spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Pripomienka proti doplatkom za prípravky koagulačných faktorov pre hemofilikov

Hemofília je vrodená porucha zrážania krvi, ktorou na Slovensku trpia desiatky ľudí. Pre zvládanie tejto poruchy si potrebujeme niekoľko krát do týždňa vnútrožilne aplikovať lieky, ktoré nám aspoň čiastočne upravujú krvnú zrážanlivosť a sú pre nás životne dôležité. Ako si môžete prečítať nižšie, Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh, na základe ktorého si budeme za tieto lieky doplácať nemalé čiastky. Existujú síce alternatívy, no organizmus si na lieky, ktoré používame, privyká a používanie nových, menej kvalitných liekov môže spôsobiť náhle alergické reakcie, pri dlhodobejšom užívaní aj tvorbu inhibítorov - protilátok, ktoré si organizmus začne vytvárať ako ochranu pred novým liekom.

Závažná pripomienka proti návrhu doplatkov za prípravky koagulačných faktorov podľa klasifikácie pod ATC B02BD01 – B02BD08

Slovenské hemofilické združenie zasiela závažnú pripomienku k návrhu opatrenia MZ SR pod číslom č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Žiadame o plnú úhradu z verejného zdravotného poistenia (t.j. bez doplatku pacientom) u všetkých prípravkov koagulačných faktorov podľa klasifikácie pod ATC B02BD01 – B02BD08.

Uvedené prípravky sú pre osoby s vrodeným krvácavým ochorením nenahraditeľné – životne dôležité.

Každý z pacientov je už od roku 1992 postupne nastavený na konkrétny prípravok, ktorý používa na liečbu a profylaxiu krvácania. Používa prípravok, ktorý mu nespôsobuje žiadnu alergiu, resp. reakciu. Prestavovaním pacienta na iný prípravok môže dôjsť k zvýšenému riziku vzniku inhibítorov, ktoré následne mnohonásobne zvýšia náklady liečby týchto pacientov. Snahou našej organizácie je imunotoleračná liečba a neustála kontinuita v liečbe. V tomto prípade nesmieme zabudnúť, že koagulačné faktory sú vyrábané z krvných derivátov, cez ktoré je možné preniesť rôzne vírusové ochorenia (ako je HIV, HCV, HBV a pod.). V minulosti pri liečení zmrazenou krvnou plazmou boli skoro všetci títo ľudia nakazení hepatitídou C a B a v súčasnosti mnohí z nich podstupujú nielen finančne náročnú liečbu, ale značne náročnú a zaťažujúcu liečbu aj pre organizmus pacienta. Preskakovaním na iný prípravok by bolo v budúcnosti veľmi ťažké určiť príčinu prenosu akéhokoľvek vírusového ochorenia. A táto hrozba tu bohužiaľ môže byť neustále.

Zavedením doplatku za prípravky koagulačných faktorov sa stáva skoro pre všetkých pacientov s vrodeným krvácavým ochorením tento liek nedostupným a následne bude dochádzať u nich k zhoršovaniu ich zdravotného stavu a dokonca môže dôjsť aj k ohrozeniu ich samotného života. Dokonca pre pacientov s von Willebrandovou chorobou v tomto návrhu neexistuje žiadny prípravok bez doplatku.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody žiadame o plnú úhradu z verejného zdravotného poistenia (t.j. bez doplatku pacientom) pre všetky prípravky koagulačných faktorov podľa klasifikácie pod ATC B02BD01 – B02BD08

V Bratislave, 24.8.2010

Ing. Jaroslav Janovec
predseda Slovenského hemofilického združeniaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Slovenské hemofilické združenie

Súvisiace témy:
Zdravie
Zdravotne postihnutí
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt