spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni

Práve sa rozhoduje o tom, aká bude Vrakuňa v budúcnosti: úradníci, poslanci, starosta Fatura, primátor Ďurkovský pripravili plány, aby sa na našom prehustenom sídlisku stavali ďalšie až 11-poschodové domy. Máme možnosť povedať, že tu tieto domy nechceme. Podporte petíciu, ktorá vyzýva našich zástupcov, aby odmietli výstavbu ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni.


Žiadame našich zástupcov, aby hlasovali proti Zmenám a doplnkom územného plánu hl. m. Bratislavy č. 2, ktoré umožňujú výstavbu ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni. Sme proti výstavbe ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni.

Žiadame poslancov, aby hlasovali podľa jednoznačnej vôle nás obyvateľov Vrakune, pretože už nechceme prílev nových obyvateľov, ďalšie autá na prepchatých cestách a parkoviskách, ničenie zelene a zhoršovanie zlého životného prostredia. Žiadame také zmeny, ktoré budú pripravené v spolupráci s vrakunčanmi a pre vrakunčanov.

Žiadame hlavne:

  1. Poslancov Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, aby sa vyjadrili negatívne k návrhu Zmien a doplnkov ÚP 02 v časti, ktorá umožňuje výstavbu domov na sídlisku vo Vrakuni.
  2. Poslancov zastupiteľstva hl. m. Bratislavy, aby hlasovali proti Zmenám a doplnkom ÚP 02.
  3. Transparentnú a demokratickú prípravu zmien územného plánu pre kvalitnejší život občanov Vrakune.


Petičný výbor:
Marián Šumšala, Bebravská 9, 821 07 Bratislava, Jana Plavníková, Toryská 5, 821 07 Bratislava
Osoba určená členmi petičného výboru na ich zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Marián Šumšala, Bebravská 9, 821 07 Bratislava.

Petícia sa riadi Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb.


Nové 11-poschodové domy

Nové domy, ktoré môžu mať až 11 poschodí, by sa mali stavať na Kazanskej ulici pri VÚB, pred zdravotným strediskom na Bebravskej, na „športovom ihrisku“ na Slatinskej ulici a na Žitavskej ulici. Ich výstavba je navrhnutá v Zmenách a doplnkoch 02územného plánu Bratislavy, ktorý by mali schvaľovať bratislavskí poslanci v septembri.

Výstavba nových domov znamená tiež prílev nových ľudí, likvidáciu zelene pre výstavbu nových parkovísk, zhoršenie parkovania, zhoršenie každodenných zápch, nebezpečnejšie ulice. Svojim odmietavým postojom k ďalšej výstavbe na sídlisku zároveň vyjadrujeme svoje áno pre námestia a priestory na sídlisku, kde by sa ľudia cítili dobre, pre bezpečnejšie ulice a chodníky, na ktorých by sme sa nemuseli báť o deti, pre detské ihriská a športoviská a pre kvalitnú zeleň a parky.

Nové domy by zabrali posledné voľné miesta na sídlisku, a znemožnili by tak poľudštiť naše sídlisko napr. výstavbou kvalitného námestia, kde by sa ľudia mohli stretávať a cítiť príjemne – vo východnej časti sídliska takýto priestor úplne chýba.


Vyzývame poslancov, aby odmietli túto výstavbu

Obraciame sa na vrakunských poslancov, aby sa vyjadrili negatívne k časti územného plánu, v ktorom sa plánuje výstavba domov na sídlisku vo Vrakuni. Zároveň vyzývame poslancov Mestského zastupiteľstva, hlavne poslancov za Vrakuňu – Čerňanskú, Hargaša a Lackovú, aby nehlasovali za Zmeny a doplnky územného plánu.


Prípravu dobre utajili

Príprava výstavby domov prebehla takmer utajene – vo Vrakunských novinách ani na internetovej stránke nebola žiadna informácia o týchto dôležitých veciach. Vo vrakunských novinách o výstavbe niečo napísali až neskoro ako reakciu na nevôľu obyvateľov. Pritom na Vrakunské noviny ide ročne pol milióna korún a na internetovú stránku štvrť milióna. V Bratislavských novinách, ktoré tiež dostávame pravidelne do svojich schránok nebolo o zmenách napísané takmer nič. Naši zástupcovia majú na takúto konšpiráciu dobrý dôvod – vedia, že jednajú proti vôli svojich voličov.


Koho zastupujú – občanov či developerov?

Sú tu len dočasne – poslanci, starosta, úradníci, primátor, - my však nie, niektorí z nás tu budú žiť dlho, niektorí z nás tu možno aj zomrú. Nemôžu natrvalo zničiť Vrakuňu, len kvôli svojim súkromným potrebám. Sú tu na to, aby presadzovali naše záujmy. Nie na to, aby dláždili cestu developerom.

Vrakunčania už veľa krát dali jednoznačne najavo, že nechcú ďalšiu výstavbu na sídlisku: pri výstavbe na Bebravskej, pri výstavbe na Vážskej, pri plánovanej výstavbe občianskej vybavenosti na Bebravskej, pri súčasnej výstavbe na Toryskej. Pre mnohé naplánované stavby sú už známi aj developeri. Nepotrebujeme zástupcov developerov na stoličke starostu a v kreslách poslancov.

O tom, aká silný je tlak stavať domy vo Vrakuni svedčí aj najnovší prípad výstavby na Toryskej, kde Vrakuňa schválila výstavbu domu a parkoviska spolu s výrubom 64 stromov v ochrannom páse zelene na mieste, kde takáto výstavba nie je povolená.


Toto je posledná možnosť zabrániť výstavbe

Pokiaľ poslanci mestského zastupiteľstva schvália Zmeny územného plánu Bratislavy a s nimi aj výstavbu nových domov, nebude už možné tejto výstavbe zabrániť. Územný plán a jeho príprava je po komunálnych voľbách asi najdôležitejší akt, kedy majú občania právo vyjadriť, ako má vyzerať ich mesto a mestská časť. Ďalší proces je už v rukách úradníkov – pokiaľ si developer kúpi pozemok a bude na ňom chcieť stavať domy v súlade s územným plánom, už nebude možno tomu zabrániť. Príprava územného plánu vrcholí jeho schvaľovaním poslancami Mestského zastupiteľstva v septembri.


Pripravované zmeny sú zlé aj pre celú Bratislavu

Zmeny územného plánu sú zlé aj z pohľadu ostatných mestských častí – tieto zmeny sú zlé pre všetkých obyvateľov Bratislavy. Navyše magistrát na čele s primátorom Ďurkovským nereflektoval mnohé zmeny, ktoré dlhodobo žiada občianska verejnosť – napr. nemeniť obývané stabilizované územia na rozvojové, dopracovať výškovú reguláciu zástavby, nemeniť funkciu zelene na výstavbu, zapracovať intaktné plochy zelene a pod. Práve zmena stabilizovaných území na rozvojové umožňuje ďalšiu výstavbu na sídlisku vo Vrakuni. Nie sú žiadne demokratické dôvody schváliť tieto zmeny, práve naopak ich zrušenie bude prínosným krokom nielen pre Vrakuňu ale aj pre celú Bratislavu.


Petičný hárok na stiahnutie:
Peticia-Stop-zmena-uzemneho-planu.pdf  [32.49 kB]

Viac informácií na www.vrakuna.net.







POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 



Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA



 



CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS