spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Svätí arizátori, orodujte za nás...

Z času načas ožívajú zlí duchovia minulosti a ich heraldi.  Mnoheľova škola či  ulica v Poprade, Ďurčanského pamätník v Rajci, Tisove tabule v Bánovciach... Tieto témy periodicky ožívajú na Slovensku začiatkom  marca. Niektoré sú politicky motivované, niektoré prinesie sám život. Text pastierskeho listu, ktorý sa čítal v rímskokatolíckych kostoloch na Orave, Liptove a na Spiši 27. februára si však zaslúži pozornosť. Dôvodov je hneď niekoľko. Okrem odsúdenia 1. ČSR ako prvého demokratického štátu na tomto území, ktoré viedlo aj k národnému sebaurčeniu Slovákov, slovách o zlatom období cirkvi v období monarchie a pasáží o liberálnom proticirkevnom spiknutí vtedy i dnes, sa pokúša práve liberalizmom a proticirkevnými náladami zdôvodniť momentálny neúspech snáh o svätorečenie Jána Vojtaššáka a povzbudzuje v katolíkoch Oravy, Liptova a Spiša nádej, že sa to raz podarí. Pastiersky list biskupa Tondru nie je však súkromným úletom a la Sokol. Je to úradný dokument biskupa a univerzitného profesora teológie, ktorý poučuje a usmerňuje postoje veriacich katolíkov. Jeho text, ktorý sa čítal počas bohoslužieb 27. februára 2011 by svojou dikciou a obsahom obstál aj ako editoriál gardistického Slováka zo začiatku 40. rokov minulého storočia.

Úsudok, či niekto je alebo nie je "svätý", je vnútornou záležitosťou rímskokatolíckej cirkvi. Proces tzv. svätorečenia môže byť aj procesom s otvoreným koncom. Nemusí sa nutne skončiť svätorečením. Prečo to nepripustiť. Výpovede svedkov sú pre vatikánske komisie dôležité nielen z procedurálnych dôvodov. Budúci svätci by mali obstáť aj pred ľuďmi mimo cirkvi. To, že vynikajúci katolíci sa nemusia tešiť všeobecnej popularite, je jasné. Nejde o to, aby všetci s ich názormi a postojmi súhlasili. Nemali by však vyvolávať vážne etické otázniky, napätia a nemali by nikoho urážať.


Vojtaššák arizoval

Keď som pred troma rokmi držal v ruke originál žiadosti o arizáciu kúpeľov v Baldovciach, cítil som sa čudne. Písalo sa tam, že Spišské biskupstvo chce arizovať kúpele Baldovce, ktoré sú majetkom Žida Ladislava Frieda. Na predtlačenom formulári dolupodpísaný biskup Ján Vojtaššák, zamestnaním katolícky biskup, úctivo prosí o dobroprajnosť a kladné vybavenie žiadosti predsedu Ústredného hospodárskeho úradu Augustína Morávka. Bolo to v novembri 1941. Už koncom marca 1942 Morávkov úrad nariadil previesť kúpele Baldovce a obchod s minerálnou vodou na Spišské biskupstvo podľa želania autora žiadosti  o arizáciu. Predohrou tejto arizácie boli kroky nasmerované proti židom už od novembra 1938. Protižidovské opatrenia neponechávali nič na náhodu. Legislatíva a exekutíva pri nich efektívne spolupracovali. Ako toto riešenie židovskej otázky vrcholilo, vieme. Kúpele Baldovce neskôr po vojne zoštátnili. Po privatizácii podniku Východoslovenské žriedla v roku 1994 patrí závod súkromnej spoločnosti Minerálne vody so sídlom v Prešove.

Verejnosti bola Dokumentačným strediskom holokaustu predstavená v októbri 2008 kniha Ivana Kamenca a Jána Hlavinku Spory o biskupa Vojtaššáka, ktorá je venovaná postave biskupa Vojtaššáka a jeho aktivitám práve v rokoch 1939-1945. O Jánovi Vojtaššákovi ponúka aj facsimile dokumentov, ktorým budú mnohí naši spoluobčania len ťažko veriť. Na základe týchto dokumentov už nie je možné hovoriť len o liberálnych neprajníkoch Vojtaššákovho blahorečenia. Ide o historické listinné dôkazy, ktoré prinášajú výpovede o vedomom a dobrovoľnom amorálnom konaní významného funkcionára štátu a cirkvi. Vážnych morálno-etických rozporov je pri pôsobení biskupa Jána Vojtaššáka viac. Tieto otázniky sú vážneho charakteru a súvisia s jeho postojmi v najkritickejšom období 20. storočia.


Obeť proticirkevného ťaženia aj arizátor v jednej osobe

Nové fakty a ich preskúmanie môžu niekedy rozptýliť tiene pochybností. Môžu však priniesť aj nové rozmery netušeného a šokujúceho poznania. V modlitebnej knižke mojej starej mamy som od malička vídaval obrázok s fotografiou biskupa Jána Vojtaššáka, mučeníka komunizmu a svedka viery. Bol to pre mňa jeden z mnohých väzňov a jedna z najznámejších obetí prenasledovania cirkvi komunistickým režimom. Po zverejnení niektorých skutočností z jeho pôsobenia ako podpredsedu štátnej rady Slovenskej republiky 1939-1945 ako aj jeho arizačných aktivít ako spišského biskupa je jasné, že v tomto období sa Ján Vojtaššák ničím hrdinským neodlišoval od svojich súčasníkov. Nebol príkladom kresťanských spoločenských cností. Naopak, viezol sa na vlne konjunktúry totalitárneho štátneho zriadenia, ktoré sa dopustilo voči svojim obyvateľom ťažkých zločinov proti ľudskosti. Sám v nich aktívne ako arizátor židovského majetku a štátny funkcionár spolupracoval. To, že obdobie nástupu komunizmu a jeho cieľavedomý proticirkevný ťah prekryl Vojtaššákove arizačné aktivity a jeho aktívnu kolaboráciu s totalitárnym režimom Slovenského štátu, je čarom nechceného. Na historickosti obidvoch faktov to nič nemení. Zručné propagandistické zneužitie tohto faktu má však svoj alternatívny príbeh. Je ním napríklad biskup Buzalka. On obstál ako kresťan aj počas ľudáckeho režimu aj  počas komunistického besnenia. Preto mu patrí rešpekt a jeho blahorečenie nikoho nepoburuje.


Svätosť a spoločenská etika

Vnímaví občania Slovenskej republiky majú právo a povinnosť vyjadriť sa k tejto téme práve preto, lebo tým, ktorým by to malo byť jasné, to nestojí ani za zmienku v úradnom liste pri 90. výročí jeho biskupskej vysviacky. Naopak, namiesto pokusu o objektívne hodnotenie vojnovej kapitoly Vojtaššákovho života sa biskup Tondra pokúša zavádzať verejnosť a píše o proticirkevnom spiknutí liberálov. Ján Vojtaššák je zaujímavou historickou osobnosťou. Vojnové kapitoly z jeho života ho však diskvalifikujú z toho, aby bol postavený do úlohy morálnej autority hodnej úcty a obdivu.  Postaviť ho ako vzor správania a životných postojov, čo je zásadným posolstvom aktu svätorečenia, je neprimerané.  Voči obetiam Tisovho režimu, ktorý Ján Vojtaššák z moci úradnej pomáhal legitimizovať, je to dokonca krajne neúctivé. Dokonca aj vtedy, ak by sa na tom spišskí katolíci zhodli a trvali by na tom, že to je len a len ich vec.  Vo zvyšku obyvateľstva musia povstať oprávnené pochybnosti, kým sa to vo svojom živote takíto katolíci chcú nechať inšpirovať. Posledné roky a mesiace ukázali, že korekcia úradných postojov rímskej nomenklatúry sa začína až vtedy, keď sa kresťania k zamlčiavaniu neslávnej minulosti a prítomnosti postavia zodpovedne a jasne ako občania. Vie o tom poľský agent štátnej bezpečnosti Wielgusz, ktorý sa pod tlakom protestujúcej verejnosti vzdal menovania na biskupa. Svoje vie o tom aj bostonský kardinál Law a ostatní katolícki biskupi, ktorí utajovali zločinné konanie sexuálnych predátorov voči mladistvým a tlak katolíckych aktivistov a obetí zneužívania ich donútil k sebareflexii a abdikácii. Snáď si to uvedomí aj biskup Tondra. Škoda, že na to nevie prísť sám.


Preto...

„Nechceme sa prizerať...“

  • opätovnému zľahčovaniu pôsobenia významných predstaviteľov cirkvi v období Slovenského štátu 1939-1945 ako to spravil vo svojom Pastierskom liste z príležitosti 90. výročia uvedenia Jána Vojtaššáka do úradu spišského diecézneho biskupa biskup František Tondra
  • zamlčiavaniu arizátorskej minulosti biskupa Jána Vojtaššáka a pochybnej snahe o jeho blahorečenie
  • tendenčnému vysvetľovaniu dejín 1. ČSR ako prvého demokratického štátu na  území Slovenska, ktorý významne prispel k jeho dnešnej demokratickej prítomnosti
  • lebo v časoch rastúcej xenofóbie a rasovej neznášanlivosti týmto vysoký predstaviteľ rímsko-katolíckej na Slovensku nastavuje spoločensky vysoko nebezpečné štandardy
  • lebo falšovanie historickej pamäte vedie k opakovaniu tragédií z minulosti
  • lebo pasivita je spoluzodpovedná za šírenie zla


V Bratislave, 2. marca 2011

Miroslav Kocúr, Dušan Jaura, Monika Vrzgulová, Antonín Čech, Peter Križan, Beata Nemcová
..
POZNÁMKY / vaše reakcie
Finančná pomoc: ponúkajú pôžičky medzi jednotlivcami.
21.8.2016 12:39 | SMLOAN Group

haló
Som Sandrine Monique, ponúkam výpožičnej služby medzi jednotlivcami a môj úverovej kapacity na individuálne ísť až 500.000 €. Vzhľadom k tomu, že veľa podvodov, ktoré existujú dnes v úveru medzi Najmä by som vás informovať, že veľa starostlivosti bola prijatá s cieľom zabezpečiť a garantovať ľuďom, ktorí vytvárajú žiadosti o úver. My úroková sadzba je jedinečná a non-obchodovateľné, stanovená na 2% z celkovej žiadanej hodnoty. Moja ponuka je vážna, môžete realizovať pomocou postupu, ktorý je zákonný postup udelenia úveru medzi zvlášť. Milosť by som byť kontaktovaný vážne ľudí, ktorí sú schopní splácať úvery. Ak máte záujem, kontaktujte ma: sandmari34@outlook.fr alebo navštívte naše webové stránky: sandmari36.wixsite.com/smloan-...
Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám tie najlepšie úverové riešenie medzi jednotlivcami.
ponuka úver vôbec za 72 hodín pre rok 2016
8.7.2016 13:05 | andreas

ponuka úver vôbec za 72 hodín pre rok 2016
Dobrý deň, pán & Mrs.
Najmä švajčiarska úver, Kanada, Belgicko alebo francúzštine, poskytovať; 1.000; 1000000 každému, kto môže vrátiť aj s úrokmi s nižšou sadzbou ako 2%. Sme ľudia, ktorí ponúkajú pôžičky medzi jednotlivcami, ktorí majú vážne potrebu malých osobných investíciách iba 2% záujem o požadovanú sumu do sleziny. Poskytovaním úverov na miestne a medzinárodné pôžičky pre ľudí na celom svete. Naša organizácia nie je bankou, a nepotrebujeme veľa dokumentov. Spravodlivý a čestný a spoľahlivý úveru. Kontaktujte nás ešte dnes a povedzte mi, koľko chcete požičať. Sme pripravení reagovať. Mail: andreasjulio@outlook.fr
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
21.6.2011 07:43 | Holkovič Emil

Bydlisko: Dunajska 4 Nitra
A zase Kocur
31.3.2011 16:28 | folder

Kocur je ako zazraty virus zo straznej veze.
Ad: Peter Kupčik
20.3.2011 14:26 | miro_kocur

K faktu emigracie p. Frieda: Ladislav Fried sa kratko po vzniku autonomie 6. oktobra 1938 mal v ramci supisu majteku Zidov, ktory prekracoval podla odhadu uradov 500000 korun dostavit na vysluch. Zaciatkom novembra tusiac, ako sa to moze dalej vyvinut a skonciet L. Fried emigroval.

Autonomna slovenska vlada na cele s jej predsedom J. Tisom chcela zabranit tomu, aby sa "zidovsky" majetok nedostal mimo slovenska. Preco a za akym ucelom sa tento tzv. "supis" zidovskeho majetku konal, ukazal neskorsi priebeh udalosti. Dovod preco L. Fried usiel do palestiny a preco nesplacal uver bol teda prozaicky: boli to protizidovske opatrenie, ktore vyustili arizaciou zidovskeho majetku (v duchu arizacne legislativy SR 1939-1945) a naslednou deportaciou zidovskeho obyvatelstva.

Biskupstvo po vojne odmietlo Baldovske kupele ich povodnemu majitelovi vratit, lebo do nich "vyznamne" investovalo...

Takze tieto hry na "drazbu" su len snahou o historicky revizionizmus a zlahcenie pravneho ukonu nadobudnutia zidovskeho majetku "legalnou" arizaciou. Arizacnu ziadost podal a vlastnorucne podpisal biskup Jan Vojtassak.

Linky na tieto "zakony" tu uz boli uvedene.
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
16.3.2011 19:26 | Ing. Vlastimil Matouš

Fašista a udavač?
Vložil(a) Tomáš Kysel, 10 November, 2008 - 11:13
Týždenník Plus 7 dní opäť otvára otázku blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Spôsob, akým tak činí, je však jemu príznačný. Tému škandalizuje, zavádza a spišského biskupa kladie na rovnakú úroveň spolu s Tukom a Machom.
Dôkazy, tak ako ich ponúka najčítanejší týždenník, sú naozaj usvedčujúce. Petrovi Gettingovi, autorovi článku Boží arizátor?, dovoľujú bez výčitiek svedomia konštatovať: „Otázka, či Slovensko bude mať skutočne takú „poctu“, že bude mať blahorečeného fašistického predstaviteľa, udavača, arizátora a handrkovača s nakradnutým majetkom, zostáva otvorená.“ (7. novembra 2008) V súčasnosti však jestvujú dve línie historikov (ale aj laikov). Jedni propagujú dôkazy za, druhí proti. Predtým, ako niekoho degradujeme na fašistu a udavača, bolo by správne pozrieť sa aj na druhú stranu problému.
Arizácia, podpora fašizmu
V roku 1939 vznikla Slovenská republika nepochybne z vôle Hitlera. Podobne ako iné satelity, aj Slovensko prijalo riešenie židovskej otázky. Samotným transportom predchádzala strata občianskych práv a arizácia majetku. Tu nastáva prvý problém v súvislosti s postavou Vojtaššáka, ktorý zastupoval spišské biskupstvo pri arizácii Baldovských kúpeľov. Ich pôvodný majiteľ Ladislav Fried ušiel do Palestíny po tom, ako sa začalo prenasledovanie Židov. Nemá zmysel popierať, že o arizáciu išlo. Zvlášť, keď o tom svedčia aj historické dokumenty a najnovšie aj Ústav pamäti národa.
Druhá vec sú však bludné predstavy samotného autora článku, keď píše o „spišskom biskupovi Vojtaššákovi a jeho významnej úlohe vo fašistickom slovenskom štáte“. Je pravda, že od roku 1940 bol biskup podpredsedom Štátnej rady. Pojem „významná úloha“ však vyžaduje definíciu funkcie tohto orgánu. Štátna rada mala oficiálne právo trestne stíhať prezidenta, členov vlády, rozhodovala o strate poslaneckého mandátu. Realita z nej však urobila iba reprezentatívny orgán bez väčšieho politického vplyvu, od roku 1943 s výrazne obmedzenými právomocami. O akom vplyve Vojtaššáka na dianie teda Getting hovorí, nevedno.
Kauza Lörinc a antisemitizmus
Plus 7 dní nazýva Vojtaššáka jednoznačne antisemitom. Na obhajobu svojho tvrdenia využíva tzv. kauzu Lörinc. Na jednom zasadnutí Štátnej rady sa biskup vyjadril: „Ľudia sa rozhorčujú, že vraj všetkých Židov pobrali, len vraj táto pliaga je tu.“ Mienil tým práve spomínaného Alexandra Lörinca. Odporcovia blahorečenia argumentujú, že na základe tohto prejavu Žida internovali v tábore v Novákoch (historik Ivan Kamenec). Na druhej strane napr. pedagóg a historik Chalupecký tvrdí, že v čase prejavu už Lörinc v Novákoch bol. Každopádne, Lörinc počas vojny udal niekoľkých Židov polícii, udával aj po vojne ako komunista, bol súdený retribučným ľudovým súdom, nakoniec však bol oslobodený.
Faktov, ktoré Getting vo svojom článku nespomína, je však viac. Napríklad, že slovenskí biskupi vydali 7. októbra 1941 memorandum, v ktorom kritizovali židovský kódex. Rovnako v marci 1943 v pastierskom liste odsúdili deportácie. V oboch prípadoch bol podpísaný aj Vojtaššák, ktorý dokonca podľa výpovede Macha pred Národným súdom zabránil obnoveniu transportov.
Vnímať Vojtaššáka ako neomylného už len kvôli kontroverznej časti jeho života v období vojny asi nemožno. Na druhej strane prehnaná démonizácia (ako naposledy v Plus 7 dní) rovnako manipuluje verejnou mienkou. Nazvať „handrkovačom, udavačom a fašistom“ človeka, ktorý po vojne trpel a svojej viery sa nevzdal aj napriek bitkám, ponižovaniu, psychickému teroru, trýzneniu zimou, hladom a svetlom, je hyenizmus. Vojtaššák, rodák zo Zákamenného, je významnou postavou novodobých slovenských dejín. A ako píše Kamenec , jeho hodnotenie „už nie je len problém historický, ale aj morálny.“
Tomáš Kysel
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
16.3.2011 19:24 | Ing. Vlastimil Matouš

Zo stenografického záznamu o zasadnutí Štátnej rady zo dňa 3. februára 1943
.
Dr. Vojtaššák: Na jednej gréckokatolíckej fare za jeden deň pokrstili 25 Židov.
Predseda: A čo bude, p. hlavný radca, s tými, čo sú tu?
Dr. Vašek: Ja nemám žiaden príkaz. Teraz prevádzam vnútornú koncentráciu. Revidujeme krstné listy. Čo sa týka budúcnosti, záleží to od toho, aké inštrukcie dostanem.
Dr. Vojtaššák: Ja som prečítal celý ten elaborát. Je pekne sostavený. Mal by som návrh. To by bolo treba akosi rozšíriť a zverejniť, pretože v ľude sú mnohé mienky proti tej akcii. Nie sú ľudia náležité informovaní o tom. Prosil by som, aby sa dali tlačiť také brošované knižočky. Z toho, prosím, by sa mnohí poučili a vytriezveli by zo svojej mienky. Navrhoval by som do toho textu aj tieto diagramy umiestniť. Židia sa snažili voči sebe budiť sústrasť. Ľudia ich ukrývali, pretože čo sa proti Židom robilo vraj, nie je ľudské. Židia si mysleli, že každý Žid, keď opustí obec, Boh vie, čo sa s ním robilo. Nevie sa, čo dobrého konajú v tých táboroch.
Predseda: Aké stanovisko ráčite zaujať k tejto veci?
Dr. Vašek: Ja budem teraz hotový s jednou väčšou prácou, kde rozoberám celú židovskú problematiku. To, čo p. biskup spomínal, by bolo dobré, keby to Strana vydala. Ja by som to sostavil tak ľudové.
...
Dr. Vašek: Ja nemám voľnú ruku, aby som bárskoho vzal do tábora. Musím rešpektovať rezortné výmery. Po stránke hospodárskej to skúmať ja nemôžem. Tí Židia majú asi výmery.
Nitsch: Ako som informovaný, je to už hlásené a vyšetrovanie je v prúde.
Dr. Vašek: Ja sa obrátim na Paškoviča a v dohode s ním to urobím.
Dr. Vojtaššák: V Sp. Podhradí je Žid. Tam žiaden hosp. ohľad nie je potrebný. Je to najväčší maďarský boľševik, komunista od dávnych čias. Ľudia sa rozhorčujú, že vraj všetkých Židov pobrali, len vraj táto pliaga je tu. To bol taxista. Práve v prevratových časoch obstaral si sódovku. Je tam stále (Löwith).
Dr. Vašek: Aby ste videli, slávna Štátna rada, ako my pružne úradujeme, ja hneď idem s týmito ponosami do úradu a vybavím to.
Dr. Vojtaššák: Poznám ho dobre. To bol, prosím, najväčší gauner maďarský v Podhradí. Bil sa s Čechmi. Všetkých pobrali a on je tam. KONIEC
Nemôžem tvrdiť, že by bol postoj všetkých biskupov spontánny a rozhodný, minister Mach však veľmi dobre vedel, že biskupi predložili vláde sťažnosť, v ktorej vyslovili svoje poľutovanie nad plánovanými protižidovskými opatreniami a odsúdili ich. Zdá sa však, že minister si našiel, ak aj nie dôvod, tak aspoň zámienku na podobné vyhlásenia, opierajúc sa o postoj Msgr. spišského biskupa, ktorý, ako je Vašej Eminencii známe, je členom, ba dokonca podpredsedom Štátnej rady. Informovali ma, že na zasadnutí, kde sa prediskutovávala deportácia židov, monsignor Vojtaššák namiesto toho, aby sa postavil proti nehumánnemu plánu, zaujal úplne pasívny postoj, obmedziac sa na nepodstatné námietky. Potom, v rozhovore s iným biskupom, naznačil, že podľa jeho mienky by bolo lepšie, keby sa cirkevná vrchnosť nemiešala do tejto otázky, aby nekládla prekážky vláde a prezidentovi republiky, že židia sú najhoršími nepriateľmi Slovenska, že i tak sa budú veci vyvíjať svojím smerom... a tak ďalej. Je ťažké dozvedieť sa pravdu o tom, čo sa udialo a povedalo na zasadaní vlády; viem však, že Msgr. Vojtaššák má povesť veľkého šovinistu; ja som z mojej strany o tom presvedčený, pretože keď som raz na žiadosť J. E. Msgr. Sapiehu u neho intervenoval v prospech niekoľkých poľských farárov, ktorých on vyhnal z ich fár, odpovedal mi: "moja humánnosť (voči tým kňazom) je až takmer hriešna"
.
Úryvok zo správy vatikánskeho veľvyslanca Burzia, z 31.3.1942
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
16.3.2011 19:19 | Ing. Vlastimil Matouš

Nacistický kat českého národa Reinhard Heydrich mal vzornú katolícku výchovu ako aj veľa ďalších nacistov. Tí, ktorí vraždili v Jasenovaci, Dachau, Buchenwalde, Mauthausene, Osvienčimi a v iných lágroch boli tiež katolíci! Americký pilot, ktorý zhodil atómovú bombu na Hirošimu a Nagasaki bol tiež veriacim kresťanom a pred vzlietnutím dostal dokonca „nábožensko-morálne posilnenie“ od kňaza! Vzorným katolíkom bol aj český prezident a kolaborant s nemeckým fašizmom Dr. Emil Hácha. RKC nielen, že sympatizovala, ale aj PRIAMO spolupracovala s fašizmom, vrátane slovenských rímskokatolíckych kňazov, ktorými boli Dr. Jozef Tiso, Ján Vojtaššák, Andrej Hlinka (do augusta 1938, kedy zomrel), najmä nemeckým a talianskym. Napríklad v roku 1932 biskupská konferencia vo Fulde prijala stanovisko, že pre cirkevné záujmy katolíkov sa otvárajú v Nemecku tie najtemnejšie vyhliadky, ak NSDAP získa samovládu v Nemecku. Ako je však možné, že iba sedem mesiacov potom tí istí biskupovia podporili novú nacionálne socialistickú nemeckú vládu? (Dva tisíce let dějin církve – Roland Fröhlich-str.222).
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
15.3.2011 22:51 | Peter Kupčík

Viem, že sa do debaty zapájam neskoro, ale snáď je to lepšie ako nikdy.
Nie je mi jasné, čo sa vtedy vlastne stalo a tvrdenia diskutujúcich sú protirečivé. Pôvodný majiteľ Baldovských kúpeľov ušiel a prestal splácať úver v banke. Pretože kúpele boli zrejme zárukou za úver, banka ich prevzala a následne predala v dražbe biskupstvu. Potiaľ je všetko jasné a nielenže legálne, ale aj morálne viac-menej v poriadku.
Nechápem ale, prečo biskupstvo tie kúpele ešte navyše arizovalo. Veď už boli ich. Kúpili ich úplne štandardným spôsobom. Lenže tú arizáciu si nik nevymyslel - sú o nej dôkazy.
Tak ako to teda bolo? Vedel by niekto odpovedať?
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
10.3.2011 15:46 | johan

Z uvedených príspevkov k danej petícii môže človek len usúdiť, že téma okolo biskupa Vojtaššáka bude polarizovať našu spoločnosť ešte dlho, domnievam sa, že vytvoriť si objektívny obraz o tomto biskupovi je dosť zložité, keďže v období prvej Slovenskej republiky zastával pomerne vysokú funkciu a chtiac-nechtiac prehliadal, aspoň spočiatku, ako sa pristupovalo k naším menšínám, najmä Židom, no na druhej strane existujú dokumenty aj svedectvá o tom, že až tak ľahojstajný v istých situáciach nebol a predsa len ukázal aj svoju ľudskú stránku bez zištného záujmu. Ani s tou údajnou arizáciou z jeho strany to až tak jednoznačné nie je. Každopádne slovenská katolícka cirkev by mala usporiadať celoplošné sympózium o jeho osobe, zamerané zvlášť na jeho pôsobenie v období prvej SR a prizvať k tejto téme aj historikov, ktorí sa stavajú k jeho osobe kriticky a nie ako tomu bolo nedávno v Spišskej Kapitule.
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
9.3.2011 19:47 | gibarian

Smiesne. "Arizacia" socialistickeho majetku
neosionistami vas nechava lahostajnou? Ale to nevadi. Potom kazda nasledujuca arizacia je len spravodlivym aktom! Mimochodom, mnohi arizatori boli tzv."krestanski Zidia, teda Chazari". Vysvetlite mi prosim ako mohol ziadat Andy Hryc, do osobneho vlastnictva pilu na Bielom Potoku, ktoru arizoval jeho otec za 1.SR. A nebol sam.Vy darebaci prosto zneuzivate nevedomost ludi okolo arizacie. Typicky chazarske, typicky dane ludskej svoloci vasho typu. A este jednu, tu o tej poslednej kvapke do pohara, len tak dalej "bohorovni Chazari" v tejto diskusii.
Naozaj si myslite, ze sa o vas nevie? A ze trest nepride?
Ad: m. makovnik
9.3.2011 18:50 | miro_kocur

Nemam z coho ustupovat vazeny pan Makovnik diskusiu k textu ponuka moj blog.

Pre Váš "dobry pocit" mozem zopakovat, ze ste stale nepochopili o co v tejto obcianskej iniciative ide: o upozornenie na zamlciavanie arizatorskej minulosti biskupa Jana Vojtassaka, ktora je vaznym argumentom proti jeho oslavovaniu a relativizacii jeho negativnej ulohy pri perzekucii a potlacani zakladnych ludskych prav významnej skupiny obyvatelstva Slovenskej republiky 1939 - 1945.

Vase "namietky" k textu blogu su siroko diskutovane a zodpovedane tu blog.sme.sk/diskusie/1803726/1...

O citani a porozumeni textu, ktore Vam sposobuje zjavne problemy si mozete nieco precitat tu www.aktuality.sk/clanok/183544....

Hoci riziko, ze to nebudete chciet pochopit je vyššie, ako riziko, ze by ste naozaj nechapali este stale Vas to za napisane neospravedlnuje, naopak - len to podčiarkuje zvratenost Vášho uvazovania a demaskuju zakernost Vasich osobnych utokov.
Ad: Svätí arizátori, orodujte za nás...
9.3.2011 15:21 | Michal Makovnik

Super, uz ste ustupili z toho zlateho obdobia, este pochopit, ze kritika liberalizmu a liberalov a kritika nejakeho statu a demokracie su dve odlisne veci a bude z nasej debaty nieco zmysluplne. Akurat to sa ta debata spolu s clankom zmaze, pretoze su v nom pouzite klamstva a mohli by vas v buducnosti usvedcit z nepoctivej argumentacie, co asi nechcete.
Ad: A. Ziolkovsky
9.3.2011 11:44 | miro_kocur

Nejde o neochotu diskutovat. Ide o to, ze pri Vami prezentovanom stanovisku bola tema vycerpana.

Ak opakovane tvrdite, ze antisemitska legislativa, ktora zakladala tzv. "pravo" arizovat a amoralne sa zmocnit cudzieho majetku s cielom eliminovat zidov z hospodarskeho, politickeho a spolocenského a nakoniec aj z fyzickeho zivota moze byt zakladom a mravne a legitimne zmocnenie sa majetku (aj napriek proceduram, ktore simulovali zakonnost - pripevku na Ustredny hosp. urad, veritelske vztahy atd...), nuz ja naozaj vidim v nasich stanoviskach neprekonatelny rozpor.

Ak niekto kona v duchu a podla protizidovskej legislativy tak predsa nielenze jej platnost vyuziva ale ju svojim konanim aj aplikuje. Je to predsa prakticky antisemitsky postoj, schvalujuci odnatie cudzieho majetku na zaklade amoralnej legislativy totalitneho statu. Arizacia bol dolezitym ohnivkom v retazi zlocinneho konania voci zidovskym obyvatelom Slovenska organizovaneho a realizovaneho štatnym aparatom a jeho prisluhovacmi.

Zodpovedajte si sami na mnou polozene tri otazky v predchadzajucom prispevku.

Mozem len vyjadrit nadej a zopakovat, ze snad casom pochopite hlboky omyl Vasho postoja.
Ad: M. Kocúr
9.3.2011 10:58 | Anton Ziolkovský

Vašu neochotu debatovať nechám stranou, keďže tieto riadky čítajú aj mnohí ďalší. Ak som Vás správne porozumel, tak zásadne nesúhlasíte s tvrdením, že Spišské biskupstvo nadobudlo majetok v Baldovciach legitímnym a mravným spôsobom. Ale poďme po poriadku. Ak chcete nejaký skutok nazvať nemravným (a Vy si zjavne myslíte, že pri kúpeľoch Baldovciach konal Mons. Vojtaššák v rozpore s dobrými mravmi), malo by byť z vonkajších znakov a faktov všetkým jasné, že šlo o zlo a že biskup mal úmysel konať v rozpore s dobrými mravmi. Získať majetok dražbou, splatiť dlh za bývalého majiteľa a zveľadiť ho nie je nemravné. Sú vari indície, na základe ktorých sa dá preukázať, že biskup Vojtaššák chcel získať majetok nečestným spôsobom alebo niekoho okradnúť? Nie sú. Nedostal ho zadarmo a splatil staré dlhy. Pritom je dosť pravdepodobné, že ako vysokopostavený človek a člen Štátnej rady by pri troche úsilia v tej dobe dostal majetok zadarmo ako väčšina arizátorov. On však nešiel touto cestou. Alebo chcete tvrdiť, že Mons. J. Vojtaššák bol pri kúpe majetku motivovaný antisemitizmom? Myslíte si, že by antisemita toleroval, aby mu pod oknami počas Slovenského štátu žili Židia? Myslíte, že by ako antisemitský biskup umožnil kňazom ich krst a súhlasil s pastierskym listom, kde sa hovorí, že aj "so Židmi treba zaobchádzať ľudsky"?
Ad: A. Ziolkovsky
9.3.2011 00:50 | miro_kocur

Predchadzajuci vstup som zacal citatom Vasho vyroku, ktory teraz popierate... Preco by ste nemali popierat fakt, ze baldovske kupele boli uspesne arizovane biskupom vojtasskaom... Podla Vas zakonne a mravne...

Nuz, som rad, ze ste do tejto diskusie vstupili. Poskytli ste nam vsetkym bohaty dokazovy material sposobov uvazovania ludi, ktori sice bojuju za vyhradu vo svedomi, ale v pripade arizacie zidovskeho majetku je ich svedomie az zázracne necitlive.

Nuz polozte si otazku: co by sa stalo s kupelmi v Baldovciach, ak by Ing. Fried nemusel po supise zidovskeho majetku utiect zo strachu, ktory sa ukazal viac ako odovodneny? Druhou otazkou je, co by sa stalo ak by neexistovala slovenska protizidovska legislativa? A tretia otazka: co by ste robili a ako by ste sa citili, ak by ste sa volali Ladislav Fried? Ladislav Fried patril este k tym stastlivcom, ktori peklo holokaustu prezili a unikli mu. O ostatnom uz s Vami diskutovat nejdem.

Vy si myslite, že /.../ biskupstvo nadobudlo kupele LEGITIMNYM a MRAVNYM spôsobom,/.../, ja si to nemyslim. Vy si myslite, ze biskupa Jana Vojtasska je potrebne blahorecit. Ja si to nemyslim prave preto, ze arizaciu nepovazujem ani za legitimnu ani za mravny sposob nadobudania majetku.

Takze tu tuto debatu mozeme uzavriet. Snad casom pochopite hlboky omyl tohto Vasho postoja.

Vdaka za ohlas.
Ad: M. Kocúr
8.3.2011 23:52 | Anton Ziolkovský

1. Opäť mi prisudzujete, čo som nepovedal. Nikde netvrdím, že na základe Vami citovaných zákonov bola arizácia legitímna a mravná.
2. Spomínané materiály, ktoré citujete, poznám a vzbudzujú vo mne ľútosť nad tým, čo sa v tomto období stalo.
3. Ktokoľvek by chcel získať majetok v Baldovciach, musel by si dať žiadosť o arizáciu. Ak by sa zachoval podobne ako Spišské biskupstvo, nemohli by sme ho obviniť z nemravného konania. Podľa Vami zvolenej logiky by napríklad nikto nemohol odísť bývať do chalupy po sudetských Nemcoch v pohraničí. Aj oni boli vyhnaní na základe nespravodlivého zákona a nikoho ani len nenapadne spochybňovať legitimitu nových majiteľov.
4. Obávam sa, že ste sa príliš upäli na právny pohľad. Ten síce je dôležitý, ale ešte dôležitejšia je reálna situácia. A tu sú jednoduché otázky a jednoduché odpovede. Zapríčinilo konanie Spišského biskupstva, presnejšie Mons. Vojtaššáka útek pána Frieda do Palestíny? Nezapríčinilo. Ani priamo, ani nepriamo. Získalo Spišské biskupstvo Baldovské kúpele krádežou alebo nečestným spôsobom? Nezískalo, získalo ho na základe dražby, ktorú v exekučnom konaní vyhlásila banka. Spôsobilo Spišské biskupstvo ujmu na majetku pána Frieda? Nespôsobilo. Práve naopak, zveľadilo ho.
krátko
8.3.2011 23:49 | Anton Ziolkovský

1. Opäť mi prisudzujete, čo som nepovedal. Nikde netvrdím, že na základe Vami citovaných zákonov bola arizácia legitímna a mravná.
2. Spomínané materiály, ktoré citujete, poznám a vzbudzujú vo mne ľútosť nad tým, čo sa v tomto období stalo.
3. Ktokoľvek by chcel získať majetok v Baldovciach, musel by si dať žiadosť o arizáciu. Ak by sa zachoval podobne ako Spišské biskupstvo, nemohli by sme ho obviniť z nemravného konania. Podľa Vami zvolenej logiky by napríklad nikto nemohol odísť bývať do chalupy po sudetských Nemcoch v pohraničí. Aj oni boli vyhnaní na základe nespravodlivého zákona a nikoho ani len nenapadne spochybňovať legitimitu nových majiteľov.
4. Obávam sa, že ste sa príliš upäli na právny pohľad. Ten síce je dôležitý, ale ešte dôležitejšia je reálna situácia. A tu sú jednoduché otázky a jednoduché odpovede. Zapríčinilo konanie Spišského biskupstva, presnejšie Mons. Vojtaššáka útek pána Frieda do Palestíny? Nezapríčinilo. Ani priamo, ani nepriamo. Získalo Spišské biskupstvo Baldovské kúpele krádežou alebo nečestným spôsobom? Nezískalo, získalo ho na základe dražby, ktorú v exekučnom konaní vyhlásila banka. Spôsobilo Spišské biskupstvo ujmu na majetku pána Frieda? Nespôsobilo. Práve naopak, zveľadilo ho.
Ad: legitimne a mravne
8.3.2011 21:28 | miro_kocur

303/1940 Sl.z.
Nariadenie
zo dňa 30. novembra 1940
o židovských podnikoch.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 210/1940 Sl.z. nariaďuje:


§ 5.
Ústredný hospodársky úrad môže cieľom vylúčenia Židov a židovských združení zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života nariadiť:
a) likvidáciu židovského podniku,
b) prevod podniku Žida alebo židovského združenia na nežida alebo na nežidovské združenie, ktorého sa Žid nezúčastní, za likvidačnú hodnotu podniku (§ 6, ods. 1),
c) prevod podniku Žida na nežidovské združenie, ktorého sa Žid-prevoditeľ zúčastní, za obecnú hodnotu podniku (§ 6, ods. 2 a § 7),
d) prevod účastí Žida alebo židovského združenia na obchodných spoločnostiach (akcií, kmeňových vkladov, kuksov, závodných alebo iných podielov) na Nežida alebo nežidovské združenie za obecnú hodnotu účasti (§ 6, ods. 3 a § 7), okrem prípadu uvedeného pod písm. e),
e) prevod účasti Žida alebo židovského združenia na verejných obchodných alebo komanditných spoločnostiach na nežida, ktorý vstúpi do spoločnosti ako nový alebo ďalší spoločník, za obecnú hodnotu účasti (§ 6, ods. 4 a § 7).

198/1941 Sl.z.
Nariadenie
zo dňa 9. septembra 1941
o právnom postavení Židov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 210/1940 Sl.z. nariaďuje:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
Vymedzenie pojmu.
§ 1.
(1) Za Žida podľa tohto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá:
a) kto pochádza najmenej od troch podľa rasy židovských starých rodičov;
b) židovský miešanec, ktorý pochádza od dvoch podľa rasy židovských starých rodičov [§ 2, písm. a)], ak
1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo po tomto dni sa stal príslušníkom izraelitského (židovského) vyznania,
2. po 20. apríli 1939 vstúpil do manželstva so Židom [písm. a)],
3. pochádza z manželstva so Židom [písm. a)], uzavretého po 20. apríli 1939,
4. pochádza z nemanželského styku so Židom [písm. a)] a narodil sa ako nemanželské dieťa po 20. februári 1940.
(2) Za židovského starého rodiča podľa rasy v smysle ustanovení tohto nariadenia má sa pokladať ten, kto patril k izraelitskému (židovskému) vyznaniu.

HLAVA II.
Označenie.
§ 8.
(1) Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti o tvare označenia a o spôsobe jeho nosenia, ako aj všeobecné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v Úradných novinách.
(2) Iné označenia v súvislosti s menom (priezviskom) alebo firmou Žida (židovského sdruženia) môže určiť rezortne príslušný minister.
(3) Kto nenosí, poťažne nepoužíva označenia podľa ods. 1 alebo 2 potresce sa za priestupok okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od Ks 100 do Ks

HLAVA IV.
Vylúčenie z volebného práva a z verejnoprávnych funkcií.
§ 12.
(1) Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych korporácií.
(2) Žid nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu a verejnoprávnych korporácií a ustanovizní vôbec.
(3) Ustanovenia ods. 1 a 2 platia aj o židovských miešancoch

§ 14.
(1) Žid nesmie byť ustanovený za znalca, odhadcu, tlmočníka, sudcu laika, konkurzného správcu, vnúteného správcu v súdnom alebo inom pokračovaní, za poručníka, opatrovníka, vyjmúc ustanovenie za poručníka a opatrovníka pre poručenca alebo opatrovanca-Žida.
(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj pre židovských miešancov, uvedených v § 2, písm. a).

Diel druhý.
Nespôsobilosť k výkonu lekárskej a zverolekárskej praxe.
§ 18.
(1) Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.
(2) Ustanovenie ods. 1, nakoľko ide o lekársku prax, sa vzťahuje aj na židovských miešancov, uvedených v § 2, písm. a).

Diel druhý.
Osobné a domové prehliadky.
§ 25.
Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov osobnú prehliadku, a to aj bez písomného príkazu úradu alebo súdu.
§ 26.
(1) Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov a u židovských sdružení domovú prehliadku, a to aj bez písomného rozkazu úradu alebo súdu. Inak platia ustanovenia dielu II. zákona č. 293/1920 Sb.z. a n.
(2) Ustanovenie ods. 1 sa vzťahuje aj na podniky (závody) a iné miestnosti Židov a židovských sdružení.

Diel tretí.
Obmedzenia ohľadom vzdelania.
§ 38.
(1) Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených.
(2) Židia, či už ako jednotlivci, náboženské obce alebo korporácie a ustanovizne, nemôžu si zriadiť nijakú školu alebo učebný ústav - okrem škôl ľudových - a vzdelanie, ktoré podávajú tieto školy alebo učebné ústavy, nemôžu nadobúdať ani súkromným vyučovaním.
(3) Vysvedčenia Židov zo škôl a učebných ústavov, vydané v cudzine, nemožno nostrifikovať.

HLAVA XII.
Iné obmedzenia.
§ 51.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie držať alebo nosiť zbrane.
§ 52.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie loviť ryby.
§ 53.
Žid nemôže riadiť slovenské motorové vozidlo (§§ 1 a 12 zák. č. 81/1935 Sb.z. a n.), ani obdržať povolenie na jeho riadenie.
§ 54.
(1) Spôsob cestovania Židov na štátnych železniciach, ako aj iných verejných hromadných dopravných prostriedkoch

Tak na tomto /...linkom ste nevenovali pozornost, pozrite si to v plnom zneni, je to cynicky detailne a diabolske citanie.../ stoji vami zmienena mravnost a legitimita arizovania.

To, ze toto citanie vo Vas vzbudzuje negativne emocie neznamena, ze to nie su argumenty. V statnej rade statu s touto legislativou sedel biskup Jan Vojtassak a podla tejto legislativy sa uspesne uchadzal o arizaciu Baldovských kupelov.
Ad: A. Ziolkovsky
8.3.2011 21:09 | miro_kocur

NAPISALI STE: Biskupstvo nemalo dôvod vzdať sa majetku, ktoré nadobudlo LEGITIMNYM a MRAVNYM spôsobom, za ktorý zaplatilo, splatilo za bývalého majiteľa staré dlhy a ešte ho aj zveľadilo.

Este raz uvediem linky na zakony, na zaklade ktorych sa arizovalo podla vas legitimne a mravne:

www.upn.gov.sk/data/pdf/303-19...

www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_...

Arizacia nebola kradezou ale bola sucastou institucionalizovaneho zlocinu proti ludskosti. No vam sa bud nechce citat, alebo napisanemu nechcete rozumiet:

303/1940 Sl.z.
Nariadenie
zo dňa 30. novembra 1940
o židovských podnikoch.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 210/1940 Sl.z. nariaďuje:
§ 1.
(1) Za židovské treba považovať:
a) podniky jednotlivcov, ak títo sú Židia (§ 1 vl. nar. č. 63/1939 Sl.z.),
b) účastinné spoločnosti a družstvá, keď viac ako jedna štvrtina členov správnej rady sú Židia, alebo keď aspoň polovica základnej istiny patrí Židom,
c) verejné obchodné spoločnosti, keď aspoň polovica spoločníkov sú Židia a súčasne keď aspoň polovica účasti na čistom zisku spoločnosti patrí Židom,
d) komanditné spoločnosti, keď aspoň polovica komanditistov a aspoň polovica komplementárov sú Židia, alebo aspoň polovica účasti na zisku spoločnosti patrí Židom,
e) spoločnosti s ručením obmedzeným, keď aspoň jedna štvrtina jednateľov sú Židia, alebo aspoň polovica účasti na kmeňovom kapitále patrí Židom,
f) iné právnické osoby (spolky, nadácie, fondy, náboženské obce a pod.), keď aspoň polovica členov sú Židia, okrem tých právnických osôb, ktorých zriadenie spočíva na osobitných predpisoch, alebo - a to bez ohľadu na zloženie členstva - ktorých cieľom je napomáhať záujmy židovské.
(2) Vedľajší závod židovského podniku sa považuje za podnik židovský.
(3) Pri určovaní židovskej povahy podniku neberie sa zreteľ na členov správy, ktorí sú cudzincami a majú stále bydlisko v cudzozemsku.
(4) Pre židovské podniky pod dočasnou správou môže Ústredný hospodársky úrad vyhláškou, uverejnenou v Úradných novinách, zmierniť obmedzenia, platné pre židovské podniky.
§ 2.
Židovskú alebo nežidovskú povahu podnikov podľa tohto nariadenia určuje v pochybných prípadoch Ústredný hospodársky úrad.
§ 3.
(1) Židovskí majitelia sú povinní na nápadných miestach označiť svoje podniky (prevodzovne) nápisom „Židovský podnik „.

a tak to pekne "po krestansky" pokracuje...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (32)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Kriminalita
Politika
Náboženstvo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS