spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva zástupcom televíznych, printových, rozhlasových a elektronických médií a reprezentantom novinárskej obce

Vážení zástupcovia televíznych, printových, rozhlasových a elektronických médií na Slovensku, vážení reprezentanti slovenskej novinárskej obce,

Slovenskou verejnosťou otriasla správa o tragédii v Devínskej Novej Vsi a snaží sa ju spracovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich, paradoxne zrejme najfrekventovanejším, je snaha o ospravedlnenie páchateľa a jeho štylizácia do role „zúfalého, bezmocného introverta, ktorého k skutku dohnala nespratná rómska rodina“.  Žiaľ, s úprimným poľutovaním musíme konštatovať, že pod takýto charakter verejnej mienky sa podpisuje aj spôsob, akým média o incidente informujú verejnosť. 

Nepochybným katalyzátorom týchto nálad je aj reportáž z „Lampárne“, natočená pred piatimi rokmi, a znovu odvysielaná dňa 31.08.2010 v televízii Markíza.  Odhliadnuc od toho, že vo vzťahu k skutku je tendenčne mlživá (keďže sleduje problém susedských vzťahov so sesterskou dvojicou Halazsových, čím nekorešponduje s priezviskami zavraždených obetí), predovšetkým vyvoláva vo verejnosti presvedčenie, že páchateľ bol obeťami terorizovaný, žiaden orgán verejnej správy mu nepomohol, a práve rodina žijúca v jeho susedstve ho dohnala k tomuto ohavnému skutku.

Samotné policajné vyšetrovanie však žiadne informácie potvrdzujúce podobné závery zatiaľ neprinieslo. Naopak, policajný prezident Jaroslav Spišiak potvrdil, že páchateľ sa nikdy na orgány verejnej moci so žiadosťou o pomoc v susedských sporoch neobrátil, a teda nie je pravda, že by bol k skutku dohnaný stavom bezmocnosti a odmietnutím pomoci zo strany kompetentných orgánov. V neposlednom rade, odznievajú aj iné názory susedov, ktoré hypotézam o „tyranizujúcich rómskych susedoch“ skôr protirečia.  Nie je našim zámerom špekulovať o pozadí skutku, naopak  : odmietame taký spôsob informovania verejnosti, ktorý špekulácie – navyše s etnickým nábojom – podnecuje.

Nie je nám jasné, čo malo byť účelom tejto reportáže, ale je nám jasné, čo kontext takýchto informácií spôsobuje a kam sťahuje verejnú mienku : do nechutných a morálne zvrátených súdov, k ospravedlňovaniu masovej vraždy, k podnecovaniu nenávisti voči Rómom, k bagatelizovaniu tragédie.  V diskusii k danej reportáži odzneli  názory, ktoré umocňujú paušálnu nenávisť voči Rómom, ospravedlňujú tento ohavný čin, vyjadrujú mu podporu a stimulujú presvedčenie, že strieľať do Rómov je plauzibilným riešením pre všetkých „bezbranných susedov týraných spolužitím s Rómami“.  Ako k tomu dôjdu pozostalí obetí, ak média zneucťujú ich pamiatku tendenčnými informáciami, v ktorých sa vyhasnutie ľudských životov devalvuje  na úroveň „oprávnenej vraždy“? 

V situácii, kedy by slušný človek očakával istú mieru spoločenskej solidarity s obeťami – nech už by boli svojim spôsobom života či farbou pleti akékoľvek – sme naopak svedkami alarmujúcej necitlivosti a prejavov sympatií s vrahom. 

Preto si my, občianski aktivisti a aktivistky, občania a občianky tejto krajiny,  dovoľujeme požiadať všetky média a spravodajské zdroje v Slovenskej republike o to, aby ste v ďalšom procese poskytovania informácii o tomto prípade skutočne dôsledne zvážili, či informácia, ktorú verejnosti poskytujete, pomáha objasniť skutok, alebo chce tému len zbulvarizovať. Táto udalosť má totiž potenciál zásadným spôsobom zasiahnuť do spoločenských väzieb a myslenia ľudí,  a preto vyjadrujeme požiadavku, aby sa nezneužívala na účely senzácií a zvyšovania sledovanosti. Mala by v nás naopak prebudiť kúsok ľudskej empatie ku všetkým obetiam vraždy a k zraneným,  k odsúdeniu takéhoto činu, k zamysleniu sa nad tým, ako hlboko sa v nás udomácňuje tolerancia k násiliu. Nemala by viesť k legitimizovaniu a podpore násilia voči menšinám, predovšetkým by nás  však nemala viesť k úvahám, pri ktorých pripisujeme ľudskému životu Rómov menšiu hodnotu, akú si každý ľudský život zaslúži.


Ľudia proti rasizmu
Bratislava, 01.09.2010POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Ľudia proti rasizmu

Súvisiace témy:
Bezpečnosť a ozbrojené konflikty
Rasizmus a xenofóbia
Kriminalita
Štátna správa
Médiá

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS