spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže

Verejná výzva

Vláde Slovenskej republiky,
Predsedovi Vlády Slovenskej republiky,
Ministrovi školstva Slovenskej republiky,
Ministrovi financií Slovenskej republiky


Vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2010 na svojom 209. zasadnutí schválila Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čo z prijatého nariadenia vyplýva?

  • Nariadenie predstavuje riziká likvidácie existujúcich centier voľného času a vážne obmedzenie činnosti základných umeleckých škôl a školských stredísk záujmovej činnosti v 170 obciach v SR;
  • Nariadenie oberá približne 300 000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku o krúžky a záujmové aktivity;
  • Nariadenie ohrozuje existenciu takmer 2000 profesionálov v činnosti s deťmi a mládežou;


Nariadenie vlády:

  1. Mení spôsob výpočtu dotácie pre všetky Centrá voľného času a Školské strediská záujmovej činnosti tak, že sa berú do úvahy iba deti od 5 do 14 rokov, dotácia sa pripisuje obciam bez ohľadu na to, či takéto zariadenie majú, alebo nie a ponecháva sa iba na ich ľubovôli, či pridelenú čiastku na záujmové aktivity vôbec použijú a v akej výške. Obce nebudú  povinné na deti prispievať iným zriaďovateľom. Znamená to zničenie fungujúceho systému činnosti CVČ A ŠSZČ s deťmi a mládežou - obec nebude mať zdroje, záujem ani potrebu financovať svoje CVČ A ŠSZČ.  Zriaďovatelia nebudú môcť prijímať deti z okolitých obcí, lebo refundácia finančných prostriedkov bude nenárokovateľná, zdĺhavá a neprehľadná. Deti a mládež zo spádových obcí  nebudú mať možnosť sa zúčastňovať záujmového vzdelávania podľa svojho výberu a záujmu – obce nebudú schopné vytvoriť materiálne
    a personálne podmienky, ani ponúknuť široké spektrum činnosti.
  2. Drasticky obmedzuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie až o dve tretiny (!) na základe zníženia koeficientu výpočtu z 3,7 na 1,1.  Aj v prípade, že by obce celú čiastku na takéto aktivity vynaložili, ide o sumu, ktorá je pod hranicou možnej rozumnej existencie. Centrá voľného času prestanú fungovať, alebo výrazne obmedzia svoju činnosť; postihne to najviac tých, ktorí s mládežou reálne pracovali. Návrh úplne vynecháva z tabuľky financovania cirkevné a súkromné centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti, čím ich vyčleňuje zo systému vzdelávania na Slovensku.
  3. Limituje výber krúžkov v CVČ a ŠSZČ na jeden pre každé dieťa. V základnej umeleckej škole si môže dieťa vybrať iba jeden odbor v individuálnej a jeden v skupinovej forme vzdelávania. Tým diskriminuje talentované deti pri výbere viacerých aktivít, odborov či krúžkov.


S nariadením vlády v takejto podobe nesúhlasíme!

Schválené nariadenie vlády je v rozpore s legislatívou SR a EÚ (Zákon č. 245/2008 § 116 ods. 1, zákon č. 282/2008 Z.z.,  Akčný plán politiky mládeže na roky 2008 – 2013), ako aj v rozpore s Deklaráciou práv dieťaťa čl. 2 a čl. 7, s Dohovorom o právach dieťaťa čl. 31 a tiež Chartou Európskej únie. Žiadame preto rešpektovanie  platnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na výchovné pôsobenie na deti a iné osoby do 30 rokov.


Centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti
a základné umelecké školy

žiadajú

vyvolanie odbornej diskusie,  zmenu Zákona č. 245/2008 Z.z.  Školského zákona, Zákona 596/2003 Z.z. ,  Zákona 597/2003 Z.z. a nadväzujúcich právnych noriem, ako aj zmenu Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov tak, aby sa umožnilo spravodlivé a rovnocenné financovanie a  zachovanie stability systému záujmovej činnosti a mimoškolských aktivít detí a mládeže v Slovenskej republike.


Predkladatelia výzvy:
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, Asociácia základných umeleckých škôl „EMU“ Slovakia, Asociácia centier voľného času SR a zástupcovia cirkevných škôl a školských zariadení.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
5.7.2010 09:46 | Juraj Valko

.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
25.6.2010 19:12 | Katarína Hlavenková

Prosím Vás Vážený pán minister uvedomujete si čo robíte? Na kom šetríte? Ano je nám zrejmé že je globálna, svetová, ekonomická kríza, ale riešiť ju trým že zoberiete možnosť mladým talentom nad 15 rokov rozvíjať svoj umelecký talent sa mi vidí prinajmenšom nepremyslené, pretože tým že Vy neumožníte mladým talentom nad 15 rokov zo štátnych dotácii vzdelávať sa na základných umeleckých školách bude čím dalej menej rozvinutá naša kultúra, umenie, tradície a tým samozrejme aj celková úroven štátu po každej stránke aj po finančnej pretože ren štát ktorý patrí dnešnej produktívnej generácii bude o niekoľko rokov patriť práve dnešným mladým. No tým že Vy im neumožníte rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a talenty tento štát pôjde len k úpadku. Preto Vás ešte raz prosím o prehiodnotenie danej veci. Je to určite ten najnevhodnejší spôsob ako šetriť.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
24.6.2010 17:03 | Katarína Hlavenková

Prosím Vás pokúste sa šetriť efektívnejším a vhodnejším spôsobom ako ubližovaním mladým talentom. Chcete šetriť totižto na tých ktorí by náš štát po každej stránke mohli posunúť dopredu. Nerozvíjame kultúru, umenie nerzvíjame štát. Nepodporujeme mladé talenty nepodporujeme naše tradície, zvyky pomaly ale isto ničíme tento štát. Uvedomme si však že ak nedáme možnosť mladým ľudom a talentom ktorí sú už rozhodnutý a dlhodobo pripravovaní venovať sa umeniu tak naše tradície umenie a kultúra zaniknú pretože čo teraz patrí dnešnej produktívnej generácii to raz onedlho bude patriť našim mladým ale Vy im týmto Vašim navrhom bránite rozvíjať svoje talenty a tak sa stať úspešnými a užitočnými pre tento štát.
Ako to šetríte? Na čom prosím Vás?Čo si to dovoľujete takto likvidovaľ štát?
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
23.6.2010 16:44 | Katarína Hlavenková

Takto nemorálne ubližovať mladým talentom? Vieme že Slovensko sužuje globálna ekonomická kríza. ale je veľainých vhodnejších spôsobov ako jej predísť.Nie brať možnosť tým ktorí tejto situácii môžu len pomôcť. Šetrítetým najnevhodnejším spôsobom.
Prosíme o zavedenie šátnych dotácii do ZUŠ ako tomu bolo doteraz.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
20.6.2010 18:49 | Slavomíra Barejová

To čo je za blbosť, že vláda chce nariadiť, aby na krúžky do centier mohli chodiť iba deti od 4 do 14 rokov ??? Akože ostatné talentované deti čo majú robiť ? Vláda sa sťažuje, že máme skazenú mládež, a pod. Prečo asi ? Tak, lebo dosť je tých centier málo, a v obciach, kde je jedno centrum, tak toto zanikne, a kde sa budú deti po škole vzdelávať potom ? Bude ich vychovávať a "vzdelávať" ulica. TO SI UVEDOMTE !!! Tam, kde nie je žiadne centrum voľného času, tak veľa detí sedí po krčmách, tam fajčia, pijú alkohol, fetujú, užívajú drogy. Treba dbať na prevenciu delikvencie nielen mať plnú hubu rečí o represii mladých, ktorí pijú alkohol, fajčia, atď.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
16.6.2010 22:13 | irena

odkaz pre p.Babuliakovu:Robím v CVČ a viem , že CVČ dostáva 4x menej peňazí ako ZUŠ - tak sa spýtajte svojho riaditeľa, kde idú Vaše peniaze!!!
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
11.6.2010 22:21 | Jaroslav JANOUŠEK

Povodne to bola myslienka ako dat ludom moznost nasmerovat peniaze tam, kde by chceli podporit rozvoj. Demokratický necentralizovany princip riadenia. Som tiez ucitelom kruzku robotiky ale chodia don aj ziaci z inych skupin, inych zaujmovych kruzkov. Dnes ich bavi konstruovanie robotov, ale inokedy chcu ist lyzovat. A co tak podpora skolskej kapely? Vsetci ktorí poukazu svoj poukaz budu musiet povinne hrat na nastroj? Co ked niektori podporou skolskej skupiny nasmeruju peniaze na kupu draheho hudebneho nastroja, ktore za 5 poukazov si 5 clenov kapely nemozu dovolit. Ako veducemu kruzku vadi mi, ze musim vykazovat pritomnost ziakov. Je problem zladit moj cas a cas ziakov celej skoly, nie kazdy ziak ma v tom istom case volno. Niektori su na hodinach. Napriek tomu pridu ked mozu aj mimo oficialny cas. O com je vobec vykazovanie pritomnosti v case ked mozeme komunikovat cez Skype? Vadi mi ze o veciach rozhoduju ludia odtrhnuti od reality, formalisti, ktorím stací ciarka v evidencii formalne vykazujuca prítomnost - velmi mi to pripomina praktiky totalitarneho Zvazu mladeze za komunistov.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
10.6.2010 08:56 | frantisek galbavy

Myslim si že jedina činosť ,ktora zamestnava dnešne moderne počitačove deti su CVč a vy ich chcete rušiť ,však zoberiete vietor s plachiet buducej generácíí ,ktora nas bude neskor viesť a spravovať štát a samozrejme pracu stovkam pedagogom ,ktory pracuju v ťažkej dobe za almužnu a chcu si prave touto činnosťou prilepšiť aby ako tak prežili -gl
Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
9.6.2010 15:54 | Jan Doboš

Pani Věra, nadsencov je vela, vela ludi pracuje s mladezou dobrovolnicky, ja pracujem vo firme a poobede sa venujem mladezi, urcite som na tom financne stratovy ale boj s veternymi mlynmi na neda vyhrat.Som trochu pesimista ze nasej vlade aspon trochu zalezi na mladezi a jej vychove. Opak je pravdou, zijeme v rannom kapitalizme. Mozno raz...
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
9.6.2010 09:01 | Věra Tepličková

Milá pani Janka, keď sa vám podarí zistiť, kde ste urobili chybu vo výchove vašej dcérky, celkom iste mi dajte vedieť, lebo i ja som taký "rodič-vyvrhel", ktorý podporoval svoje deti vo všetkých možných mimoškolských aktivitách, či už v CVČ alebo v ZUŠ, a "vypomstilo sa mi to" tým, že dnes sú to dvaja šikovní mladí ľudia, ktorí nikdy nesiahli po drogách a nikdy sa nenudili, vedia tancovať, spievať, hrajú na hudobné nástroje a športujú. A čo je celkom neodpustiteľné - svoje vedomosti, skúsonosti a zručnosti odovzdávajú dnes ako dobrovoľníci malým deťom v CVČ. Neviem, ako sa s týmto všetkým vyrovnám.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
7.6.2010 22:09 | Jana Šošovičková

Žijeme v meste, v ktorom sa vraj ,,dobre žije,,. už dlho rozmýšľam komu?. Po problémoch so škôlkami zase ďalší nápad, ktorý dá mestským úradníkom krídla a zoberú našim deťom šancu vybrať si. Dcéra navštevovala tri krúžky v cvč od 4 rokov, pretože chcela. Je naozaj čudné že ju baví aj kresliť, aj tancovať, aj športovať. Zrejme sme niekde urobili vo výchove chybu. Bolo by stačilo zapnúť po návrate zo škôlky televízor a určite by jej to stačilo. Ešteže sú na ministerstvách múdri ľudia, ktorí klepnú po prstoch hlavne tým, ktorí nás v tom podporovali.
A ešte je mi smutno z príspevku p. Janky Babuliakovej. Naozaj si myslíte, že cvč majú toľko, že rozhadzujú na drahé kostýmy? U nás je to aj o sponzorských daroch - a to je aj šikovnosť každého jedného vedúceho krúžku. Ako by ste podelili jeden príspevok na konkrétne dieťa od štátu medzi 4 krúžky? Rozmýšľame, alebo závidíme?
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
7.6.2010 12:38 | Jan Doboš

Nerozumiem preco stat siaha prave na financovanie sukromnych cvc.V mnohych pripadoch su tieto zivotaschopnejsie ako statne, ktore uz z principu nemozu ziskat ine zdroje k fungovaniu ako tie co im poskytne stat. Nesuhlasim s likvidacnou novelou, ale jej aplikovanie by ukazalo zivotaschopnost sukromnych cvc, ktorych zriadovatelia maju aj ine zdroje financovania , dokazu prezit aj s minima, co sice nie je cielom fungovania prace s detmi ale v momentalnej situacii navod ako prezit a vyckat na lepsie casy.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
4.6.2010 14:53 | miroslav polonec

Ucim 20 rokov , ale taky bordel a kradnutie som nezazil,treba volit mensich hajzlikov, ako su tito.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
4.6.2010 09:26 | Zuzana AK

Ešte ma napadla jedna vec. A síce, neviem ako je to v iných centrách či zuš-kách, ale my máme problém od detí dostať aj vzdelávacie poukazy. Pretože keď robíme nábory, bežne sa stretávame s tým, že všetky poukazy si nechávajú školy, ktoré deti navštevujú. Či už sú to základné alebo stredné, to je jedno. Prikazujú deťom a masírujú rodičov, aby nikam inam preukazy nedávali. Popritom majú vytvorené doslova fiktívne krúžky (aj moja dcéra je do takého prihlásená bez toho, aby sme o tom vedeli, dozvedela som to náhodou pri pozeraní stránky školy) a vykazujú aktivity. O toto sa tiež nikto nezaujíma?! Na jednej strane chápem, lebo peňazí je málo, na druhej strane, je to skrátka podvod!
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
4.6.2010 09:26 | Zuzana AK

Ešte ma napadla jedna vec. A síce, neviem ako je to v iných centrách či zuš-kách, ale my máme problém od detí dostať aj vzdelávacie poukazy. Pretože keď robíme nábory, bežne sa stretávame s tým, že všetky poukazy si nechávajú školy, ktoré deti navštevujú. Či už sú to základné alebo stredné, to je jedno. Prikazujú deťom a masírujú rodičov, aby nikam inam preukazy nedávali. Popritom majú vytvorené doslova fiktívne krúžky (aj moja dcéra je do takého prihlásená bez toho, aby sme o tom vedeli, dozvedela som to náhodou pri pozeraní stránky školy) a vykazujú aktivity. O toto sa tiež nikto nezaujíma?! Na jedne strane chápem, lebo peňazí je málo, na druhej strane, je to skrátka podvod!
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
4.6.2010 09:18 | Štefan Antal

Obraciam sa na Vás veľavážený zákonodarci predbiehajúci sa vo volebných sľuboch!!!
Namiesto úsilia ako zdokonaliť vzdelanosť národa, kde sa hlavný dôraz má klásť práve na mládež podľa odkazu nášho-svetového pevca Pavla Országa Hviezdoslava
Ó MLÁDEŽ NAŠA TIS BUDIDELKOU RÁNA
neodbornými zásahmi do systému výchovy mládeže vrháte mládež do duchovnej tmi.
Mementom nech je pre nás všetkých ťažká situácia v mnohých častiach Slovenska spôsobená záplavami, či dobrý hospodár stavia hrádze proti povodni už keď má v dome po kolená vody???
Živel duchovnej tmi zasiahol ľudstvo vo svojej histórii tými najväčšími hrôzami, majte to na zreteli pri Vašom rozhodovaní!
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
3.6.2010 13:45 | Zuzana Piňáková

Smutné! Chcú tráviť Svoj voľný čas ( zatiaľ chcú ) a nebudú mať kde.A ten vekový limit - 4 až 15 rokov. To je čo? Mladší a starší nemajú od štátu nárok na voľný čas!? A už vidím obce, mestá ako odvzdajú € tam, kde treba. Zase len kamarát kamarátovi. Tak ako doteraz, však? Mini Centrum, mini obec a členov mali pomaly ako krajské mesto. Ha- ha. A ten. ktorý ide podľa zákona dopadne najhoršie. Je to na zaplakanie. Aj ja pracujem v CVČ, ale neviem ako dlho ešte. Škoda, práca ma baví, odrobila som si 13 rokov a čo ma čaká ... A verte robili sme zázraky, bez € to donekonečne nejde. Dúfam, že sa kompetentní zobudia.
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
2.6.2010 17:03 | Monika Miňová

Zabudli sme na to, že čo zasejeme a ,,pripomínam aj to´´ako sa o to staráme to budeme žať! Výchova je dlhodobý proces a dieťa treba neustále formovať a vysielať smerom k nemu pozitívne motivujúce stimuly. Ak to neurobíme my rodičia a učitelia, urobí to za nás ulica, ale o 10 - 15 rokov nenariekajme akú máme mládež!!! Mimochodom, mnohí z nás vyrástli za socializmu a pamätáme si ako sa nám v školách venovali. Navštevovali sme ľudové školy umenia a množstvo krúžkov, kde sa nám venovali a vidím na generácií dnešných tridsiatnikov - päťdesiatnikov, aká vznikla silná generácia pedagógov. Žeby tento systém chcel celkom zlikvidovať kvalitné školstvo?
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
2.6.2010 13:57 | Bódyová Andrea

ZODPOVEDNÍ by si mali uvedomiť, že investícia do prevencie sa vždy 100% vráti,zdravé vzdelané deti sú tá nalepšia investícia, netreba pred voľbami sľubovať, ale treba skutočne konať!!!
Menej diagnostických centier, viac základných umeleckých škôl!!! Zo ZUŠ nikdy vevyšli kriminálnici, naopak...ale prepáčte o čom sa tu stále bavíme??? Komu to treba stále vysvetľovať??? Docentom? profesorom???alebo komu vlastne???
Ad: Za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže
2.6.2010 13:21 | Jaroslava Lajgútová

Pracujem v CVČ, bez peňazí sa žiadna práca robiť nedá !Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (28)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Samospráva
Školstvo
Ekonomika
Právo
Voľný čas
KultúraREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt