spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR

Vážený pán minister,

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako jedna z odborných organizácií Ministerstva životného prostredia SR od svojho opätovného osamostatnenia a oddelenia od Slovenskej agentúry životného prostredia pred desiatimi rokmi prešla zložitým vývojom. Po svojom ustanovení sa etablovala ako profesionálna inštitúcia so stabilnou štruktúrou, odborným potenciálom a kvalifikovaným tímom, a to na úrovni metodického riadenia na ústredí organizácie, ako aj praktického výkonu ochrany prírody na organizačných útvaroch – správach národných parkov, správach chránených krajinných oblastí a regionálnych strediskách ochrany prírody. Dokonca bol zaznamenaný nárast počtu odborných pracovníkov a strážcov v tejto dlhodobo finančne a personálne podhodnotenej inštitúcii.

Po zmene vedenia organizácie a najmä po nastúpení predchádzajúcej vlády bol pozitívny trend zvrátený. Personálne a organizačné zmeny mali za následok obsadenie vedúcich funkcií politickými nominantmi, odchod odborne a morálne zdatných pracovníkov, stratu „svojprávnosti“ a odbornej nezávislosti jednotlivých pracovísk, oslabenie ich kompetencií, politické a nekompetentné ovplyvňovanie odborného výkonu a stratu kreditu inštitúcie ako takej. Nesúhlas s takýmto vývojom, s dehonestáciou úsilia generácií ochrancov prírody a s presadzovaním lobistických záujmov na úkor odbornosti a zákonnosti vyjadrili desiatky zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR už v roku 2007 vo výzve ministrovi životného prostredia na vyvodenie osobnej zodpovednosti voči vedeniu organizácie, ktoré zapríčinilo tento stav.

K tomuto nepriaznivému vývoju prispel najmä predchádzajúci riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR a pokyny vysokých ministerských úradníkov za bývalej vlády. Výsledkom je organizácia vnímaná odbornou i laickou verejnosťou ako odborne, kapacitne a morálne vybrakovaná, ako inštitúcia, ktorá stratila kredit a dôveryhodnosť.  Neustále znižovanie rozpočtu, nekompetentné vedenie a časté zásahy zvonka obmedzili možnosť riadneho fungovania organizácie a plnenia jej poslania hájiť záujmy ochrany prírody na Slovensku, napríklad aj schopnosti čerpať prostriedky z projektov.

Preto sme s nádejou a očakávaním prijali nástup nového riaditeľa Ing. Mariána Jasíka, ktorého poznáme ako čestného, odborne zdatného a skúseného človeka s predpokladmi na zvrátenie nepriaznivého trendu a zavedenie systému a opatrení, ktoré by pomohli vrátiť organizácii kredit, odbornosť, morálku a smerovanie na úroveň európskych štandardov. Ing. Marián Jasík je osobnosť, u ktorej nám nie je známy konflikt záujmov, čo napokon aj sám vylúčil. Svoj charakter prejavil aj odstúpením z funkcie pre zásadný postoj, ktorým si získal našu úctu a ďalšiu podporu. Jeho rozhodnutie a najmä dôvody tohto rozhodnutia vyvolali u značnej časti zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR veľké znepokojenie a obavy z budúcnosti tejto organizácie i ochrany prírody na Slovensku.

Vláda Slovenskej republiky prezentuje ochranu prírody ako zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k využívaniu prírodných zdrojov chce pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity a zásady trvalo udržateľného rozvoja. Za predchádzajúcej vlády sa na poste ministra životného prostredia vystriedalo päť ľudí. To je neslávny slovenský rekord, ktorý už sám o sebe odzrkadľuje úpadok envirorezortu. Ten vyvrcholil jeho zánikom ako samostatného ministerstva. Pracovníci štátnej ochrany prírody od novej vládnej garnitúry očakávajú okrem  opätovného zriadenia rezortu aj ďalšie pozitívne kroky na základe odbornosti, kompetentnosti a schopnosti riešiť veľmi vážnu situáciu, v ktorej sa výkon ochrany prírody a nezávislosť odbornej organizácie nachádza, s dôveryhodným vedením na všetkých riadiacich postoch a s podporou zamestnancov.

Dôveryhodnosť možno obnoviť len s fundovanými profesionálmi, ktorí majú odborný aj osobný vzťah k ochrane prírody, jasnú víziu a koncepciu a skutočný záujem riešiť vzniknutú situáciu v prospech záujmov ochrany prírody, bez uplatňovania politických a lobistických záujmov. Okrem absencie konfliktu záujmov na všetkých pozíciách sú dôležitými pojmami aj slušnosť, morálka, rešpektovanie práva a verejného záujmu.

Veríme, že táto vláda je citlivá na transparentnosť a odbornosť a uprednostní ju pred politickými nomináciami, klientelizmom a ekonomickými záujmami úzkych skupín. Preto Vás, pán minister, vyzývame, aby ste v súlade s tým vytvorili podmienky pre zvrátenie nepriaznivého vývoja v stave ochrany prírody na Slovensku. Žiadame, aby sa do čela našej  organizácie dostalo také vedenie, ktoré bude nezávislé na politických a ekonomických záujmoch, bude mať dôveru zamestnancov a bude mať podporu ministerstva i verejnosti pri presadzovaní potrebných zmien v ochrane biologickej a krajinnej diverzity a prírodného dedičstva tejto krajiny a plnení si záväzkov voči občanom tohto štátu i medzinárodnému spoločenstvu.

Obraciame sa na Vás pán minister, pretože sme presvedčení, že správnym rozhodnutím je možné pozitívne riešiť zložitú situáciu v našej organizácii. My zamestnanci ponúkame spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
27.12.2011 08:46 | janka

chcela som povedať že odborná organizícia je i napriek podpore
zbytku ochranárov ignorovaná politickými nominantami vo vedeniach úradov ŽP
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
27.12.2011 08:43 | janka

Kto zhodnotí stav po roku a pol?
Zlepšil sa? Naplnili sa nádeje ŠOP - ky? Som svedkom toho, že ignorácia odbornej organizácie a navyše podporenej i zbytkom pracujúcich ochranárov na úradoch je prebitá politickými nominantami vo vedeniach úradov ŽP na oboch stupňoch. V mene čoho a koho? Treba v tejto dekadentnej spoločnosti odpoveď?
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
10.12.2010 21:51 | Jozo

To akoze naco ide Zuskin navstevovat pracoviska??? Vsak on nebude riesit ziadne smerovanie SOPy, len plnit poctivo prikazy madara
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
10.12.2010 08:32 | Ado Mezei

ad Peter Straka:
Peter, iste si pamatas, aka bola predstava o poslani a fungovani SOPky pri jej vzniku. Zmeny, ku ktorym doslo neboli vzdy vynutene celospolocenskymi potrebami, resp. potrebami ochrany prirody.
Ak Jano Zuskin dokaze vratit SOPke jej povodnu tvar, potom moze nastupit veta v zaverecnej casti tvojho prispevku, cit: "...dúfam že sa to raz trochu zmení a budete sa možno aj diviť ale svojim spôsobom verím aj Janovi Zuskinovi, treba mu pomôcť, byť na jeho strane a som presvedčený, že aj on pochopí, kde sú ochranári a že aj on je ochranár, alebo by ním chcel ostať."
Jano je stary kozak v ochrane prirody a ak bude chciet pomoc, staci sa stretnut. Zatial k tomu nemal cas, ale v maili vsetkym pracovnikom prislubil navstivit jednotlive pracoviska osobne.

ps - pokial su vsak moje informacie spravne (a bol zachovany zo strany MZP aj spravny postup), tak J.Zuskin by mal byt POVERENY vykonom funkcie GR do doby vyhlasenia vysledkov vyberoveho konania. Uzavierka prihlasok bola do 6.12. t.r., teda do minuleho pondelka.
Na úrady prichádzajú noví analfabeti
10.12.2010 07:27 | Roman Kanala

Na úrady prichádzajú noví analfabeti
Vladimír Holčík, SME štvrtok 9. 12. 2010

komentare.sme.sk/c/5677129/na-...
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
9.12.2010 17:21 | Habeas corpus...

Kristinko:

Ešči furt ci to nedošlo, budz peneeži alebo komunizmus?!
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
9.12.2010 13:18 | Kristína Krnová

Bez ohľadu na osoby, o ktorých sa tu píše a ktoré nepoznám, akousi vedľajšou témou diaskusie tu i inde (otvorené listy prof. Hubu)je "lepšia" perspektíva, ktorú mnohí opierajú o nádej. Ale o nádej v čo (v koho)? Čo možno čakať od systému, ktorý nehanebne zneužíva princípy demokracie (otázkou je však aj jej použiteľnosť v situácii, keď pôvodným (antickým) mechanizmom nemožno reagovať na ignoranciu týchto princípov)a jeho protagonisti sa zakaždým krátko po voľbách vysmejú zneužitým občanom do očí? Čo možno napokon čakať aj od občanov, ktorí o také dve-tri generácie (možno skôr)zabudnú, kým sú a súčasťou čoho svojou biologickou podstatou sú; už budú zdieľať názor, že sú len spotrebiteľmi,konzumentmi, bytosťami, ktorých zmyslom života je nakupovať atď. Pracuje sa na tom vcelku úspešne (reklama, médiá a spol.), protitlak chýba. Kto si myslí opak, býva smiešny, out, ako sa tomu teraz hovorí, a v intenciách takýchto kritérií aj neúspešný.Čo je bolestné, ani škola nerobí nič (resp. robí len málo) pre to, aby deti nemali vymyté mozgy ešte predtým, kým dospejú.Nech žijú jaloví ministri školstva, ktorí omieľali vlastenectvo, a ekologickú výchovu vysunuli na okraj svojich zámerov podobne, ako je vo vedomí vládnych garnitúr bagatelizavaný význam MŽP, ktoré by zo strategických dôvodov malo byť jedným z najdôležitejších. Ale to by kdesi "hore" a v "zhora" porozdeľovaných kreslách museli sedieť osobnosti, ľudia, ktorý majú popri patričnej odbornosti aj ducha a nielen tú mozgovú hemisféru, ktorá spracúva ich kšeftárske záujmy, zámery a preferencie.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
9.12.2010 11:54 | Jozef

Tak to Vám teda pekne ďakujeme pán Straka za vytvorenie tejto obludnej inštitúcie. A nebuďte naivný, vieme kto je Zuskin. Pravdepodobne nemá problém s požiadavkou ministra, aby si tam nechal Mizeráka.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
9.12.2010 10:36 | Peter Straka

Pred 10 rokmi v noci z 6 na 7.7.2000 vznikla po ťažkej debate, hádkach a urážania ŠOP SR. Bol som mnohokrát osočovaný a urazený z vedenia mžp a sažp ale keď to prešlo tak sme si spolu s Martinom Kassom vydýchli, že sa to podarilo. Večer 6.7.2010 so si v tichosti pripomenul 10 narodeniny šopky s povzdychom, že keby sme to vtedy vedeli, kam sa dostane, tak by mi to až tak nevadilo, že sa táto inštitúcia nezrodí. Nástup Mariana Jasika neskor som však považoval za krásny dar k týmto narodeninám ale ako narodeninová zmrzlina aj tento sa rýchlo rozplynul. 3tátna ochrana prírody je obrazom morálky a etiky spoločnosti, ako si váži a ctí prírodu a krajinu v ktorej žije, Dobrá spoločnosť takúto inštitúciu ani nepotrebuje, lebo ochrana prírody je v nej to isté ako ochrana a zvelaďovanie každej morálnej a principálnej hodnoty. To tu však neplatí a preto som doteraz presvedčený, že verejnú službu ochrany prírody potrebujeme najmä na ochranu prírody pred činnosťou ľudí a pre ľudí. A aby sa zachovala, aspoň dačo z nej do budúcna. Ale teraz nie ochranári sú tvorcami jej zlého obrazu aj keď aj tí druhí sa tiež hodnotia ako ochranári. Nie je dôležité, či sa dištancuješ od "extrémneho" spôsobu ochrany prírody, taký spôsob nejestvuje, lebo aj z vyššieho princípu mravného a morálky je ochrana prírody v záujme prírody vždy tým vyšším princípom. Na tomto základe sa nedá hovoriť, že niekto je dobrým a niekto zlým ochranárom. Ja som nešiel do zriaďovania ŠOP naivne, že ona všetko pre prírodu a krajinu zariadi, bolo a je mi jasné, že ide o aj situáciu, keď sa prestane páčiť spoločnosti míňanie verejných peňazí na jej obmedzovanie v mene prírody. Prišlo to rýchlo a tvrdo a o to viac si cením ľudí, ktorí ostali v nej a vydržali ale aj tých ktorí odišli a pokračovali v tom istom princípe inde a inak. Nikdy nie to je extrémom a netreba si klásť maslo na hlavu, že ja som tým nepriateľom spoločnosti a čo s tym... naopak za extrémne neprijateľné je, keď niekto strelí do oka srne a vyhlási to za ochranársky čin, šliapne na motýľa, keď padne na asfalt chodníka s premrznutými krídlami alebo sa uspokojuje nad monohojazyčnou publikáciou o krásach našej prírody alebo krajiny. Chcem ešte len dodať, že stále dúfam a že sa to raz trochu zmení a budete sa možno aj diviť ale svojim spôsobom verím aj Janovi Zuskinovi, treba mu pomôcť, byť na jeho strane a som presvedčený, že aj on pochopí, kde sú ochranári a že aj on je ochranár, alebo by ním chcel ostať. Potom budem vidieť svetlo na konci tunela zvaného šopsr a budem si rád pripomínať hektiku noci zrodenia ŠOP SR pred 10 rokmi.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
9.12.2010 08:31 | Jozef

Čoskoro budú všetci spomínať na zlaté časy za Mizeráka. To čo do riadenia prinesie frustrovaný a zakomplexovaný Zuskin bude mnohokrát horšie.
Každý normálny človek z tejto zhnitej inštitúcie odíde, alebo bude trpieť.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
8.12.2010 22:07 | sssssssssss

Tak ako organizátori petície...ste spokojní s výberom?
www.sme.sk/diskusie/1769327/1/...
A meniť sa nič nebude hahhahaha
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
8.12.2010 22:04 | Slawys

Tak ako organizátori petície...ste spokojní s výberom?
www.sme.sk/diskusie/1769327/1/...
A meniť sa nič nebude hahhahaha
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
5.12.2010 21:11 | Roman Kanala

Tak som to podpísal aj ja, aj keď tam nepracujem v štátnej ochrane prírody.

Dúfam len, že to ešte k niečomu bude. Ak by padla celá vláda, tak budú ešte trudnejšie myšlienky. Krpatá Zurinda, krpatá, krpatá, to zas raz prekombinovala, ako pri prezidentských voľbách, skupinkovaní a likvidovaní SDKÚ v Bratislave, kde bola najsilnejšia, aby to potom pohnojila s primátorskými voľbami.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
4.12.2010 20:30 | Juraj Hajdú

No priatelia, mam obavy , ze tento boj sa peticiami vyhrat len tak nepodarí... Som vsak nesmierne rad , ze ju mozem podporit! Tej bandy, co ani nikto poriadne nevie skadial prisla ale vsetci uz vieme na co prisla - aby zlikvidovala to co je na Slovensku krasne - prírodu. Smrdí to tu uz poriadne dlho a priznajme si ze mame toho uz plne zuby!!! Vedome podporuju nicenie prirodneho dedicstva nasho krasneho Slovenska.. Ludia otupeny materializmom drziaci hubu a krok zo strachu ze pridu o pracu preberme sa... Sme jak Zombie naprogramovaní proti svojmu vlastnemu presvedceniu a poslaniu... Znicí to nielen to co sme sa odhodlali chranit a zveladovat ale nakoniec to zozerie a pripraví o zdravy rozum aj nas samych...
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
4.12.2010 08:54 | ...

No zbohom, vsak to je dalsi z Mizerakovej partie....
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
3.12.2010 15:01 | A.Mezei

dnes udajne nastupil povereny GR J.Zuskin
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
3.12.2010 11:40 | Roman Kanala

Na tému Jasík - Mizerák:

komentare.sme.sk/c/5666820/rad...
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
2.12.2010 20:42 | Mgr. Valéria Kostková-Z

Vďaka nejednotnosti riadenia ochrany prírody v našom štáte dochádza k neskutočnej devastácii prírody a k bohapustému rabovaniua jej zdrojov ekonomicko-politickou loby s tichým súhladom z najvyšších kruhov. Je smutné, že si takto necháme ničiť životné prostredie! Hodne cestujem a veľa vidím, je až neuveriteľné, ako všetky vládne garnitúry od revolúcie iba drancujú a celá krajina sa začína podobať na Zem po apokalypse!
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
2.12.2010 14:01 | Lucia Bobakova

V SOP SR som pracovala viac ako 6 rokov. Nikdy to nebolo idealne a lahke, ale az do roku 2007 sa dalo povedat, ze sa jedna o organizaciu, ktorej cielom bola ochrana prirody a ktora mala aspon nejake slusne odborne zazemie. Potom doslo k dramatickym zmenam a jednine, co mala SOP SR s realnou ochranou prirody, bolo ze kde to len bolo mozne, stala proti nej, prijimala nekompetentne rozhodnutia a potapala sa politickom hnoji. V tomto obdobi som zo SOP SR odisla. Jednak som vazne ochorela, ale najma som si nepriala, aby moje meno bolo nadalej spajane s instituciou, ktorej konanie sa cim dalej tym aktivnejsie zasadzovalo za cinnosti ochrane prirody neprospesne az skodlive. Aj preto som s nadejou uvitala menovanie M. Jasika do funkcie riaditela SOP SR. Nezavidela som mu zdedenu situaciu, ale zaroven je to clovek, ktory rozhodne ma kredit urobit zmeny a aj v tazkych casoch financnej krizy priniest nejaku obrodu do SOP SR. Zial, asi nie je o to zaujem?! Asi nie je zaujem o fungujucu SOP SR? Ale ak naozaj nie je, tak potom si kladiem otazku na co vlastne je? Preco ju teda v ramci uspornych opatreni rovno radsej nezrusime? Co horsie ako to co tu uz bolo za posledne 4 roky sa este moze stat? Mne sa zda ze nic.Vdaka a neostava len verit.
Ad: Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR
2.12.2010 13:10 | Milan Hromada

nie som zamestnancom ŠOP-ky ako mnoho ďalších mojich kolegov, nesúhlasím s Petrom, aby som nepodpisoval túto výzvu. Je mi to ľúto, zo Zákona 543/2002 Z.z. mám rovnaké povinnosti a práva ako ŠOP-kári, len nemôžem byť vybavený ako oni, nakoľko nie som zamestnancom ŠOP-ky, ináč by nás mnohí občania najradšej utopili v lyžičke vody. Nestratili sme svoju tvár v uplynulom období ani nie sme si vedomí že by sme sa prepožičali na niečo, čo by niekoho oprávňovalo nás vyradiť z tohoto prostredia. Vážený Peter a ostatní ŠOP-kári, bez podpory verejnosti, MVO a dobrovoľníkov z radov stráže prírody svoje dobre myslené úmysly neuvediete do praxe. Prajem Vám mnoho zdaru!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (35)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Ochrana prírodyREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt