spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie bastiónovej pevnosti v Košiciach

Pri výkopových prácach na Námestí osloboditeľov v Košiciach boli odkryté múry bastiónu citadely, vojenského opevnenia zo 17. storočia.

Pamiatkový úrad SR vyhlásil toto archeologické nálezisko – pevnosť bastiónová – za  národnú kultúrnu pamiatku.

Námestie v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie poskytuje bezpečný voľný priestor na dôstojnú prezentáciu tohto unikátneho nálezu v celom rozsahu.

Je obava, že prebiehajúca výstavba môže nález ohroziť.

Svojím podpisom pod petíciu žiadam Mesto Košice, ktoré je v zmluvnom vzťahu s investorom a zároveň má prenesený výkon štátnej správy, aby zaistilo ochranu nálezu počas výstavby a aby nález bol zachovaný a prezentovaný v celom odkrytom rozsahu na pôvodnom mieste a bol verejne prístupný.

 

Petičný výbor: 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, Spolok na podporu skrášľovania Košíc-predseda - osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy (+421 905 384171)
Mgr. Iveta Marcinčáková, Palárikova 11, 040 01 Košice                                                                               
Ing. Karol Labaš, Berlínska 13, Košice 

 

Formulár petície, informácie o citadele s obrázkami:
http://www.kosice.estranky.sk/stranka/peticia 

Panoráma citadely:
http://kosice1.host-ed.net/Panorama/CitadelaPark2.htm

 

 POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Súvisiace témy:
Samospráva
Pamiatky
Štátna správa
Právo

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS