spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia dystrofikov za preradenie nervovosvalových chorôb do skupiny A pri kúpeľnej liečbe

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vyzýva ľudí s nervovosvalovým ochorením, ich blízkych a priaznivcov, aby podporili  petíciu za preradenie  diagnózy „nervovosvalové degeneratívne choroby“ u dospelých osôb zo skupiny B do skupiny A pri kúpeľnej starostlivosti a aby kúpeľná liečba u nich bola indikovaná raz za rok. 

Petícia bude zaslaná ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi.  Aj pomocou nej chceme presvedčiť Ministerstvo zdravotníctvo SR, aby zapracovalo požiadavku dystrofikov do práve pripravovanej novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá v prílohe č. 6, Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť upravuje aj  podmienky  predpísania kúpeľnej liečby.   

Pre petíciu sa organizácia rozhodla po skoro trojročnom opakovanom úsilí argumentmi presvedčiť zodpovedných na ministerstve zdravotníctva, aby riešili problém nedostupnosti kúpeľnej liečby pre ľudí so svalovou dystrofiou. Žiaľ, neúspešne.


Žiadame, aby Ministerstvo zdravotníctvo SR preradením dystrofikov naspäť do skupiny A napravilo dnešný stav, keď je kúpeľná liečba za súčasných podmienok pre ľudí so svalovým ochorením, hoci pre nich predstavuje jediný spôsob podpornej liečby, nedostupná. V skupine B si poistenci totižto musia hradiť náklady na stravu aj ubytovanie, a k tomu platia aj za svojho sprievodcu.

Ľudia so svalovými chorobami boli úplne nepochopiteľne preradení do skupiny B novelou s účinnosťou od 1.1. 2008. Novela pritom v predkladacej aj dôvodovej správe uvádza, že „zlepšuje dostupnosť kúpeľnej liečby“ a  „vytvára podmienky na jej absolvovanie pre poistencov, ktorí ju najviac potrebujú a nemôžu si ju dovoliť“.

Tieto zdôvodnenia novely sú v rozpore s realitou, keďže svalových dystrofikov, ktorí majú jedno z najťažších telesných postihnutí a žijú v sociálne slabých podmienkach,  vyradili zo skupiny A.

Výrady voči novele z roku 2007 máme ďalej z dvoch vážnych dôvodov -  nepredchádzala jej odborná diskusia s lekármi, ktorí sa na nervovosvalové ochorenia špecializujú a ministerstvo zdravotníctva sa vôbec nezaoberalo dopadmi preradenia zo skupiny A do skupiny  B na osoby s nervovosvalovými ochoreniami v praxi.
   
Napriek pokroku v medicíne neexistuje ani dnes liek na nervovosvalové ochorenia. Progresia ochorenia sa zastaviť ani vyliečiť nedá. Jedine pravidelná, každoročná a systematická kúpeľná liečba môže napomôcť udržať mobilitu čo najdlhšie, zabrániť skracovaniu svalov a šliach, zabrániť skoliózam, zhoršeniu dýchania a pľúcnych funkcií.

Jediným príjmom ľudí so svalovým ochorením  je zväčša len invalidný dôchodok a je pre nich finančne neúnosné hradiť doplatky za kúpeľnú liečbu. Pričom vzhľadom na rozsah telesného postihnutia sú odkázaní na nepretržitú pomoc inej osoby – musia teda hradiť aj náklady svojho sprievodcu. Petíciu môžete podpísať aj osobne v kancelárii organizácie na Vrútockej 8 v Bratislave..  

Mgr. Mária Duračinská, podpredsedníčka
za  Výkonný výbor Organizácie muskulárnych dystrofikov v SRPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS