spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva - Felhívás - Appeal

Výzva

My, občania Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, bez rozdielu národnostnej príslušnosti, vyjadrujeme svoju vôľu žiť spolu v mieri a porozumení. Je v našom spoločnom záujme, aby sme preukázali k sebe vzájomnú úctu tým, že budeme so všetkou vážnosťou zvažovať postoje a názory druhého. Základným predpokladom dobrých susedských vzťahov a spolužitia je trvalý a zmysluplný dialóg. Začnime otvorenú a vecnú diskusiu na rôznych úrovniach o všetkých otázkach, ktoré vyvolávajú obavy na jednej alebo druhej strane. Žiadame tých občanov, ktorým leží na srdci osud našich dvoch krajín, aby sa svojím podpisom pripojili k tejto výzve a konali v jej duchu.

Ladislav BALLEK, spisovateľ, veľvyslanec, Martin BÚTORA, sociológ, veľvyslanec, Bohumila FERENČUHOVÁ, historička, Kornel FÖLDVÁRI, publicista, Lajos GRENDEL, spisovateľ, Michal KAŠČÁK, hudobník, Miroslav KUSÝ, politológ a filozof, Štefan MARKUŠ, vedec, veľvyslanec, Alena PÁNIKOVÁ, riaditeľka nadácie, Kálmán PETŐCZ, politológ, veľvyslanec, Eva SIRACKÁ, lekárka, Zuzana SZATMÁRY, sociologička a publicistka, László SZIGETI, vydavateľ, Štefan ŠUTAJ, historik, Martin „Shooty“ ŠÚTOVEC, karikaturista, Pavel VILIKOVSKÝ, spisovateľ


Felhívás

Mi, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság polgárai, felhívásunkkal kifejezzük óhajunkat, hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül, békében és megértésben élhessünk együtt. Mindannyiunk érdeke, hogy kölcsönös tiszteletet tanúsítva mérlegeljük egymás álláspontját. A jószomszédi viszony és együttélés alapvető feltétele a folyamatos és érdemi párbeszéd. Ezért szorgalmazzuk, hogy kezdjük meg az egyik vagy másik felet nyugtalanító ügyek sokrétű megvi tatását. Arra kérjük a két ország sorsát szívükön viselő polgártársainkat, hogy aláirásukkal csatlakozzanak a felhívás szövegéhez, és ennek szellemében cselekedjenek.

ABLONCZY Balázs, historik, CSÁNYI Vilmos, akademik, etológ, ESTERHÁZY Péter, spisovateľ, ESZENYI Enikö, herečka a režisérka, HAMBERGER Judit, historička a filologička, HELLER Ágnes, filozofka, JANCSÓ Miklós, filmový režisér, MÉSZÁROS Márta, filmová režisérka, NÁDAS Péter, spisovateľ, PÁLFI György, filmový režisér, RAINER János, historik, ROMSICS Ignác, historik, SZARKA László, historik, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, akademik, ZÁVADA Pál, spisovateľ


Appeal

We, concerned citizens of the Slovak Republic and the Hungarian Republic, express by this appeal our wish to be able to live together in peace and mutual respect, regardless of origin. Continuous, meaningful dialogue is a precondition for normal coexistence and good neighbourly relations. Therefore, we urge both sides to start discussing in detail those issues that are a cause of anxiety for one side or the other. It is in all our interest to consider what the other has to say. We ask all our fellow citizens who care about the future of our countries, to join us by signing our petition, and to join us in letting its spirit guide our actions.

K výzve sa pripájajú:

Eva Magdaléna ÁCSOVÁ, Európska komisia; Samuel ABRAHÁM, politológ a pedagóg; Ján Krstiteľ BALÁZS, františkánsky kňaz a spisovateľ; BALOGH Margit, historička; Renáta DEÁK, prekladateľka; Janka DEBRECÉNIOVÁ, občianska aktivistka; Ondrej DOSTÁL, občiansky aktivista; Viliam FIGUSCH, riaditeľ Informačnej kancelárie Rady Európy; Andrej FINDOR, vysokoškolský pedagóg; Daniel FISCHER, výtvarník; Egon GÁL, filozof; Fedor GÁL, sociológ; Radovan GEIST, politológ; Ivan GERÁT, umenovedec; Judit GÖRÖZDI, literárna vedkyňa; Oľga GYÁRFÁSOVÁ, sociologička; Jozef HAŠTO, psychiater; Michal HAVRAN, teológ, publicista; Marek HOJSÍK, sociológ; Dagmar HORNÁ, vysokoškolská pedagogička; HORNOKNÉ UHRIN Erzsébet, výskumníčka; HUNČÍK Péter, psychiater; Eduard CHMELÁR, vysokoškolský pedagóg; Balázs JARÁBIK, manažér MVO; Milan JAROŇ, Európska komisia; KARDOS Gábor, vysokoškolský pedagóg; Miroslav KOCÚR , teológ a pedagóg; KOHÁRI Hajnalka, Európska komisia; Attila KOMZSÍK, matematik; Eugen KORDA, publicista; Eva KOWALSKÁ, historička; Ľuboš KUBIN, politológ; Jana KVIEČINSKÁ, občianska aktivistka; Nina LANGOŠOVÁ, občianska aktivistka; Peter MARIANEK, občiansky aktivista; Juraj MARUŠIAK, politológ; Grigorij MESEŽNIKOV, politológ; András MÉSZÁROS, filozof; Miroslav MICHELA, historik; Martin MURÁNSKY, filozof; Kinga NOVOTNÁ, manažérka; László ÖLLÖS, politológ; Dušan ONDRUŠEK, psychológ; Michael PETRÁŠ, riaditeľ nadácie; Juraj PODOBA, etnológ; PÓK Attila, historik; Šarlota PUFFLEROVÁ, občianska aktivistka; RÁCZNÉ HORVÁTH Ágnes, vysokoškolská pedagogička; Ladislav SNOPKO, manažér kultúry; Peter SOKOL, predseda Zväzu Rusínov a Ukrajincov; SÓOS Károly, historik; Boris STREČANSKÝ, občiansky aktivista; SZILÁGYI Imre, politológ; Ľubica TRGIŇOVÁ, občianska aktivistka; Michal VAŠEČKA, sociológ; Károly TÓTH, riaditeľ inštitútu; Zuzana WIENK, občianska aktivistka; Marcel D. ZAJAC, občiansky aktivista.

Projekt mediálne podporil denník SME.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosť
SpoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS