spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti návrhu na odvolanie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

My, dolupodpísaní, protestujeme proti návrhu odvolať riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave, PhDr. Vladimíra Beskida.

Vladimír Beskid je v slovenskej kunsthistórii (a nielen v slovenskej) váženým odborníkom, popredným autorom koncepcií desiatok výstav realizovaných doma i v zahraničí. Autorom množstva publikácií, článkov o súčasnom umení, spoluautorom Dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia (SNG Bratislava), ako aj East Art Map (The MIT Press).

Počas jeho pôsobenia sa GJK etablovala medzi galérie s kvalitným domácim i medzinárodným programom, v ktorom dominovali výstavy Supernova – súčasné britské umenie a  Minimal Shift. Návštevník  galérie tak mohol priamo obdivovať diela svetových hviezd akými sú Sol LeWitt, Carl Andre, On Kawara, Richard Long, Douglas Gordon, Miroslaw Balka, ale aj Miloš Bazovský, Július Koller, Stano Filko či Jiří David. Vladimír Beskid rozšíril galériu o výstavné priestory (klUb3, EX/IN, Billboart) a stálu expozíciu zo zbierok GJK. Taktiež založil bienále mladého slovenského umenia – Skúter a Stredoeurópsky festival umení.

Práve medzinárodné kontakty a aktivity radia galériu medzi inštitúcie, ktoré rezonujú aj v rámci stredourópskeho priestoru. Podľa aktuálneho rankingu prestížnej svetovej databázy Artfacts.net je Galéria Jána Koniarka  považovaná za tretiu najlepšiu na Slovensku. Vyváženosť koncepcie galérie, kde nechýba ani priestor pre kvalitných umelcov staršej i mladšej generácie z Trnavského kraja, je ojedinelá a možno ju smelo porovnať s kvalitnými inštitúciami v zriaďovateľskej kompetencii krajov v susednom Česku, akou je napríklad GASK - Galerie Středočeského kraje Kutná Hora.

Pre nás je neprijateľné, ak dnes volajú politickí predstavitelia kraja po zmene modelu inštitúcie od progresívneho ku konzervatívnemu a zakrývajú svoje mocenské ambície nezmyselnými kontrolami hľadajúc každú chybu na odvolanie Beskida. Toto je  cesta späť, do rokov 1993-98. Župan Tibor Mikuš a jeho politická suita už svoje neodborné a renomé galérie poškodzujúce zásahy do jej autonómneho chodu preukázali niekoľkokrát, ako aj svoj vkus a vzťah k umeniu. V ich ponímaní je umenie pseudoestetickou slúžkou a dobre výhodným kamarátšaftom. Takýto variant ne/kultúrnej politiky tvrdo odmietame a dôrazne protestujeme proti permanentnej demonštrácii moci miestnych politikov, ktorý zjavne nerozumejú umeniu a chcú ho len zneužívať.

Vyzývame preto nielen Ministerstvo kultúry SR, ale i vládu Slovenskej republiky, aby zamedzili svojvôli politikov samospráv a neostali nemé a hluché k problémom, ktoré sú spojené s umením a kultúrou v regiónoch. Taktiež vyzývame vládu SR aby iniciovala kvalitatívny audit kultúrnej politiky VÚC v oblasti riadenia inštitúcii, ktoré sú v ich kompetencii.

Dôvody na odvolanie Vladimíra Beskida považujeme za zanedbateľné v konfrontácii s jeho prínosom na poste riaditeľa tejto inštitúcie. Domnievame sa, že odbornosť, kvalita a relevantné medzinárodné výsledky by mali byť hodnotené pozitívne a nie šikanované alebo odstraňované. Odmietavé stanovisko deklaruje aj Rada galérií Slovenska a slovenská sekcia svetovej organizácie teoretikov výtvarného umenia AICA.
Na základe vyššie uvedeného posudzujeme návrh odvolania za nekompetentný, nesprávny a ohrozujúci vyprofilovaný charakter galérie, ktorý dosiahla počas pôsobenia PhDr. Vladimíra Beskida na poste riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave.


Doc. akad. mal. Blažej Baláž, výtvarník, iniciatíva Výzva slovenských výtvarníkov a teoretikov
Mgr. Art. Michal Moravčík, Art.D, výtvarník, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo
Mgr. et Mgr. Art. Jana Kapelová, výtvarníčka, iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehloPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie
Kultúra

Súvisiace regióny
Trnava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS