spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

My, dolupodpísaní, protestujeme proti návrhu odvolať riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave, PhDr. Vladimíra Beskida.

Vladimír Beskid je v slovenskej kunsthistórii (a nielen v slovenskej) váženým odborníkom, popredným autorom koncepcií desiatok výstav realizovaných doma i v zahraničí. Autorom množstva publikácií, článkov o súčasnom umení, spoluautorom Dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia (SNG Bratislava), ako aj East Art Map (The MIT Press).

Počas jeho pôsobenia sa GJK etablovala medzi galérie s kvalitným domácim i medzinárodným programom, v ktorom dominovali výstavy Supernova – súčasné britské umenie a  Minimal Shift. Návštevník  galérie tak mohol priamo obdivovať diela svetových hviezd akými sú Sol LeWitt, Carl Andre, On Kawara, Richard Long, Douglas Gordon, Miroslaw Balka, ale aj Miloš Bazovský, Július Koller, Stano Filko či Jiří David. Vladimír Beskid rozšíril galériu o výstavné priestory (klUb3, EX/IN, Billboart) a stálu expozíciu zo zbierok GJK. Taktiež založil bienále mladého slovenského umenia – Skúter a Stredoeurópsky festival umení.

Práve medzinárodné kontakty a aktivity radia galériu medzi inštitúcie, ktoré rezonujú aj v rámci stredourópskeho priestoru. Podľa aktuálneho rankingu prestížnej svetovej databázy Artfacts.net je Galéria Jána Koniarka  považovaná za tretiu najlepšiu na Slovensku. Vyváženosť koncepcie galérie, kde nechýba ani priestor pre kvalitných umelcov staršej i mladšej generácie z Trnavského kraja, je ojedinelá a možno ju smelo porovnať s kvalitnými inštitúciami v zriaďovateľskej kompetencii krajov v susednom Česku, akou je napríklad GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora.

Pre nás je neprijateľné, ak dnes volajú politickí predstavitelia kraja po zmene modelu inštitúcie od progresívneho ku konzervatívnemu a zakrývajú svoje mocenské ambície nezmyselnými kontrolami hľadajúc každú chybu na odvolanie Beskida. Toto je  cesta späť, do rokov 1993-98. Župan Tibor Mikuš a jeho politická suita už svoje neodborné a renomé galérie poškodzujúce zásahy do jej autonómneho chodu preukázali niekoľkokrát, ako aj svoj vkus a vzťah k umeniu. V ich ponímaní je umenie pseudoestetickou slúžkou a dobre výhodným kamarátšaftom. Takýto variant ne/kultúrnej politiky tvrdo odmietame a dôrazne protestujeme proti permanentnej demonštrácii moci miestnych politikov, ktorý zjavne nerozumejú umeniu a chcú ho len zneužívať.

Vyzývame preto nielen Ministerstvo kultúry SR, ale i vládu Slovenskej republiky, aby zamedzili svojvôli politikov samospráv a neostali nemé a hluché k problémom, ktoré sú spojené s umením a kultúrou v regiónoch. Taktiež vyzývame vládu SR aby iniciovala kvalitatívny audit kultúrnej politiky VÚC v oblasti riadenia inštitúcii, ktoré sú v ich kompetencii.

Dôvody na odvolanie Vladimíra Beskida považujeme za zanedbateľné v konfrontácii s jeho prínosom na poste riaditeľa tejto inštitúcie. Domnievame sa, že odbornosť, kvalita a relevantné medzinárodné výsledky by mali byť hodnotené pozitívne a nie šikanované alebo odstraňované. Odmietavé stanovisko deklaruje aj Rada galérií Slovenska a slovenská sekcia svetovej organizácie teoretikov výtvarného umenia AICA.
Na základe vyššie uvedeného posudzujeme návrh odvolania za nekompetentný, nesprávny a ohrozujúci vyprofilovaný charakter galérie, ktorý dosiahla počas pôsobenia PhDr. Vladimíra Beskida na poste riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave.


Doc. akad. mal. Blažej Baláž, výtvarník, iniciatíva Výzva slovenských výtvarníkov a teoretikov
Mgr. Art. Michal Moravčík, Art.D, výtvarník, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. et Mgr. Art. Jana Kapelová, výtvarníčka, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehloPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
2.3.2011 18:01 | Oľga Čičatková

Som otrasená z toho zoznamu 754 mien umenovedných pracovníkov a výtvarníkov, a to hlavne preto,lebo sa sa medzi nimi nevyskytlo ani jediné meno pracovníka našej najväčšej výtvarnej ustanovizne - Slovenskej národnej galérie !!!
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
13.2.2011 20:42 | Karolina Komarova

Pan Beskid je velavazeny odbornik a nik mu to nikdy nevezme, moze si pan Mikus robit co chce, vyjde len na posmech uemeleckych kruhov.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
8.2.2011 19:14 | Michal Černušák

Vladimírovi Beskidovi vyjadrujem plnú podporu. Podarilo sa mu zorganizovať výstavy súčasného umenia, ktoré môžme považovať na slovenskej scéne za to najlepšie, čo bolo návštevníkom za posledné roky v našich galériách prezentované. Stačí si spomenúť napríklad na výstavu anglického súčasného umenia. Tá u nás zatiaľ nemá obdobu, dotiahnuť také výrazné mená ako napr. Gary Hume,Toby Ziegler, alebo Sarah Moris bolo pre iné inštitúcie nemožné. Ide o umelcov zastúpených v najlepších svetových galériách: viď Saatchi gallery a White cube. Človeka, ktorý má energiu, invenciu a skvelé nápady by sme si mali vážiť a nie ho naopak pripraviť o miesto riaditeľa, kde dokázal urobiť pre galériu maximum. Možno treba pripomenúť, že jeho akcie navštevuje celá nielen bratislavská umelecká scéna a vďaka nemu má Galéria Jána koniarka a synagóga v Trnave zatiaľ neotrasiteľné miesto v pomyselnom Top 3 hodnotení naúspešnejších galérii v našej krajine. Slovensko by sa malo konečne prebudiť z driemania a pochmúrneho závistlivého sna a ľudí ako je Pán Beskid podporovať. Niekto samozrejme môže namietať, že na tom aby zotrval vo funkcii mám osobný záujem, pretože ma do niektorých výstav vybral a moje diela vystavil. Áno mám a nemyslite si, že ide o nejaký biznis, keďže žiadny nie je. Vďaka Bohu vystavujem v zahraničí častejšie než u nás, lenže mne záleží na úrovni výstav v rodnej krajine a vystavujem tu s radosťou a láskou pre vás.
S úctou patriacou všetkým, ktorí Vladimíra Beskida v petícii podporili a podporia zostáva
Váš Michal Černušák
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
8.2.2011 13:34 | Gábor Hushegyi

Osobná iniciatíva predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD., ako aj dôvody a argumenty na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Tranave, PhDr. Vladimíra Beskida sú ďalším dôkazom, že na Slovensku ani 21 rokov po nežnej revolúcii sa kultúra a umenie nedočkali tej spoločenskej prestíže, akú si zaslúžia. Predseda T. Mikuš svojim osobným konaním dokazuje, že kultúru a umenie považuje za slúžku aktuálnej moci, degraduje tým umelcov, kultúrnych pracovníkov na úroveň vykonávateľov rozkazov, ako za socializmu. Pramení to z nepochopenia podstaty kultúry a umenia, a z nepochopenia povinnosti predsedu samosprávneho kraja, ktorému v demokracii nenáleží zasahovať do chodu odborne uznávanej inštitúcie, ale naopak, by sa mal zasadiť o čo najlepšie podmienky a prostredie pre fungovanie takej inštitúcie, akou je aj Galéria Jána Koniarka v Trnave pod vedením PhDr. Vladimíra Beskida. Návrh T. Mikuša na odvolanie riaditeľa GJK bez žiadnych odborných argumentov, je prejavom svojvôle, arogancie moci jednej osoby. Ak poslanci samosprávneho kraja odhlasujú návrh svojho šéfa, ak následne presadia vlastného nominanta na post riaditeľa GJK, Trnava a celý kraj sa po úspešnej dekáde GJK pod vedením p. Jančekovej a p. Beskida stanú odstrašujúcim príkladom: ako volení ľudia dokážu naložiť s vecami verejnými vedome v neprospech kultúry, umenia a veci verejných. Aj touto formou protestujem proti odvolaniu riaditeľa GJK PhDr. Vladimíra Beskida! Vyjadrujem svoje rozhorčenie nad konaním predsedu TTSK, ktorý týmto dokázal svoju nekompetentnosť nielen v oblasti kultúry a umenia ale aj v riadení orgánu, ktoré sa zrodilo z hodnôt novembra 1989!
Gábor Hushegyi, výtvarný kritik, viceprezident Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (AICA)
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
7.2.2011 17:34 | Zuzana Grmanová

.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
6.2.2011 21:33 | Silvia Straková

Som zásadne proti odvolaniu PhDr. Vladimíra Beskida.!!!!
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
5.2.2011 15:52 | Michaela Turanská

plne podporujem peticiu proti navrhu na odvolanie
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
4.2.2011 20:22 | Petra Nagyová

Ja som predovšetkým proti tomu, aby sa kurátormi výstav stávali úradníci a zamestnanci samosprávneho kraja. Bola by som rada, keby sa namiesto toho venovali svojej práci, ktorej je na TTSK určite viac než dosť. Takisto by ma potešilo, keby v Trnave už nik naďalej nestrašil výstavami obrovských krížov a gýčových sôch, ale aby naďalej rozvíjala súčasné umenie aj vďaka GJK a synagóge. Myslím si, že skôr než odvolávanie riaditeľa galérie je podstatnejšie riešenie dôležitejších vecí.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
4.2.2011 07:04 | -*-

Bartoška, ale inštalovanie tvojho muža na post Ministra kultúry ti nevadilo?? hlavne, keď z teba potom spravil (generálnu) riaditeľku SNG!!
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
4.2.2011 07:03 | -*-

Bartoška, ale inštalovanie tvojho muža na post Ministra kultúry ti nevadilo?? hlavnem keď z teba potom spravil (generálnu) riaditeľku SNG!!
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
4.2.2011 00:13 | Mária Rábarová

Chcieť odvolať p.Beskida?
Takéto praktiky sa môžu okrem Slovenska používať už len v Ulanbátare.
Ad: FAIR PLAY
3.2.2011 20:32 | Daniela Beňadiková

Je smutné, keď ani memento nad bývalými medzinárodne úspešnými karatistami (život mafiána je krásny ale krátky)nedokáže potrieť lobistické zmýšľanie, a ... fair play sa vytratilo?!?!
A nielen smutnejšie, ale skôr jasne poukazujúce je, ak ani na medzinárodne prestížnej výstave, ako Trienále plagátu Trnava, sa predseda samosprávneho kraja nedokáže dostaviť / uvoľniť; nehovoriac o neúčasti na iných vernisážach. Dovolím si to povedať, nakoľko na drvivej väčšine z nich sa zúčastňujem, a dávam veľký palec hore tímu p. Beskida, ako sa pozdvihla úroveň prezentácie i celkového prevedenia výstav / vernisáží, ako i VEDENIA GJK. Ono treba prísť, vidieť, a vypočuť si mienku nielen umelcov, ale aj obyvateľov Trnavska na "vyššiu kultúru". A ak vyvstala potreba verejnosti, či samotného predsedu TTSK prezentovať aj umenie inej úrovne, verím, že nik nebude brániť aktivitám otvorenia umeleckého stánku aj pre túto obec, hlavne, ak si to p. Mikuš vezme pod záštitu!
Veď máme rovnaké právo prezentovať / uspokojovať. Ale bolo by na škodu veci, ak by sa potrelo jedno druhým, a viditeľne pozitívna niekoľkoročná práca p. Beskida, keď medzinárodne i domáco pozdvihol oné ošumelé (i vizážou) zariadenie na prezentujúci stánok kultúry, rado navštevujúci i malými obyvateľmi Trnavy (tvorivé dielne). Odpovedzme si na otázku, kto z nás 40/50-ročných, chodil rád do galérie v detstve, ak vôbec v nej bol?!
Ďakujem p. Beskid,..... i za to, že ulice nebudú zdobiť len graffiti.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
3.2.2011 00:28 | Zuzana Bartošová, Ph.D.

Som zásadne proti tomu, aby pracovné miesta a funkcie riaditeľov odborných inštitúcií boli obsadzované na základe politických dohovorov. Sú isté nároky v Európskej únii, ktorej sme členmi, na odbornosť riaditeľov nemocníc (ak sú mestské, regionálne, alebo štátne), poisťovní (ak sú mestské, regionálne, alebo štátne), škôl, knižníc, galérií, múzeí... Všade tam by malo ísť predovšetkým o odbornosť, o poctivosť v práci, o dodržiavaníe dohovorov, o program inštitúcie kompatibilný s inými krajinami v Európe, o spokojnosť vzdelaného občana, a nie o to, či niekto zo straníckeho prostredia novopečeného župana, primátora či starostu alebo poslanca príslušného zastupiteľstva, má záujem získať pevné pracovné miesto pre svojho blízkeho. Som zásadne proti odvolaniu Vladimíra Beskida z funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Týmto krokom by sa ukázala úbohosť a periférnosť slovenského prostredia, ktoré si neváži prácu renomovaného odborníka, uznávaného doma i v zahraničí. Poškodilo by sa tým aj súčasné slovenské výtvarné umenie: málokto zo súčasných kritikov umenia na Slovensku má btoľko živých kontaktov na medzinárodnú umeleckú scénu, ako Vladimír Beskid. Zahraničie vôbec nebude ŕozumieť tomuto neprofesionálmemuu rozhodnutiu.

Zuzana Bartošová, PhD., historička umenia,
členka Slovenskej sekcie AICA
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
3.2.2011 00:28 | Zuzana Bartošová, Ph.D.

Som zásadne proti tomu, aby pracovné miesta a funkcie riaditeľov odborných inštitúcií boli obsadzované na základe politických dohovorov. Sú isté nároky v Európskej únii, ktorej sme členmi, na odbornosť riaditeľov nemocníc (ak sú mestské, regionálne, alebo štátne), poisťovní (ak sú mestské, regionálne, alebo štátne), škôl, knižníc, galérií, múzeí... Všade tam by malo ísť predovšetkým o odbornosť, o poctivosť v práci, o dodržiavaníe dohovorov, o program inštitúcie kompatibilný s inými krajinami v Európe, o spokojnosť vzdelaného občana, a nie o to, či niekto zo straníckeho prostredia novopečeného župana, primátora či starostu alebo poslanca príslušného zastupiteľstva, má záujem získať pevné pracovné miesto pre svojho blízkeho. Som zásadne proti odvolaniu Vladimíra Beskida z funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Týmto krokom by sa ukázala úbohosť a periférnosť slovenského prostredia, ktoré si neváži prácu renomovaného odborníka, uznávaného doma i v zahraničí. Poškodilo by sa tým aj súčasné slovenské výtvarné umenie: málokto zo súčasných kritikov umenia na Slovensku má btoľko živých kontaktov na medzinárodnú umeleckú scénu, ako Vladimír Beskid. Zahraničie vôbec nebude ŕozumieť tomuto neprofesionálmemuu rozhodnutiu.

Zuzana Bartošová, PhD., historička umenia,
členka Slovenskej sekcie AICA
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
2.2.2011 18:23 | Gabriela Chovaňáková

Nesúhlasím s odvolaním p. Beskida!! Je pravda, že nikto nemá mať svoje miesto "vyarendované naveky" ako to tvrdí nepodpísaný, no kto pozná p. V. Beskida, nepochybuje, že tento človek nielenže o umení vie zaujímavo rozprávať, ale vie súčasné umenie i sprístupňovať verejnosti, podporuje nových mladých umelcov. Vďaka tomuto človeku som spoznala krásu a zmysel moderného umenia, ktoré je pre mnohých nepochopené a "neumelecké". Nie každý má chuť ochkať pri pohľade na zátišie s ovocím či slovenskou dedinou...
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
2.2.2011 17:19 | Daniela Čeplíková

Jednoznačne proti návrhu
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
2.2.2011 16:00 | Joško Hlavička

Pán Ing. Mikuš a bakalár Zdenko Čambál z roku 2006 si míli Galériu Jána Koniarka s kultúrnym domom vo Vlčkovciach.
Ad: "o"
1.2.2011 21:50 | Blažej Baláž

"geroji" sa podpisujú, "Ó".
Socialistické maniére si práve dobre pamätám, súdruženko.
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
1.2.2011 20:50 | Biacovsky Norbert

Proti navrhu na odvolanie riaditela
Ad: Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave
1.2.2011 09:37 | Lukas Berberich

som jednoznoznacbe proti!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (24)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie
Kultúra

Súvisiace regióny
Trnava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt