spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby

Bratislava, 27. mája 2010

Vážený predstaviteľ, vážená predstaviteľka politickej strany!


Demokratickým voľbám tradične predchádza masívna predvolebná kampaň, ktorej úlohou je získať čo najväčší počet voličov. V demokratickom systéme, v akom žijeme, je to normálne a samozrejmé.

Ako organizácie, ktorých cieľom je obhajoba demokratických princípov volieb sa na Vás v mene občianskej spoločnosti obraciame s výzvou na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby.

Touto výzvou chceme predísť tomu, aby sa zraniteľné skupiny voličov (Rómovia z marginalizovaných komunít, ľudia žijúci pod hranicou chudoby, obyvatelia domovov dôchodcov, klienti domovov sociálnych služieb atď.) stávali obeťami nekorektných, amorálnych a niekedy i z pohľadu zákonnosti pochybných volebných praktík. Chceme predísť tomu, aby sa z voličského hlasu stával tovar, ktorý získa ten, kto je zaň ochotný zaplatiť najviac.

Touto výzvu chceme podporiť princípy slobodného rozhodovania, dôstojnosti volebnej kampane i samotných voličov a základné princípy zastupiteľskej demokracie. Veríme, že nástrojom na presvedčenie voličov by mala byť najmä zrozumiteľná formulácia volebných programov, a nie kupčenie s ich voličskými hlasmi, ktoré je iba zneužívaním zlej a bezvýchodiskovej životnej situácie niektorých ľudí.

Keďže v minulosti boli opakovane zaznamenané prípady nekorektných praktík pri získavaní volebných hlasov najmä voličov z marginalizovaných rómskych osád, obraciame sa s výzvou o prijatie etického kódexu hlavne na všetky relevantné politické strany, ktoré kandidujú v nastávajúcich parlamentných voľbách. To, že sa obraciame aj na Vašu politickú stranu, nie je v žiadnom prípade náznakom podozrenia, že by ste mali takéto konanie v úmysle. Naopak, apelujeme na Vaše morálne postoje a žiadame Vás, aby ste touto formou vyslovili s takýmto potencionálnym konaním svoj nesúhlas.

Prijatím Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby podporíte princípy spravodlivého predvolebného boja a zároveň sa verejne dištancujete od nekorektného a neetického konania voči voličom. Pristúpenie politických strán k tomuto etickému kódexu chceme sprístupniť verejnosti a zároveň iniciovať verejnú diskusiu na túto tému, takže ako politická strana máte možnosť tento svoj postoj a odhodlanie oznámiť aj verejne.

Svoju podporu tejto výzve a zároveň prihlásenie sa k princípom, ktoré obsahuje, môžete deklarovať podpisom priloženého Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby a jeho zaslaním na uvedenú adresu. Signatárov výzvy budeme postupne zverejňovať. Sme si vedomí, že ide o pomerne krátku dobu a predvolebná kampaň už beží, avšak princípy, na ktorých je výzva postavená, sú natoľko zásadné a jednoznačné, že nemusia byť predmetom dlhého rozhodovania.

S úctou,

 

Signatári výzvy - Zakladatelia iniciatívy (abecedne):

  • Inštitút rómskej verejnej politiky
  • Ľudia proti rasizmu
  • MEMO 98
  • Nadácia Milana Šimečku
  • Občan, demokracia a zodpovednosť
  • Občianske oko
  • Romano nevo ľil.


Iniciatíva za dodržiavanie etiky slobodných a spravodlivých volieb
(c/o OZ Ľudia proti rasizmu, P.O.BOX 33, 820 04  Bratislava, hovorca@ferovevolby.sk, irena@rasizmus.sk) a signatári výzvy na podporu Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľbyPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby
7.6.2010 09:35 | Ladislav Židek

Neviem čo Vás viedlo k vyhláseniou takejto výzvy, ale to mi pripadá akoby sme prijímali výzvy v revolúcii dodržíme nejaké postupy. Čo dodržali boľševici keď zvrhli cára - nič. A vy vlastne vyzývate pohrobkov rôznych komunizmov, fašizmov a neviem čoho aby dodržiavali pravidlá. Vy nevidíte že do kampane je vtiahnuté neuveriteľne veľa peňazí z fondov (CD so spevákmi o dialniciach) a vy si snaď myslíte že ten kto má moc niečo bude rešpektovať. On si chce moc udržať. vy si myslíte že ak niekto neváhal okradnúť pri emisiách všetkých o 50 % že zrazu bude niečo rešpektovať. považujem túto kampaň za vybíjanie sa na nesprávnom mieste.
Ad: Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby
1.6.2010 15:40 | Stella Hanzelová

Signatári výzvy - zakladatelia iniciatívy(abecedne):
* Inštitút rómskej verejnej politiky
* Ľudia proti rasizmu
* MEMO 98
* Nadácia Milana Šimečku
* Občan, demokracia a zodpovednosť
* Občianske oko
* Romano nevo ľil
Ad: Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby
1.6.2010 13:05 | Stella Hanzelová

Kódex je zverejnený tu: ferovevolby.blogspot.com/p/eti...

Bližšie informácie o iniciatíve nájdete tu: ferovevolby.blogspot.com/
Ad: Výzva na prijatie Etického kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby
1.6.2010 09:40 | Jakub Obuch

BOdaj by politické strany a ich lídri sa toho držali ale ako vieme, v našom policajnom štáte ešte stále rozhodujú peniaze (vo väčšine ) prípadov. ale každopádne som za slobodne rozhodujúce a spravodlivé voľby.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Rómovia
Štátna správa
Politika
Demokracia
Ľudské práva

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt