spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva za očistu verejného života od prejavov rasizmu a ďalších foriem politického extrémizmu

S hlbokým znepokojením sme zaznamenali otvorené prejavy rasizmu a podnecovania k rasovej neznášanlivosti, ktorých sa vo volebnej kampani dopustila Slovenská národná strana na svojich bilbordoch,  zobrazujúcich Róma a s textom „aby sme nekŕmili tých, čo nechcú pracovať“.

Zjavnú skutočnosť, že na bilbordoch je zobrazený príslušník rómskeho etnika, ako aj to, že text sa vzťahuje cielene k tomuto etniku, nepopreli v prvých reakciách ani samotní predstavitelia SNS. Na rasistickej podstate tejto skutočnosti nič nemení súčasná snaha vedenia SNS „spochybniť národnosť“ muža,  zobrazeného na  bilbordoch.

Otvorený rasizmus vo volebnej kampani je neprípustným  prekročením etických, kultúrnych, ale aj právnych noriem, je v priamom konflikte s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi a ďalšími záväznými dokumentami, ku ktorých dodržiavaniu sa Slovensko zaviazalo.

S ešte väčším znepokojením sledujeme ľahostajnosť čelných predstaviteľov Slovenskej republiky k tomuto otvorenému rasistickému ataku, vyvolávajúcemu negatívne emócie a prízemné vášne v politickom súperení. Svojou pasivitou predtavitelia moci zneužívajú zverený  mandát na podporu politického extrémizmu. Takýto prístup vzbudzuje vážne pochybnosti o zásadnom smerovaní Slovenskej republiky a medzinárodne diskvalifikuje našu krajinu.

Prejavy a šírenie rasizmu a ďalších foriem politického extrémizmu vo verejnom živote sú neprípustné, nezákonné a sú všeobecne považované za najväčšiu globálnu hrozbu.

Preto:

Dôrazne odmietame akékoľvek formy a prejavy rasizmu a extrémizmu v spoločenskom živote a nabádame politické strany ku korektnosti v prebiehajúcej volebnej kampani.

Zároveň žiadame ústavných činiteľov, aby k uvedeným rasistickým prejavom zaujali jasné a jednoznačné stanovisko, tak ako im to vyplýva zo zodpovednosti, spojenej s výkonom zverenej verejnej funkcie. Predovšetkým požadujeme  zaujatie a zverejnenie konzekventného stanoviska od   prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu Vlády SR, podpredsedu Vlády SR,  zodpovedného za problematiku ľudských práv a národnostných menšín a ministra vnútra SR.

Súčasne žiadame o urýchlené a razantné konanie orgány činné v trestnom konaní, tak ako im to určuje zákon a etika služby verejnosti.

 
Signatári výzvy:

Rastislav Šenkirik, Lucia Piussi, Ladislav Snopko, Katarína Fabini, Šarlota Pufflerova, Pavel Hamšut, Janka Debrecéniová, ĽubicaTrubíniová, Eduard Chmelár, Juraj Mesik, Ivan Marton, Jozef Hašto, Norbert Brázda, Marek Hojsík, Juraj Marušiak, Adriana Mesochoritisová,  Miroslav Kocúr, Ivan MakoPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rómovia
Rasizmus a xenofóbia
Menšiny
Kriminalita
Politika
Demokracia
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS