spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporme rodiny s deťmi

Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne,

v mene petičného výboru petície „Podporme rodiny s deťmi“, ktorý zastupuje všetkých rodičov (t.j. mamičky a oteckov na materskej a rodičovskej dovolenke, budúcich rodičov, rodičov dvojičiek a trojičiek, náhradných rodičov) Vás žiadame o doplnenie navrhovaného zákona o rodičovskom príspevku o nižšie uvedené požiadavky.

Sme si vedomí, že rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a súhlasíme s tým, že zásluhovosť sa má odraziť na dĺžke poberania materskej dávky a jej výške. Z rokovaní petičného výboru s pani premiérkou Ivetou Radičovou a s pánom ministrom Jozefom Mihálom vyplynul veľmi silný záujem riešiť danú otázku, čo aj vyjadrili verejnými prísľubmi. Samozrejme, nechceme, aby zostalo len pri sľuboch a preto očakávame konkrétne riešenia, ktoré si vyžadujú krytie zo štátneho rozpočtu. Uvedomujeme si, že ekonomická kríza má aj dôsledky, no apelujeme na Vás, aby ste sa pokúsili hľadať finančné zdroje a navýšili štátny rozpočet na rok 2011 o dostatočnú sumu tak, aby rodičia na rodičovskej dovolenke mohli dôstojne prežiť toto citlivé obdobie výpadku jedného príjmu v rodine. Rodičovská dovolenka je zároveň obdobím, kedy sa každý zodpovedný rodič stará o svoje deti a snaží sa z nich vychovať ďalšiu generáciu slušných a pracovitých občanov (budúcich daňových poplatníkov a platcov odvodov). Nežiadame teda len "dávku", ale je to investícia do budúcnosti tohoto štátu, čo si ako volení zástupcovia občanov určite plne uvedomujete.


Na základe uvedeného navrhujeme:

1. Do prechodných opatrení (okrem zachovania zvýšeného rodičovského príspevku v sume 256€ tým mamičkám, ktorým bol už priznaný podla súčasného zákona) zahrnúť aj ďalšie prechodné ustanovenie pre tie mamičky, ktoré by nastúpili na materskú dovolenku podľa súčasného zákona (čiže by aj ony po skončení materskej dovolenky dostávali zvýšený rodičovský príspevok v sume 256€). Sme si vedomí, že všetkým sa nedá vyhovieť, ale požadujeme, aby v tzv. "vákuu" zostalo čo najmenej mamičiek. Tým sa zmierni sociálny dopad na veľké množstvo rodín. (Treba si uvedomiť, že to nie je len zníženie o 66€, ale zníženie až o 25%). Samozrejme aj naďalej požadujeme zvýšenie rodičovského príspevku pre mamičky dvojičiek a trojičiek, ako aj pre náhradné rodiny, aby tieto mohli poberať všetky sociálne dávky rovnako ako biologickí rodičia.

2. Týmto otvoreným listom zároveň chceme dodatočne predložiť nový návrh riešenia spravodlivejšieho výpočtu rodičovského príspevku a to výpočtom zo sumy životného minima. Tým pádom bude zabezpečená aj valorizácia rodičovského príspevku, aby táto štátna sociálna dávka mala aj po niekoľkých rokoch aktuálnu hodnotu.

3. Za samozrejmosť považujeme, že v predmetnom zákone budú zapracované všetky verejne vyhlásené sľuby pani premiérky a pána ministra práce sociálnych vecí a rodiny k spokojnosti všetkých mamičiek (t.j. postupné približovanie materskej dovolenky k dĺžke 1 roka a výške 100% čistého príjmu a vyriešenie rodičovského príspevku v prospech rodičov)

Vážení páni poslanci, vážene pani poslankyne, pevne veríme, že náš návrh budete akceptovať a zohľadníte ho pri hlasovaní o návrhu zákona o rodičovskom príspevku.


Petičný výbor:

PhDr. Linda Kubriczka, Veľké Orvište
Alena Lelovičová, Hlohovec
Ing. Bc. Oľga Říhová, Košice
Ing. Gabriela Kalašová, Varín
Ing. Katarína Čisárová, Košice
Denisa Gajdošová, Piešťany
PhDr. Dajana Al-Aani, Martin
Alena Svrčková, BudmericePOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rodina
Deti a mládež
Ekonomika
Štátna správa
Politika
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS