spájame žudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva - Felhívás - Appeal

Výzva

My, občania Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, bez rozdielu národnostnej príslušnosti, vyjadrujeme svoju vôžu ži spolu v mieri a porozumení. Je v našom spoločnom záujme, aby sme preukázali k sebe vzájomnú úctu tým, že budeme so všetkou vážnosou zvažova postoje a názory druhého. Základným predpokladom dobrých susedských vzahov a spolužitia je trvalý a zmysluplný dialóg. Začnime otvorenú a vecnú diskusiu na rôznych úrovniach o všetkých otázkach, ktoré vyvolávajú obavy na jednej alebo druhej strane. Žiadame tých občanov, ktorým leží na srdci osud našich dvoch krajín, aby sa svojím podpisom pripojili k tejto výzve a konali v jej duchu.

Ladislav BALLEK, spisovatež, vežvyslanec, Martin BÚTORA, sociológ, vežvyslanec, Bohumila FERENČUHOVÁ, historička, Kornel FÖLDVÁRI, publicista, Lajos GRENDEL, spisovatež, Michal KAŠČÁK, hudobník, Miroslav KUSÝ, politológ a filozof, Štefan MARKUŠ, vedec, vežvyslanec, Alena PÁNIKOVÁ, riaditežka nadácie, Kálmán PETŐCZ, politológ, vežvyslanec, Eva SIRACKÁ, lekárka, Zuzana SZATMÁRY, sociologička a publicistka, László SZIGETI, vydavatež, Štefan ŠUTAJ, historik, Martin „Shooty“ ŠÚTOVEC, karikaturista, Pavel VILIKOVSKÝ, spisovatež


Felhívás

Mi, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság polgárai, felhívásunkkal kifejezzük óhajunkat, hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül, békében és megértésben élhessünk együtt. Mindannyiunk érdeke, hogy kölcsönös tiszteletet tanúsítva mérlegeljük egymás álláspontját. A jószomszédi viszony és együttélés alapvető feltétele a folyamatos és érdemi párbeszéd. Ezért szorgalmazzuk, hogy kezdjük meg az egyik vagy másik felet nyugtalanító ügyek sokrétű megvi tatását. Arra kérjük a két ország sorsát szívükön viselő polgártársainkat, hogy aláirásukkal csatlakozzanak a felhívás szövegéhez, és ennek szellemében cselekedjenek.

ABLONCZY Balázs, historik, CSÁNYI Vilmos, akademik, etológ, ESTERHÁZY Péter, spisovatež, ESZENYI Enikö, herečka a režisérka, HAMBERGER Judit, historička a filologička, HELLER Ágnes, filozofka, JANCSÓ Miklós, filmový režisér, MÉSZÁROS Márta, filmová režisérka, NÁDAS Péter, spisovatež, PÁLFI György, filmový režisér, RAINER János, historik, ROMSICS Ignác, historik, SZARKA László, historik, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, akademik, ZÁVADA Pál, spisovatež


Appeal

We, concerned citizens of the Slovak Republic and the Hungarian Republic, express by this appeal our wish to be able to live together in peace and mutual respect, regardless of origin. Continuous, meaningful dialogue is a precondition for normal coexistence and good neighbourly relations. Therefore, we urge both sides to start discussing in detail those issues that are a cause of anxiety for one side or the other. It is in all our interest to consider what the other has to say. We ask all our fellow citizens who care about the future of our countries, to join us by signing our petition, and to join us in letting its spirit guide our actions.

K výzve sa pripájajú:

Eva Magdaléna ÁCSOVÁ, Európska komisia; Samuel ABRAHÁM, politológ a pedagóg; Ján Krstitež BALÁZS, františkánsky kňaz a spisovatež; BALOGH Margit, historička; Renáta DEÁK, prekladatežka; Janka DEBRECÉNIOVÁ, občianska aktivistka; Ondrej DOSTÁL, občiansky aktivista; Viliam FIGUSCH, riaditež Informačnej kancelárie Rady Európy; Andrej FINDOR, vysokoškolský pedagóg; Daniel FISCHER, výtvarník; Egon GÁL, filozof; Fedor GÁL, sociológ; Radovan GEIST, politológ; Ivan GERÁT, umenovedec; Judit GÖRÖZDI, literárna vedkyňa; Ožga GYÁRFÁSOVÁ, sociologička; Jozef HAŠTO, psychiater; Michal HAVRAN, teológ, publicista; Marek HOJSÍK, sociológ; Dagmar HORNÁ, vysokoškolská pedagogička; HORNOKNÉ UHRIN Erzsébet, výskumníčka; HUNČÍK Péter, psychiater; Eduard CHMELÁR, vysokoškolský pedagóg; Balázs JARÁBIK, manažér MVO; Milan JAROŇ, Európska komisia; KARDOS Gábor, vysokoškolský pedagóg; Miroslav KOCÚR , teológ a pedagóg; KOHÁRI Hajnalka, Európska komisia; Attila KOMZSÍK, matematik; Eugen KORDA, publicista; Eva KOWALSKÁ, historička; źuboš KUBIN, politológ; Jana KVIEČINSKÁ, občianska aktivistka; Nina LANGOŠOVÁ, občianska aktivistka; Peter MARIANEK, občiansky aktivista; Juraj MARUŠIAK, politológ; Grigorij MESEŽNIKOV, politológ; András MÉSZÁROS, filozof; Miroslav MICHELA, historik; Martin MURÁNSKY, filozof; Kinga NOVOTNÁ, manažérka; László ÖLLÖS, politológ; Dušan ONDRUŠEK, psychológ; Michael PETRÁŠ, riaditež nadácie; Juraj PODOBA, etnológ; PÓK Attila, historik; Šarlota PUFFLEROVÁ, občianska aktivistka; RÁCZNÉ HORVÁTH Ágnes, vysokoškolská pedagogička; Ladislav SNOPKO, manažér kultúry; Peter SOKOL, predseda Zväzu Rusínov a Ukrajincov; SÓOS Károly, historik; Boris STREČANSKÝ, občiansky aktivista; SZILÁGYI Imre, politológ; źubica TRGIŇOVÁ, občianska aktivistka; Michal VAŠEČKA, sociológ; Károly TÓTH, riaditež inštitútu; Zuzana WIENK, občianska aktivistka; Marcel D. ZAJAC, občiansky aktivista.

Projekt mediálne podporil denník SME.POZNÁMKY / vaše reakcie
Výzva
2.7.2010 13:43 | Julo Uhlár

Súhlasím s textom výzvy v plnom znení !

Nesúhlasím však s hanlivým názvom národnostná menšina - bez ohžadu, či je maďarská, rómska, ukrajinská , atď.
Každý jeden je vážený občan Slovenskej republiky.
Navrhujem a hlasujem za - všetkými 20. prstami, aby sa už ďalej názov národnostná menšina nepoužíval.
Jedna republika - jediný štátny jazyk = Slovenčina !,.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
21.6.2010 17:29 | julianBosakSt

...vidim, ze Emma ma pravdu - je otazna uprimnost autorov vyzvy - vylozili ju sem a tym to pre nich zhaslo...":O(
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
20.6.2010 07:37 | Vika

Komu bude vyzva predlozena?
Ad: noro brazda
18.6.2010 22:12 | julianBosakSt

...noro, na vas som sa obratil s poziadavkou, ako na spravcu changenetu a ocakavam, ze miesto mudrovania zabezpecite, o co so vas ziadal, alebo odpoviete, ze to nie je vasa povinnost, aby som vedel, ze si mam najst iny sposob, ako upozornit auzorov na spominany prispevok...
...no a ani vam nezaskogi, akpustite toho vasho kamarata na Emmin prispevok, aby ste vedeli, k comu sa vyjadrujete...
Google Translate
18.6.2010 12:09 | Noro Brázda

Svet je dnes strašne popredu. Emmin kamarát sa volá Google Translate (translate.google.com).

Maďarská verzia tejto výzvy v jeho podaní tu:
translate.google.com/translate...
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
17.6.2010 16:28 | Roman Kanala

A prečo potom rovno nezmeni celý server changenet.sk na dvojjazyčný? Kvôli jednej petícii, lebo inak sa stále úzkoprsá osôbka, čo petíciu kvôli tomu nepodpíše? Len si predstavte, jedna osoba, čo nepodpíše petíciu. To je ale katastrofa. Čoskoro tu môžme rovno zabali.
Ad: Noro Brazda
17.6.2010 16:13 | julianBosakSt

...odporucam do pozornosti prispevok "12.6.2010 18:49 | Végh Emma", v ktorom autorka upozornuje na to, ze povolania iniciatorov vyzvy su len v slovencine - to ju odradza od podpisania sa pod vyzvu a ma za to, ze aj mnohych dalsich, ktori by inac podpisali...
...Noro, upozornite na to autorov a nech zvazia napravu...
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
13.6.2010 19:22 | RÁCZ Péter író

Rácz Péter író
support
13.6.2010 15:46 | Pal TAMAS

support
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 19:23 | Sándor Urszin

Hajrá a békés, megértő közös életért!
Le az uszítókkal!

Go for peacefull common work and life!
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 18:49 | Végh Emma

A felhívás jó, tartalmával és szándékával nagyon egyet tudok érteni. Már majdnem csatlakoztam hozzá, amikor láttam, hogy az aláírók foglalkozása, hivatása csak szlovákul szerepel benne, még a magyar aláíróké is! Egyet történetesen ismerek is közülük, s biztos vagyok benne, hogy a foglalkozását nem szlovákul adta meg, ahogyan gondolom azok a magyar értelmiségiek sem, akik a felhívást elindították, s akiknek neve az első aláírók között szerepel. Egy közös szlovák-magyar vállalkozás esetén, aminek lényege a kölcsönös tisztelet és megbecsülés kinyilvánítása, ez minimum udvariatlanság a másik féllel szemben, de lesznek többen, akik ezt arroganciának fogják gondolni. Megkérdőjelezi ugyanis a szándék őszinteségét. Tegnap óta figyelem, gyarapszik-e a csatlakozók száma, s úgy látom, nem, legalábbis magyar oldalról nem. Talán hozzám hasonlóan másokat is ez tart vissza, hogy csatlakozzanak ehhez a különben dícsérendő kezdeményezéshez.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 14:56 | XY

I am sort of afraid that the result will be that "both sides are responsible." On the Slovak side there is the language law criminalizing the usage of the Hungarian language in some situations, Slota in the government with statements like "Hungarians are like a cancer tumor" and similar statements in the Slovak media regularly. I stress that in the Hungarian (and, by the way, 95% of European) media there are not similar statements about any social groups or minority. On the other hand, there is the citizenship law of Hungary. (Here, in Spain, they have a similar law and half of Latin-America could come here if they wanted.) Well, the two sides do not seem to be equal....
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 14:55 | Remák János

Aki nem képes a másságot elfogadni,keresse magában a hibát, mert saját magában lappang e veszélyes és ragályos betegség. Uramisten mily veszélyes is az, ha íly betegek vezérei a tömegeknek!!!!!!!!!!!!!Az efajta betegeket nem volna szabad hatalomhoz sem juttani. így megmenekülhetnénk egy veszélyes európai járványtól.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 14:13 | Forgács Zsuzsa

Annyira magától értetődő számomra, hogy a szlovákok és magyarok barátok, sőt, mindkét népcsoport emberekből áll, hogy el vagyok képedve, hogy ezt külön el kell mondani és külön alá kell írni, dehát azon polgártársaink számára, akik a háborusdit jobban kedvelik, nem tehetünk mást, minthogy aláírjuk.

Friendship between Slovaks and Hungarians is the most natural thing, so I am amazed that we have to sign a special Appeal like this, but for those fellow human beings among us, for whom this is not the most natural thing for some incomprehensible reason, we have to sign.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 14:11 | Forgács Zsuzsa

annyira magától értetődő számomra, hogy a szlovákok és magyarok barátok, sőt, mindkét népcsoport emberekből áll, hogy el vagyok képedve, hogy ezt külön el kell mondani és külön alá kell írni, dehát azon polgártársaink számára, akik a háborusdit jobban kedvelik alá kell ezt itt írni!

Friendship between Slovaks and Hungarians is the most natural thing, so I am amazed that we have to sign a special Appeal like this, but for those fellow human beings among us, for whom this is not the most natural thing for some incomprehensible reason, we have to sign.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 11:46 | Bard

Tóth Dániel (Szlovák Dani)

It is your mom that has a shameful history.
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 11:11 | Farkas Dániel

Let's be good neighbours. As they say in hungarian, bad neighbourhood, it's a turkish curse :)

We live with/next to eachother for a thousand years, together in good and bad historical events. Don't let these last century to ruin it please slovak brothers and hungarian brothers( free after Kálmán Mikszáth )
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 09:52 | Laczko Vass Robert

actor, Romania
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 08:27 | Ildiko NEMEDI-GYURKI

Végre valami jó dolog :-) Némedi-Gyürki Ildikó
Ad: Výzva - Felhívás - Appeal
12.6.2010 08:21 | Toth Daniel

I am Hungarian from Hungary. Most of us, Hungarians either don't know, or simply deny the story of Slovak-Hungarian relations in the 19th and early 20th century. The reconciliation processs can only start (this is step zero)if Hungarians come to terms with themselves and their shameful history, and APOLOGISE to the Slovakians for the centuries of political and cultural opression. After this, we can start talking about the present.Prida reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohžady na diskutovanú problematiku môžete ponúknu na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desa plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovatežov.

  ť Vaše reakcie (35)

 Súvisiace témy:
Politika
Demokracia
Občianska spoločnos
SpoločnosREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, Š 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt