spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Za zákaz predaja potravín z klonovaných zvierat

Vážený pán minister Zsolt Simon,

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste podporili európsky zákaz predaja potravín z klonovaných zvierat alebo z ich potomstva. Najmä potom, ako nedávno vyšlo najavo, že mäso a mlieko z klonovaných zvierat a z ich potomstva už vstúpilo v Európe do predaja, sa ukazuje potreba prijatia zákazu ako veľmi naliehavá. Nie len, že potraviny z klonovaných zvierat a z ich potomstva nereguluje žiadna legislatíva, občania ani nemajú možnosť zistiť či mäso alebo mliečne produkty, ktoré kupujú, sú zo zvierat pochádzajúcich z klonovacieho procesu produkcie. Pritom podľa výsledkov Eurobarometra 2008 sa presne tri štvrtiny obyvateľov EÚ vyjadrilo, že klonovanie zvierat pre ľudskú konzumáciu je eticky neprijateľné a 84 % obyvateľov vyjadrilo obavy z možných zdravotných rizík.

Správa úradu EFSA potvrdila, že zvieratá trpia pri používaní tejto technológie produkcie bolesťou a stresom a zdôraznila, že je stále priveľa nejasností týkajúcich sa technológie klonovania. Navyše, Smernica Rady 98/58/EC o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely uvádza, že “prirodzené alebo umelé rozmnožovanie alebo rozmnožovacie postupy, ktoré ktorémukoľvek z dotknutých zvierat spôsobujú alebo pravdepodobne spôsobujú utrpenie alebo poranenia, sa nesmú vykonávať.”

My, nižšie podpísaní občania, vyslovujeme nesúhlas s produkciou živočíšnych potravín z klonovaných zvierat na území EÚ. Sme zhrození z toho, že mlieko a mäsové produkty z klonovaných zvierat a ich potomstva už vstúpili do potravinového reťazca a vyjadrujeme veľké obavy z toho, akým spôsobom táto prax súvisí s pohodou a zdravím zvierat. Ako svojho zástupcu v Rade ministrov EÚ Vás vyzývame, aby ste podporili európsky zákaz klonovania zvierat pre produkciu potravín ako aj zákaz dovozu produktov z klonovaných zvierat a ich potomstva.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Sloboda zvierat

Súvisiace témy:
Európska únia
Právo
PoľnohospodárstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS