spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Znepokojenie AEJ: Ako získať stovky tisíc eur

Keby to nebolo tak vážne, tak je to na smiech. Slovenské súdnictvo je v dezolátnom stave a predseda Najvyššieho súdu  Slovenskej republiky a súdnej rady Štefan Harabin sa venuje vyberaniu nemalých peňazí z médií. Najprv Najvyšší súd SR s jeho podpisom vyzval denník Pravda, aby zaplatil za komentár kritizujúci postupy najvyššieho súdu 200 000 eur a teraz týždenník Trend má takisto zaplatiť 200 000 eur za kritiku pomerov na najvyššom súde pri rozdeľovaní  spisov jednotlivým sudcom - porušuje sa zákonom vyžadovaný postup ich rozdeľovania cez elektronickú podateľňu.

Pán Štefan Harabin tvrdí, že Trend podáva ,,nepravdivý a vysoko skreslený obraz  o spomínanej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“  a že článok ,,neoprávnene zasahuje do dobrej povesti tejto inštitúcie a v značnej miere sa znižuje jej dôstojnosť“. Nie je to trochu zmätené? Nie náhodou práve postup inštitúcie vedenej pánom Harabinom ,,zasahuje do jej dobrej povesti“ a ,,znižuje jej dôstojnosť“ – aj vyrubením spomínaných pokút – a médiá to iba odhaľujú a nahlas o tom hovoria?!

Prečo pán Harabin nevyužije právo na opravu podľa vlani schváleného tlačového zákona a hneď si chce vyberať obrovské peňažné obnosy z médií? Odpoveď je naporúdzi: oprava nie je honorovaná a toto je predsa najvýhodnejšia zákonná cesta, ako sa dostať k peniazom. Navyše, od médií, ktoré sú podľa vyjadrení  predsedu súčasnej vlády preplnené klamármi, podvodníkmi, prostitútkami, idiotmi a určite sú aj protislovenské. Na výhry z Lota, Kena a pod. sa nedá spoľahnúť a súdy už viackrát veľmi operatívne zabezpečili pánom z politickej elity výdatné prostriedky ako odškodné. Na rozdiel od bežných občanov, ktorí sa dlhé roky nemôžu dočkať spravodlivosti v často oveľa skromnejšom rámci, ako o tom svedčí aj rastúci počet sťažností slovenských občanov na slimačie tempo slovenského súdnictva predkladané Európskemu súdnemu dvoru v Štrasburgu.

Aby bol obraz absurdít ucelenejší, Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konať proti televízií JOJ, lebo ,,nezabezpečila používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku“ – anglický pesničkár Andrew Hillard, ktorý sa inak učí po slovensky a hovoril aj v televízii po slovensky, si v relácii Lampa dovolil povedať tri vety v materinskom jazyku a na konci iného programu nebol uvedený preklad anglického The End. Najmä v tomto druhom prípade by sa členovia rady mohli opýtať na radu svojich starých a prastarých rodičov, ktorí nemali problém s pochopením a prekladom slovka The End na konci nemých grotesiek Charlieho Chaplina už niekedy v tridsiatych rokoch 20. storočia. Pravda, vtedy sme nemali na Slovensku dnešný múdry jazykový zákon.

Slovensko je zrejme krajina neobmedzených možností a súčasný vládny režim to v útokoch proti médiám dokazuje takmer na každom kroku. V mnohých vyspelých demokratických štátoch hľadajú spôsob ako podporiť najmä mienkotvorné médiá, ktoré sú jedným z oporných pilierov demokracie. U nás z nich vyrábajú nepriateľov. Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov týmto vyjadruje znepokojenie nad množiacimi sa prípadmi zneužívania štátnej moci proti nezávislým médiám. Preto bude pozorne sledovať vývoj na vnútropolitickej scéne pred blížiacimi sa voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky a každý útok na nezávislú tlač bude považovať za snahu ovplyvňovať verejnú mienku a tým aj výsledok hlasovania občanov.


Tibor Macák
tajomník slovenskej sekcie Asociácie európskych  novinárov

Július Lőrincz
predseda slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárovPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Právo
MédiáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS