spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Podporme rodiny s deťmi

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedníčku vlády Slovenskej republiky a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov o opätovné prehodnotenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., ešte pred ďalším ústavným prerokovaním.


Hlavné dôvody našej nespokojnosti s predkladaným návrhom spočívajú v nasledujúcich bodoch:

1. Nesúhlasíme so zjednotením výšky rodičovského príspevku pre všetkých rodičov, ktorí o to požiadajú.

2. Nesúhlasíme so znížením výšky rodičovského príspevku na 190,10 EUR, pre matky, ktoré pred nástupom na materskú dovolenku boli zamestnané, alebo platili odvody (v zmysle doteraz platného zákona), naopak jeho výšku žiadame zachovať na pôvodných 256,00 EUR a predĺžiť až do tretieho (resp. šiesteho) roku dieťaťa.

3. Žiadame, aby zákon zohľadnil matky, ktoré sa na rodičovskej dovolenke riadne starajú o viac ako jedno dieťa, narodené súčasne, zvýšením prislúchajúceho rodičovského príspevku o 25 % na každé ďalšie dieťa narodené súčasne.

Každá matka či už pracujúca, alebo na materskej, resp. rodičovskej dovolenke zastáva veľmi veľa funkcií. Od opatrovateľky cez kuchárku, manažérku, ošetrovateľku, upratovačku, cukrárku. Toto povolanie si vyžaduje 24 hodinovú nonstop službu a primerané ohodnotenie.Potešili sme sa právnej úprave, ktorá umožňovala, aby sme si v dobe, keď rodina trpí výpadkom jedného príjmu, mohli v rodinnom rozpočte prilepšiť o sumu rovnajúcu sa minimálnej mzde. O to viac nás zaskočil predkladaný návrh, ktorý s danou sumou neuvažuje, aj keď oceňujeme zvýšenie minimálnej výšky rodičovského príspevku, ako aj možnosť privyrobiť si. Sme presvedčení, že tí rodičia, ktorí pravidelne prispievali odvodmi do štátneho rozpočtu, by mali byť zo strany štátu podporovaní, osobitne v najcitlivejšom období života, akým je narodenie dieťaťa. Základnou jednotkou štátu je predsa rodina a štát by sa mal o rodinu príklade starať. My občania a naše deti Vám budeme veľmi vďační, ak sa spoločne pokúsime o nápravu tejto chyby.


Petíciu podávajú:
Nespokojní rodičia

Osoba poverená na zastupovanie pred orgánmi verejnej správy:
Alena Lelovičová, HlohovecPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rodina
Deti a mládež
Ekonomika
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS