spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Občianska charta 2010

V novembri 1989 sme pocítili krátky závan nádeje, ktorá sa po rokoch rozplynula ako premárnená šanca. Na jednej strane sa podarilo vybudovať základy slobodného a rovnoprávneho spolužitia všetkých občanov a my si vážime obetavú prácu všetkých, ktorí sa na tomto neľahkom procese podieľali. Na strane druhej sa otupuje pluralita verejného diskurzu, sloboda sa zamieňa za lojalitu k jedinému ekonomickému systému, v čoraz väčšej miere sa prijímajú zákony smerujúce proti duchu Nežnej revolúcie a demokracia sa zo spontánnych aktivít občianskej spoločnosti mení na vyprázdnenú a zneužiteľnú formálnu procedúru.

Verili sme, že preberáme veci do vlastných rúk a zatiaľ sa spoločnosti zmocnila oligarchia. Verili sme, že zvrhnutím vlády jednej strany sa zvýši vplyv občana na veci verejné a zatiaľ politický život ovládla partokracia, ktorá iba rozšírila model všemocnej štátostrany na viaceré subjekty. Verili sme, že ekonomická sloboda odstráni ideológiu z hospodárskeho života a zatiaľ marxistické poučky vystriedali neoliberálne dogmy. Verili sme, že zdravé životné prostredie sa stane prioritným štátnym záujmom a zatiaľ pozorujeme, že princípy udržateľného života si neosvojila žiadna z doterajších vlád. Verili sme, že koniec studenej vojny prinesie zánik vojenských blokov a ideologických zákopov a zatiaľ sme prešli len z jednej strany barikády na druhú. Verili sme, že nevyhnutnou podmienkou demokracie sú pluralitné médiá a slobodný dialóg a zatiaľ verejný diskurz ovládla propaganda, ktorá spôsobila, že ľudia podobne ako počas normalizácie opäť neveria tomu, čo čítajú v novinách, čo počujú  v rozhlase a čo vidia v televízii. V takomto systéme počuť čoraz viac hlas mocných a vplyvných a čoraz menej hlas slabých a znevýhodnených.

Základným pocitom mnohých občanov sa stala apatia a nedôvera. Nedôvera v hodnoty, nedôvera v systém a nedôvera v jeho predstaviteľov. Nechceme už žiť v lži. Nechceme sa tváriť, že žijeme v demokratickej spoločnosti, keď o najzávažnejších otázkach nerozhodujú občania, ale zoskupenia investorov. Nechceme sa tváriť, že štát obhajuje práva svojich občanov, keď nevieme čeliť jeho korporatívnemu aparátu slúžiacemu na ďalšie obohacovanie mocenských elít. Nechceme sa tváriť, že sme slobodnými občanmi slobodného štátu, keď miera korupcie u nás predbehla mnohé diktátorské štáty a nadobudla rozmery latentného štátneho prevratu.

Chceme, aby predstavitelia verejnej moci brali demokraciu vážne, aby ju bránili na všetkých úrovniach a dôsledne ju uplatňovali. Chceme, aby demokracia nebola len prázdnym slovom, aby práva neexistovali len na papieri a aby tento režim odstránil rozpory medzi demokratickými ideálmi a praxou, aby si plnil vlastné záväzky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov. Dennodenne sa presviedčame, že občania sa až príliš často svojich ústavných práv nedovolajú, pretože akýkoľvek činiteľ akejkoľvek hoci aj periférnej moci môže ich právo viazať na okolnosti a podmienky, ktoré v ústave nie sú a ani byť nemôžu. Najvyšší zákon štátu sa tak stáva skôr dobrým úmyslom a programom než zárukou ľudských práv. Ľudia z vlastnej skúsenosti vedia, ako sa naplnenie mnohých práv garantovaných nielen Ústavou, ale aj rešpektovanými medzinárodnými zmluvami stáva pre nich nedosiahnuteľné a fiktívne. Niektorí ľudia na tieto nedostatky upozorňujú a dožadujú sa v konkrétnych prípadoch aj nápravy – ich hlasy však zostávajú väčšinou bez odozvy. Mnohé rozhodnutia, ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú život občanov, prebiehajú celkom mimo ich kontroly. Sú iniciované lobbistami, ktorí manipulujú a korumpujú politikov a úradníkov verejnej správy. Často sa pri tom nedodržiavajú alebo obchádzajú predpisy o verejných zákazkách a o výberových konaniach. Verejná správa až príliš často zlyháva pri ochrane verejných záujmov, ktoré by mala podľa zákona chrániť. Za systémovú chybu považujeme, že výkon verejnej správy v krajoch a obciach naďalej určujú záujmy politických strán.

Veríme v ideály Nežnej revolúcie a chceme ich uviesť do života. Pripomíname nesplnené požiadavky Verejnosti proti násiliu a Koordinačného centra slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989:

 • žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát;
 • žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu;
 • žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva;
 • žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie;
 • žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe a naplnení životnej dráhy.

Nie sme zahľadení do minulosti, uvedomujeme si nové výzvy a sme presvedčení, že s myslením 19. storočia a obavami 20. storočia nie je možné riešiť problémy 21. storočia. Ale vieme aj to, kde sme zišli z cesty a na čo by sme mali nadväzovať. Veríme, že tieto požiadavky mali svoj hlboký zmysel, hlásime sa k nim a upozorňujeme na neplnenie toho, čo sa nový režim sám zaviazal dodržiavať. Preto nabádame ľudí, aby vytvorili normy individuálneho správania popri tých, ktoré určuje zdiskreditovaná štátna moc. Jednorazový odpor nič nezmení, možno na okamih zatrasie verejnou mienkou, no mocenské elity to prežijú. S čím však nemôžu dlhšie žiť, to je vytrvalý nátlak, ktorý neustále narastá, organizácie, ktoré sú ustavične činné, ľudia, ktorí sa poučili z neúspechov a nabudúce to urobia lepšie. Po dvoch desaťročiach sa menia podmienky, nie však cieľ – vrátiť moc do rúk ľuďom. Preto voláme po participatívnej demokracii, ktorá môže zvýšiť účasť ľudí na rozhodovaní – práve tak, ako sme počas Nežnej revolúcie volali po kvalitatívne novej občianskej spoločnosti, po odobratí moci straníckym centrálam - nie po reštaurácii starých partokratických pomerov a nahradení diktátu štátu diktátom trhu. Minimálne nástroje na priblíženie sa k tomuto stavu, ktorý by obmedzil moc politických strán a posilnil moc občana sú nasledovné:

 • žiadame uzákoniť zákaz prijímania darov pre politické strany od podnikateľských subjektov
 • žiadame reformu volebného systému, ktorá by umožňovala kandidovať do parlamentu aj nezávislým osobnostiam bez straníckych kandidátok
 • žiadame maximalizovať váhu preferenčných hlasov bez percentuálneho obmedzenia
 • žiadame zrušenie volebnej kaucie
 • žiadame zníženie kvóra potrebného na vstup do parlamentu na 3 percentá voličských hlasov
 • žiadame odstránenie kvóra potrebného na platnosť referenda
 • žiadame zníženie počtu podpisov potrebných na prerokovanie občianskej petície v parlamente na 50 000
 • žiadame priamu voľbu verejného ochrancu ľudských práv občanmi a zvýšenie jeho právomocí.

V systéme, ktorý je podľa environmentalistov neudržateľný, podľa feministiek patriarchálny, podľa mierových aktivistov militaristický, podľa alterglobalistov hlboko nespravodlivý a podľa menšín rasistický nie je možné uspokojiť sa s takýmito trendmi. Demokraciu treba brať vážne. Nežná revolúcia sa neskončila. Dokončime ju!


Miroslav Babjak, informatik; Nataša Blahová, učiteľka; Michal Čukan, študent; Peter Daubner, študent; Michal Feik, manažér; Jakub Gažmerčík; študent; Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ; Roman Jurík, pracovník sociálnej služby; Kamil Kandalaft, ľudskoprávny aktivista; Peter Krákorník, informatik; Juraj Marušiak, politológ; Juraj Mesík, environmentalista; Zuzana Mokráňová, nezamestnaná; Vladimír Olej, manažér; Viera Petrášová, učiteľka; Peter Ponický, vysokoškolský učiteľ; Jiří Rais, dôchodca; Miroslav Šimkovič, psychológ; Mária Štofaňáková, študentka; Svetoslav Šuta, leasingový poradca; Miroslava Teluchová, etnografka; Milan Vaňko, ekonóm; Miloš Vaňo, lesný inžinier.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Občianska charta 2010
15.10.2013 18:39 | Jan Kandrik

Plne súhlasím so všetkým, ale to najdôležitejšie tu nie je, aby každý politik zodpovedal za svoje debilné rozhodnutia celým svojím majetkom. A nie len to, ale aby to platilo aj pre sudcov, advokátov, notárov, a policajtov. Bohužiaľ je to jedná mafia, ktorá v tomto štáte nie je prestrelná. Mám vlastné skúsenosti so spravodlivosťou na slovensku. Pripravili nám tu policajný štát, kde bežný človek nemá šancu dosiahnuť spravodlivosť.
Ad: Občianska charta 2010
26.3.2011 17:35 | Tibor Dobročan

Návrhy sú dobré, podporujem ich. Myslím, že by bolo vhodné konštituovať aj občianske zduženie proti klamaniu(v reklamách a tiež majetkové sankcie pre politikov ak klamali).
Ad: Občianska charta 2010
3.2.2011 14:08 | Stanislav Trávniček

je to tak musíme to sledovať raz sa ide hota hurá červený a raz čihy modry
Ad: Občianska charta 2010
2.1.2011 20:22 | ja

oznacenie toho, co sa v roku 1989 udialo za "neznu revoluciu" je takym istym tvrdenim ako to, ze deti nosia bociany. bol to pravicovy prevrat vo vnutri komunistickej strany pod vedenim prislusnych statnych tuzemskych a zahranicnych zloziek. cize nebola to revolucia, bol to prevrat a aspon dnes po viac ako 20tich rokov sa treba vediet pravde do tvare. nezna revolucia (podla predstav signatarov charty 2010) sa mozno zacala a trvala kratku chvilu po dobu nevyhnutnu k tomu, aby ludia vysli do ulic a odsuhlasili vo volbach co sa dialo, ale potom uz nic - loz a nenavist zvitazili nad pravdou a laskou.

napriek tomu som rad, ze sa naslo tolko nadsencov a k idealom "neznej revolucie" sa takto programovo prihlasili...
Ad: Občianska charta 2010
2.1.2011 20:20 | ja

oznacenie toho, co sa v roku 1989 udialo za "neznu revoluciu" je takym istym tvrdenim ako to, ze deti nosia bociany. bol to pravicovy prevrat vo vnutri komunistickej strany pod vedenim prislusnych statnych tuzemskych a zahranicnych zloziek. cize nebola to revolucia, bol to prevrat a dnes po viac ako 20tich rokov sa treba vediet pravde do tvare. nezna revolucia (podla predstav signatarov charty 2010) sa mozno zacala a trvala po dobu nevyhnutnu k tomu, aby ludia vysli do ulic a odsuhlasili vo volbach to co sa dialo, ale potom uz nic - loz a nenavsit zvitazikli nad pravdou a laskou. naprik tomu som rad, ze sa naslo tolko nadsencov a k idealom "neznej revolucie" sa takto programovo prihlasili...
Ad: Občianska charta 2010
4.12.2010 11:04 | jozef slavik

Aby Občianskou chartou 2010 proklamované zámery mohli byť aj realizované, to vyžaduje širokú podporu ľudí. Aby to bolo reálne, zámery charty si musia aj osvojiť, inak ostanú len zbožným prianím jej signatárov.Aby sa tak stalo, nestačí osloviť len priaznivcov novembra 89.Som hlboko presvedčený, že drvivá väčšina našich občanov je totálne znechutená súčasnou politickou reprezentáciou na slovenskej politickej scéne a jej skorumpovanosťou.Ľuďom je úplne jedno, pod akou zástavou budú žiť, chcú však už konečne žiť ako ľudia - v dostatku a s pocitom bezpečnosti. Kto im to umožní, toho masovo podporia. Český politik Radek John a aj pán Chmelár niekoľkokrát naznačili, že politika sa dá robiť aj bez politických strán, vymrie tak korupcia a úplatkarstvo, lebo priamo volení nezávislí poslanci pôjdu priamo so svojou kožou na trh a nebudú sa môcť za žiadne politické strany skrývať. To je najrýchlejšia cesta k tomu,aby ďalšia generácia netrpela za hrubé chyby OF a VPN z novembra 89. Ak sa táto alternatíva rozumne rozpracuje a odobrí sa ústredným heslom : PRAVDA,PRÁCA,PRÁVO,PORIADOK a PROSPERITA pochopia ľudia, že tu nejde o nejaké nové hry patriotov, ale o skutočný záujem našej intelektuálnej elity, aby sa mali všetci dobre a definitívne skončilo rozkrádanie, korupcia,podvody a klamstvá našich súčastnych politikov. Nie je doba na staré delenie občanov na červených, bielych či modrých ale len na dobrých a zlých.
Ad: Občianska charta 2010 stanovisko?
1.12.2010 22:52 | MUDR. Antonín Louda

súhlasím s touto iniciatívou-keď čítam príspevky mám dojem,že sa tam miešajú ľudia, ktorí chcú túto ušľachtilú myšlienku zámerne rozbiť-ak chce táto charta niečo dosiahnúť, musí začať koreňami výsledku novembra 1989-vznikom veľkých finančných skupín, ktorým sú hranice štátov, s prepáčením v pr..., tieto treba najprv zlikvidovať a potom sú reálne myšlienky tejto charty-bohužiaľ v týchto finančných skupinách sú akcionármi aj vysokí činitelia novej vlády-tak ako na nich, aby sme mohli začať a dosiahnúť "normálny" stav, aký bol ideálom novembra 1989? No MYSLITE a VYMYSLITE-bežný občan si môže tak akurát trhnúť ľavou zadnou.......
Občianska charta 2010, Pokracivanie lzi z 89-eho?
26.11.2010 11:59 | Chatyv Alkov

Občianska charta 2010
"...V novembri 1989 sme pocítili krátky závan nádeje, ktorá sa po rokoch rozplynula ako premárnená šanca."O com bude Občianska charta 2030?Dufam ze o OMYLE 89.
Ad: Občianska charta 2010
20.11.2010 15:44 | Zoro Orba

Tato "charta" sa dotyka okrajovych veci suvisiacimi s volbami.
Na tomto fore uz dlho presadzujem ocistu tretieho sektora, zial marne. Tak ako bola "revolucia" 89 riadena STB tak urcita cast "tretieho" sektora je riadena urcitymi financnymi skupinami.

Moje poziadavky:

- Zverejnovanie vyrocnych sprav s podrobnou uctovnou spravou na internete.
- Zverejnovanie rocnych prijmov a majetku "predstavitelov" tretieho sektora na internete.
- Skoncit s chorou kolegialitou s tunelarmi verejnych zdrojov z radov predstavitelov "tretieho" sektora. Prestat tunelovat zdroje tretieho sektora cez nehorazne poplatky advokatom, roznym "expertom," s 100 Eur/hod a podobne.
- Skoncit s oslavou ludi ako Valko.
Ad: Občianska charta 2010
20.11.2010 15:13 | Zoro Orba

Tibor Patay a ty si kto? Nikdy som o tebe nepocul ani o nejakom Ondrovicovi. Neviem o tom ze by som pisal niekedy pisal o nejakych zidovskych konspiraciach alebo velebenil komunizmus.
Jedno co viem isto ze si neskutocny blb.
Ad: Občianska charta 2010
20.11.2010 13:09 | Dedo Ubo

... chlapci, vyserte sa na to :-) Slovaci mali referendum o prizemnejsich veciach a odignorovali ho. Slovakom je dobre tak ako je. Su stastni ked ich verchuska okrada.Aspon maju na co pindat v krcme.
Ad: Občianska charta 2010
20.11.2010 03:01 | armin

celá tá charta má jednu veľkú smolu. A to je tá že do charty ste zaplietli to čo chcete vy stým čo chcú občania. Je tam niekoľko bodov o ktoré bežny človek ani náhodou nezakopne. Ale dostali ste sami seba.
Ondrovič
19.11.2010 13:37 | Tibor Patay

Pána Ondroviča neriešte. Je to komunista a nacionalista, ktorý spamuje a rozbíja každú diskusiu ktorú objaví... (resp. od ľubovoľnej témy odbočí k velebeniu socializmu alebo nacionalizmu)
Teraz objavil changenet :(

Pre znalých changenetu - veľmi podobný typ ako Pel alias Zoro Orba.

Źidovské spiknutie patrí (spolu s velebením socializmu a Kuby) k jeho bežným témam. Len tá Panna Mária mu nejak ušla ;)))

Za všetko hovoria "jeho noviny" ondrovic.sk/noviny/
Ad: Občianska charta 2010
18.11.2010 11:29 | Ivan Bajer

Nežná revolúcia vôbec nepredpokladala možnosť vzniku koncepčnej krízy,ktorá umožňuje manipulovať z pozadia so strategickými záujmami Slovenska prostredníctvom 1/nastrčených vládnych znalostne negramotných byrokratov/včítane premiérov a ich ministrov/,2/masírovania a manipulovania verejnej mienky,tak,aby verejnosť nemala ani tušenia o strategických potenciáloch Slovenska.Takto mohlo Slovensko prednedávnom prísť o dôležitú súčasť svojej vodnej infraštruktúry cez pokus o tichú privatizáciu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.Najhoršie na tom je,že bežní ľudia nemali ani potuchy o tom,že daný zákerný pokus o privatizáciu prístupu k najdôležitejšiemu a najcennejšiemu surovinovému bohatstvu sa z perspektívneho hladiska rovná krádeži tisícročia.Mienkotvorné médium Hospodárskych novín dokonca cenzúrou stoplo pokusy umiestniť niekoľko článkov upozorňujúcich občanov na možnosť krádeže vody.Expremiér Fico sa k žiadosti prerokovať problematiku vody odmietol vyjadriť a presunul všetko na vtedy krachujúce korupčné ministerstvo životného prostredia.Ekonomický ústav SAV vo svojej dlhodobej vízii rozvoja Slovenska zaradil význam vody iba v zanedbateľnej miere...Toto všetko sú jednotlivé prejavy koncepčnej krízy Slovenska,ktorá je rovnako dôležitá ako slabá vymožiteľnosť práva,ako rozšírená korupcia,ako klientelizmus a hraničí s politickou mafiou. Pretože mafia vedela veľmi dobre,že privatizáciou BVS okradne každého občana Slovenska a všetky budúce generácie o dôchodky z vody.Pokiaľ problematika koncepčnej krízy Slovenska nebude zahrnutá do Charty 2010,tak s jej celkovým znením nemôžem súhlasiť,aj keď s ňou sympatizujem.Pretože nežná revolôcia nerátala s koncepčnou krízou,tak ju ani nemožno dokončiť.Možno ju prehĺbiť a je nutné ju rozvinúť oveľa ďalej...K takému úsiliu sa s radosťou pripojím.
Ad: Občianska charta 2010
17.11.2010 07:29 | Jan Kudla

Este aj po 21 rokoch od novembra 1989 su pri moci komunisti a estebaci pocnuc prezidentom SR, pokracujuc Sirokym ako velkopodnikatelom atd. Tieto osoby uplne zlikvidovali vacsinu idealov novembra 1989 az tak, ze si líder najsilnejsej politickej strany na slovensku dovoli prehlasit, ze on si november 1989 ani nevsimol...ak v tomto state bude existovat toto rozlozenie moci a stav, ze protagonisti novembra boli doslova vyhnani byvalimi komunistami z politickeho zivota nezostava mi nic ine ako podporit kazdu podobnu obciansku iniciativu ako je tato.
Ad: Občianska charta 2010
17.11.2010 07:25 | Jan Kudla

Este aj po 21 rokoch od novembra 1989 su pri moci komunisti a estebaci pocnuc prezidentom SR a pokracujuc Sirokym ako velkopodnikatelom atd. Tieto osoby uplne zlikvidovali vacsinu idealov novembra 1989 az tak, ze si líder najsilnejsej politickej strany na slovensku dovoli prehlasit, ze on si november 1989 ani nevsimol...ak v tomto state bude existovat toto rozlozenie moci a stav, ze protagonisti novembra boli doslova vyhnani byvalimi komunistami z politickeho zivota nezostava mi nic ine ako podporit kazdu podobnu obciansku iniciativu ako je tato.
O CH 2010
16.11.2010 19:46 | egon t. lánský

všeličomu som vtedy možno veril, , v niečo som asi hlavne důfal.
Niektorým z bodov som neveril nikdy, napr:

-zánik vojenských blokov
-princípy udržateľného života
-...zoskupenia investorov... (a čo iní kšeftári, ba i nekšeftári?)
-Ústava SR (tú som nebral vážne - bol som vtedy veľvyslancom ČSFR pri Rade Európy a podpísal som menom nás všetkých, aj tých čo nám ubližujú a nadávajú, časti Charty ľudských práv, to bola podmienka členstva v RE)
iným bodom, napr.
"neoliberálne dogmy" nerozumiem. Tie dogmy sú ne- a nie neo- liberálne!!

Neviem ako sa dá ZARUČIŤ nestrannosť (súdov, či čohokoľvek)

Na podpisové akcie v dnešnej dobe až na výnimky neverím, Verím na nutnosť podpory poctivého úsilia o lepšiu spoločnosť

Preto Chartu 2010 podporujem napriek istým výhradám.

egon t. lánsky, ateistický židovský intelektuál

(Do intelektuálov mi kedysi na vojne nadával istý, pologramotný slobodník Vontsemü)
Ad: Občianska charta 2010
16.11.2010 19:11 | Diana Madejova

V zasade suhlasim, aj ked s niektorymi vecami si niesom ista, ako sa daju realizovat.
3 perc. hlasov na vstup do parlamentu je hlupost.
Kvitujem vsak iniciativu, uz davno malo nieco taketo vzniknut. Drzim palce a podporujem vas.
DM
Ad: Občianska charta 2010
16.11.2010 16:12 | Milan Goldmann

Nezabudnite na dôležitú potrebu zmeny volebných zákonov, ktoré súčasne nedovoľujú voličom hlasovať proti, alebo sa zdržať hlasovania. Takýto voliči nie sô zahrnutí do zoznamu zúčastnených voličov, čím sa skresľujú výsledky volieb a strany aj s 5% vyhlasujú, že majú mandát od voličov. Ľudské práva občanov sú porušované.
Ad: Občianska charta 2010
16.11.2010 15:02 | Cingeľová Zuzana

Cesta k spravodlivej spoločnosti je dlha a ťažka. Každý ma začať od seba. A tak to bude jednoduché.
Ale nie iba rozprávať, ale aj tak žiť.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (37)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Právo
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt