spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie dostupnosti modernej onkologickej liečby


Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
predsedníčka vlády SR

Vláda Slovenskej republiky

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70  Bratislava 1
Bratislava 15.9.2010


Petícia za zachovanie dostupnosti modernej onkologickej liečby

My, nižšie podpísaní predstavitelia občianskych združení zastupujúci onkologických pacientov, Vás prostredníctvom tejto petície žiadame o prijatie systémových opatrení na zachovanie a zabezpečenie kontinuálnej dostupnosti modernej onkologickej liečby v podobe cielených terapií pre všetkých onkologických pacientov, ktorí túto liečbu potrebujú.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje od októbra bez odbornej diskusie medzi onkológmi, zástupcami nemocníc či pacientmi, novou kategorizáciou liekov zmeniť systém financovania tejto ekonomicky veľmi náročnej, ale život zachraňujúcej liečby.  Podľa návrhu ministerstva by sa tieto lieky mali nakupovať centrálne cez poisťovne, čo môže podľa nás spôsobiť regionálne rozdiely v dostupnosti, vzhľadom na skúsenosti z minulosti, keď bol tento princíp uplatňovaný. Lieky by sa tak dostali iba pacientom vo veľkých mestách. Navyše sa tiež obávame toho, že centrálne nákupy, ktoré majú šetriť peniaze, počítajú s menším počtom pacientov, ku ktorým by sa mala liečba dostať. Reálne sa preto obávame, že sa k týmto liekom, ktoré preukázateľne predlžujú život pacientov, zlepšujú jeho kvalitu ako aj  zabraňujú návratu ochorenia, nedostane každý pacient, ktorý ich bude potrebovať. Preto sa na Vás obraciame na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Rakovina sa ročne novodiagnostikuje u tisícov ľudí, pričom si na Slovensku ročne vyžiada až 12.000 životov. Úmrtnosť začala klesať až vďaka vstupu inovatívnych onkologických liekov na náš trh, ale aj  napriek tomu je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ  stále vysoká. Domnievame sa, že vzhľadom na to, že vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala, že ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita a zodpovednosť spolu so zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana SR, nemala by sa spomínana zmena realizovať. Prístup k zdravotnej starostlivosti aj podľa Európskej charty práv pacientov by totiž nemal byť ovplyvnený tým, kde a v akej nemocnici sa pacient lieči, pretože každý pacient má právo na primeranú liečbu, bez ohľadu na to, či bol prijatý do veľkej alebo malej nemocnice a zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.

Charta základných práv Európskej Únie deklaruje, že „vysoká úroveň ochrany zdravia pre vlády jednotlivých štátov znamená predovšetkým nezostať na dolnej hranici „minimálneho zaručeného štandardu“, naopak, snažiť sa dosiahnuť čo najvyššiu úroveň.“

Z tohto dôvodu my, ako občania Európskej únie a zároveň členovia pacientskych združení, nesúhlasíme s tým, že tieto práva je možné teoreticky vyhlasovať, a na druhej strane ich v praxi z finančných dôvodov popierať. Finančné obmedzenia, čímkoľvek zdôvodnené, neopodstatňujú popieranie či ohrozenie práv pacientov. Nesúhlasíme s tým, že tieto práva občanov je možné zákonne ustanoviť, a potom ich nerešpektovať, že ich je možné presadzovať vo volebných programoch, a potom na ne zabudnúť hneď po nastúpení novej vlády do funkcie.

Cieľom onkológie by mala byť snaha o zabezpečenie úhrady nákladnej onkologickej liečby pre všetkých pacientov, pre ktorých je táto liečba prínosná a racionálna.


Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.


Petičný výbor -  štatutári občianskych združení podávajúcich petíciu:

OZ EUROPACOLON SLOVENSKO – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka, Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Ing. Jana Pifflová-Španková, prezidentka OZ, adresa: Púpavová 9, 841 04 Bratislava, poverená zastupovaním v styku orgánom vybavujúcim petíciu, č. tel.:0911/843 336

OZ HER klub – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou prsníka, Mládežnická 12, 841 10 Bratislava
MUDr. Zuzana Böhmová, predsedníčka OZ, adresa: Mládežnická 12, 841 10 Bratislava

Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, Jarmočná 15, 949 01  Nitra
Ing. Anna Valachová, zakladateľka a správkyňa, adresa: Kamenná 105, Nitra 949 01

OZ LYMFOM – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou lymfatických uzlín, Miletičová 64, 821 09 Bratislava
Ing. Zuzana Truplová, predsedníčka OZ, adresa: Miletičová 64, 821 09 Bratislava
Predsedníčka petičného výboru, zodpovedná za komunikáciu s verejnosťou a médiami., tel.: 0903/644 765

OZ Slovenská myelómová spoločnosť – občianske združenie  Klub pacientov Antolská 11, Bratislava
Doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., Javorova 10, 010 07 Žilina


Petičný hárok na stiahnutie:

/Peticný hárok_dostupnost onkolog liecby.doc Peticny_harok_dostupnost_onkologickej_liecby.docPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS