spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nachystaní na prehliadku bane Petícia Opálové bane na Dubníku pre všetkých

Opálové bane na Dubníku majú šancu stať sa vyhľadávanou turistickou destináciou. Svetovo ojedinelá technická pamiatka uprostred krásnej prírody by sa mohla stať zdrojom príjmov z cestovného ruchu a dať prácu desiatkam nezamestnaných. Ľudia, ktorým na Dubníku záleží, budovali náučné chodníky, postavili infocentrum a začali so sprevádzaním návštevníkov podzemím štôlne Viliam.

Potom ale banský úrad rozhodol o pridelení dobývacieho priestoru Červenica. Firma, ktorá priestor získala, chce po takmer 100 rokoch obnoviť ťažbu drahého opálu. Všetko to, čo je na Dubníku vzácne a turisticky atraktívne, je vážne ohrozené obnovením ťažby. Navyše sa ukázalo, že banský úrad rozhodol o pridelení dobývacieho priestoru protiprávne, v rozpore s banským zákonom. Konštatoval to vo svojom rozsudku Najvyšší súd SR. Dôležité je tiež povedať, že turisti sa do podzemia nedostanú, pretože to banský úrad zakázal. Náučné chodníky chátrajú a informačné tabule ničia vandali. Zastavil sa aj projekt záchrany zimoviska netopierov, na ktorý podstatnou časťou prispel Nórsky finančný mechanizmus.

Považujeme za svoju povinnosť informovať verejnosť o dianí na Dubníku. Aj keď sa môže zdať (v porovnaní s inými kauzami na Slovensku), že ide o malé peniaze (viac ako 19 mil. Sk) a teda malý problém, nie je to tak.


Signatári tejto petície preto vyzývajú:

1) Obvodný banský úrad v Košiciach a Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, aby nepovolil banskú činnosť na dobývanie drahého opálu v dobývacom priestore Červenica a pomohol tak zachrániť unikátne historické dielo a unikátnu faunu a flóru chráneného územia.

2) Ministerstvo hospodárstva SR, ako nadriadený orgán orgánom štátnej banskej správy, aby prešetrilo činnosť zodpovedných úradov, hlavne v súvislosti s dodržiavaním zákona pri povoľovaní banskej činnosti a určení dobývacieho priestoru Červenica.

3) Obec Červenica, menovite pani starostku a obecné zastupiteľstvo, aby zvážili povolenie ťažby drahého opálu, a to najmä na základe doterajších výsledkov činnosti jednotlivých subjektov, a aby v rámci kompetencie, ktorú im dáva banský zákon, nepovolili obnovenie ťažby.
 
4) Vládu SR, aby prijala všetky potrebné opatrenia, ktoré by zabránili poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni, ktoré je ohrozené neschopnosťou efektívne zužitkovať ponúkanú finančnú pomoc na záchranu vzácnej lokality, a neschopnosťou prinútiť štátnych úradníkov, aby rešpektovali platné zákony.


Petičný výbor:

Peter Semrád, Košice
Peter Kupčík, Košice
Radoslav Grega, Opiná


Petičný hárok na stiahnutie (.pdf)


Záujemcom o podrobnejšie informácie odporúčame navštíviť stránky:

Opálové bane Dubník a.s.
(firma, ktorá neoprávnene prišla o dobývací priestor)

Opálové bane a brusiarne s.r.o.
(firma, ktorá neoprávnene získala dobývací priestor)

Nadácia Dubnícke opálové bane
(implementátor projektu „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach“)

Nachystaní na prehliadku bane Opustená štôlňa Viliam Chránený areál na Dubníku Nechránený areál na Dubníku Informačná tabuľa projektu


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Pamiatky
Štátna správa
Právo
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Červenica


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS