spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Občianska charta 2010

V novembri 1989 sme pocítili krátky závan nádeje, ktorá sa po rokoch rozplynula ako premárnená šanca. Na jednej strane sa podarilo vybudovať základy slobodného a rovnoprávneho spolužitia všetkých občanov a my si vážime obetavú prácu všetkých, ktorí sa na tomto neľahkom procese podieľali. Na strane druhej sa otupuje pluralita verejného diskurzu, sloboda sa zamieňa za lojalitu k jedinému ekonomickému systému, v čoraz väčšej miere sa prijímajú zákony smerujúce proti duchu Nežnej revolúcie a demokracia sa zo spontánnych aktivít občianskej spoločnosti mení na vyprázdnenú a zneužiteľnú formálnu procedúru.

Verili sme, že preberáme veci do vlastných rúk a zatiaľ sa spoločnosti zmocnila oligarchia. Verili sme, že zvrhnutím vlády jednej strany sa zvýši vplyv občana na veci verejné a zatiaľ politický život ovládla partokracia, ktorá iba rozšírila model všemocnej štátostrany na viaceré subjekty. Verili sme, že ekonomická sloboda odstráni ideológiu z hospodárskeho života a zatiaľ marxistické poučky vystriedali neoliberálne dogmy. Verili sme, že zdravé životné prostredie sa stane prioritným štátnym záujmom a zatiaľ pozorujeme, že princípy udržateľného života si neosvojila žiadna z doterajších vlád. Verili sme, že koniec studenej vojny prinesie zánik vojenských blokov a ideologických zákopov a zatiaľ sme prešli len z jednej strany barikády na druhú. Verili sme, že nevyhnutnou podmienkou demokracie sú pluralitné médiá a slobodný dialóg a zatiaľ verejný diskurz ovládla propaganda, ktorá spôsobila, že ľudia podobne ako počas normalizácie opäť neveria tomu, čo čítajú v novinách, čo počujú  v rozhlase a čo vidia v televízii. V takomto systéme počuť čoraz viac hlas mocných a vplyvných a čoraz menej hlas slabých a znevýhodnených.

Základným pocitom mnohých občanov sa stala apatia a nedôvera. Nedôvera v hodnoty, nedôvera v systém a nedôvera v jeho predstaviteľov. Nechceme už žiť v lži. Nechceme sa tváriť, že žijeme v demokratickej spoločnosti, keď o najzávažnejších otázkach nerozhodujú občania, ale zoskupenia investorov. Nechceme sa tváriť, že štát obhajuje práva svojich občanov, keď nevieme čeliť jeho korporatívnemu aparátu slúžiacemu na ďalšie obohacovanie mocenských elít. Nechceme sa tváriť, že sme slobodnými občanmi slobodného štátu, keď miera korupcie u nás predbehla mnohé diktátorské štáty a nadobudla rozmery latentného štátneho prevratu.

Chceme, aby predstavitelia verejnej moci brali demokraciu vážne, aby ju bránili na všetkých úrovniach a dôsledne ju uplatňovali. Chceme, aby demokracia nebola len prázdnym slovom, aby práva neexistovali len na papieri a aby tento režim odstránil rozpory medzi demokratickými ideálmi a praxou, aby si plnil vlastné záväzky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov. Dennodenne sa presviedčame, že občania sa až príliš často svojich ústavných práv nedovolajú, pretože akýkoľvek činiteľ akejkoľvek hoci aj periférnej moci môže ich právo viazať na okolnosti a podmienky, ktoré v ústave nie sú a ani byť nemôžu. Najvyšší zákon štátu sa tak stáva skôr dobrým úmyslom a programom než zárukou ľudských práv. Ľudia z vlastnej skúsenosti vedia, ako sa naplnenie mnohých práv garantovaných nielen Ústavou, ale aj rešpektovanými medzinárodnými zmluvami stáva pre nich nedosiahnuteľné a fiktívne. Niektorí ľudia na tieto nedostatky upozorňujú a dožadujú sa v konkrétnych prípadoch aj nápravy – ich hlasy však zostávajú väčšinou bez odozvy. Mnohé rozhodnutia, ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú život občanov, prebiehajú celkom mimo ich kontroly. Sú iniciované lobbistami, ktorí manipulujú a korumpujú politikov a úradníkov verejnej správy. Často sa pri tom nedodržiavajú alebo obchádzajú predpisy o verejných zákazkách a o výberových konaniach. Verejná správa až príliš často zlyháva pri ochrane verejných záujmov, ktoré by mala podľa zákona chrániť. Za systémovú chybu považujeme, že výkon verejnej správy v krajoch a obciach naďalej určujú záujmy politických strán.

Veríme v ideály Nežnej revolúcie a chceme ich uviesť do života. Pripomíname nesplnené požiadavky Verejnosti proti násiliu a Koordinačného centra slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989:

 • žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát;
 • žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu;
 • žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva;
 • žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie;
 • žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe a naplnení životnej dráhy.

Nie sme zahľadení do minulosti, uvedomujeme si nové výzvy a sme presvedčení, že s myslením 19. storočia a obavami 20. storočia nie je možné riešiť problémy 21. storočia. Ale vieme aj to, kde sme zišli z cesty a na čo by sme mali nadväzovať. Veríme, že tieto požiadavky mali svoj hlboký zmysel, hlásime sa k nim a upozorňujeme na neplnenie toho, čo sa nový režim sám zaviazal dodržiavať. Preto nabádame ľudí, aby vytvorili normy individuálneho správania popri tých, ktoré určuje zdiskreditovaná štátna moc. Jednorazový odpor nič nezmení, možno na okamih zatrasie verejnou mienkou, no mocenské elity to prežijú. S čím však nemôžu dlhšie žiť, to je vytrvalý nátlak, ktorý neustále narastá, organizácie, ktoré sú ustavične činné, ľudia, ktorí sa poučili z neúspechov a nabudúce to urobia lepšie. Po dvoch desaťročiach sa menia podmienky, nie však cieľ – vrátiť moc do rúk ľuďom. Preto voláme po participatívnej demokracii, ktorá môže zvýšiť účasť ľudí na rozhodovaní – práve tak, ako sme počas Nežnej revolúcie volali po kvalitatívne novej občianskej spoločnosti, po odobratí moci straníckym centrálam - nie po reštaurácii starých partokratických pomerov a nahradení diktátu štátu diktátom trhu. Minimálne nástroje na priblíženie sa k tomuto stavu, ktorý by obmedzil moc politických strán a posilnil moc občana sú nasledovné:

 • žiadame uzákoniť zákaz prijímania darov pre politické strany od podnikateľských subjektov
 • žiadame reformu volebného systému, ktorá by umožňovala kandidovať do parlamentu aj nezávislým osobnostiam bez straníckych kandidátok
 • žiadame maximalizovať váhu preferenčných hlasov bez percentuálneho obmedzenia
 • žiadame zrušenie volebnej kaucie
 • žiadame zníženie kvóra potrebného na vstup do parlamentu na 3 percentá voličských hlasov
 • žiadame odstránenie kvóra potrebného na platnosť referenda
 • žiadame zníženie počtu podpisov potrebných na prerokovanie občianskej petície v parlamente na 50 000
 • žiadame priamu voľbu verejného ochrancu ľudských práv občanmi a zvýšenie jeho právomocí.

V systéme, ktorý je podľa environmentalistov neudržateľný, podľa feministiek patriarchálny, podľa mierových aktivistov militaristický, podľa alterglobalistov hlboko nespravodlivý a podľa menšín rasistický nie je možné uspokojiť sa s takýmito trendmi. Demokraciu treba brať vážne. Nežná revolúcia sa neskončila. Dokončime ju!


Miroslav Babjak, informatik; Nataša Blahová, učiteľka; Michal Čukan, študent; Peter Daubner, študent; Michal Feik, manažér; Jakub Gažmerčík; študent; Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ; Roman Jurík, pracovník sociálnej služby; Kamil Kandalaft, ľudskoprávny aktivista; Peter Krákorník, informatik; Juraj Marušiak, politológ; Juraj Mesík, environmentalista; Zuzana Mokráňová, nezamestnaná; Vladimír Olej, manažér; Viera Petrášová, učiteľka; Peter Ponický, vysokoškolský učiteľ; Jiří Rais, dôchodca; Miroslav Šimkovič, psychológ; Mária Štofaňáková, študentka; Svetoslav Šuta, leasingový poradca; Miroslava Teluchová, etnografka; Milan Vaňko, ekonóm; Miloš Vaňo, lesný inžinier.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Občianska charta 2010
15.10.2013 18:39 | Jan Kandrik

Plne súhlasím so všetkým, ale to najdôležitejšie tu nie je, aby každý politik zodpovedal za svoje debilné rozhodnutia celým svojím majetkom. A nie len to, ale aby to platilo aj pre sudcov, advokátov, notárov, a policajtov. Bohužiaľ je to jedná mafia, ktorá v tomto štáte nie je prestrelná. Mám vlastné skúsenosti so spravodlivosťou na slovensku. Pripravili nám tu policajný štát, kde bežný človek nemá šancu dosiahnuť spravodlivosť.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Právo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS