spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za bazén pre všetkých vodných pólistov

Podporu petícii možno vyjadriť elektronickým hlasovaním alebo zaslaním podpísaných hárkov zástupcom petície.

Starostke mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Ministerstvu školstva Slovenskej republiky

V Bratislave 10. 12. 2010


Vážená pani starostka, Vážený pán minister školstva,

bazén na ZŠ A.Dubčeka na ul.Majerníkova 62 v Bratislave bol postavený pre podporu športovania s parametrami vyhovujúcimi pre mládežnícke vodné pólo. Viac rokov slúžil ako základňa pre mnohých športovcov vrátane vodnópolistov. Druhý bazén, ktorý slúži pre účely súťaží a celej vodnópolistickej základne sa nachádza na Pasienkoch v Bratislave. Žiaľ, Bratislava ako hlavné mesto inými bazénmi vybavenými pre vodné pólo nedisponuje. Naše deti, ktoré sa ukázali ako talenty vodného póla navštevovali prípravku vodného póla 3 roky a patrili do Karloveského športového klubu. Tento Klub zároveň reprezentovali aj na súťažiach a tým i celú mestskú časť Karlova Ves. Žiaľ, od tohoto školského roku 2010/2011, nemá klub kde trénovať. Dôvody: po každoročných peripetiách zástupcov klubov Karloveský športový klub a Slávia UK Bratislava s pani riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka ohľadom prenájmu bazéna v poobedných hodinách, bol bazén pre rok 2010/2011 prenajatý, resp. zmluva podpísaná len s jedným subjektom. Tento subjekt, ktorý vznikol odtrhnutím sa zo základne Slávie UK, má cca 10-15 hráčov rôznej vekovej kategórie, čo nepostačuje pre účasť družstva v oficiálnych súťažiach v SR. Zároveň ale  tento subjekt rozhoduje o poskytovaní bazéna v popoludnajších hodinách. Tieto hodiny si žiaľ ostatné vodnopólové kluby prenajať nedokážu, a to vzhľadom na vysokú komerčnú cenu i ponúknuté nevhodné hodiny na prenájom. Nakoľko naše deti pólo veľmi baví, dostali sme ponuku od klubu Slávie UK /www.vodnepolo.sk/ pokračovať v tréningoch na Pasienkoch. Táto situácia je pre rodičov, ktorí bývajú v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Devinska N.V. a pod., veľmi náročná a trvalo neudržateľná, nakoľko tréningy sú denne. Niekoré deti už pólo zanechali.

 

Z týchto dôvodov žiadame:

  1. Aby bazén, ktorý bol postavený pre športovanie mládeže s parametrami pre vodné pólo slúžil všetkým vodnopólovým klubom bez rozdielu s primeraným časovým priestorom.
  2. Prehodnotenie dôvodov zverenia bazéna subjektu Pressburg waterpolo team.
  3. Vysvetlenie prečo nebola dodržaná cena za prednájom schválená miestnym zastupiteľstvom Karlova Ves.


Za petičný výbor:

Ing. Veneta Macková, Lipského 2, 841 01 Bratislava /osoba pre kontakt/, peticiavodnepolo@gmail.com
Renáta Csanová, Hlaváčkova 17, 841 05 Bratislava, tel: 0948037029, csanova@fsport.uniba.sk
Martin Jediný, H.Meličkovej 13, 841 05 Bratislava
PaedDr. Dagmar Hansstein, H.Meličkovej 1/C, 841 05 Bratislava, dasa.h@slovanet.sk

 

Petičný hárok na stiahnutie:

Peticny_harok_bazen_Majernikova.doc  (44 kB)POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Samospráva
Šport
Štátna správa

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS