

Lukáš Onderčanin, Bystrá 146, 977 01 Brezno; absolvent PSLG

Členovia:

Paula Budzáková, Slnečná 65, 05907 Lendak; študentka PSLG
Simona Škytová, Česká 26, 97901 Rimavská Sobota; študentka PSLG
Katarína Károlyová, Partizánska 344, 97671 Šumiac; študentka PSLG
Ivana Feketeová, Ulica Slobody 48/317, 96237 Kováčová; absolventka PSLG
Július Barczi, historik a teoretik umenia, Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r. o., Katedra dejín a teórie umenia Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; absolvent PSLG

Prvé slovenské literárne gymnázium


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Pamiatky
Štátna správa
Kultúra

Súvisiace regióny
Revúca


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS