spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene

MÚ MČ Karlova Ves
Nám. Sv. Františka č.8
842 62 Bratislava


Vec: Petícia - Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi odsúhlasili predaj obecných pozemkov v oblasti Karloveského ramena netransparentným spôsobom - bez výberového konania spoločnosti Karloveské rameno, patriacej J&T. Magistrát Bratislavy odsúhlasil výstavbu 8. poschodového domu v Karloveskom ramene v rozpore s platným územným plánom. Podľa územného plánu predmetná lokalita má slúžiť pre šport a rekreáciu všetkých občanov Bratislavy. Nerešpektovanie územného plánu bude znamenať, že už nebude miesto pre návštevy zátoky z radov verejnosti, nebude miesto na verejné parkovisko, vodáci nebudú mať miesto pre otočenie sa s prívesom na lode, občania a športovci  nebudú môcť využívať dokončovanú promenádu pri Dunaji. Výstavbou dôjde k zahusteniu a k ďalšiemu skomplikovaniu už kritickej dopravy na úseku pri Riviére pre všetkých karlovešťanov a devínčanov. Dôsledkom výstavby domu bude, že sa:

  • vyrúbe 157 ks stromov,
  • výrazne obmedzí rozvoj športových aktivít v tejto oblasti, ktorým sa venuje najmä mládež,
  • obmedzí prístup občanov k ramenu Dunaja, k cyklotrase a k novej promenáde,
  • obmedzí a skomplikuje doprava pri Riviére.

Protestujeme proti súčinnosti poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi a Magistrátu Bratislavy pri plánovenej výstavbe v Karloveskej zátoke v rozpore s územným plánom. Protestujeme voči nekonaniu starostky, ktorá na plagátoch sľubovala Stop zahusťovaniu.

V súčasnosti prebieha na Stavebnom úrade Karlova Ves konanie o výrube 157 ks stromov. Ešte je šanca zachrániť stromy v Karloveskom ramene.

Žiadame primátora, poslancov MČ Karlova Ves a starostku MČ Karlova Ves, aby podnikli všetky kroky k:

  • zabráneniu plánovaného výrubu stromov v Karloveskej zátoke, a
  • zabráneniu výstavby ďalšieho 8. posch. domu a podzemnej garáže v Karloveskej zátoke vedľa existujúcich dvoch bytových domoch (“tzv. Karloveské rameno III.”), nakoľko ide o územie určené podľa platného Územného plánu na šport a rekreáciu.

Premenovanie bytového domu na Ubytovňu pre športovcov je len arogantný prostriedok k obídeniu zákona.


Petičný výbor Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju:

JUDr. Iva Lukačovičová, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4     
Michal Šeďo, Pšeničná 9/B, 821 06 Bratislava 2  
Anna Ciglanová, Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava 4 
Ing. Juraj Chrenka, Drotárska 39, 811 02 Bratislava  
Mgr. Eva Bohmerova, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava 

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy je JUDr. Iva Lukačovičová, bytom ul. Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4. Petícia je zostavená tak, že text petície, údaje o tom, kto petíciu podáva sú len na 1. strane a prílohou sú očíslované podpisové hárky.


V súčastnosti táto petícia prebieha aj zbieraním podpisov na podpisové hárky. Petičný výbor preferuje podpísané hárky v tlačenej podobe. Preto Vás prosíme, kto je ochotný dať si prácu s vytlačením, podpísaním a doručením petičného hárku na adresu niekoho z petičného výboru budeme radi:

Podpisový_hárok_Karloveske_rameno.pdf  [11,28 kB]POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS